Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:bits_of_freedom:nieuwsbrief:bof_02_11

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

archief:bits_of_freedom:nieuwsbrief:bof_02_11 [2017/09/11 21:05] (huidige)
KapiteinG ↷ Pagina verplaatst van bits_of_freedom:nieuwsbrief:bof_02_11 naar archief:bits_of_freedom:nieuwsbrief:bof_02_11
Regel 1: Regel 1:
 +====== Bits of Freedom Nieuwsbrief - 02 november 2010 ======
 +===== 1. Rosenthal: Nederland tegenstander Frans internetverbod =====
 +We berichtten al over het Nederlands-Franse initiatief voor een gedragscode tegen internetcensuur. Op 21 oktober lekte een brief van Sarkozy aan Kouchner, de Franse minister ​ van Buitenlandse Zaken uit. Kouchner vraagt om in deze gedragscode ook de  Franse “three strikes”-wet te verwerken. Bits of Freedom stuurde die dag nog  een open brief aan onze nieuwe minister Rosenthal met het verzoek om deze  voorstellen met klem te verwerpen. En op 26 oktober koos Rosenthal voor internetvrijheid:​ hij sprak zich uit tegen de Franse three strikes-wet.
  
 +Een three strikes-wet komt erop neer dat internetgebruikers van internet worden afgesloten als zij drie keer inbreuk maken op auteursrecht. In de brief aan Kouchner, die is uitgelekt via La Quadrature du Net, vraagt Sarkozy om deze wet te verwerken in de gedragscode voor internetvrijheid. Maar een three strikes-wet is juist in strijd met internetvrijheid,​ in het bijzonder met het grondrecht op communicatievrijheid en het grondrecht op privacy. Daarom drongen niet alleen Bits of Freedom, maar ook GroenLinks, D66 en de PVV erop aan dat Rosenthal dit Franse voorstel zou verwerpen.
 +
 +En op 26 oktober bleek: Nederland zal deze wetgeving niet steunen, zo gaf Rosenthal tijdens zijn eerste debat met de Tweede Kamer aan. Hij heeft zelfs zijn ambassadeur gevraagd om zijn plaats in te nemen bij de conferentie hierover, die plaatsvindt op 29 oktober, omdat het karakter van de conferentie is veranderd. De ambassadeur zal zich bij de conferentie uitspreken tegen een three strikes-wet. Zou Rosenthal’s partijgenoot Jeanine Hennis achter de schermen hem hebben geadviseerd?​
 +
 +De Franse wet is deze maand in werking getreden en leidt nu al tot absurde gevolgen. WebWereld berichtte op 26 oktober dat nu gemiddeld 25.000 mensen per dag in Frankrijk een waarschuwing krijgen. Zij worden mogelijk afgesloten zonder eerlijk proces. In de eerste versie van de Franse wet zouden gebruikers kunnen worden afgesloten als een commissie vaststelde dat zij drie keer inbreuk maakten op auteursrecht,​ maar deze wet is aangepast; nu worden gebruikers na een versnelde procedure afgesloten (anders dan wij eerder berichtten).
 +
 +  * [[https://​www.bof.nl/​2010/​10/​26/​rosenthal-nederland-tegenstander-frans-internetverbod/​|Dit bericht op internet (16.10.10).]]
 +  * [[http://​www.laquadrature.net/​en/​sarkozy-exports-repressive-internet|Bericht van La Quadrature du Net.]]
 +  * [[https://​www.bof.nl/​2010/​10/​21/​rosenthals-eerste-test-voor-vrijheid-of-niet/​|Verzoek Bits of Freedom om voorstel te verwerpen.]]
 +  * [[http://​WebWereld.nl/​nieuws/​67581/​d66-eist-nederlands--nee--tegen-three-strikes---update-2.html#​utm_source=front_news_list_16&​utm_medium=website&​utm_campaign=ww|Bericht GroenLinks.]]
