Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:campagnedraaiboek

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
archief:campagnedraaiboek [2014/06/17 01:22]
Dirk Poot beetje bescherming voor de grafii aub.
archief:campagnedraaiboek [2022/02/18 21:45] (huidige)
157.55.39.53 ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing
Regel 5: Regel 5:
 ====== Het campagneteam ====== ====== Het campagneteam ======
  
-^ Rol ^ Taken ^ Werklast ^ Aantal ^ Vaardigheden ^ Opmerkingen | +^Rol^Taken^Werklast^Aantal^Vaardigheden^Opmerkingen| 
-^ Lijsttrekker | Vertegenwoordigt partij, zowel qua imago als inhoudelijk | voltijd tijdens campagnetijd | 1 | Goede spreker, kent programma goed, lang in partij, geen schandalen | Geen duolijsttrekkers,​ dat werkt nooit | +^Lijsttrekker|Vertegenwoordigt partij, zowel qua imago als inhoudelijk|voltijd tijdens campagnetijd|1|Goede spreker, kent programma goed, lang in partij, geen schandalen|Geen duolijsttrekkers,​ dat werkt nooit| 
-^ Kandidaat | Vertegenwoordigt partij, zowel qua imago als inhoudelijk | voor de bovensten bijna voltijd, rest kan andere taak ernaast doen | 10-20 | Kent programma goed, geen schandalen | Liefst een paar ex-programmaschrijvers. Hele top 5 moet eigenlijk goed kunnen spreken en debatteren. Iedere kandidaat zou PPNL op minstens één specialisme moeten kunnen vertegenwoordigen. | +^Kandidaat|Vertegenwoordigt partij, zowel qua imago als inhoudelijk|voor de bovensten bijna voltijd, rest kan andere taak ernaast doen|10-20|Kent programma goed, geen schandalen|Liefst een paar ex-programmaschrijvers. Hele top 5 moet eigenlijk goed kunnen spreken en debatteren. Iedere kandidaat zou PPNL op minstens één specialisme moeten kunnen vertegenwoordigen.
-^ Penningmeester | Zorgt dat het geld naar de juiste doeleinden gaat | Uurtje per dag | 1 + backup | Kan <​del>​rekenen</​del>​ boekhouden, goed bereikbaar, integer | Is op dag van deadline Kiesraad-borg in Nederland en is die dag ook vrij om desnoods persoonlijk bij een bankfiliaal overschrijving te regelen. Heeft dagelijks contact met ledenadministratie en met Bedelaar ​voor actueel overzicht van cash-positie.| +^Lijstduwer|Positief aandacht vestigen op Piratenpartij tijdens campagne|In uren zeer beperkt. Verbindt wel geloofwaardigheid aan PP|3|Mediapersoonlijkheid/​Wetenschapper/​Kunstenaar die gedachtegoed volledig steunt en zijn of haar naam wil verbinden aan de Piratenpartij. Vertegenwoordigt partij, zowel qua imago als inhoudelijk| ​
-Bedelaar ​| Houdt contact met donors en sponsors en zet fondsenwerving op | Meerdere uren per week, vooral vóór de campagne | 1-2 | Heeft een goed netwerk en is sociaal doch brutaal. Heeft een mandaat én de vereiste piraten-kennis en ervaring om sponsoringsvoorstellen voor te bereiden waarin Piraten-ethiek én inventief commercieel inzicht gegarandeerd hand-in-hand gaan, zodat deze voorstellen snel en probleemloos goedgekeurd kunnen worden. | +^Penningmeester|Zorgt dat het geld naar de juiste doeleinden gaat|Uurtje per dag|1 + backup|Kan <​del>​rekenen</​del>​ boekhouden, goed bereikbaar, integer|Is op dag van deadline Kiesraad-borg in Nederland en is die dag ook vrij om desnoods persoonlijk bij een bankfiliaal overschrijving te regelen. Heeft dagelijks contact met ledenadministratie en met Fondsenwerver ​voor actueel overzicht van cash-positie.| 
-^ Bureaucraat | Zorgen dat de partij aan de vereisten voldoet | Meerdere uren per week, vooral rond kandidaatstelling | 1 | Ordelijk, goed bereikbaar. Is ruim op tijd vertrouwd met OSV-software en heeft deze werkend geïnstalleerd. Is thuis in de Kieswet. | Heeft tot aan de kandidaatstelling per kiesdistrict een actueel overzicht van coördinatoren,​ aantal getekende ondersteuningsverklaringen en inzetbaarheid van mobiele teams om waar nodig extra handtekeningen op te halen. Kan beschikken over een printer/​scanner. Moet voorbereid zijn op vol etmaal van koeriersritten door heel Nederland bij eventuele geconstateerde verzuimen. [[https://​www.kiesraad.nl/​sites/​default/​files/​Installeren%20en%20stappenplan%20voor%20OSV%20P1_0_0.pdf|OSV]] | +^Fondsenwerver|Houdt contact met donors en sponsors en zet fondsenwerving op|Meerdere uren per week, vooral vóór de campagne|1-2|Heeft een goed netwerk en is sociaal doch brutaal. Heeft een mandaat én de vereiste piraten-kennis en ervaring om sponsoringsvoorstellen voor te bereiden waarin Piraten-ethiek én inventief commercieel inzicht gegarandeerd hand-in-hand gaan, zodat deze voorstellen snel en probleemloos goedgekeurd kunnen worden.|Gezien het grote verschil in beslissnelheid tussen de PP en de gemiddelde marketingmanager is een duidelijk omschreven mandaat absoluut noodzakelijk voor de Fondsenwerver om te kunnen functioneren,​ plus een directe hotline naar een core-team van eindbeslissers die op haar beurt ook weer een heel duidelijk en adequaat mandaat nodig heeft.| 
-^ Programmaschrijver | Schrijven het verkiezingsprogramma op basis van eerdere programma'​s en suggesties van leden | Meerdere uren per week, vóór de kandidaatstelling | ~5 | Goed bekend met standpunten,​ kunnen samenwerken |  +^Bureaucraat|Zorgen dat de partij aan de vereisten voldoet|Meerdere uren per week, vooral rond kandidaatstelling|1 ​+ backup|Ordelijk, goed bereikbaar. Is ruim op tijd vertrouwd met OSV-software en heeft deze werkend geïnstalleerd. Is thuis in de Kieswet.|Heeft tot aan de kandidaatstelling per kiesdistrict een actueel overzicht van coördinatoren,​ aantal getekende ondersteuningsverklaringen en inzetbaarheid van mobiele teams om waar nodig extra handtekeningen op te halen. Kan beschikken over een printer/​scanner. Moet voorbereid zijn op vol etmaal van koeriersritten door heel Nederland bij eventuele geconstateerde verzuimen. [[https://​www.kiesraad.nl/​sites/​default/​files/​Installeren%20en%20stappenplan%20voor%20OSV%20P1_0_0.pdf|OSV]]| 
