Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:campagnedraaiboek

Dit is een oude revisie van het document!


Het Grote Campagnedraaiboek

Om onze idealen te verwezenlijken is de krachtigste manier om vertegenwoordigers van onze partij in parlementen verkozen te krijgen; een andere manier is om al gekozen vertegenwoordigers te beïnvloeden. Voor beiden is een campagne nodig; dit artikel gaat vooral over het eerste type, maar is ook enigszins van toepassing op het tweede.

Het campagneteam

Rol Taken Werklast Aantal Vaardigheden Opmerkingen
Lijsttrekker Vertegenwoordigt partij, zowel qua imago als inhoudelijk voltijd tijdens campagnetijd 1 Goede spreker, kent programma goed, lang in partij, geen schandalen Geen duolijsttrekkers, dat werkt nooit
Kandidaat Vertegenwoordigt partij, zowel qua imago als inhoudelijk voor de bovensten bijna voltijd, rest kan andere taak ernaast doen 10-20 Kent programma goed, geen schandalen Liefst een paar ex-programmaschrijvers
Penningmeester Zorgt dat het geld naar de juiste doeleinden gaat Uurtje per dag 1 + backup Kan rekenen boekhouden, goed bereikbaar, integer Is op dag van deadline Kiesraad-borg in Nederland en is die dag ook vrij om desnoods persoonlijk bij een bankfiliaal overschrijving te regelen. Heeft dagelijks contact met ledenadministratie en met Bedelaar voor actueel overzicht van cash-positie.
Bedelaar Houdt contact met donors en sponsors en zet fondsenwerving op Meerdere uren per week, vooral vóór de campagne 1-2 Heeft een goed netwerk en is sociaal doch brutaal. Heeft een mandaat én de vereiste piraten-kennis en ervaring om sponsoringsvoorstellen voor te bereiden waarin Piraten-ethiek én inventief commercieel inzicht gegarandeerd hand-in-hand gaan, zodat deze voorstellen snel en probleemloos goedgekeurd kunnen worden.
Bureaucraat Zorgen dat de partij aan de vereisten voldoet Meerdere uren per week, vooral rond kandidaatstelling 1 Ordelijk, goed bereikbaar. Is ruim op tijd vertrouwd met OSV-software en heeft deze werkend geïnstalleerd. Is thuis in de Kieswet. Heeft tot aan de kandidaatstelling per kiesdistrict een actueel overzicht van coördinatoren, aantal getekende ondersteuningsverklaringen en inzetbaarheid van mobiele teams om waar nodig extra handtekeningen op te halen. OSV
Programmaschrijver Schrijven het verkiezingsprogramma op basis van eerdere programma's en suggesties van leden Meerdere uren per week, vóór de kandidaatstelling ~5 Goed bekend met standpunten, kunnen samenwerken
Stemwijsneus Zoekt stemwijzers en stembeloftes op, bepaalt met andere kandidaten de antwoorden, en zorgt dat alle kandidaten meedoen Uurtje per dag 2-3 Kent programma zeer goed Liefst ex-programmaschrijver, mogelijk zelf kandidaat. Beseft dat 'uurtje per dag' een gemiddelde is waarbij ook dagen van 14 uur voor zullen komen, met name vlak voor de deadlines die vrijwel allemaal samenvallen.
Traffic-manager Coördineert alle partijen die gezamenlijk aan creatieve uitingen werken. Kent en bewaakt deadlines en budget. Weet per uiting wie er aan werken en wat er nodig is om de deadline te halen. laatste 6 weken full-time, dag en nacht diensten kunnen noodzakelijk zijn.2-3 Kent het hele media-produktieproces van haver tot gort. Weet wat nodig is om binnen de deadlines flyers, posters, stickers, TV- en radiospots voor te bereiden en op te leveren. Moet grafici kunnen aansturen zonder zelf te gaan ontwerpen en moet tekstschrijvers kunnen aansturen zonder zelf te gaan schrijven.Zonder ervaring is het vrijwel onmogelijk om deze functie zinvol te vervullen.
Grafici Maken mooie posters/stickers/folders/etc op basis van teksten en ideeën van de rest Meerdere uren per week, vóór en tijdens de campagne ~5 Oog voor design en kan werken met verschillende programma's en bestandsformaten Team wordt ondersteund door een ervaren traffic-manager.
Materiaalman/vrouw Weet waar al het spul ligt en zorgt dat het op de goede plekken komt Uurtje per dag 1 Heeft bergruimte en kan goed tillen. Is georganiseerd. Eigen vervoer zou mooi zijn. Niet te ver van een postkantoor wonen ook.
Spellingnazi Controleert spelling en grammatica van alle uitgaande teksten Heel vaak tien minuutjes >5 Goed bereikbaar en werkt snel
Perschef Ontvangt verzoeken van de pers en stuurt naar kandidaten. Verstuurt persberichten Meerdere uren per dag tijdens campagnetijd 1 Goed bereikbaar en goede communicator, onbeperkt telefoonabonnement
Mediamens Schrijft tweets, updates, artikelen en persberichten naar aanleiding van de actualiteit ~5 Heel vaak een half uurtje Schrijft goed en is bekend met programma
Debatschatzoeker Zoekt debatten op, ontvangt uitnodigingen, en stuurt kandidaten erheen Meerdere uren per dag tijdens campagnetijd 1-2 Goede communicator. Goed organisator en goed planner. Heeft overzicht over debatagenda én agenda's van kandidaten en hun specialismen. Kan goed overweg met gedeelde agenda's.
Lokaalcoördinator Houdt contact met lokale afdelingen, vooral de nieuwe, en brengt ze in contact met andere vrijwilligers Paar uur per dag tijdens campagnetijd 1 Goede communicator, kan veel reizen
Polltroll Houdt internet in de gaten en stuurt slacktivistenleger naar polls en reacties Heel vaak tien minuutjes >5
Webmaster Zorgt dat website, servers en andere ICT het doen
??