 +  * [[http://​www.europa-nu.nl/​id/​vijps03c4syy/​nieuws/​d66_frankrijk_misbruikt_plan_vrij?​ctx=vh6ukzb3nnt0&​s0e=vhdubxdwqrzw|Bericht D66.]]
 +  * [[http://​www.pvveuropa.nl/​|Bericht PVV.]]
 +  * [[http://​www.nu.nl/​internet/​2364584/​rosenthal-three-strikes-out.html|Rosenthal kondigt in kamer aan wetgeving niet te steunen.]]
 +  * [[https://​twitter.com/​jeaninehennis|Twitteraccount Jeanine Hennis.]]
 +  * [[http://​WebWereld.nl/​nieuws/​67597/​dagelijks-25-000-franse-antipiraterij-verzoeken.html#​utm_source=front_sub3&​utm_medium=website&​utm_campaign=ww|Bericht WebWereld over waarschuwingen in Frankrijk.]]
 +  * [[https://​www.bof.nl/​2010/​10/​21/​rosenthals-eerste-test-voor-vrijheid-of-niet/​|Anders dan wij eerder berichtten, worden gebruikers na een versnelde procedure afgesloten.]]
 +
 +===== 2. Deense studie naar bewaarplicht:​ ‘iedereen 225 keer per dag gemonitord’ =====
 +‘Wie zijn de anonieme bronnen van die kritische journalist?​’,​ ‘was u op kerstavond van 17:01:12 tot 17:26:01 bij uw psycholoog?​’ De bewaarplicht slaat het antwoord op dit soort vragen op in de databanken van uw telefonie- en internetprovider. Een Deense studie toont nu de gigantische impact van deze controlemaatregel:​ per dag wordt circa 225 keer bijgehouden met wie je contact hebt, hoe lang en waar je bent. 
 +
 +De studie is gedaan door CEPOS, een onafhankelijke en alom gerespecteerde Deense denktank. De Deense overheid telt 450 miljard aan de bewaarplicht gerelateerde registraties per jaar. De studie rekent voor dat iedere Deen jaarlijks 82.000 keer wordt gemonitord. Circa 225 keer per dag. Door steeds intensiever gebruik van ICT, zal dit getal bovendien snel stijgen. Verder concludeert de studie dat de bewaarplicht een ‘fiasco’ is, vanwege de immense inperking van onze digitale vrijheid, de ineffectiviteit van de maatregel en de hoge kosten voor de samenleving.
 +
 +Het verplicht monitoren van alle bel-, sms- en e-mailverkeer vormt een grove privacyschending en schaadt het vertrouwen in ICT. De opslag ​ gebeurt op last van de overheid, of je wilt of niet, zodat er een extreem gedetailleerd beeld ontstaat van wat je doet, wat je  denkt en wat je voelt. Denk maar aan het bezoek aan de psycholoog of het  telefoontje met de journalist. Sterker nog: weet jij nog precies waar je op 17 januari 2010 om 10:41:28 was en wie je toen belde? De overheid kan dit eenvoudig te weten komen, omdat de bewaarplicht gepaard met extreem lage voorwaarden voor opvraging van de gegevens. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft in de zaak S. and Marper v. The United Kingdom (PDF) dan ook geoordeeld over de gevolgen van data-opslag (‘retention’) voor privacy:
 +§121: “The Court [...] reiterates that the mere retention and storing of personal data by public authorities,​ however obtained, are to be regarded as having direct impact on the private-life interest of an individual concerned, irrespective of whether subsequent use is made of the data.”
 +
 +Omdat de bewaarplicht in hier een jaar geleden van kracht werd, is Nederlandse aantal registraties per persoon door de bewaarplicht onbekend. We weten ook niet hoe vaak de Unit Landelijke Interceptie (ULI) van de opsporingsdiensten deze gegevens opvraagt bij uw telecomaanbieder. In de rest van Europa weten burgers overigens wél hoe vaak die gegevens opgevraagd worden. En in Brussel horen we ondertussen van meerdere bronnen dat Nederland dit aantal opvragingen als eerste (!) EU-lidstaat aan de Europese Commissie heeft doorgestuurd voor de huidige evaluatie van de EU-richtlijn. Onze overheid vertelt het blijkbaar liever aan Brussel dan aan ons. Dat voorspelt weinig goeds.
