Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:concepten:tkprogramma:3.4informatie

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
archief:concepten:tkprogramma:3.4informatie [2016/09/12 09:30]
Matthijs85
archief:concepten:tkprogramma:3.4informatie [2017/09/11 21:20] (huidige)
KapiteinG ↷ Pagina verplaatst van concepten:tkprogramma:3.4informatie naar archief:concepten:tkprogramma:3.4informatie
Regel 1: Regel 1:
-==== Vrijheid van Informatie ​====+==== Gelocked, veranderingen worden niet meegenomen! ==== 
 + 
 +==== Vrijheid van informatie ​==== 
 + 
 +De vrije toegang tot informatie zoals kennis, technologie en cultuur moet gezien worden als een fundamenteel burgerrecht en verankerd worden in onze wetten. De huidige wetgeving omtrent intellectueel eigendom, auteursrecht en patentrecht blokkeert echter deze toegang. Volgens de Piraten moet deze wetgeving radicaal hervormd worden. 
 + 
 +Onze economie is steeds meer gebaseerd op informatie. Dat is goed nieuws, want informatie kun je vrijwel gratis vermenigvuldigen. Het internet biedt mensen tegenwoordig de ongekende mogelijkheid om overal ter wereld te beschikken over vrijwel alle kennis, technologie en cultuur. Om ervoor te zorgen dat mensen deze mogelijkheden tot zelfontplooiing optimaal kunnen benutten is het van belang dat de bestaande informatie-monopolies afgebroken worden. Dit kan onder andere gedaan worden door het auteursrecht sterk te beperken en door het patentsysteem af te schaffen.
  
 === Auteursrecht === === Auteursrecht ===
  
-Auteursrecht is er om te voorkomen dat iemand anders geld verdient aan het werk van de auteur, ​maar deze niet erkent of betaalt.+Auteursrecht is er om te voorkomen dat iemand anders geld verdient aan het werk van een auteur, zonder ​de auteur ​te erkennen of te betalen. Het auteursrecht schiet nu zijn doel voorbij en dient nu vooral de '​copyright-industrie'​ten koste van de auteur. Het is niet uit te leggen dat het auteursrecht tot 70 jaar na de dood van de auteur nog relevant is voor de inkomensbescherming van de auteur. De termijn van 70 jaar is ook onhoudbaar in een tijdperk waarin informatie steeds sneller veroudert. Cultuur wordt nooit in een vacuüm geproduceerd;​ ieder artiest is geïnspireerd door schrijvers, schilders en musici die voor hen kwamen. De ontsporende termijn van het auteursrecht belemmert deze normale culturele ontwikkeling. Daarbij is het Auteursrecht in onze informatiemaatschappij in haar huidige vorm alleen te handhaven door het controleren en censureren van al het internetverkeer.
  
-De Piratenpartij ​vindt dat het auteursrecht ​tot dit doel beperkt moet blijven:+De Piratenpartij ​wil het auteursrecht ​sterk beperken, zodat het juist in dienst komt te staan van de auteur. Dat betekent concreet:
  