-^ Stemwijsneus | Zoekt stemwijzers en stembeloftes op, bepaalt met andere kandidaten de antwoorden, en zorgt dat alle kandidaten meedoen | Uurtje per dag | 2-3 | Kent programma zeer goed | Liefst ex-programmaschrijver,​ mogelijk zelf kandidaat. Beseft dat '​uurtje per dag' een gemiddelde is waarbij ook dagen van 14 uur voor zullen komen, met name vlak voor de deadlines die vrijwel allemaal samenvallen. | +^Programmaschrijver|Schrijven het verkiezingsprogramma op basis van eerdere programma'​s en suggesties van leden|Meerdere uren per week, vóór de kandidaatstelling|~5|Goed bekend met standpunten,​ kunnen samenwerken
-^ Traffic-manager | Coördineert alle partijen die gezamenlijk aan creatieve uitingen werken. Kent en bewaakt deadlines en budget. Weet per uiting wie er aan werken en wat er nodig is om de deadline te halen. | laatste 6 weken full-time, dag en nacht diensten kunnen noodzakelijk zijn.|2-3| Kent het hele media-produktieproces van haver tot gort. Weet wat nodig is om binnen de deadlines flyers, posters, stickers, TV- en radiospots voor te bereiden en op te leveren. Moet grafici kunnen aansturen zonder zelf te gaan ontwerpen en moet tekstschrijvers kunnen aansturen zonder zelf te gaan schrijven.|Zonder ervaring is het vrijwel onmogelijk om deze functie zinvol te vervullen. | +^Stemwijsneus|Zoekt stemwijzers en stembeloftes op, bepaalt met andere kandidaten de antwoorden, en zorgt dat alle kandidaten meedoen|Uurtje per dag|2-3|Kent programma zeer goed|Liefst ex-programmaschrijver,​ mogelijk zelf kandidaat. Beseft dat '​uurtje per dag' een gemiddelde is waarbij ook dagen van 14 uur voor zullen komen, met name vlak voor de deadlines die vrijwel allemaal samenvallen.| 
-^ Grafici | Maken mooie posters/​stickers/​folders/​etc op basis van teksten en ideeën van de rest | Meerdere uren per week, vóór en tijdens de campagne | ~5 | Oog voor design en kan werken met verschillende programma'​s en bestandsformaten | Team wordt ondersteund door een ervaren traffic-manager die ook communicatie verzorgt met 'de rest' vwb ideeën en teksten.| +^Traffic-manager|Coördineert alle partijen die gezamenlijk aan creatieve uitingen werken. Kent en bewaakt deadlines en budget. Weet per uiting wie er aan werken en wat er nodig is om de deadline te halen.|laatste 6 weken full-time, dag en nacht diensten kunnen noodzakelijk zijn.|2-3|Kent het hele media-produktieproces van haver tot gort. Weet wat nodig is om binnen de deadlines flyers, posters, stickers, TV- en radiospots voor te bereiden en op te leveren. Moet grafici kunnen aansturen zonder zelf te gaan ontwerpen en moet tekstschrijvers kunnen aansturen zonder zelf te gaan schrijven.|Zonder ervaring is het vrijwel onmogelijk om deze functie zinvol te vervullen.| 
-^ Materiaalman/​vrouw | Weet waar al het spul ligt en zorgt dat het op de goede plekken komt | Uurtje per dag | 1 | Heeft bergruimte en kan goed tillen. Is georganiseerd. | Eigen vervoer zou mooi zijn. Niet te ver van een postkantoor wonen ook. | +^Grafici|Maken mooie posters/​stickers/​folders/​etc op basis van teksten en ideeën van de rest|Meerdere uren per week, vóór en tijdens de campagne|~5|Oog voor design en kan werken met verschillende programma'​s en bestandsformaten|Team wordt ondersteund door een ervaren traffic-manager die ook communicatie verzorgt met 'de rest' vwb ideeën en teksten.| 
-Spellingnazi ​| Controleert spelling en grammatica van alle uitgaande teksten | Heel vaak tien minuutjes | >5 | Goed bereikbaar en werkt snel |  +^Materiaalman/​vrouw|Weet waar al het spul ligt en zorgt dat het op de goede plekken komt|Uurtje per dag|1|Heeft bergruimte en kan goed tillen. Is georganiseerd.|Eigen vervoer zou mooi zijn. Niet te ver van een postkantoor wonen ook.| 
-^ Perschef | Ontvangt verzoeken van de pers en stuurt naar kandidaten. Verstuurt persberichten | Meerdere uren per dag tijdens campagnetijd | 1 | Goed bereikbaar en goede communicator,​ onbeperkt telefoonabonnement | +^Eindredactie spelling en grammatica|Controleert spelling en grammatica van alle uitgaande teksten|Heel vaak tien minuutjes|>​5|Goed bereikbaar en werkt snel|redactie@list.piratenpartij.nl
-^ Mediamens | Schrijft ​tweets, ​updates, artikelen en persberichten naar aanleiding van de actualiteit | ~5 | Heel vaak een half uurtje | Schrijft goed en is bekend met programma | +^Perschef|Ontvangt verzoeken van de pers en stuurt naar kandidaten. Verstuurt persberichten|Meerdere uren per dag tijdens campagnetijd|1|Goed bereikbaar en goede communicator,​ onbeperkt telefoonabonnement| | 
-^ Debatschatzoeker | Zoekt debatten op, ontvangt uitnodigingen,​ en stuurt kandidaten erheen | Meerdere uren per dag tijdens campagnetijd | 1-2 | Goede communicator. Goed organisator en goed planner. Heeft overzicht over debatagenda én agenda'​s van kandidaten en hun specialismen. Kan goed overweg met gedeelde agenda'​s.| +^Social media team|Schrijf ttweets| | | | 
-^ Lokaalcoördinator | Houdt contact met lokale afdelingen, vooral de nieuwe, en brengt ze in contact met andere vrijwilligers | Paar uur per dag tijdens campagnetijd | 1 | Goede communicator,​ kan veel reizen | +^Mediamens|Schrijft updates, artikelen en persberichten naar aanleiding van de actualiteit|~5|Heel vaak een half uurtje|Schrijft goed en is bekend met programma
-^ Polltroll | Houdt internet in de gaten en stuurt slacktivistenleger naar polls en reacties | Heel vaak tien minuutjes | >5 |  +^Debatschatzoeker|Zoekt debatten op, ontvangt uitnodigingen,​ en stuurt kandidaten erheen|Meerdere uren per dag tijdens campagnetijd|1-2|Goede communicator. Goed organisator en goed planner. Heeft overzicht over debatagenda én agenda'​s van kandidaten en hun specialismen. Kan goed overweg met gedeelde agenda'​s.
-^ Webmaster | Zorgt dat website, servers en andere ICT het doen |   +^Lokaalcoördinator|Houdt contact met lokale afdelingen, vooral de nieuwe, en brengt ze in contact met andere vrijwilligers|Paar uur per dag tijdens campagnetijd|1|Goede communicator,​ kan veel reizen
-^ ?? | +^Polltroll|Houdt internet in de gaten en stuurt slacktivistenleger naar polls en reacties|Heel vaak tien minuutjes|>​5| | 
 +^Webmaster|Zorgt dat website, servers en andere ICT het doen| | | | | 
 +^Videoeditors|bewerken van videos| | | | | 
 +^??| | | | | | 
 ====== Tijdschema ====== ====== Tijdschema ======
  
