Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:bits_of_freedom:nieuwsbrief:bof_28_09

Bits of Freedom Nieuwsbrief - 28 september 2010

1. Red het net: bescherm netneutraliteit

Wie bepaalt wat jij doet op het internet: jij of je internetprovider? Tot voor kort was het antwoord simpel: jij beslist welke diensten en websites je bezoekt. Maar dat verandert snel: internetproviders willen jouw internetverkeer kunnen beperken. Tenzij de Europese Commissie ingrijpt en providers dat verbiedt. En daarvoor hebben we jouw hulp nodig.

Waar gaat dit over? De bedrijven die jou toegang tot internet geven, internet service providers (ISP's), deden dat tot voor kort zonder zich met jouw online gedrag te bemoeien. Ze waren neutraal. En dat is goed voor jouw vrijheid. Zo kan jij zelf bepalen welke websites en diensten jij bezoekt. En kan je zonder moeite een nieuwe, innovatieve website beginnen die voor iedereen toegankelijk is. Maar veel internetproviders bieden tegenwoordig ook andere diensten aan, zoals telefonie en televisie. En nu willen sommige van hen delen van jouw internet kunnen beperken en afsluiten, om hun eigen diensten te bevoordelen.

Wat kan jij daartegen doen? De Europese Commissie gaat bepalen of dit soort praktijken toegestaan zijn en verzamelt nu zo veel mogelijk input. De grote telecomproviders hebben ongetwijfeld al uitgebreide stukken ingeleverd. Wij moeten daarom een krachtig tegengeluid laten horen. Daarom: stuur ook een reactie naar de Europese Commissie op haar vragenlijst (PDF) vóór 30 september 2010 en roep anderen op je blog op om dat ook te doen.

Hoe moet zo een reactie eruit zien? De vorm is vrij: een brief of een email is al voldoende. Je mag de reactie in alle Europese talen sturen en je kan zelf kiezen welke vragen van de vragenlijst je behandelt.

Wat moet er in zo een reactie staan? De Europese Commissie neigt er nu naar om providers enkel te verplichten transparant te zijn: een provider moet open zijn over dát hij beperkt. Dat is niet voldoende. Er is niet genoeg concurrentie in Europa, en bovendien kan dit niet voorkomen dat alle providers samen het open internet beperken. En als de Europese Commissie dan pas ingrijpt, is het te laat. De Europese Commissie zou internetproviders daarom - kort gezegd - moeten verbieden om verkeer te blokkeren, te vertragen of af te knijpen.

Waar kan ik mijn reactie naartoe sturen? De deadline voor het indienen van een reactie is 30 september 2010. Ingezonden reacties kunnen door de Europese Commissie worden gepubliceerd, tenzij hiertegen bezwaar is gemaakt. Als je bezwaar hebt tegen publicatie van je reactie, laat dat dan weten samen met je reactie. Je kan je reactie sturen naar: INFSO-NETNEUTRALITY@ec.europa.eu.

Of naar:
Policy Development Unit (B1), BU33 7/40
DG Information Society and Media
European Commission
B-1049 Brussels
Belgium
Tel +32 2 297 1622

2. Geen openheid over Nederlandse blokkade verboden websites

Het Ministerie van Justitie kan geen inzicht geven in de afspraken die worden gemaakt tussen internetproviders over het blokkeren van een lijst met verboden websites. Het is hierdoor niet bekend welke websites precies geblokkeerd zullen worden, welke technologie zal worden gebruikt en wat de procedures voor plaatsing en verwijdering van de lijst zijn. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde stukken in een WOB-procedure over deze zwarte lijst.

Het ministerie van justitie kondigde eind 2009 aan dat het ernaar streeft in 2010 een lijst met verboden websites te blokkeren. Grote internetproviders en het overlegplatform ECP/EPN maken in overleg met het ministerie op dit moment afspraken over de manier waarop dat zou gebeuren. Internetonderzoeker Rejo Zenger heeft een WOB-verzoek ingediend, waarin hij onder meer vraagt om inzage in de contracten, de technologie die zou worden gebruikt en de procedures voor plaatsing op de lijst. Het ministerie maakt deze stukken echter niet openbaar, omdat zij niet over deze stukken zou beschikken.

