Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:bits_of_freedom:nieuwsbrief:bof_19_07

Bits of Freedom Nieuwsbrief - 19 juli 2010

1. Analyse vonnis Ziggo, Brein en The Pirate Bay

Internetprovider Ziggo hoeft de toegang tot The Pirate Bay voorlopig niet te blokkeren. Dat heeft de rechter op 19 juli 2010 bepaald in kort geding. Deze uitspraak lijkt op het eerste gezicht gunstig, maar bevat een zorgwekkend randje.

Brein moet bewijzen dat Ziggo-gebruikers inbreuk maken Een doorgifteverbod is volgens de rechter (PDF) alleen maar mogelijk als wordt bewezen dat de verspreider of de gebruiker auteursrechtinbreuk maakt. De rechtbank concludeert dat “van het overgrote merendeel van de [Ziggo-]abonnees niet is komen vast te staan dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan inbreuk”. Omdat een doorgifteverbod zou gelden voor alle abonnees van Ziggo, wil de rechter dit verbod niet toewijzen.

Brein moet eerst individuele gebruikers aanspreken

Tegelijkertijd concludeert de rechter dat Brein niet genoeg moeite heeft gedaan om abonnees zelf aan te spreken. Ziggo heeft aangegeven in beginsel bereid te zijn de identiteit van The Pirate Bay-gebruikers aan Brein door te geven, zo stelt de rechter vast. Hij suggereert dat Brein eerst de individuele gebruikers moet aanspreken, voordat Brein van Ziggo een doorgifteverbod kan vragen.

Gaat Brein nu haar beleid veranderen?

Maar Brein zegt al een aantal jaren - en wij complimenteren Brein daarvoor - dat zij individuele internetgebruikers niet meer bij dit conflict wil betrekken.

Nu is de vraag: zal Brein dat standpunt heroverwegen? Wij hopen van niet. Brein onderscheidde zich juist positief van zusterorganisaties in andere landen, doordat zij duidelijk maakte dat zij individuele gebruikers niet zou aanpakken. Dat uitgangspunt komt nu op de helling te staan.

Verdergaande repressie is geen oplossing

The Pirate Bay niet blokkeren; gebruikers niet vervolgen; maar hoe gaan kunstenaars dan hun geld verdienen in een toekomst waar het internet alleen maar sneller wordt?

Verdergaande repressie leidt niet tot een duurzame oplossing van het conflict tussen auteursrecht en het internet. De muziekindustrie moet de mogelijkheden van het internet gebruiken ten bate van musici en filmmakers. Het geven van een licentie aan gebruikers voor het delen van bestanden zou een voorbeeld kunnen zijn van een duurzame oplossing. Hiermee blijven muzikanten en filmmakers geld verdienen, worden gebruikers niet voor de rechter gesleept en blijft het internet vrij.

2. Anti-piraterijverdrag gelekt: zorgen niet weggenomen

Op 14 juli is de volledige tekst van het geheime anti-piraterijverdrag ACTA uitgelekt. Daarmee zijn de meest recente onderhandelingen in Luzern publiek geworden. De zorgen over het verdrag zijn niet weggenomen.

Wegfilteren van internetverkeer

Uit Bits of Freedom's onderzoek van de vorige onderhandelingstekst bleek dat de aansprakelijkheid van tussenpersonen op internet zou worden uitgebreid. Deze zorgen zijn nog steeds terecht. Uit de zojuist uitgelekte tekst (PDF) kan volgen dat providers inbreukmakend internetverkeer moeten wegfilteren of blokkeren, op straffe van aansprakelijkheid. Zij moeten dat niet alleen doen wanneer zij op de hoogte zijn gesteld van inbreuk, maar ook wanneer zij op een andere manier weten dat internetverkeer inbreukmakend is (“when the online service provider is aware of facts and circumstances from which infringing activity is apparent”, art. 2.18 lid 3 sub b).

