Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:bits_of_freedom

Bits of Freedom

Komt op voor jouw vrijheid en privacy op internet. Deze grondrechten zijn onmisbaar voor je ontwikkeling, voor technologische innovatie en voor de rechtsstaat. Maar die vrijheid is niet vanzelfsprekend. Je gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd. Je internetverkeer wordt afgeknepen en geblokkeerd. Bits of Freedom zorgt ervoor dat jouw internet jouw zaak blijft.

Je gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd. Je internetverkeer wordt afgeknepen en geblokkeerd. Bits of Freedom zorgt ervoor dat jouw internet jouw zaak blijft.

Bits of Freedom is een invloedrijke burgerrechtenbeweging. We zorgen dat overheid en bedrijfsleven slecht beleid terugdraaien en goed beleid invoeren. Om dat te bereiken werken we intensief samen met onze achterban. Onze kracht is onze combinatie van onze expertise, een constructieve lobby waar mogelijk en scherpe actie waar nodig. En dat werkt. Politieke partijen luisteren naar ons, het bedrijfsleven vraagt Bits of Freedom om advies en steeds meer Nederlanders staan achter het doel van Bits of Freedom: Een internet dat open is voor iedereen, waar iedereen informatie digitaal kan delen en waar privé communicatie privé blijft.

Wil jij ook vrij kunnen blijven mailen, surfen en bloggen? Sluit je dan aan bij Bits of Freedom! Dat kan door je goede ideeën met Bits of Freedom te delen, door mee te werken aan campagnes en door Bits of Freedom te steunen met een donatie.

Open internet

Een open internet dat iedereen vrij kan gebruiken is een essentieel onderdeel van ons dagelijks leven geworden. Dichtbij huis is het onmisbaar voor onze sociale contacten, onze opleiding en ons werk. En in bredere zin is het een fundamentele bouwsteen voor technologische innovatie en onze democratie. Toch moeten we blijven strijden voor een open en vrij internet. Bedrijven en de overheid willen delen van het internet blokkeren. Er wordt gelobbied om gebruikers van internet af te sluiten. Bits of Freedom komt in actie voor een vrij internet zonder grenzen, waarvan iedereen kan genieten.

Een open en vrij internet betekent voor Bits of Freedom dat iedereen recht heeft op toegang tot het internet, zonder dat providers of overheden bepalen van welke diensten jij gebruik maakt. Jouw internet is jouw zaak.

Bits of Freedom komt in actie voor een neutraal internet

De bedrijven die jou toegang tot internet geven, internet service providers (ISP’s), deden dat tot voor kort zonder zich met jouw online gedrag te bemoeien. Ze waren neutraal. En dat is goed voor jouw vrijheid. Zo kan jij zelf bepalen welke websites en diensten jij bezoekt. En kan je zonder moeite een nieuwe, innovatieve website beginnen die voor iedereen toegankelijk is. Maar veel internet providers bieden tegenwoordig ook andere diensten aan, zoals telefonie en televisie. En nu willen sommige van hen delen van jouw internet kunnen afsluiten, om hun eigen diensten te bevoordelen.

Bits of Freedom vindt: jouw internet is jouw zaak. Bits of Freedom wil niet dat providers kunnen beslissen wat jij doet op internet. Bits of Freedom wil dat providers doen waarvoor ze betaald worden: internettoegang leveren. Alleen op die manier kan jijzelf beslissen welke diensten en websites jij bezoekt. Bits of Freedom zet zich daarom in voor netneutraliteit.

Bits of Freedom komt op voor een internet zonder filters

De Nederlandse overheid werkt samen met internet providers aan een zwarte lijst met verboden sites en de eerste rechtszaken over de blokkering van websites zijn een feit. De meeste internetfilters, waaronder de Nederlandse en de Europese, zouden in eerste instantie worden gemaakt om afbeeldingen van seksueel kindermisbruik op het web te blokkeren. Het eigenlijke probleem, het misbruik van kinderen, wordt hiermee echter niet aangepakt maar slechts verborgen.Tegelijkertijd bouwen we een systeem dat ook websites over andere onderwerpen, zoals abortus, euthanasie, kunst en politiek kan filteren.