De procedure rond het internetfilter kan op stevige kritiek rekenenen van digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom. Een internetblokkade is een zeer omstreden methode om informatie ontoegankelijk te maken. Ot van Daalen, directeur: “Nederland lijkt Iran wel: een geheime zwarte lijst met verboden sites, waarvan we niet weten hoe je erop komt, hoe je eraf komt, welke technologie wordt gebruikt en wat precies wordt afgesproken tussen de providers. Dit is volstrekt onacceptabel.” Volgens Bits of Freedom moet verboden materiaal niet achter een filter worden verborgen, maar juist worden verwijderd.

3. Vier nieuwe datalekken in twee weken

Sinds het verschijnen van de vorige nieuwsbrief heeft Bits of Freedom haar Zwartboek Datalekken viermaal moeten bijwerken. Een secretaresse keek in het EPD voor privé-doeleinden, een raadsheer van de Hoge Raad verloor een tas met strafdossiers, het parket in Roermond heeft per ongeluk gevoelige gegevens gefaxt naar een burger en T-Mobile stuurde de inloggegevens van een klant via Twitter, waardoor derden zijn abonnement gewijzigd hebben.

De datalekken op internet:

Bits of Freedom houdt een Zwartboek Datalekken bij om aandacht te vragen voor een groeiend probleem: er wordt steeds meer informatie over ons opgeslagen, en het risico dat die informatie kwijtraakt groeit daarmee ook. Bits of Freedom heeft tegelijkertijd een wetsvoorstel ingediend dat databankbeheerders verplicht om datalekken direct te melden. Zij heeft dat wetsvoorstel toegelicht in een positron paper.

4. Nederlandse internetgemeenschap protesteert tegen overheidscensuur

Nederlandse maatschappelijke organisaties, bedrijven, wetenschappers en bloggers stuurden vandaag een brandbrief aan de minister van Justitie. Een onlangs gelanceerd wetsvoorstel werkt overheidscensuur in de hand. De organisaties dringen erop aan het voorstel ingrijpend te wijzigen om de pers- en internetvrijheid in Nederland te waarborgen.

Nederlandse internetgemeenschap voor het eerst samen in actie
Niet eerder kwam zo een grote groep vertegenwoordigers van de Nederlandse internetgemeenschap samen op voor een gemeenschappelijk doel. Het conceptwetsvoorstel van demissionair minister Hirsch Ballin heeft vergaande gevolgen voor de vrijheid van Nederlandse internetters. Zo kunnen delen van websites, blogs, maar ook persoonlijke pagina's op websites als Facebook en Hyves worden afgesloten zonder dat een rechter daarover heeft geoordeeld.

De brief is een initiatief van Bits of Freedom en is ondertekend door negentien maatschappelijke organisaties, waaronder de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), Internet Society en het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM). De brief is daarnaast ondertekend door twintig experts uit de academische wereld, waaronder hoogleraar informatiebeveiliging Bart Jacobs, hoogleraar strafrecht Theo de Roos en hoogleraar informatierecht Egbert Dommering. Tot slot is de brief ondertekend door bloggers en andere media, waaronder omroepvereniging BNN, Bert Brussen, Sargasso.nl en GeenCommentaar.

Wijzigingen in wetsvoorstel
De internetgemeenschap vraagt de minister om de wet aan te passen op drie punten. Ten eerste wil zij dat een website alleen op zwart mag worden gezet na tussenkomst van een rechter. De minister wil de eis van deze rechterlijke toets schrappen. Ook wil zij dat het voorgenomen verbod op publicatie van niet-openbare informatie integraal wordt heroverwogen. Tot slot vragen ze de minister om het voorgenomen verbod op het opnemen van eigen gesprekken te verduidelijken.