Rechthebbenden en providers bepalen samen straffen voor filesharing

Eerder was er sprake van dat in ACTA zou worden bepaald dat internetgebruikers als straf voor auteursrechtinbreuk van internet zouden worden afgesloten. Die zorg heeft plaatsgemaakt voor een bepaling dat dat providers en rechthebbenden zullen overleggen welke maatregelen zij zullen nemen om inbreuk te voorkomen (art. 2.18 lid 3quarter). Dit kan nog steeds tot gevolg hebben dat gebruikers van internet worden afgesloten: zo heeft de Ierse internetprovider samen met rechthebbenden afgesproken om een three-strikes regeling in te voeren.

Strafbaarheid van filesharing mogelijk beperkt

Uit Bits of Freedom's onderzoek van de vorige onderhandelingstekst bleek ook dat sommige partijen ook niet-commerciële auteursrechtinbreuk strafbaar wilden stellen. Dat zou betekenen dat individuele gebruikers van filesharing-technologie ook strafbaar zouden worden gesteld. In deze tekst lijken partijen het er echter over eens dat “end users”, dus individuele gebruikers, buiten de reikwijdte van de strafbepaling mogen worden gehouden (art. 2.14 lid 1).

Nog steeds geen transparantie, nog steeds geen democratie

Het is schandalig dat, hoewel meer transparantie beloofd was, de landen na de meest recente onderhandelingsronde geen nieuwe versie van de verdragtekst hebben gepubliceerd. Uit het recente lek blijkt dat de zorgen van internetgebruikers wel degelijk terecht zijn. Een verdrag dat op deze manier tot stand komt, mist democratische legitimiteit.

3. Wil je BOF helpen, maar je weet niet hoe?

Meld je dan aan voor een van onze vier vrijwilligerslijsten. Soms sturen we via deze mailinglijsten een vraag om ons te helpen. Je kan zelf bedenken of je wel of niet meehelpt. Als het je niet uitkomt hoef je niets te doen. En als je wel tijd en zin hebt, kan je heel veel voor Bits of Freedom betekenen.

Zo hebben we samen met deze vrijwilligers Webwijs en de Digitale Vrijheidswijzer gemaakt. Op dit moment werken we met ze aan de Privacy Inzage Machine (PIM) en over een paar maanden gaan we weer de Big Brother Awards organiseren. Maar we hebben ook veel kleinere vragen: om je reactie op een van onze stukken of om een artikel of tv-programma terug te vinden. Het kan van alles zijn.

Als je ons ook wilt helpen en talent hebt op technologisch, redactioneel, creatief en/of juridisch gebied, stuur dan een mailtje met je CV en motivatie naar info@bof.nl.

4. Zwartboek Datalekken fors gegroeid

Bits of Freedom houdt een Zwartboek Datalekken bij om aandacht te vragen voor een groeiend probleem: er wordt steeds meer informatie over ons opgeslagen, en het risico dat die informatie kwijtraakt groeit daarmee ook. Bits of Freedom heeft tegelijkertijd een wetsvoorstel ingediend dat databankbeheerders verplicht om datalekken direct te melden. Zij heeft dat wetsvoorstel toegelicht in een position paper. Voor de vierde keer deze maand heeft Bits of Freedom het Zwartboek Datalekken moeten bijwerken:

Touroperator Corendon lekt reisgegevens

Jeroen van der Gun schrijft op zijn weblog in het artikel Datalek in website Corendon Vliegvakanties dat hij inzage kon krijgen in de persoons- en reisgegevens van andere klanten van de touroperator Corendon. Na het boeken van een reis kan een klant op basis van zijn klant- en boekingsnummer inzage krijgen in de details van de geboekte reis. De twee nummers blijken op volgorde te worden uitgedeeld. De nummers van andere klanten zijn daardoor gemakkelijk te raden. Hetzelfde geldt voor de website van GoMundo, een andere handelsnaam van Corendon.

De pagina met de reisdetails tonen onder meer de naam en adresgegevens van de klant, bestemming, vertrek- en aankomstdatum, vluchtgegevens, prijs, het openstaande factuurbedrag en de namen, adressen, telefoonnummers en geboortedata van alle deelnemers van de geboekte reis. In het artikel zijn schermafdrukken opgenomen.

