Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:concepten:tkprogramma:3.1burgerrechten

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
archief:concepten:tkprogramma:3.1burgerrechten [2016/09/23 20:06]
Jos Stijlwijzigingen en n.a.v. Mumble.
archief:concepten:tkprogramma:3.1burgerrechten [2017/09/11 21:19] (huidige)
KapiteinG ↷ Pagina verplaatst van concepten:tkprogramma:3.1burgerrechten naar archief:concepten:tkprogramma:3.1burgerrechten
Regel 1: Regel 1:
 +==== gelocked voor editing, aanpassingen worden niet meer meegenomen. ====
 +
 ==== Bescherming van burgerrechten ==== ==== Bescherming van burgerrechten ====
  
Regel 10: Regel 12:
   * Het recht op onschuldpresumptie   * Het recht op onschuldpresumptie
   * Het recht gehoord te worden, het recht op verweer   * Het recht gehoord te worden, het recht op verweer
-  * Het recht op vrije beweging+  * Het recht op vrije verplaatsing
   * Het recht op vrije toegang tot internet   * Het recht op vrije toegang tot internet
   * Het recht op vrije communicatie   * Het recht op vrije communicatie
Regel 23: Regel 25:
 === Vertrouwelijke gegevens horen veilig en zorgvuldig gebruikt te worden === === Vertrouwelijke gegevens horen veilig en zorgvuldig gebruikt te worden ===
  
-Overheden en bedrijven willen steeds meer van ons weten. We kunnen steeds minder echt voor onszelf houden. Overheden beweren met meer informatie onze veiligheid te kunnen vergroten. Door de aanpassingen in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de Wet bestrijding computercriminaliteit III krijgen opsporingsdiensten vergaande bevoegdheden om grootscheeps communicatie te onderscheppen. De noodzaak voor deze extra +Overheden en bedrijven willen steeds meer van ons weten. We kunnen steeds minder echt voor onszelf houden. Overheden beweren met meer informatie onze veiligheid te kunnen vergroten. Door de aanpassingen in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de Wet bestrijding computercriminaliteit III krijgen opsporingsdiensten vergaande bevoegdheden om grootscheeps communicatie te onderscheppen. De noodzaak voor deze extra bevoeg d heden , voor deze hele sleepnetmethode,​ is nooit aangetoond.
-bevoeg +
-d +
-heden , voor deze hele sleepnetmethode,​ is nooit aangetoond.+
  
 Bedrijven willen ook steeds meer te weten komen. Men kan dan eigen producten en diensten beter verkopen. De informatie die men verzameld kan worden doorverkocht aan weer andere partijen, zonder onze inspraak, zonder dat wij er iets van weten. Bedrijven willen ook steeds meer te weten komen. Men kan dan eigen producten en diensten beter verkopen. De informatie die men verzameld kan worden doorverkocht aan weer andere partijen, zonder onze inspraak, zonder dat wij er iets van weten.
Regel 51: Regel 50:
 === Het grootschalig koppelen en gebruiken van persoonsgegevens wordt stopgezet === === Het grootschalig koppelen en gebruiken van persoonsgegevens wordt stopgezet ===
  
-De laatste jaren is analyse- en datamining technologie enorm gegroeid. Databases worden groter en databases worden gekoppeld. Het analyseren en doorzoeken van deze //big data// ​ is steeds makkelijker en sneller te doen. Het is veelal onduidelijk //​wie// ​ het analyseren en doorzoeken doet. //​Wat// ​ er geanalyseerd en doorzocht wordt is onbekend. Voor burgers is informatie weliswaar makkelijker te vinden maar helaas ook veel// //​moeilijker ​te verwijderen. Daarom is het belangrijk dat we privacybeschermende maatregelen uitbreiden en dat we de naleving daarvan strikt controleren en waarborgen.+De laatste jaren is analyse- en datamining technologie enorm gegroeid. Databases worden groter en databases worden gekoppeld. Het analyseren en doorzoeken van deze //big data// ​ is steeds makkelijker en sneller te doen. Het is veelal onduidelijk //​wie// ​ het analyseren en doorzoeken doet. //​Wat// ​ er geanalyseerd en doorzocht wordt is onbekend. Voor burgers is informatie weliswaar makkelijker te vinden maar helaas ook veelmoeilijker ​te verwijderen. Daarom is het belangrijk dat we privacybeschermende maatregelen uitbreiden en dat we de naleving daarvan strikt controleren en waarborgen.
  