-^ Moment ^ Activiteit(en) ^ Opmerkingen | +^Moment^Activiteit(en)^Opmerkingen| 
-| V-1 jaar | Programma schrijven, Posters maken, folders ontwerpen | +|V-1 jaar|Programma schrijven, Posters maken, folders ontwerpen
-| V-3 maanden | Kandidaten kiezen, programma afronden | +|V-3 maanden|Kandidaten kiezen, programma afronden
-| V-2 maanden | Handtekeningen,​ materialen drukken, campagne plannen | +|V-2 maanden|Handtekeningen,​ materialen drukken, campagne plannen
-| V-1 maand | Stemwijzers invullen, jezelf uitnodigen voor debatten en interviews | +|V-1 maand|Stemwijzers invullen, jezelf uitnodigen voor debatten en interviews
-| V-3 weken | Posters plakken, lokale afdelingen wakker schudden, campagne aftrappen | +|V-3 weken|Posters plakken, lokale afdelingen wakker schudden, campagne aftrappen
-| V-2 weken | Eerste grote (ludieke) acties, straat op gaan, veel op tv komen | +|V-2 weken|Eerste grote (ludieke) acties, straat op gaan, veel op tv komen
-| V-1 week | Straat op, veel op tv komen, advertenties kopen | +|V-1 week|Straat op, veel op tv komen, advertenties kopen
-| V | Campagnestunts,​ veel op straat, verkiezingsavondfeest | +|V|Campagnestunts,​ veel op straat, verkiezingsavondfeest
-| V+1week | Evalueren, vrijwilligers bedanken en vasthouden, bij succes onderhandelen |+|V+1week|Evalueren,​ vrijwilligers bedanken en vasthouden, bij succes onderhandelen| ​
 ===== (Verkiezings)programma ===== ===== (Verkiezings)programma =====
  
