Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:concepten:organisatie2014

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
archief:concepten:organisatie2014 [2014/10/31 02:06]
WielM
archief:concepten:organisatie2014 [2017/09/11 21:25] (huidige)
KapiteinG ↷ Pagina verplaatst van concepten:organisatie2014 naar archief:concepten:organisatie2014
Regel 1: Regel 1:
 ====== Organisatievoorstel 2014 ====== ====== Organisatievoorstel 2014 ======
  
-De afgelopen tijd zijn we onder aanvoering van de ledenraad en het bestuur druk bezig geweest met het voorbereiden van een nieuwe organisatiestructuur voor de Piratenpartij. We willen samen met jou werken aan een organisatie die recht doet aan onze democratische idealen en ons klaarmaakt voor het behalen van zetels ​in de toekomst. Graag nemen we je mee in onze visie op de organisatie van de Piratenpartij om deze het komende halfjaar te kunnen uitwerken tot nieuwe statuten en een nieuw huishoudelijk reglement.+De afgelopen tijd zijn we onder aanvoering van de ledenraad en het bestuur druk bezig geweest met het voorbereiden van een nieuwe organisatiestructuur voor de Piratenpartij. We willen samen met jou werken aan een organisatie die recht doet aan onze democratische idealen en ons klaarmaakt voor het behalen van meer zetels. Graag nemen we je mee in onze visie op de organisatie van de Piratenpartij om deze het komende halfjaar te kunnen uitwerken tot nieuwe statuten en een nieuw huishoudelijk reglement.
  
 ===== Leden ===== ===== Leden =====
-De leden bepalen gezamenlijk ​direct of indirect ​de invulling van alle organen van de partij. De rechten en plichten van individuele leden blijven in de nieuwe organisatiestructuur zo goed als gelijk. Leden hebben stemrecht op de landelijke ALV en in de regio waar zij wonen en hebben de vrijheid volgens de drie Piratenregel initiatieven te ontplooien. Daar tegenover staat dat leden instemmen met de grondbeginselen,​ de statuten, de reglementen en besluiten van de partij, contributie betalen en de belangen van de partij niet schaden. Leden kunnen geroyeerd worden wanneer zij zich hier niet aan houden of de Piratenpartij onredelijk benadelen. Royement kan worden uitgesproken door het bestuurleden kunnen dan in beroep ​te gaan bij de beroepscommissieof door de ALV met een meerderheid van zestig procent, tegen een royement door de ALV kan niet in beroep worden gegaan.+De leden bepalen gezamenlijk de invulling van alle organen van de partij. De rechten en plichten van individuele leden blijven in de nieuwe organisatiestructuur zo goed als gelijk. Leden hebben stemrecht op de landelijke ALV en in de regio waar zij wonen en hebben de vrijheid volgens de drie Piratenregel initiatieven te ontplooien. Daar tegenover staat dat leden instemmen met de grondbeginselen,​ de statuten, de reglementen en besluiten van de partij, contributie betalen en de belangen van de partij niet schaden. Leden kunnen geroyeerd worden wanneer zij zich hier niet aan houden of de Piratenpartij onredelijk benadelen. Royement kan worden uitgesproken door het bestuur ​(leden kunnen dan in beroep gaan bij de beroepscommissieof door de ALV met een meerderheid van zestig procent. Tegen een royement door de ALV kan niet in beroep worden gegaan.
  
 ===== Organen binnen de partij ===== ===== Organen binnen de partij =====
Regel 15: Regel 15:
 //​Selectiecommissie//​ //​Selectiecommissie//​
  
-Als een bepaald orgaan een ander orgaan benoemt en/of controleert,​ dan zorgt het benoemend orgaan dat de ALV geïnformeerd wordt over de kandidaten. Hiervoor kan zij een sollicitatie- of selectiecommissie instellen, die aan de hand van een vooraf bepaald proces en vooraf bepaalde criteria een screening uitvoert ​uit van alle kandidaten. De mate van screening hangt af van het orgaan waarvoor iemand kandidaat is. De uitkomsten van de screening worden door de selectiecommissie als advies aan de ALV gepresenteerd. Een negatief advies van de ALV is bindend, maar het benoemend orgaan kan een positief advies van de ALV naast zich neerleggen.+Als een bepaald orgaan een ander orgaan benoemt en/of controleert,​ dan zorgt het benoemend orgaan dat de ALV geïnformeerd wordt over de kandidaten. Hiervoor kan zij een sollicitatie- of selectiecommissie instellen, die aan de hand van een vooraf bepaald proces en vooraf bepaalde criteria een screening uitvoert van alle kandidaten. De mate van screening hangt af van het orgaan waarvoor iemand kandidaat is. De uitkomsten van de screening worden door de selectiecommissie als advies aan de ALV gepresenteerd. ​
  
