Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:concepten:hr2014

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
archief:concepten:hr2014 [2016/06/21 01:27]
WielM [Huishoudelijk Reglement]
archief:concepten:hr2014 [2017/09/11 21:24] (huidige)
KapiteinG ↷ Pagina verplaatst van concepten:hr2014 naar archief:concepten:hr2014
Regel 181: Regel 181:
 ==== Artikel 2.12: Raad van toezicht ==== ==== Artikel 2.12: Raad van toezicht ====
  
-  - De vereniging ​kan een Raad van Toezicht ​benoemen.+  - De vereniging ​kent een Raad van Toezicht.
   - De taak van de raad van toezicht is toezicht houden op de organisatie. Hiertoe hebben zij volledig informatierecht en mogen gevraagd en ongevraagd advies geven aan bestuur, fractie en de daaronder vallende werkgroepen en commissies, andere organen.   - De taak van de raad van toezicht is toezicht houden op de organisatie. Hiertoe hebben zij volledig informatierecht en mogen gevraagd en ongevraagd advies geven aan bestuur, fractie en de daaronder vallende werkgroepen en commissies, andere organen.
   - De raad van toezicht legt verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering.   - De raad van toezicht legt verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering.
Regel 190: Regel 190:
   - De Raad van Toezicht wijst een vertrouwenspersoon aan waar leden met klachten over leden, functionarissen of partijorganen terecht kunnen.   - De Raad van Toezicht wijst een vertrouwenspersoon aan waar leden met klachten over leden, functionarissen of partijorganen terecht kunnen.
   - Leden van de Raad van Toezicht kunnen geen andere functies uitoefenen binnen de partij.   - Leden van de Raad van Toezicht kunnen geen andere functies uitoefenen binnen de partij.
 +
  
 ==== Artikel 2.13: Beroepscommissie ==== ==== Artikel 2.13: Beroepscommissie ====
archief/concepten/hr2014.1466465239.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2016/06/21 01:27 door WielM