Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:concepten:tkprogramma:3.1burgerrechten

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
archief:concepten:tkprogramma:3.1burgerrechten [2016/09/21 22:45]
javandijken privacy by design tekst sterk verbeterd.
archief:concepten:tkprogramma:3.1burgerrechten [2017/09/11 21:19] (huidige)
KapiteinG ↷ Pagina verplaatst van concepten:tkprogramma:3.1burgerrechten naar archief:concepten:tkprogramma:3.1burgerrechten
Regel 1: Regel 1:
-==== Bescherming van burgerrechten en privacy ​====+==== gelocked voor editing, aanpassingen worden niet meer meegenomen. ​====
  
-Burgerrechten beschermen ​onstegen dewillekeur van de macht. ​Er is een verschuiving gaande van nationale macht naar Europese macht en internationaleovereenkomsten bepalen steeds meer. Burgers hebben veelbredere en vrijere toegang tot internet ​en veel vrijere reismogelijkheden.Het is daaromsteeds ​belangrijker ​goed in het oog te houden ​dat onze burgerrechtenniet ​in het geding raken. Burgerrechten vormen onze belangrijkste bescherming. Nederland moet in internationaal verband de hoogst mogelijke standaard van burgerrechten ​bepleitenen ​verdedigen. We kunnenniet ​toestaan dat de burgerrechten in het binnen- of buitenland geschonden worden.+==== Bescherming van burgerrechten ==== 
 + 
 +Burgerrechten ​zijn er om burgers individuele vrijheid te garanderen en om ze te beschermen ​tegen de willekeur van macht zoals van staten of bedrijven. Twee voorbeelden hiervan zijn het recht op privacy en het recht op vrijheid van meningsuiting. Deze burgerrechten staan onder druk door de lobby voor het intellectuele eigendom en de toenemende surveillance van staten en bedrijvenTevens ​is er globaal gezien ​een verschuiving gaande van nationale macht naar Europese macht en zijn internationele verdragen ​en overeenkomsten vaak in strijd met individuele burgerrechten. Het is daarom steeds ​belangrijker ​om ervoor ​te zorgen ​dat onze burgerrechten niet in het geding raken. Nederland moet in internationaal verband de hoogst mogelijke standaard van burgerrechten ​bepleiten en verdedigen. We kunnen niet toestaan dat burgerrechten in het binnen- of buitenland geschonden worden.
  
 Onze rechten staan onder druk. Concessies doen aan burgerrechten betekent concessies doen aan de fundamenten van de democratie. Als Piratenpartij toetsen wij al ons handelen //altijd //aan die fundamentele rechten van burgers. Onze rechten staan onder druk. Concessies doen aan burgerrechten betekent concessies doen aan de fundamenten van de democratie. Als Piratenpartij toetsen wij al ons handelen //altijd //aan die fundamentele rechten van burgers.
Regel 10: Regel 12:
   * Het recht op onschuldpresumptie   * Het recht op onschuldpresumptie
   * Het recht gehoord te worden, het recht op verweer   * Het recht gehoord te worden, het recht op verweer
-  * Het recht op vrije beweging+  * Het recht op vrije verplaatsing
   * Het recht op vrije toegang tot internet   * Het recht op vrije toegang tot internet
   * Het recht op vrije communicatie   * Het recht op vrije communicatie
Regel 17: Regel 19:
   * Het recht op gelijkwaardige behandeling,​ het gelijkheidsbeginsel   * Het recht op gelijkwaardige behandeling,​ het gelijkheidsbeginsel
   * Het recht op persoonlijke integriteit en zelfbeschikking   * Het recht op persoonlijke integriteit en zelfbeschikking
 +  * Het recht om je eigen identiteit vorm te geven, zoals LGBT+, zonder inmenging van anderen
  
-Geen wet, verdrag, overeenkomst of besluit, mag ooit enige beperking of belemmering voor deze fundamentele rechten ​vormen.+Geen wet, verdrag, overeenkomst of besluit, mag deze fundamentele rechten ​schenden.
  