Corendon bevestigde het probleem direct na de melding. Na iets meer dan een week was het probleem provisorisch opgelost.

Gemeente Tynaarlo lekt 300 e-mailadressen

De gemeente Tynaarlo verstuurde afgelopen woensdag haar digitale nieuwsbrief. Door een fout van een medewerker werden de e-mailadressen van alle 300 geadresseerden in het “To” veld opgenomen. De adressen hadden in het “Bcc” veld moeten komen. De gemeente bevestigde de fout in een tweede e-mail. Om herhaling te voorkomen, bouwt de gemeente een extra controlemoment in.

NIFP zet patiëntgegevens op straat

Begin dit jaar zette het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) patiëntenkaarten met medische en strafrechtelijke gegevens op straat, zo blijkt uit een persbericht van het CBP. Uit onderzoek blijkt dat het NIFP jarenlang onbeveiligd in een kelder van een pand had opgeslagen, zonder zicht te hebben op verlies of onrechtmatige verwerking.

Nieuwbrief NLkabel lekt 375 adressen

De vereniging van kabelbedrijven, NLkabel, verstuurde eerder vandaag haar dagelijkse nieuwsbrief. Zo'n 375 adressen kwamen per ongeluk in de e-mail zelf terecht. NLkabel bevestigde in een opvolgende e-mail de fout.

5. Eerste Kamer uit zorgen bewaarplicht

De Europese Commissie zal in september de Europese bewaarplicht evalueren. De Eerste Kamer verzocht de regering haar bezwaren tegen de bewaarplicht door te geven aan de Europese Commissie. Recent stuurde de Minister van Justitie een brief naar Eurocommissaris Malmström (Binnenlandse Zaken), waarin hij voldeed aan dat verzoek.

Samenvatting van de bezwaren in de brief:

  • De noodzaak van de opslag voor de opsporing en vervolging is onvoldoende aangetoond, zodat niet wordt voldaan aan het noodzakelijkheidsbeginsel, als bedoeld in artikel 8 EVRM.
  • De effectiviteit van de bewaarplicht is zeer beperkt en zal met de overschakeling naar internet-technologie en verdere toename van het gebruik van dynamische IP-adressen nog verder afnemen. De kosten voor providers (en daarmee consumenten) zijn echter hoog.
  • De richtlijn harmoniseert niet, terwijl dat een belangrijk doel was van de richtlijn. Belangrijke aspecten als de opslagtermijn en de kostenvergoeding worden overgelaten aan de lidstaten.
  • De beveiliging van de gegevens is een punt van aandacht. Daarbij dient ook het element van de technische mogelijkheden voor de vervalsing van verkeersgegevens betrokken te worden.


6. Stemming auteursrechtrapport Europees Parlement uitgesteld

Deze week zou tijdens de plenaire sessie van het Europees Parlement in Straatsburg gestemd worden over het Gallo-rapport. Dit rapport, opgesteld door rapporteur Gallo, gaat over de toekomst van het Europese auteursrechtbeleid. De JURI-commissie van het parlement heeft het rapport in juni aangenomen, maar deze week zou het hele parlement hierover stemmen.

In het Gallo-rapport wordt verdergaande handhaving van het auteursrecht gepropageerd. Er wordt in het geheel geen aandacht besteed aan de praktische, economische en principiële bezwaren tegen verdergaande handhaving en hier is dan ook hard campagne tegen gevoerd.

De stemming in het parlement is de laatste kans om dit rapport nog te verbeteren of te verwerpen. Het was echter kort dag. Maar op 5 juli bleek uit een tweet van Jérémie Zimmermann (La Quadrature du Net) dat de stemming over het Gallo-rapport wordt uitgesteld tot september.

In september wordt dus pas gestemd. Er is dus nog tijd om actie te voeren tegen het Gallo-rapport.

7. Ook op de website verschenen

archief/bits_of_freedom/nieuwsbrief/bof_19_07.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/11 21:08 door KapiteinG