 +
 +Bits of Freedom blijft zich sterk maken om deze belangrijke informatie boven tafel, en de bewaarplicht van tafel te krijgen. Hanteer tot die tijd alvast de vuistregel: één registratie per 6 minuten.
 +
 +  * [[https://​www.bof.nl/​2010/​11/​02/​deense-studie-naar-bewaarplicht-iedereen-225-keer-per-dag-gemonitord/​|Dit bericht op internet (2.11.10).]]
 +  * [[https://​www.bof.nl/​category/​bewaarplicht/​|Bits of Freedom over de bewaarplicht.]]
 +  * [[http://​www.cepos.dk/​publikationer/​analyser-notater/​analysesingle/​artikel/​afvikling-af-efterloen-og-forhoejelse-af-folkepensionsalder-til-67-aar-vil-oege-beskaeftigelsen-med-1370/​|Deense studie over impact controlemaatregel.]]
 +  * [[https://​www.bof.nl/​2010/​11/​02/​wp-content/​uploads/​echr-marper-judgment.pdf|Uitspraak S. and Marper v. The United Kingdom (PDF).]]
 +
 +===== 3. Heb je drie minuten de tijd om te helpen? =====
 +Wij willen graag weten hoe we jullie beter kunnen ondersteunen,​ zodat we samen efficiënter worden en zo nog beter onze doelen te kunnen behalen. Om dit te onderzoeken hebben we een enquête gemaakt. Heb jij drie minuten om deze enquête in te vullen?
 +
 +We doen momenteel onderzoek naar alle vrienden, vrijwilligers,​ gelijkdenkenden en volgers van Bits of Freedom. Zo hebben we de afgelopen weken onder andere al interviews gedaan met een aantal vrijwilligers. Ook hebben we nu een enquête lopen. Deze enquête is bedoeld voor  iedereen die Bits of Freedom steunt, volgt, of helpt als vrijwilliger; ​ Hoe veel of weinig ook.
 +
 +Uiteraard is er extra aandacht gegaan naar je privacy. Zo is geen enkel antwoord terug te koppelen naar jou als individu. Staat alle data alleen op de Bits of Freedom server, en zal dit na maximaal een jaar verwijderd worden.
 +
 +Kortom; deel jouw mening en ervaringen via deze enquête. Daarmee kun je ons, en jezelf, erg helpen!
 +
 +  * [[https://​www.bof.nl/​2010/​11/​01/​heb-je-drie-minuten-de-tijd-om-te-helpen/​|Dit bericht op internet (1.11.10).]]
 +  * [[https://​www.bof.nl/​enquete|De enquête (loopt tot en met 14 november).]]
 +
 +===== 4. Succes! Actie voor internetvrijheid geslaagd =====
 +Vrijdag 22 oktober gingen talloze enthousiaste vrijwilligers van Bits of Freedom samen aan de slag om een ambitieus doel te halen: in 1 dag 1000 mensen vinden die vrijheid op internet steunen en aan Bits of Freedom willen doneren. En met succes! Maar de actie bleef tot het laatst spannend. Hoe verliep de dag?
 +
 +**7:30 – Twitter ontploft**\\
 +Op de speciale actiepagina vroegen we mensen niet alleen om Vriend te worden, maar ook om te helpen de actie bekend te maken. Dat ging boven verwachting goed. Om half acht ‘ochtends begon het: nadat we de eerste tweets verzonden, ontplofte de timeline van onze twitteraccount. Om half tien konden we al 119 donateurs noteren op de teller.
 +
 +**9:00 – Vrijwilligers benaderen hun eigen netwerk**\\
 +Vanaf negen uur belden en mailden vrijwilligers zowel op kantoor als elders hun eigen omgeving: collega’s,​ vrienden, familie. Ook hen werd weer gevraagd de actie bekend te maken. We konden rond 11 uur ’s ochtends 320 donaties op de teller noteren. Inmiddels lag de site vanwege de drukte geregeld plat en schakelden we over op een lichtere versie.