Bits of Freedom vindt: verwijderen, niet verbergen. Sites met afbeeldingen van seksueel kindermisbruik moeten van internet worden verwijderd, de makers moeten worden vervolgd. Bits of Freedom komt in actie tegen internetfilters.

Privé Communicatie

Jij hebt recht op vertrouwelijke communicatie, ook op internet. Laat jij je vrienden, werkgever of verzekeraar al jouw brieven en sms-jes lezen? Waarschijnlijk niet. Waarom zouden we dit op internet dan wel goedkeuren? Op internet kan informatie makkelijk afgetapt en bewaard worden, en overheden en bedrijven maken daar gretig gebruik van. Bits of Freedom zet zich ervoor in dat jouw online privé-zaken privé blijven.

Bits of Freedom verzet zich tegen de bewaarplicht van telecomgegevens

Je realiseert het je misschien niet, maar als je belt of internet wordt al veel over je opgeslagen. De Nederlandse wet verplicht internet en telefonie-aanbieders een jaar lang alle verkeers- en locatiegegevens van hun klanten te bewaren. Dus ook van jou! Er wordt bijgehouden wanneer je hoe lang met wie aan het bellen, sms-en of internetten was. Door de bewaarplicht wordt via je mobiele telefoon ook bijgehouden waar je het afgelopen jaar bent geweest. De politie vraagt in Nederland nu al drie miljoen keer per jaar naam, adres en woonplaats op van internet- en telefoonabonnees.

Zo een vergaande controle van miljoenen onverdachte Nederlanders hoort niet thuis in een rechtsstaat. Ook burgers die niet veel geven om de vertrouwelijkheid van hun gesprekken kunnen hiervan het slachtoffer worden. Denk aan identiteitsfraude, datalekken en misbruik van de gegevens door bedrijven en de overheid. En iedereen betaalt mee aan dit systeem, dat miljoenen euro’s kost, maar waarvan de noodzaak niet bewezen is.

Bits of Freedom vindt dat de bewaarplicht Nederland minder veilig maakt. Bits of Freedom zet zich ervoor in dat jouw persoonlijke telecomgegevens in Nederland maximaal 6 maanden worden opgeslagen en dat de Europese regels zo snel mogelijk helemaal worden afgeschaft. En we willen dat jouw persoonlijke gegevens veel veiliger opgeslagen worden. Jouw privé-gegevens zijn immers privé.

Bits of Freedom komt in actie tegen het bespieden van jouw internetverkeer

Als jij een website bezoekt of een email verstuurt gaan jouw gegevens vaak onbeveiligd over het internet. Anderen kunnen zonder veel moeite meekijken met jouw online gedrag. Machtige lobby’s willen daarvan gebruik maken om de verspreiding van in hun ogen ongewenst materiaal te controleren. Zo zet de copyright-lobby zich in voor een downloadverbod, dat je kan alleen kan handhaven door internetverkeer in de gaten te houden. En in Den Haag gaan ook stemmen op om jouw online gedrag te controleren.

Bits of Freedom accepteert deze schandalige plannen niet. Auteurs hebben recht op een redelijke vergoeding, maar het auteursrechtbeleid moet erop gericht zijn om cultuur te stimuleren zonder het internet te controleren. En terrorisme moet worden bestreden door gericht onderzoek te doen, in plaats van sleepnetten over onverdachte Nederlanders uit te gooien. Daarom zet Bits of Freedom zich in voor het digitaal briefgeheim.

Bits of Freedom komt in actie voor minder taps en meer transparantie

In Nederland wordt meer telefoongesprekken afgetapt per dag, dan in de Verenigde Staten per jaar. We weten dat, omdat Bits of Freedom sinds 2001 hard heeft gestreden om deze cijfers boven tafel te krijgen. Maar ondertussen weten we niet of al dat aftappen nuttig is en of tapbevelen niet te makkelijk worden verstrekt. Het gericht afluisteren van telefoon- en internetverkeer kan nodig zijn om een onderzoek tot een goed einde te brengen. Maar het overmatig afluisteren van Nederlanders, ook als ze slechts zijdelings betrokken zijn bij een onderzoek, hoort niet bij een rechtsstaat. Daarbij is kritische controle door een rechter nodig, hebben wij in Nederland het recht om te weten hoe vaak we worden afgeluisterd en om geïnformeerd te worden nadat we zijn afgeluisterd.