 === Vertrouwelijke gegevens horen veilig en zorgvuldig gebruikt te worden === === Vertrouwelijke gegevens horen veilig en zorgvuldig gebruikt te worden ===
  
-Overheden en bedrijvenwillen ​steeds meer van ons weten. We kunnen steeds minder echt voor onszelf houden. Overheden beweren met meer informatie onze veiligheid te vergroten. Door de aanpassingen in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de Wet bestrijding computercriminaliteit III krijgen opsporingsdiensten vergaande bevoegdheden om grootscheeps communicatie te onderscheppen. De noodzaak voor deze extra bevoegheden, voor deze hele sleepnet-methode, is nooit aangetoond.+Overheden en bedrijven willen ​steeds meer van ons weten. We kunnen steeds minder echt voor onszelf houden. Overheden beweren met meer informatie onze veiligheid te kunnen ​vergroten. Door de aanpassingen in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de Wet bestrijding computercriminaliteit III krijgen opsporingsdiensten vergaande bevoegdheden om grootscheeps communicatie te onderscheppen. De noodzaak voor deze extra bevoeg d heden , voor deze hele sleepnetmethode, is nooit aangetoond.
  
 Bedrijven willen ook steeds meer te weten komen. Men kan dan eigen producten en diensten beter verkopen. De informatie die men verzameld kan worden doorverkocht aan weer andere partijen, zonder onze inspraak, zonder dat wij er iets van weten. Bedrijven willen ook steeds meer te weten komen. Men kan dan eigen producten en diensten beter verkopen. De informatie die men verzameld kan worden doorverkocht aan weer andere partijen, zonder onze inspraak, zonder dat wij er iets van weten.
  
-Tegenwoordig wordt er regelmatig naar je privégegevens gevraagd. Bijvoorbeeld bij in een inschrijving,​ of een bestelling. ​Als je gegevens gebruikt ​wordenzonder ​je toestemmingzonder je medewetenverlies je een stuk privacy en daarmee ook een stuk vrijheid.+Tegenwoordig wordt er regelmatig naar je privégegevens gevraagd. Bijvoorbeeld bij een inschrijving,​ of een bestelling. ​Indien ​je gegevens gebruikt ​worden zonder ​je toestemming ​of zonder je medeweten verlies je een stuk privacy en daarmee ook een stuk vrijheid.
  
 Ogenschijnlijk onschuldige informatie kan voor allerlei ongewenste doeleinden worden gebruikt.Een organisatie moet niet kunnen “handelen” in jouw gegevens. Het kan resulteren in veel hinderlijke reclame - per post, telefoon, email, social media. Dergelijke gegevens vallen helaas ook steeds vaker in verkeerde handen en dan kunnen de gevolgen veel ernstiger zijn. Ogenschijnlijk onschuldige informatie kan voor allerlei ongewenste doeleinden worden gebruikt.Een organisatie moet niet kunnen “handelen” in jouw gegevens. Het kan resulteren in veel hinderlijke reclame - per post, telefoon, email, social media. Dergelijke gegevens vallen helaas ook steeds vaker in verkeerde handen en dan kunnen de gevolgen veel ernstiger zijn.
  
-Informatie die nodig is voor het leveren van een dienst of product moet kunnen worden opgeslagen. De informatie mag echter niet voor andere doeleinden dan het leveren van de betreffende dienst of product worden gebruikt. Wanneer de dienst volledig geleverd en betaald is, verdwijnt de noodzaak om persoonlijke gegevens te bewaren. Het zonder expliciete toestemming langere tijd bewaren van persoonsgegevens moet verboden worden. De organisatiedie ​de informatie ​vergaardzou ​daar ook zelf verantwoordelijk voor moeten zijn. Het opslaan van persoonsgegevens moet zeer zorgvuldig en veilig gebeuren. \\  \\ Hiervoor komen de volgende maatregelen:​+Informatie die nodig is voor het leveren van een dienst of product moet kunnen worden opgeslagen. De informatie mag echter niet voor andere doeleinden dan het leveren van de betreffende dienst of product worden gebruikt. Wanneer de dienst volledig geleverd en betaald is, verdwijnt de noodzaak om persoonlijke gegevens te bewaren. Het zonder expliciete toestemming langere tijd bewaren van persoonsgegevens moet verboden worden. De organisatie die de informatie ​vergaard zou daar ook zelf verantwoordelijk voor moeten zijn. Het opslaan van persoonsgegevens moet zeer zorgvuldig en veilig gebeuren. \\  \\ Hiervoor komen de volgende maatregelen:​
  
