Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:afdeling:regionaal:gr2014:argumenten

Argumenten omtrent GR2014

VOOR

 • Lokaal kun je directe democratie gemakkelijker vorm geven (Liquid Feedback)
 • Openbaarheid bestuur echt openbaar maken, inwoners informeren over hoe zaken werkelijk gaan.
  • Transparantie of openbaarheid is voor sommigen “vies”: het is zo vaak geroepen (door andere partijen) maar nooit nagekomen. Als dit een speerpunt is dus goed uitwerken.
  • Veiligheid door handhaving, niet door inleveren privacy.
 • Naam en doel van de Piratenpartij wordt bekender.
 • Ook relevant voor volgende verkiezingen Tweede Kamer (nu wél succes?)
 • Modernisering gemeente-politiek: meer aandacht voor gebruik sociale media.
 • Privacy: bijstandsgerechtigden, cameratoezicht, preventief fouilleren
 • Tegen repressie, online en in andere openbare ruimte
 • Je kunt aan het werk om zaken transparant te maken (praktisch voorbeeld: informatie die gemeenten hebben over wel of niet vervuilde grond kan op publieke servers in plaats van verstopt).
 • Op andere manier nieuwe leden bij de Piratenpartij krijgen: door op lokaal te focussen kunnen nieuwe mensen geïnteresseerd raken in de Partij, met als gevolg meer leden.
 • Het geven van expertise aan de gemeenteraden, vooral in de vorm van digitale kennis, dus stroomlijning van automatisering bij de gemeenteloketten bijvoorbeeld, duidelijke uitwerking van open standaarden binnen de politiek.
  • Dit vraagt wel om piraten met kennis hierover, of contacten hierin, misschien goed om een kennistank op te bouwen die zich met dit soort vragen bezighoudt, zodat we niet in elke gemeente het wiel uitvinden.
 • Gemeentepolitiek is vaak vriendjespolitiek: een nieuwe frisse wind zoals wij kunnen daar tegenin gaan, bijvoorbeeld met anti-corruptie/nepotisme standpunten.
 • Ondernemende bestuurders: ambtenaren/bestuurders die ook ondernemer zijn, en vanuit eigenbelang i.p.v. publiek belang handelen (belangenverstrengeling).
 • Partijsubsidie voor lokale partijen / kroegmeetings binnenharken als we eenmaal een zetel hebben, dus een financiële prikkel.
 • Het aantal stemmen dat nodig is voor een zetel is veel lager, en daarmee haalbaarder. Vooral individueel initiatief kan zeer effectief zijn.
 • Kapitaliseren op het verlies van andere progressieve partijen, vertrouwen in die partijen is op dit moment vrij laag, die plek kunnen wij mooi innemen.

TEGEN

 • Veel onderwerpen waar de Piratenpartij mee bezig is zijn geen issue op lokaal niveau.
 • Geld kunnen we beter inzetten voor de campagne van de Tweede Kamer Verkiezingen.
 • Als de aandacht voor de Piratenpartij versnippert over gemeenten is er misschien minder over voor landelijke politiek
  • Tegelijkertijd bestaat een omgekeerd effect, door de aandacht lokaal op te bouwen heb je nationaal een veel grotere basis.
 • Het is moeilijk de thema's van de Piratenpartij gezicht te geven in gemeenteraad. Als dat daardoor niet lukt kan dit gespind worden en de partij opbreken bij de volgende landelijke verkiezingen.
  • Maar privacy is veelal lokaal geregeld, APV's, studenten ondersteuningen etc. etc. Er zijn genoeg thema's die juist lokaal plaatsvinden.
 • Er bestaat het gevaar van het opsplitsen van de Piratenpartij als de partij lokaal verschillende standpunten gaat innemen.
  • Maar de piraten hebben 'core issues', alles wat daar buiten valt is 'free game' op lokaal gebied, alles wat er onder valt moet ondersteunend zijn.
 • Er bestaat het gevaar dat er onvoldoende professionele kandidaten tussen zijn, die partij kunnen beschadigen.
  • Professionaliteit moet je opbouwen, je kan niet verwachten dat een jonge partij van day-one ervaring in de kuip heeft, en helemaal de gemeenteraad is hier de perfecte plek voor. (Invloed is beperkt dus blunders blijven beperkt).
 • Er bestaat het gevaar van stijlbreuk binnen Piratenpartij. We hebben nog geen eenduidige stijl van politiek voeren.
  • Maar als er geen eenduidige stijl is kan je daar ook niet van breken.
 • Gemeenteraden hebben veel minder zetels te verdelen, dus de kans /dat/ we een zetel binnenslepen in de gemeenteraden is veel kleiner, tenzij we de partij een gezicht kunnen geven of een specifieke doelgroep kunnen motiveren (zoals studentenpartijen en lokale partijen dat doen).
  • Maar er zijn veel minder zetels te verdelen over nog minder mensen, helemaal jongeren zullen minder snel geneigd zijn om voor de gemeenteraad te stemmen, die kunnen wij makkelijk overstag krijgen.
 • Indien op studenten gefocust gaat worden: studenten zijn intelligente mensen die niet van relletjes binnen partijen houden. Zodra er slechte dingen bekend raken over de Piratenpartij gaan ze bijna direct niet meer op ons stemmen.
 • Er zijn veel lokale piraten nodig om de partij zichtbaar te maken. Op het moment is het al zeldzaam als we meerdere piraten in een stad hebben, laat staan meerdere Piraten in kleinere dorpen.
archief/afdeling/regionaal/gr2014/argumenten.txt · Laatst gewijzigd: 2018/01/02 18:25 door Azonata