Bits of Freedom vindt dat aftappen niet de norm maar de uitzondering moet zijn, en dat de Nederlandse overheid veel meer openheid moet geven. Bits of Freedom zet zich in voor minder taps en meer transparantie. Zodat jouw telefonische ontboezemingen privé blijven.

Digitaal delen

De kracht van een vrij internet ligt in het digitaal delen van informatie. Hierdoor kunnen we het laatste nieuws lezen, onbekende artiesten ontdekken, onze ervaringen met anderen delen en nieuwe ideeën uitwisselen. Die vrijheid verandert onze maatschappij ten goede, maar staat ook onder druk. Gevestigde belangen en juridische onzekerheid beperken jouw vrijheid om informatie te delen. Bits of Freedom verdedigt jouw online conversaties en jouw recht om te embedden.

Bits of Freedom verdedigt jouw recht om te embedden

Miljoenen filmpjes worden dagelijks op blogs, Hyves en Facebook geplaatst. Toch wilde Buma/Stemra websitebeheerders een vergoeding in rekening brengen voor het embedden van filmpjes. Iedereen die filmpjes op zijn Hyves of Facebook zou insluiten, kon aan het eind van het jaar een rekening van minimaal € 130,- verwachten.

Bits of Freedom vindt dat embedden een essentieel onderdeel van het internet is. Embedden is juist erg belangrijk voor de bekendheid van Nederlandse muzikanten. Een heffing op embedden zou het gebruik van blogs en sociale media verlammen.

Samen met talloze bezorgde internetters voerden we actie tegen Buma. Mede door onze campagne heeft Buma drie dagen na de bekendmaking de regeling grotendeels ingetrokken. Inmiddels heeft de grootste video-site, YouTube, een eigen regeling met Buma/Stemra getroffen. Muzikanten krijgen een vergoeding voor het gebruik van hun werk en het vrij embedden van filmpjes is voorlopig gered. En we zullen natuurlijk waakzaam blijven.

Bits of Freedom verdedigt jouw online conversaties

Door het internet kan iedereen deelnemen aan het publieke debat. Honderdduizenden Nederlanders participeren in die online conversaties, via Twitter, Hyves, via blogs etc. En nog eens duizenden mensen laten hun reacties achter bij de stukken van anderen, soms anoniem. Dat is uniek: nooit eerder in onze geschiedenis konden zoveel mensen zo makkelijk hun stem laten horen. Dit maakt onze democratie sterker. Maar online conversaties komen nog niet tot volle bloei. Door een gebrek aan juridische kennis blijven internetgebruikers in onzekerheid over hun rechten online.

Bits of Freedom vindt dat iedereen zich moet kunnen laten horen op het net. Het online debat is een fundamenteel onderdeel van onze democratie, en dat moeten we koesteren. Bits of Freedom voert actie om te zorgen dat iedereen kan blijven twitteren, bloggen en reageren, ook anoniem. We schrijven een Survival Guide voor bloggers, waarin we de meest gestelde vragen van bloggers beantwoorden. En we houden in de gaten dat bloggers ook van journalistieke rechten kunnen genieten.

Doe-Het-Zelf

Bits of Freedom houdt bedrijven en overheden die onze vrijheid en privacy op internet in gevaar brengen, scherp in de gaten. Maar we helpen jou ook om het heft in eigen handen te nemen. Daarom hebben we een aantal simpele en effectieve Doe het zelf-pakketten voor je gemaakt. Hiermee maken we veilig en vrij internetten alvast een stuk makkelijker.

Webwijs – Online Zelfverdediging in 5 Clicks

Samen met onze fans en deskundigen hebben we Webwijs, Online Zelfverdediging in 5 Clicks gemaakt. In deze gids leggen we uit hoe je jezelf met vijf simpele maatregelen effectief beschermt tegen virussen, spam en privacyschendingen. ‘Webwijs’ is gratis en verschijnt als webgids, folder en poster.

