Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:concepten:organisatie2014

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
archief:concepten:organisatie2014 [2014/10/31 02:44]
WielM [Denktank]
archief:concepten:organisatie2014 [2017/09/11 21:25] (huidige)
KapiteinG ↷ Pagina verplaatst van concepten:organisatie2014 naar archief:concepten:organisatie2014
Regel 15: Regel 15:
 //​Selectiecommissie//​ //​Selectiecommissie//​
  
-Als een bepaald orgaan een ander orgaan benoemt en/of controleert,​ dan zorgt het benoemend orgaan dat de ALV geïnformeerd wordt over de kandidaten. Hiervoor kan zij een sollicitatie- of selectiecommissie instellen, die aan de hand van een vooraf bepaald proces en vooraf bepaalde criteria een screening uitvoert ​uit van alle kandidaten. De mate van screening hangt af van het orgaan waarvoor iemand kandidaat is. De uitkomsten van de screening worden door de selectiecommissie als advies aan de ALV gepresenteerd. Een negatief advies van de ALV is bindend, maar het benoemend orgaan kan een positief advies van de ALV naast zich neerleggen.+Als een bepaald orgaan een ander orgaan benoemt en/of controleert,​ dan zorgt het benoemend orgaan dat de ALV geïnformeerd wordt over de kandidaten. Hiervoor kan zij een sollicitatie- of selectiecommissie instellen, die aan de hand van een vooraf bepaald proces en vooraf bepaalde criteria een screening uitvoert van alle kandidaten. De mate van screening hangt af van het orgaan waarvoor iemand kandidaat is. De uitkomsten van de screening worden door de selectiecommissie als advies aan de ALV gepresenteerd. ​
  
 {{ :​concepten:​bestuur.png?​500|}} {{ :​concepten:​bestuur.png?​500|}}
Regel 35: Regel 35:
 {{ :​concepten:​rvt.png?​500|}} {{ :​concepten:​rvt.png?​500|}}
 ==== Raad van Toezicht ==== ==== Raad van Toezicht ====
-De Raad van Toezicht benoemt en controleert het bestuur. De kascommissie en de Beroepscommissie vallen onder de RvT, de RvT heeft volledige toegang tot alle partijstukken. Wanneer de RvT besluit een of meerder bestuursleden - nadat deze zijn verkozen door de ALV - niet te benoemen, of besluit ​een of meerdere ​bestuursleden te ontslaanwordt automatisch een spoed-ALV bijeengeroepen ​waar de leden bepalen of de RvT juist heeft gehandeld (via een motie van vertrouwen voor zowel de RvT als de betreffende bestuursleden). De RvT is verantwoordelijk ​voor het functioneren van het bestuur en kan zo nodig het bestuur aanvullen met interim bestuurders tot er een volledig dagelijks bestuur is gevormd. De RvT wordt gekozen door de ALV.+De Raad van Toezicht benoemt en controleert het bestuur. De kascommissie en de Beroepscommissie vallen onder de RvT, de RvT heeft volledige toegang tot alle partijstukken. Wanneer de RvT besluit een of meerder bestuursleden - nadat deze zijn verkozen door de ALV - niet te benoemen ​wordt automatisch ​een spoed-ALV bijeengeroepen waar de leden bepalen ​of de RvT juist heeft gehandeld (via een motie van vertrouwen voor de RvT). Wanneer de RvT besluit ​bestuursleden ​die al zijn benoemd ​te ontslaan wordt ook automatisch een spoed-ALV bijeengeroepen ​waarin ​de leden bepalen of de RvT juist heeft gehandeld (via een motie van vertrouwen voor zowel de RvT als de betreffende bestuursleden). De RvT draagt verantwoordelijkheid ​voor het functioneren van het bestuur en kan zo nodig het bestuur aanvullen met interim bestuurders tot er een volledig dagelijks bestuur is gevormd. De RvT wordt gekozen door de ALV.
  
 //​Kascommissie//​ //​Kascommissie//​
Regel 47: Regel 47:
  
 ==== Denktank ==== ==== Denktank ====
-De leden van de denktank werken, los van de dagelijkse politieke realiteit, aan de lange termijnvisie van de Piratenpartij. Zij kunnen voorstellen aandragen aan de ALV. De denktank ​bestaan ​uit leden van de werkgroep onderzoek ​en de programmacommissie. De coördinator begeleider van de denktank wordt gekozen door de ALV.+De leden van de denktank werken, los van de dagelijkse politieke realiteit, aan de lange termijnvisie van de Piratenpartij. Zij kunnen voorstellen aandragen aan de ALV. De denktank ​bestaat ​uit leden van de Werkgroep Onderzoek ​en de Programmacommissie. De coördinator/begeleider van de denktank wordt gekozen door de ALV.
 {{ :​concepten:​denktank.png?​500|}} {{ :​concepten:​denktank.png?​500|}}
 +
 //Werkgroep onderzoek// //Werkgroep onderzoek//
  
-De werkgroep onderzoek ​doet onderzoek naar nieuwe inhoudelijke plannen voor de partij en faciliteert daarmee de denktank. Op termijn moet de werkgroep onderzoek uitgroeien tot een wetenschappelijk bureau.+De Werkgroep Onderzoek ​doet onderzoek naar nieuwe inhoudelijke plannen voor de partij en faciliteert daarmee de Denktank. Op termijn moet de werkgroep onderzoek uitgroeien tot een wetenschappelijk bureau.
  
 //​Landelijke programmacommissie//​ //​Landelijke programmacommissie//​
  
-De landelijke ​programmacommissie ​is verantwoordelijk voor het schrijven van de landelijke conceptverkiezingsprogramma'​s en het presenteren van deze programma'​s aan de leden. De werkgroep onderzoek ​wordt gekozen door de ALV.+De landelijke ​Programmacommissie ​is verantwoordelijk voor het schrijven van de landelijke conceptverkiezingsprogramma'​s en het presenteren van deze programma'​s aan de leden. De Werkgroep Onderzoek ​wordt gekozen door de ALV.
  
 ==== Woordvoerders ==== ==== Woordvoerders ====
Regel 63: Regel 64:
 //Werkgroep PR & Media// //Werkgroep PR & Media//
  
-{{ :concepten:kandidaten.png?​500|}}De werkgroep PR & Media werkt samen met de woordvoerders aan de uitingen van de Piratenpartij Nederland. Zij houden zich onder andere bezig met het maken van blogs, het bijhouden van de sociale media, het maken van de inhoud van promotiemateriaal,​ het bedenken van acties en het ontwikkelen van andere creatieve uitingen. De woordvoerders begeleiden de werkgroep media.+{{ :concepten:woordvoerders.png?​500|}}De werkgroep PR & Media werkt samen met de woordvoerders aan de uitingen van de Piratenpartij Nederland. Zij houden zich onder andere bezig met het maken van blogs, het bijhouden van de sociale media, het maken van de inhoud van promotiemateriaal,​ het bedenken van acties en het ontwikkelen van andere creatieve uitingen. De woordvoerders begeleiden de werkgroep media.
  
 ==== Lokale afdelingen ==== ==== Lokale afdelingen ====
archief/concepten/organisatie2014.1414719881.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2014/10/31 02:44 door WielM