 +
 +**13:00 – Nieuwe supporters van Bits of Freedom**\\
 +Na de lunch, de teller stond alweer op 416, benaderden we organisaties en bedrijven van wie we verwachten dat de medewerkers vrijheid op internet steunen en vriend van Bits of Freedom willen worden. Tegen 15 uur stonden we op 616 donateurs. De groei leek af te nemen. We begonnen ons zorgen te maken, zouden we aan het einde van de dag wel de 1000 halen?
 +
 +**17:00 – Pownews**\\
 +Om 17 uur hoorden we dat Pownews die avond een item aan onze actie wilde wijden – ze kwamen langs op kantoor. Na de opnames, toen presentatrice Jojanneke en alle vrijwilligers waren vertrokken, stond de teller op 826. Het zou erop of eronder worden. Maar ’s avonds lieten onze supporters weer van zich horen. En toen Pownews diezelfde avond om 22 uur begon, kwamen we nog 50 maar donateurs te kort.
 +
 +**23:10 – Gehaald!**\\
 +Om iets over 23 uur konden we dan toch echt het succes vieren: de 1000e donateur had zich gemeld. Met afgekloven nagels en een ijskoud biertje gingen we tevreden het weekend in. Wetende dat internetgebruikers ons werk heel belangrijk vinden. Een serieuze verantwoordelijkheid!
 +
 +**En de cijfertjes**\\
 +En wat is de financiële uitslag van de actie? Welnu: tijdens de actie zijn meer dan 1000 donaties gedaan – en we merken nog steeds dat mensen naar aanleiding van de actie donateur worden. Iets minder dan een derde van de donateurs wil ons structureel steunen, met een gemiddeld bedrag van ongeveer 65 Euro per jaar. De gemiddelde eenmalige donatie was ongeveer 19 Euro. Daarnaast hebben we 7 nieuwe bedrijfsdonateurs gekregen, waarvan twee zelfs iets meer dan 2.500 Euro per jaar doneren. In totaal is bijna 40.000 Euro voor vrijheid en privacy op internet toegezegd.
 +
 +**Bedankt!**\\
 +We willen al onze nieuwe vrienden en supporters heel erg bedanken dat zij dit hebben mogelijk gemaakt. De komende maanden zetten we ons in elk geval in voor twee belangrijke onderwerpen:​ de bescherming van netneutraliteit en de inperking van de bewaarplicht. Op onze website en in ons jaarverslag is meer informatie over onze activiteiten te vinden.
 +
 +**Conclusie:​ internetters doen meer dan like-buttons aanklikken**\\
 +Het wordt de internetgemeenschap regelmatig kwalijk genomen dat  zij zich niet actief inzet voor idealen. Het zou een groep zijn die zich meer inzet voor een goed doel dan door kortstondig te Twitteren en te Facebooken. Maar met deze actie heeft de Nederlandse internetgemeenschap opnieuw bewezen dat zij handelt naar haar overtuiging. We willen iedereen die dit heeft mogelijk gemaakt, van harte bedanken!
 +
 +**Nog steeds mogelijk om Vriend te worden**\\
 +Ben je nog geen Vriend van Bits of Freedom? Word vriend en steun vrijheid op internet met een structurele donatie. Dat kan via deze speciale, veilige donatiemodule (iDeal, Creditcard, machtiging of acceptgiro),​ via PayPal of door over te maken op bankrekeningnummer 55 47 06 512 ten name van Bits of Freedom te Amsterdam. Word Bits-Vriend voor minder dan € 5,- per maand en laat, als je dat wilt, jouw naam, foto of avatar op onze website zetten. Of word Bytes-Vriend vanaf  € 5,- per maand en krijg van ons, naast die naamsvermelding,​ als je wilt ook een gratis t-shirt. En je helpt natuurlijk ook met een eenmalige donatie.