 {{ :​concepten:​bestuur.png?​500|}} {{ :​concepten:​bestuur.png?​500|}}
Regel 35: Regel 35:
 {{ :​concepten:​rvt.png?​500|}} {{ :​concepten:​rvt.png?​500|}}
 ==== Raad van Toezicht ==== ==== Raad van Toezicht ====
-De Raad van Toezicht benoemt en controleert het bestuur. De kascommissie en de Beroepscommissie vallen onder de RvT, de RvT heeft volledige toegang tot alle partijstukken. Wanneer de RvT besluit een of meerder bestuursleden - nadat deze zijn verkozen door de ALV - niet te benoemen, of besluit ​een of meerdere ​bestuursleden te ontslaanwordt automatisch een spoed-ALV bijeengeroepen ​waar de leden bepalen of de RvT juist heeft gehandeld (via een motie van vertrouwen voor zowel de RvT als de betreffende bestuursleden). De RvT is verantwoordelijk ​voor het functioneren van het bestuur en kan zo nodig het bestuur aanvullen met interim bestuurders tot er een volledig dagelijks bestuur is gevormd. De RvT wordt gekozen door de ALV.+De Raad van Toezicht benoemt en controleert het bestuur. De kascommissie en de Beroepscommissie vallen onder de RvT, de RvT heeft volledige toegang tot alle partijstukken. Wanneer de RvT besluit een of meerder bestuursleden - nadat deze zijn verkozen door de ALV - niet te benoemen ​wordt automatisch ​een spoed-ALV bijeengeroepen waar de leden bepalen ​of de RvT juist heeft gehandeld (via een motie van vertrouwen voor de RvT). Wanneer de RvT besluit ​bestuursleden ​die al zijn benoemd ​te ontslaan wordt ook automatisch een spoed-ALV bijeengeroepen ​waarin ​de leden bepalen of de RvT juist heeft gehandeld (via een motie van vertrouwen voor zowel de RvT als de betreffende bestuursleden). De RvT draagt verantwoordelijkheid ​voor het functioneren van het bestuur en kan zo nodig het bestuur aanvullen met interim bestuurders tot er een volledig dagelijks bestuur is gevormd. De RvT wordt gekozen door de ALV.
  
 //​Kascommissie//​ //​Kascommissie//​
Regel 47: Regel 47:
  
 ==== Denktank ==== ==== Denktank ====
-{{ :​concepten:​denktank.png?​500|}}De leden van de denktank werken, los van de dagelijkse politieke realiteit, aan de lange termijnvisie van de Piratenpartij. Zij kunnen ​hiervoor ​voorstellen aandragen aan de ALV. De denktank ​bestaan ​uit leden van de werkgroep onderzoek ​en de programmacommissie. De coördinator begeleider van de denktank wordt gekozen door de ALV.+De leden van de denktank werken, los van de dagelijkse politieke realiteit, aan de lange termijnvisie van de Piratenpartij. Zij kunnen voorstellen aandragen aan de ALV. De denktank ​bestaat ​uit leden van de Werkgroep Onderzoek ​en de Programmacommissie. De coördinator/begeleider van de denktank wordt gekozen door de ALV. 
 +{{ :​concepten:​denktank.png?​500|}}
  
 //Werkgroep onderzoek// //Werkgroep onderzoek//
  
-De werkgroep onderzoek ​doet onderzoek naar nieuwe inhoudelijke plannen voor de partij en faciliteert daarmee de denktank. Op termijn moet de werkgroep onderzoek uitgroeien tot een wetenschappelijk bureau.+De Werkgroep Onderzoek ​doet onderzoek naar nieuwe inhoudelijke plannen voor de partij en faciliteert daarmee de Denktank. Op termijn moet de werkgroep onderzoek uitgroeien tot een wetenschappelijk bureau.
  
 //​Landelijke programmacommissie//​ //​Landelijke programmacommissie//​
  
-De landelijke ​programmacommissie ​is verantwoordelijk voor het schrijven van de landelijke conceptverkiezingsprogramma'​s en het presenteren van deze programma'​s aan de leden. De werkgroep onderzoek ​wordt gekozen door de ALV.+De landelijke ​Programmacommissie ​is verantwoordelijk voor het schrijven van de landelijke conceptverkiezingsprogramma'​s en het presenteren van deze programma'​s aan de leden. De Werkgroep Onderzoek ​wordt gekozen door de ALV.
  
 ==== Woordvoerders ==== ==== Woordvoerders ====
 Een kleine groep officiële woordvoerders brengt de visie van de partij, zoals vastgelegd in het beginselprogramma en de verschillende verkiezingsprogramma'​s,​ in de dagelijkse praktijk door politiek te bedrijven en contact te hebben met de media. ​ Een kleine groep officiële woordvoerders brengt de visie van de partij, zoals vastgelegd in het beginselprogramma en de verschillende verkiezingsprogramma'​s,​ in de dagelijkse praktijk door politiek te bedrijven en contact te hebben met de media. ​
-{{ :​concepten:​kandidaten.png?​500|}}Officiële woordvoerders krijgen van de ALV een mandaat om namens de PPNL te spreken. Landelijke en Europese lijsttrekkers zijn automatisch woordvoerder,​ de andere woordvoerders worden gekozen door de ALV.+Officiële woordvoerders krijgen van de ALV een mandaat om namens de PPNL te spreken. Landelijke en Europese lijsttrekkers zijn automatisch woordvoerder,​ de andere woordvoerders worden gekozen door de ALV.
  
 //Werkgroep PR & Media// //Werkgroep PR & Media//
  
-De werkgroep PR & Media werkt samen met de woordvoerders aan de uitingen van de Piratenpartij Nederland. Zij houden zich onder andere bezig met het maken van blogs, het bijhouden van de sociale media, het maken van de inhoud van promotiemateriaal,​ het bedenken van acties en het ontwikkelen van andere creatieve uitingen. De woordvoerders begeleiden de werkgroep media.+{{ :​concepten:​woordvoerders.png?​500|}}De werkgroep PR & Media werkt samen met de woordvoerders aan de uitingen van de Piratenpartij Nederland. Zij houden zich onder andere bezig met het maken van blogs, het bijhouden van de sociale media, het maken van de inhoud van promotiemateriaal,​ het bedenken van acties en het ontwikkelen van andere creatieve uitingen. De woordvoerders begeleiden de werkgroep media.
  
 ==== Lokale afdelingen ==== ==== Lokale afdelingen ====
archief/concepten/organisatie2014.1414717614.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2014/10/31 02:06 door WielM