-  * Een verbod op de verkoop van persoonlijke informatie. +  * Een verbod op de ongevraagde ​verkoop van persoonlijke informatie. 
-  * Bewustwording van nalatig gedrag en slordig ​omgaan met persoonlijke gegevens moet worden vergroot. +  * De bewustwording over het omgaan met persoonlijke gegevens moet worden vergroot. 
-  * De capaciteit en slagvaardigheid van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wordt vergroot met strengere tuchtmaatregelen ​voor organisatiesdie privacy schenden.+  * De capaciteit en slagvaardigheid van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wordt vergroot met onder andere ​strengere tuchtmaatregelen.
   * Anoniem reizen wordt weer mogelijk gemaakt.   * Anoniem reizen wordt weer mogelijk gemaakt.
-  * Het 'terughack-voorstel' voor politie gaat van tafel.+  * Het 'terughackvoorstel' voor de politie gaat van tafel.
   * Preventief fouilleren wordt gestopt.   * Preventief fouilleren wordt gestopt.
   * Cameratoezicht zal worden beperkt.   * Cameratoezicht zal worden beperkt.
Regel 42: Regel 45:
   * Privacy by design wordt een wettelijk verplicht uitgangspunt.   * Privacy by design wordt een wettelijk verplicht uitgangspunt.
   * Korting bij een dienst/​product in ruil voor gegevens wordt verboden.   * Korting bij een dienst/​product in ruil voor gegevens wordt verboden.
 +  * Sociale netwerken moeten de mogelijkheid bieden aan alle gebruikers om zijn/haar (meta)informatie informatie te verwijderen,​ ook in back-ups.
 +  * Tagging van foto's of andere privé informatie door anderen mag op netwerksites alleen met expliciete toestemming van de getagde persoon.
 +
 +=== Het grootschalig koppelen en gebruiken van persoonsgegevens wordt stopgezet ===
  
-=== Gebruik ​databases en beheer gegevens moet anders===+De laatste jaren is analyse- en datamining technologie enorm gegroeid. Databases worden groter en databases ​worden gekoppeld. Het analyseren en doorzoeken van deze //big data// ​ is steeds makkelijker en sneller te doen. Het is veelal onduidelijk //​wie// ​ het analyseren en doorzoeken doet. //​Wat// ​ er geanalyseerd en doorzocht wordt is onbekend. Voor burgers is informatie weliswaar makkelijker te vinden maar helaas ook veelmoeilijker te verwijderen. Daarom is het belangrijk dat we privacybeschermende maatregelen uitbreiden en dat we de naleving daarvan strikt controleren ​en waarborgen.
  
-De laatste jaren is analyse- en datamining technologie enorm gegroeid. Databases worden groter en databases ​worden gekoppeldHet analyseren en doorzoeken ​van deze //big data//  ​is steeds makkelijker en sneller te doenHet is veelal onduidelijk //​wie// ​ het analyseren en doorzoeken doet. //​Wat//  ​er geanalyseerd en doorzocht wordt is onbekendVoor burgers ​is informatie weliswaar makkelijker te vinden maar helaas ook //veel //​moeilijker te verwijderenDaarom is het belangrijk dat we privacy-beschermende maatregelen //​uitbreiden// ​ en dat we de naleving daarvan strict controleren en waarborgen.+De opsporings-,​ inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben direct, of indirect, de beschikking over vele databases ​met persoonsgegevensEen voorbeeld ​van een dergelijke database ​is CIOT(Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie) waar automatisch gebruikersgegevens van alle providers worden opgeslagenKeer op keer blijkt dat er geen adequate beveiliging ​is tegen ongeautoriseerde opvragingenEnige controle op naleving van wetgeving omtrent dit alles is minimaalWij willen ​de hoeveelheid zoekopdrachten uit dergelijke databases sterk aan banden leggen.
  