 +
 +  * [[https://​www.bof.nl/​2010/​10/​25/​succes-actie-voor-internetvrijheid-geslaagd/​|Dit bericht op internet (25.10.10).]]
 +  * [[http://​www.youtube.com/​user/​BitsofFreedom|Video'​s van de dag.]]
 +  * [[http://​www.acowsaysmoo.nl/​|De filmpjes van de dag zijn gemaakt door Boudewijn de Kemp van A COW SAYS MOO.]]
 +  * [[http://​www.powned.tv/​uitzendinggemist/​vrijdag.html|Uitzending Pownews.]]
 +  * [[https://​twitter.com/​bitsoffreedom/​status/​28440029149|Ons Twitterbericht toen de 1000e donateur zich had gemeld.]]
 +  * [[https://​www.bof.nl/​2010/​07/​21/​onze-plannen-voor-de-komende-maanden/​|Onze plannen voor de komende maanden.]]
 +  * [[https://​www.bof.nl/​ons-werk/​open-internet/​|Bits of Freedom over Netneutraliteit.]]
 +  * [[https://​www.bof.nl/​ons-werk/​prive-communicatie/​|Bits of Freedom over de bewaarplicht.]]
 +  * [[https://​www.bof.nl/​2010/​10/​over-ons/​financiering-statuten-jaarverslag/​|Het jaarverslag van Bits of Freedom.]]
 +  * [[https://​www.bof.nl/​over-ons/​de-beweging/​|Wil jij ook jouw naam, foto of avatar op onze website laten zetten?]]
 +  * [[https://​tjunk.com/​index.php?​action=searchproduct&​page=1&​search=1&​printTaggingFilter=bof&​submitButton.x=0&​submitButton.y=0&​submitButton=Go&​productTaggingProductgroup=&​productTaggingGender=&​productTaggingSize=&​productTaggingColor=&​productTaggingFit=&​productTaggingBrand=&​productDesigner=&​productTaggingDesignlabel=|Zoek een gratis Bits of Freedom t-shirt uit.]]
 +
 +===== 5. Twee tips: Bits of Freedom bekijkt =====
 +Bits of Freedom leest, ziet en hoort veel. Samen met onze vrijwilligers houden we een Delicious account bij. Daarop plaatsen we links naar artikelen die we interessant vinden. Wil je meer weten over een onderwerp? Of schrijf je een stuk voor je opleiding? Kijk dan eens op onze Delicious-pagina. We hebben ook een YouTube-kanaal waar we video’s en filmpjes op zetten. Die zijn ook zeker het bekijken waard.
 +Wil je ook helpen met het bijhouden van interessante artikelen en video’s? Dat kan. Stuur dan een e-mail naar info@bof.nl.
 +
 +  * [[https://​www.bof.nl/​2010/​10/​28/​twee-tips-bits-of-freedom-bekijkt/​|Dit bericht op internet (28.10.10).]]
 +  * [[http://​www.delicious.com/​bitsoffreedom|Onze Delicious-pagina.]]
 +  * [[http://​www.youtube.com/​user/​BitsofFreedom|Ons YouTube-kanaal.]]
 +
 +===== 6. Ook op de website verschenen =====
 +  * [[https://​www.bof.nl/​2010/​11/​02/​sterke-groei-media-aandacht-voor-privacy-op-internet-video/​|Sterke groei media-aandacht voor privacy op internet (video) (2.11.10).]]
 +  * [[https://​www.bof.nl/​2010/​10/​19/​vanaf-nu-te-koop-de-bits-of-freedom-hoodie|Vanaf nu te koop: de Bits of Freedom hoodie (19.10.10).]]
 +  * [[https://​www.bof.nl/​2010/​10/​18/​indect-werkgelegenheid-voor-ex-kgb-ers-video/​|Indect:​ werkgelegenheid voor ex-KGB-ers [video] (18.10.10).]]
archief/bits_of_freedom/nieuwsbrief/bof_02_11.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/11 21:05 door KapiteinG