Tijdschema

Moment Activiteit(en) Opmerkingen
V-1 jaar Programma schrijven, Posters maken, folders ontwerpen
V-3 maanden Kandidaten kiezen, programma afronden
V-2 maanden Handtekeningen, materialen drukken, campagne plannen
V-1 maand Stemwijzers invullen, jezelf uitnodigen voor debatten en interviews
V-3 weken Posters plakken, lokale afdelingen wakker schudden, campagne aftrappen
V-2 weken Eerste grote (ludieke) acties, straat op gaan, veel op tv komen
V-1 week Straat op, veel op tv komen, advertenties kopen
V Campagnestunts, veel op straat, verkiezingsavondfeest
V+1week Evalueren, vrijwilligers bedanken en vasthouden, bij succes onderhandelen

(Verkiezings)programma

Wie: Programmaschrijvers, met bijdragen van leden en onder toezicht van de Ledenraad
Wanneer: Vanaf V-365 of eerder tot ongeveer V-120
Wat: Zie programma

Stemwijzers

Wie: Stemwijsneus, bijgestaan door kandidaten en ex-programmaschrijvers
Wanneer: Vanaf ongeveer V-60 tot V
Wat: Als politieke partij is het van levensbelang om voor te komen in de Stemwijzer en Kieskompas, daarnaast zijn er veel stemwijzer rond een bepaald thema. De standaard werkwijze is om in een padje de vragen te kopiëren en daar met een aantal mensen de antwoorden te formuleren aan de hand van het partijprogramma. Houd het overzicht en mis geen deadlines!

Beloftes en verklaringen

Wie: Stemwijsneus, bijgestaan door kandidaten en ex-programmaschrijvers
Wanneer: Vanaf ongeveer V-60 tot V
Wat: Veel NGO's lanceren een verklaring over een bepaald thema, die kandidaten die hierachter staan kunnen tekenen. Eerst moet men natuurlijk kijken of dit wel overeenkomt met het programma en wie er achter zo'n verklaring zit. Vaak is individuele actie van de kandidaten nodig, zit ze dus achter de broek en houd bij wie wat getekend heeft.

Kandidaten

Bureaucratische hordes

Wie: Bureaucraat, ondersteund door kandidaten en lokale afdelingen
Wanneer: Van V-half jaar tot V-44
Wat: Zorgen dat aan alle regels is voldaan om mee te doen aan de verkiezingen, en een goede kandidatenlijst inleveren met alle formulieren en genoeg handtekeningen. Voor verzamelen van de handtekeningen samenwerken met Lokaalcoördinator. Zie Hoe stel ik mij kandidaat

Campagne

Website

Wie:
Wanneer:
Wat:

Debatten

Wie:
Wanneer:
Wat:

Interviews

Wie:
Wanneer:
Wat:

Persberichten

Wie:
Wanneer:
Wat:

Sociale media

Wie:
Wanneer:
Wat:

Reacties en polls

Wie:
Wanneer:
Wat:

Posters

Wie:
Wanneer:
Wat:

Op straat

Wie:
Wanneer:
Wat:

Acties

Wie:
Wanneer:
Wat:

archief/campagnedraaiboek.1402959636.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2014/06/17 01:00 door Dirk Poot