Internetconsultatie
Het Ministerie van Justitie vraagt Nederlanders om hun reactie via de internetconsultatie, zodat de voorgestelde regeling verbeterd kan worden. De internetconsultatie loopt tot 30 september.

5. Providers moeten maximale openheid geven over internetverkeer

Binnenkort zullen internetproviders openheid moeten geven over hoe zij hun netwerkverkeer behandelen. Het Ministerie van Economische Zaken onderzoekt op dit moment hoe die transparantieverplichting moet worden ingevuld. Wij vroegen jullie om input, en hebben naar aanleiding daarvan een brief gestuurd aan het ministerie.

In de brief schrijven we dat providers verplicht moeten worden om maximale transparantie te geven over de maatregelen die ze nemen om netwerkverkeer te blokkeren of te vertragen. Dat betekent dat ze onder meer inzicht moeten geven in de software, poorten en protocollen ten aanzien waarvan maatregelen gelden. Ze moeten aangeven gedurende welke periodes de maatregelen gelden, en of sprake is van een datalimiet of congestiemaatregel. Ook moeten ze volledig inzicht geven in de overboekingsfactor op wijkniveau (hoeveel capaciteit is beschikbaar, en hoeveel capaciteit is verkocht), zodat gebruikers kunnen bepalen hoe waarschijnlijk het is dat congestie zal voorkomen.

Veel dank aan iedereen die heeft meegewerkt aan de brief!

6. Europees Parlement steunt achterhaald auteursrechtbeleid

Op 22 september heeft het Europees Parlement het Gallo rapport aangenomen. Het rapport is belangrijk voor het toekomstig beleid van het parlement over het auteursrecht, onder meer op internet. Het is daarom erg jammer dat in het rapport een eenzijdig beeld van het filesharing-conflict wordt geschetst, en opnieuw verdergaande, repressieve handhaving van auteursrechtbeleid wordt ondersteund.

Zo zouden volgens het rapport inbreuken op intellectuele eigendomsrechten een gevaar voor onze gezondheid, veiligheid, economie en samenleving vormen (sub A). Ook zouden er verbanden zijn tussen verschillende vormen van georganiseerde misdaad en inbreuken op intellectuele eigendomsrechten (sub T). Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten inbreuk: ook filesharing door individuen zonder commercieel oogmerk wordt hieronder geschaard. En terwijl wordt geconstateerd dat de gegevens over de omvang van inbreuken “inconsistent, onvolledig, ontoereikend en versnipperd zijn” (sub F), wordt wel vastgesteld dat inbreuk van auteursrechten zorgwekkende proporties heeft aangenomen (sub J).

Het rapport zal leiden tot meer repressieve handhaving. Het rapport moedigt internetproviders, zoals Ziggo en UPC, aan om met de copyrightindustrie “vrijwillig” afspraken te maken over maatregelen om auteursrechtschending te voorkomen (par. 30). Dat kan ertoe leiden dat internetproviders gebruikers gaan afsluiten van het internet, zoals in Ierland gebeurt, of alle internetverkeer van hun gebruikers gaan bespioneren, zoals in het Verenigd Koninkrijk gebeurt.

Maar het grootste probleem van het Gallo rapport is dat hiermee achterhaald auteursrechtbeleid opnieuw wordt ondersteund. Verdergaande repressie is geen oplossing: miljoenen internetgebruikers worden zo gecriminaliseerd en de fundamentele rechten van internetgebruikers komen hierdoor in gedrang. De copyrightindustrie moet in plaats daarvan innoveren, en bijvoorbeeld licenties gaan geven voor het gebruik van filesharingtechnologie.

Benieuwd wie voor dit achterhaalde auteursrechtbeleid stemde? CDA, CU en SGP. D66, GroenLinks, PvdA en PVV stemden tegen. VVD stemde deels tegen en onthield zich deels van stemming.

7. Ook op de website verschenen

archief/bits_of_freedom/nieuwsbrief/bof_28_09.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/11 21:09 door KapiteinG