-**Wie:​** ​ Programmaschrijvers,​ met bijdragen van leden en onder toezicht van de [[orgaan:​ledenraad|Ledenraad]]\\ +**Wie:** Programmaschrijvers,​ met bijdragen van leden en onder toezicht van de [[archief:orgaan:​ledenraad|Ledenraad]]\\ 
-**Wanneer:​** ​ Vanaf V-365 of eerder tot ongeveer V-120\\ +**Wanneer:​** Vanaf V-365 of eerder tot ongeveer V-120\\ 
-**Wat:** Zie [[commissie:​programma]]+**Wat:** Zie [[:archief:commissie:​programma|]]
  
 ==== Stemwijzers ==== ==== Stemwijzers ====
  
-**Wie:​** ​ Stemwijsneus,​ bijgestaan door kandidaten en ex-programmaschrijvers\\ +**Wie:** Stemwijsneus,​ bijgestaan door kandidaten en ex-programmaschrijvers\\ 
-**Wanneer:​** Vanaf ongeveer V-60 tot V \\+**Wanneer:​** Vanaf ongeveer V-60 tot V\\
 **Wat:** Als politieke partij is het van levensbelang om voor te komen in de Stemwijzer en Kieskompas, daarnaast zijn er veel stemwijzer rond een bepaald thema. De standaard werkwijze is om in een padje de vragen te kopiëren en daar met een aantal mensen de antwoorden te formuleren aan de hand van het partijprogramma. Houd het overzicht en mis geen deadlines! **Wat:** Als politieke partij is het van levensbelang om voor te komen in de Stemwijzer en Kieskompas, daarnaast zijn er veel stemwijzer rond een bepaald thema. De standaard werkwijze is om in een padje de vragen te kopiëren en daar met een aantal mensen de antwoorden te formuleren aan de hand van het partijprogramma. Houd het overzicht en mis geen deadlines!
- 
 ==== Beloftes en verklaringen ==== ==== Beloftes en verklaringen ====
  