Digitale Vrijheidswijzer

Wie neemt de tijd om alle verkiezingsprogramma’s door te nemen? Daarom stelde Bits of Freedom in de Tweede Kamerverkiezingen van 2010 de Digitale Vrijheidswijzer op; een stemwijzer voor iedereen die digitale vrijheid belangrijk vindt, maar niet wist op welke partij te stemmen. Op de website is in één oogopslag te zien welke partijen zich in de verkiezingsprogramma’s sterk maken voor digitale vrijheid en hoe ze dat willen doen. De site werd genoemd in tientallen media en blogs. Binnen een dag had de site al meer dan 25.000 bezoekers, op de dag van de verkiezingen was dat aantal opgelopen tot 50.000.

Niets te verbergen?

Hoor jij van je collega’s, je mede-studenten of vrienden ook wel eens “Ik heb toch niets te verbergen”? Bits of Freedom helpt je ze van een weerwoord te voorzien. Nu heb je 5 goede redenen waarom we onze privé-gegevens moeten blijven beschermen.

Big Brother Awards

Met de Big Brother Awards worden elk jaar personen, bedrijven, overheden en voorstellen te kijk gezet die het afgelopen jaar bij uitstek controle op burgers en inbreuken op onze privacy hebben bevorderd. De Awards wordt toegekend door een onafhankelijke en deskundige jury.

Het prijzengala op 5 februari 2010 was de zesde editie in de geschiedenis van de Big Brother Awards Nederland. Op deze website kun je alle informatie vinden over de Big Brother Awards 2009 en alle eerdere edities, inclusief de juryrapporten, publiciteit en sfeer-impressies.

De Big Brother Awards ontleent zijn naam aan de totalitaire leider “Big Brother” uit het boek 1984 van George Orwell. De eerste Big Brother Awards werden georganiseerd door Privacy International, en worden inmiddels in vele andere landen uitgereikt.

Zwartboek Datalekken

Steeds meer persoonlijke gegevens worden opgeslagen in steeds meer databanken. De kans dat die gegevens op straat komen te liggen wordt daarmee steeds groter. Slachtoffers van datalekken worden lang niet altijd op de hoogte gesteld, terwijl door datalekken veroorzaakte identiteitsfraude een groeiend probleem is. Daarom heeft Bits of Freedom een Zwartboek Datalekken aangelegd, waarin we deze datalekken bijhouden. Hiermee willen we bereiken dat het betreffende lek zo snel mogelijk wordt gedicht. En dat beheerders van een databank voorzorgsmaatregelen tegen toekomstige datalekken nemen.

Omdat het Zwartboek alleen niet voldoende is, hebben we ook een wetsvoorstel ingediend dat databankbeheerders verplicht om datalekken direct te melden. We hopen dat het parlement dit wetsvoorstel zo snel mogelijk aanneemt. Bits of Freedom pleit voor de introductie van een nieuw artikel 13a in de Wet bescherming persoonsgegevens, dat als volgt luidt:

  1. De verantwoordelijke die weet, of redelijkerwijs kan vermoeden, dat onbevoegd toegang is verkregen tot door hem verwerkte persoonsgegevens, stelt de betrokkenen daarvan onverwijld op de hoogte.
  2. De verantwoordelijke als bedoeld in het eerste lid stelt eveneens het College onverwijld op de hoogte.
  3. Het College houdt een openbaar register bij van de meldingen die het ontvangt uit hoofde van het tweede lid.
  4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over de wijze waarop de meldingen dienen te geschieden.

Onze successen

Het kan zijn dat je Bits of Freedom kent van één van onze successen, bijvoorbeeld: onze campagne voor digitale vrijheid in de verkiezingen van 2010, onze actie tegen de Buma-taks, onze campagne voor Digitale Vrijheid tijdens de verkiezingen van 2010 en Webwijs – Online zelfverdedigingsgids in 5 clicks. Bits of Freedom beschermt digitale vrijheid tijdens de verkiezingen van 2010 en wordt zelfs geciteerd in het regeerakkoord

Na de val van het kabinet schreef Bits of Freedom samen met haar fans een Manifest voor digitale vrijheid (PDF), met daarin negen punten waarmee de politiek digitale vrijheid in de toekomst kan beschermen. Enkele politieke partijen namen direct punten van het manifest over in hun verkiezingsprogramma’s.

