Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:afdeling:regionaal:gr2014

De meest up-to-date versie

Gemeenteraadsverkiezingen 2014

We zijn als Piratenpartij Nederland bezig voorbereidingen te treffen voor de gemeenteverkiezingen 2014. In maart 2014 zijn in bijna alle gemeenten in Nederland de gemeenteraadsverkiezingen. In juni volgen de verkiezingen voor het Europees Parlement. De gemeenteraadsverkiezingen kunnen daarom gezien worden als een belangrijke generale repetitie voor de Europese verkiezingen. Nog belangrijker is dat we in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen ook lokaal goed vertegenwoordigd worden in onze (politieke) strijd vóór een vrije informatiesamenleving. Hieronder staat de initiële opzet waarover we graag willen overleggen met lokale piraten en waarover we feedback vragen van al onze leden. Het idee is om lokaal vertegenwoordigers te zoeken en deze te voorzien van faciliteiten, promotiemateriaal, financiën, kennis (juridisch, gemeentepolitiek e.d.). Zodoende kunnen we kennis delen en er voor zorgen dat iedereen weet waar hij of zij moet zijn binnen de partij. Hiervoor hebben we een overzicht gemaakt van wat wij denken dat er nodig is. Dit overzicht hebben we opgedeeld in een paar projecten om de werkbaarheid te vergroten. We willen graag feedback op het idee zodat we weten wat er ontbreekt en wat jullie belangrijk vinden. We kunnen dan het dan idee aanpassen en langzaam een proces in gang zetten om te zorgen dat alles bijtijds voor elkaar is, en we ons dan op de verkiezingsstrijd kunnen richten.

Contact

We zijn ten alle tijde bereikbaar per e-mail, maar sluiten ook graag aan bij kroegmeetings of lokale vergaderingen. Gerben Brands en Bob Sikkema zijn bezig met de planning van de Gemeenteverkiezingen 2014.

Tijdspad

Gerben Brands heeft contact met de Kiesraad voor exacte data en de benodigde formulieren.

Periode/datum Wat moet er gebeuren?
April - mei 2013 Naamsbekendheid onder de doelgroep vergroten.
Vrijwilligers en leden werven.
Binden en boeien.
Juni 2013 Fracties & raadsleden werven
Vastleggen van de “top 5”
Augustus 2013 Pre-campagne in Nederland
September 2013 Pre-campagne op lokaal niveau
Nog te besluiten Dag voor kandidaatleden met voorlichting en campagne uitleg
9 december 2013 Registratie van Piratenpartij <lokale naam>. Kosten € 112,50. Niet verplicht. (nog nader uit te zoeken)
13 december 2013 Registratie bij gemeente voor deelname. Kosten € 225,-1)
21 januari 2014 Indienen kandidatenlijst.2)
Februari - maart 2014 Campagne voeren.
15-21 maart 2014 Gemeenteraadsverkiezingen. Exacte datum volgt.
Mei - juni 2014 Campagne voeren.
22 Mei 2014 Verkiezingen voor Europese Parlement
Completere planning volgt.

Afdelingen

Provincie Gemeente Contactpersonen E-mail
Groningen Groningen Janita Top
Wouter Brands
Gerben Brands
E-mail
Overijssel Zwolle Ronnie Popkema E-mail
Noord-Holland Amsterdam Bob Sikkema E-mail
Zuid Holland Den Haag Edgar de Haan
Rudolf Maduro
E-mail
Leiden Steven Russchenberg E-mail
Hoeksche Waard Wim van den Dool E-mail
Brabant Eindhoven Raymond van Vugt
David van Deijk
Robert van der Peijl

Bijsluiter

Dit is afkomstig uit het boek Made to Stick van Dan en Chip Heath. Ze leggen uit wat je moet doen om je boodschap te laten ‘plakken’. De zes succesfactoren zijn niet verrassend, maar wel mooi samengevat onder het acroniem ‘succes’:

 • Simple: vind de kern en vertaal deze naar een zo simpel mogelijke vorm.
 • Unexpected: zorg voor een onverwachte draai in je verhaal.
 • Credible: maak je verhaal geloofwaardig.
 • Concrete: maak het concreet in plaats van abstract.
 • Emotion: stop emotie in je verhaal.
 • Stories: vertel in plaats van te doceren.

Planning

We hebben de planning opgedeeld in een aantal sub-projecten. Dit om de werkbaarheid te vergroten.

 • Actief zoeken naar lokale vertegenwoordigers: we willen vertegenwoordigd worden in zoveel mogelijk gemeentes. Hoe vinden we lokale piraten?
 • Faciliteren ICT: we willen lokale piraten de mogelijkheid bieden gebruik te maken van onze systemen, of onze system te kopiëren. Dit i.v.m. de kosten, energie en tijd die ze erin moeten steken om dit op te zetten te besparen.
 • Financieel: als PPNL hebben we geld nodig om de campagne te bekostigen alswel voor de lokale Piraten. Hoe gaan we dit doen?
 • Voorlichting en ondersteuning, organisatie: we willen lokale Piraten voorzien van al onze kennis, een entree voor alle vragen zijn. Het is belangrijk dat ze weten waar ze moeten zijn, en dat we intern snel kunnen reageren. Ook het voorzien in promotiemateriaal.
 • Voorlichting: juridisch, procedures, wetten: het voorlichten wat betreft gemeente politiek, de procedures t.b.v. de verkiezingen, afbakenen van PPI, PPNL en lokale Piraten.
 • Promotie/campagne: de burgers moeten ons kunnen zien, voelen en ruiken. Hoe zorgen we dat we zo zichtbaar mogelijk zijn, en hoe verhogen we onze naamsbekendheid.

Verkiezingsuitslag

Met een allereerste Nederlandse zetel en een enorme stijging in alle deelnemende gemeentes is de verkiezingsuitslag op alle fronten als positief te behandelen. Zie hier de verkiezingsuitslag.

Meer informatie

1)
NB: neem een formulier mee waaruit duidelijk wordt dat de nationale partij toestemming geeft om mee te doen als Piratenpartij.
2)
Maximaal 50 namen (eigenlijk ook minimaal).
archief/afdeling/regionaal/gr2014.txt · Laatst gewijzigd: 2018/01/22 04:13 door 217.79.182.184