-**Wie:​** ​ Stemwijsneus,​ bijgestaan door kandidaten en ex-programmaschrijvers\\ +**Wie:** Stemwijsneus,​ bijgestaan door kandidaten en ex-programmaschrijvers\\ 
-**Wanneer:​** Vanaf ongeveer V-60 tot V \\+**Wanneer:​** Vanaf ongeveer V-60 tot V\\
 **Wat:** Veel NGO's lanceren een verklaring over een bepaald thema, die kandidaten die hierachter staan kunnen tekenen. Eerst moet men natuurlijk kijken of dit wel overeenkomt met het programma en wie er achter zo'n verklaring zit. Vaak is individuele actie van de kandidaten nodig, zit ze dus achter de broek en houd bij wie wat getekend heeft. **Wat:** Veel NGO's lanceren een verklaring over een bepaald thema, die kandidaten die hierachter staan kunnen tekenen. Eerst moet men natuurlijk kijken of dit wel overeenkomt met het programma en wie er achter zo'n verklaring zit. Vaak is individuele actie van de kandidaten nodig, zit ze dus achter de broek en houd bij wie wat getekend heeft.
- 
 ===== Kandidaten ===== ===== Kandidaten =====
  
 ===== Bureaucratische hordes ===== ===== Bureaucratische hordes =====
  
-**Wie:** Bureaucraat,​ ondersteund door kandidaten en lokale afdelingen \\ +**Wie:** Bureaucraat,​ ondersteund door kandidaten en lokale afdelingen\\ 
-**Wanneer:​** Van V-half jaar tot V-44 \\ +**Wanneer:​** Van V-half jaar tot V-44\\ 
-**Wat:** Zorgen dat aan alle regels is voldaan om mee te doen aan de verkiezingen,​ en een goede kandidatenlijst inleveren met alle formulieren en genoeg handtekeningen. Voor verzamelen van de handtekeningen samenwerken met Lokaalcoördinator. Zie [[Hoe stel ik mij kandidaat?]]+**Wat:** Zorgen dat aan alle regels is voldaan om mee te doen aan de verkiezingen,​ en een goede kandidatenlijst inleveren met alle formulieren en genoeg handtekeningen. Voor verzamelen van de handtekeningen samenwerken met Lokaalcoördinator. Zie [[:​archief:​werkgroep:​organisatie:​handleiding:​kandidaatstelling|Hoe stel ik mij kandidaat]]
  
 ===== Campagne ===== ===== Campagne =====
Regel 66: Regel 69:
 ==== Website ==== ==== Website ====
  
-**Wie:​** ​ \\ +**Wie:** \\ 
-**Wanneer:​** ​ \\+**Wanneer:​** \\
 **Wat:** **Wat:**
- 
 ==== Debatten ==== ==== Debatten ====
  
-**Wie:​** ​ \\ +**Wie:** \\ 
-**Wanneer:​** ​ \\+**Wanneer:​** \\
 **Wat:** **Wat:**
- 
 ==== Interviews ==== ==== Interviews ====
  
-**Wie:​** ​ \\ +**Wie:** \\ 
-**Wanneer:​** ​ \\+**Wanneer:​** \\
 **Wat:** **Wat:**
- 
 ==== Persberichten ==== ==== Persberichten ====
  
-**Wie:​** ​ \\ +**Wie:** \\ 
-**Wanneer:​** ​ \\+**Wanneer:​** \\
 **Wat:** **Wat:**
- 
 ==== Sociale media ==== ==== Sociale media ====
  
-**Wie:​** ​ \\ +**Wie:** \\ 
-**Wanneer:​** ​ \\+**Wanneer:​** \\
 **Wat:** **Wat:**
- 
 ==== Reacties en polls ==== ==== Reacties en polls ====
  
-**Wie:​** ​ \\ +**Wie:** \\ 
-**Wanneer:​** ​ \\+**Wanneer:​** \\
 **Wat:** **Wat:**
- 
 ==== Posters ==== ==== Posters ====
  
-**Wie:​** ​ \\ +**Wie:** \\ 
-**Wanneer:​** ​ \\+**Wanneer:​** \\
 **Wat:** **Wat:**
- 
 ==== Op straat ==== ==== Op straat ====
  
-**Wie:​** ​ \\ +**Wie:** \\ 
-**Wanneer:​** ​ \\+**Wanneer:​** \\
 **Wat:** **Wat:**
- 
 ==== Acties ==== ==== Acties ====
  
-**Wie:​** ​ \\ +**Wie:** \\ 
-**Wanneer:​** ​ \\+**Wanneer:​** \\
 **Wat:** **Wat:**
 +
 +\\
 +
 +
archief/campagnedraaiboek.1402960945.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2014/06/17 01:22 door Dirk Poot