Om vervolgens de verkiezingsprogramma’s nog verder te verbeteren, stelden we amendementen op en vroegen leden van politieke partijen die in te dienen. En met succes: Uiteindelijk hebben vijf partijen tien van onze amendementen aangenomen in hun definitieve verkiezingsprogramma.

Een maand voor de verkiezingen presenteerde Bits of Freedom de Digitale Vrijheidswijzer: een website waar in één oogopslag te zien is welke partijen zich in de verkiezingsprogramma’s sterk maken voor digitale vrijheid. De site werd besproken in tientallen media en blogs. Binnen een dag had de site al meer dan 25.000 bezoekers en op de dag van de verkiezingen hadden 50.000 mensen de site bezocht.

Al deze acties hebben gewerkt! In het regeerakkoord staan exact onze woorden: “Het kabinet bevordert een vrij en open internet.” Vergelijk met de pagina waar we ons werk voor een open internet uitleggen. En op het gebied van privacy zijn zelfs drie van onze voorstellen uit het manifest overgenomen. Hoewel we natuurlijk erg trots zijn dat we als jonge organisatie met onze fans zoveel succes hebben gehad in deze actie, zien we dit slechts als een oproep om nog harder aan de slag te gaan. Er is nog veel te veranderen en, zoals blijkt, met onze acties kunnen daadwerkelijk effect bereiken.

Bits of Freedom stopt Buma-taks

Miljoenen filmpjes worden dagelijks op weblogs, Hyves en Facebook geplaatst. Dit heet embedden. Buma/Stemra wilde websitebeheerders een vergoeding in rekening brengen voor het embedden van deze filmpjes. Iedereen die filmpjes op zijn Hyves of Facebook zou plaatsen, kon aan het eind van het jaar een rekening van minimaal € 130,- verwachten.

Bits of Freedom vindt dat embedden een essentieel onderdeel van het internet is. Embedden is bovendien erg belangrijk voor de bekendheid van Nederlandse muzikanten. Een heffing op embedden zou het gebruik van weblogs en sociale media verlammen.

Samen met talloze bezorgde internetters voerden we actie tegen Buma/Stemra. Mede door onze campagne heeft Buma/Stemra drie dagen na de bekendmaking de regeling alweer grotendeels ingetrokken. En nadat YouTube, de grootste video-site, een vergoedingsovereenkomst met Buma/Stemra had getroffen, hoefde de gemiddelde blogger zich al helemaal geen zorgen meer te maken. Het vrij embedden van filmpjes is voorlopig gered.

Bits of Freedom helpt internetgebruikers om zichzelf te beschermen

Bits of Freedom voert niet alleen acties maar geeft ook praktische tips aan internetgebruikers. Daarom hebben we samen met onze fans en deskundigen Webwijs gemaakt, de Online Zelfverdediging in 5 Clicks. In deze gids leggen we uit hoe je jezelf met vijf simpele maatregelen effectief beschermt tegen virussen, spam en privacyschendingen. ‘Webwijs’ is gratis en is verschenen als webgids, folder en poster. Nu.nl heeft in vijf dagen elke dag een ‘click’ op haar website gepubliceerd.

Bits of Freedom vraagt aandacht voor de grofste privacyschenders

Bits of Freedom organiseert al sinds 2001 de Big Brother Awards. Met de Big Brother Awards worden elk jaar personen, bedrijven, overheden en voorstellen te kijk gezet die het afgelopen jaar bij uitstek controle op burgers en inbreuken op onze privacy hebben bevorderd. De Awards worden toegekend door een onafhankelijke en deskundige jury. Het prijzengala op 5 februari 2010 was de zesde editie in de geschiedenis van de Big Brother Awards en kon rekenen op veel aandacht in de dagbladen, op TV en op internet.

archief/bits_of_freedom.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/12 16:26 door 157.55.39.76