-De opsporings-inlichtingen- ​en veiligheidsdiensten hebben direct, of indirect, de beschikking over vele databases ​met persoonsgegevensEen voorbeeld ​van een dergelijke database is CIOT(Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie) waar automatisch gebruikersgegevens van alle providers worden opgeslagen. Keer op keer blijkt dat er geen adequate beveiliging is tegen ongeauthoriseerde opvragingenEnige controle op naleving van wetgeving omtrent dit alles is minimaal. Wij willen de hoeveelheid zoekopdrachtenuit dergelijke databases //​sterk// ​ aan banden leggen.+Een ander voorbeeld is Systeem Risico Indicatie uit wet SUWIeen gegevensuitwisselingssysteem om de burger compleet ​en automatisch door te lichten door databases ​aan elkaar te koppelen en een risicoprofiel te makenSyRI maakt van iedere burger ​een verdachte om een relatief kleine hoeveelheid fraude ​op te sporenSyRI en soortgelijke systemen moeten worden stopgezet.
  
-Een ander voorbeeld is Systeem Risico Indicatie ​uit wet SUWI, een systeem om de burger compleet ​en automatisch ​door te lichten door databases aan elkaar te koppelen en een risicoprofiel ​te makenSyRI maakt van iedere burger ​een verdachte om een relatief kleine hoeveelheid fraude ​op te sporenSyRI en soortgelijke systemen ​moeten worden ​stopgezet.+Informatie ​uit bovenstaande databasesinclusief afgetapte telefoongesprekken en meta- en locatiedata moet enkel gebruikt worden als ondersteuning van recherchewerk en mag alleen op basis van een gerede individuele verdenking van een strafbaar feit en na toetsing ​door een gespecialiseerde onafhankelijke officier van justitie. Er mogen geen sleepnetmethodes worden gebruikt om informatie ​te verzamelenEr moet een betere controle komen op (onterechte) zoekopdrachtenAls burgers hebben we het recht te weten waar, wanneer, door wie en welke gegevens over ons opgevraagd worden tijdens een onderzoek. Zodra gegevens over ons zijn opgevraagd ​moeten ​wij hier na het onderzoek verplicht actief over geïnformeerd ​worden.
  
-=== Privacy by design ===+**Slimme meters**
  
-Informatie uit dergelijke databases moet enkel gebruikt worden als ondersteuning van recherchewerk,​ op basis van een indivuele gerede verdenking van een strafbaar feit en na toetsing ​door een gespecialiseerde onafhankelijke officier van justitieEr mogen geen sleepnet technieken worden gebruikt om informatie te verzamelenEr moet een betere controle komen op onterechte zoekopdrachten. Als burgers hebben we het recht te weten waar, wanneer, door wie en welke gegevens over ons opgevraagd worden tijdens een onderzoek. Zodra gegevens over ons worden opgevraagd moeten wij hier na het onderzoek ​verplicht ​actief over geinformeerd ​worden. ​Als burger ​moet je bezwaar kunnen maken tegen de zoekopdracht.+Energiemeters meten gebruik per seconde maar geven deze geaggregeerde data zelfstandig per maand of kwartaal ​door aan de energiemaatschappijEnergiemaatschappijen en distributiebedrijven ​mogen niet op eigen initiatief zelf kastjes kunnen aansturenPublicatie van de broncode van software in meetkastjes ​moet verplicht worden. ​Het moet altijd mogelijk zijn om een slimme meter te weigeren.
  
  
archief/concepten/tkprogramma/3.1burgerrechten.1474490738.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2016/09/21 22:45 door javandijken