 De opsporings-,​ inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben direct, of indirect, de beschikking over vele databases met persoonsgegevens. Een voorbeeld van een dergelijke database is CIOT(Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie) waar automatisch gebruikersgegevens van alle providers worden opgeslagen. Keer op keer blijkt dat er geen adequate beveiliging is tegen ongeautoriseerde opvragingen. Enige controle op naleving van wetgeving omtrent dit alles is minimaal. Wij willen de hoeveelheid zoekopdrachten uit dergelijke databases sterk aan banden leggen. De opsporings-,​ inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben direct, of indirect, de beschikking over vele databases met persoonsgegevens. Een voorbeeld van een dergelijke database is CIOT(Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie) waar automatisch gebruikersgegevens van alle providers worden opgeslagen. Keer op keer blijkt dat er geen adequate beveiliging is tegen ongeautoriseerde opvragingen. Enige controle op naleving van wetgeving omtrent dit alles is minimaal. Wij willen de hoeveelheid zoekopdrachten uit dergelijke databases sterk aan banden leggen.
Regel 57: Regel 56:
 Een ander voorbeeld is Systeem Risico Indicatie uit wet SUWI, een gegevensuitwisselingssysteem om de burger compleet en automatisch door te lichten door databases aan elkaar te koppelen en een risicoprofiel te maken. SyRI maakt van iedere burger een verdachte om een relatief kleine hoeveelheid fraude op te sporen. SyRI en soortgelijke systemen moeten worden stopgezet. Een ander voorbeeld is Systeem Risico Indicatie uit wet SUWI, een gegevensuitwisselingssysteem om de burger compleet en automatisch door te lichten door databases aan elkaar te koppelen en een risicoprofiel te maken. SyRI maakt van iedere burger een verdachte om een relatief kleine hoeveelheid fraude op te sporen. SyRI en soortgelijke systemen moeten worden stopgezet.
  
-Informatie uit bovenstaande databases ​zoals afgetapte telefoongesprekken en meta- en locatiedata moet enkel gebruikt worden als ondersteuning van recherchewerk en mag alleen op basis van een gerede individuele verdenking van een strafbaar feit en na toetsing door een gespecialiseerde onafhankelijke officier van justitie. Er mogen geen sleepnetmethodes worden gebruikt om informatie te verzamelen. Er moet een betere controle komen op (onterechte) zoekopdrachten. Als burgers hebben we het recht te weten waar, wanneer, door wie en welke gegevens over ons opgevraagd worden tijdens een onderzoek. Zodra gegevens over ons worden ​opgevraagd moeten wij hier na het onderzoek verplicht actief over +Informatie uit bovenstaande databases, inclusief ​afgetapte telefoongesprekken en meta- en locatiedata moet enkel gebruikt worden als ondersteuning van recherchewerk en mag alleen op basis van een gerede individuele verdenking van een strafbaar feit en na toetsing door een gespecialiseerde onafhankelijke officier van justitie. Er mogen geen sleepnetmethodes worden gebruikt om informatie te verzamelen. Er moet een betere controle komen op (onterechte) zoekopdrachten. Als burgers hebben we het recht te weten waar, wanneer, door wie en welke gegevens over ons opgevraagd worden tijdens een onderzoek. Zodra gegevens over ons zijn opgevraagd moeten wij hier na het onderzoek verplicht actief over geïnformeerd ​worden.
-ge +
-ï +
-nformeerd ​worden.+
  
 **Slimme meters** **Slimme meters**
archief/concepten/tkprogramma/3.1burgerrechten.1474653961.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2016/09/23 20:06 door Jos