Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:afdeling:gr2014vereisten

Vereisten GR2014

Registratie politieke groeperingen

Lokale politieke groeperingen die onder een bepaalde naam (in de wet heet dit: aanduiding) willen deelnemen aan gemeenteraadsverkiezingen, dienen deze aanduiding te laten registreren bij het centraal stembureau van de betreffende gemeente(n). Hiervoor moet aan de gemeente een waarborgsom van € 112,50 worden betaald. Het centraal stembureau beoordeelt aan de hand van een aantal criteria of de betreffende aanduiding kan worden gevoerd.

Registratie kan uiterlijk tot en met 19 december 2013 (zie verkiezingskalender). De naam Piratenpartij is al geregistreerd. Bij deelname onder deze aanduiding vermijd je dus de registratieborgsom. Het indienen van de kandidatenlijst kost € 225,– per gemeente, uiterlijk de 14e dag voor kandidaatstelling te betalen. Kandidaatstelling is op 3 februari 2014 (datum onder voorbehoud). Deze waarborgsom wordt terugbetaald als de partij minimaal 75% van de kiesdeler behaalt.

Zie deze link voor meer informatie.

Ondersteuningsverklaringen

Het aantal benodigde ondersteuningsverklaringen wordt bepaald aan de hand van het aantal te verdelen zetels in de raad:

  • Minstens 39 zetels → 30 ondersteuningsverklaringen per kieskring.
  • Minstens 19, maar minder dan 39 zetels → 20 ondersteuningsverklaringen.
  • Minder dan 19 zetels → 10 ondersteuningsverklaringen.

De termijn voor het afleggen van een ondersteuningsverklaring door een kiezer is met een week verlengd tot twee weken. Zie ook deze link voor meer informatie.

archief/afdeling/gr2014vereisten.txt · Laatst gewijzigd: 2018/01/21 21:04 door KapiteinG