-  ​* Geen verdere verlenging maar inkorting van de termijn van autheursrechtenbescherming. Het is niet uit te leggen dat het auteursrecht tot 70 jaar na de dood van de auteur nog relevant is voor de inkomensbescherming van die auteur; +  * Het gratis verspreiden van informatie voor niet-commercieel en educatief gebruik is toegestaan
-  ​* Het gratis verspreiden van informatie voor niet-commercieel en educatief gebruik is toegestaan +  * Een sterke inkorting van het commercieel auteursrecht tot een periode van maximaal 5 jaar. Elk type werk (film, roman, etc.) krijgt een naar type werk aangepaste termijn. Deze termijn wordt zodanig bepaald -en aangepast- dat het werk zo snel mogelijk ook commercieel vrij beschikbaar komt en de sector zo snel mogelijk omschakelt naar nieuwe verdienmodellen. 
-  * Privékopieën zijn geen bedreiging voor de uitgever en zijn daarom toegestaan; +  * Privékopieën zijn geen bedreiging voor de uitgever en zijn daarom toegestaan. 
-  * Ander gebruik als fair use, zoals remixen zijn toegestaan+  * Ander gebruik als fair use, zoals remixen, is toegestaan. 
 +  * Panoramavrijheid behouden 
 + 
 +**Publieke media** 
 + 
 +Media en journalistiek ​zijn essentieel voor een goed werkende samenleving en democratie. De media moet voor burgers altijd vrij en publiekelijk toegankelijk zijn. Dit geldt in het bijzonder voor media die (mede) door publiek geld gefinancierd is. Deze media moeten via het internet in ieder geval altijd live en in archiefvorm beschikbaar zijn. Ook moeten deze media uitzenden onder een vrije licentie zodat hergebruik zoals remixen ​toegestaan ​is. 
 + 
 +=== Persvrijheid === 
 + 
 +Journalisten hebben een belangrijke maatschappelijke taak. Journalisten leggen problemen in de samenleving bloot en vervullen een controlerende functie op de overheid. Hiervoor moet de persvrijheid gegarandeerd worden. 
 + 
 +=== Toegankelijkheid websites === 
 + 
 +Websites van publiek gefinancierde instellingen moeten altijd toegankelijk zijn voor mensen met een handicap. Volgens besluit kwaliteit rijksoverheidswebsites moeten alle overheidswebsites voldoen aan webrichtlijnen sinds 2010 om dit te bewerkstelligen. Realiteit is echter dat vele overheidssites aan deze richtlijnen,​ al dan niet door aanpassingen achteraf voldoen. Alle websites van publieke instellingen moeten te allen tijde deze webrichtlijnen volgen en krijgen tot 2018 om hieraan te voldoen. Aanpassingen aan deze websites mogen hierna alleen gedaan worden als deze aanpassingen ook aan webrichtlijnen voldoen.
  
 === Patentenhervorming === === Patentenhervorming ===
  
-Het huidige patentsysteem maakt het steeds moeilijker om te innoveren ​(1). Door de kostbare en ingewikkelde procedureszijn patenten vrijwel alleen ​interesant ​voor grote bedrijven. ​Wanneer ​een kleine speler met een innovatie komtwordt deze regelmatig door een groot bedrijf opgekocht om deze //juist niet//  ​te gebruiken en zo het eigen, ouderwetse verdienmodel te beschermen. De geschiedenis laat bovendien zien dat er juist meer innovaties plaatsvindenwanneer er geen sprake is van patenten ​(2).+Patenten dienden ooit als bescherming voor innovatie. ​Het huidige patentsysteem maakt het echter ​steeds moeilijker om te innoveren. Door de kostbare en ingewikkelde procedures zijn patenten vrijwel alleen ​interessant ​voor grote bedrijven. ​Als een kleine speler met een innovatie komt wordt deze regelmatig door een groot bedrijf opgekocht om deze juist niet te gebruiken en zo het eigen, ouderwetse verdienmodel te beschermen. De geschiedenis laat ons bovendien zien dat er juist meer innovaties plaatsvinden wanneer er geen sprake is van patenten.
  
-De Piratenpartij wil daarom dat patenten ​op korte termijn sterk beperken ​en op lange termijn volledig ​afschaffen:+Patenten moeten ​op korte termijn sterk beperkt worden ​en op lange termijn volledig ​afgeschaft. Te beginnen met medische- en biologische patenten zoals DNA, zaden, geuren, kleuren, chemische stoffen, soorten, levende wezens en delen daarvan (zoals cellen of organen), inclusief modificaties daarvan. Het Kwekersrecht is een model dat voldoende bescherming biedt aan ontwikkelaars van biologische producten zonder innovatie te belemmeren. Nederland dient het kwekersrecht internationaal te bevorderen boven patentrecht.
  
-  * Patenten op leven worden per direct afgeschaft. Instandhouding van het kweekrecht. +Voor het toekennen van patenten ​moeten hogere ​normen ​gesteld worden, patenten mogen bijvoorbeeld nooit worden verleend ​voor “uitvindingen” die triviaal, niet-uniek of niet-substantieel ​zijn en ook niet voor computerprogramma'​s en businessmodellen
-  * Medische ​patenten ​worden per direct afgeschaft. + 
-  * Hogere ​normen voor het uniek zijn van een patent+**Farmaceutische ​patenten** 
-  Op lange termijn dienen ​patenten ​volledig ​te worden ​afgeschaft+ 
 +Een alternatief waarbij farmaceuten geld blijven verdienen zonder patenten is het Health Impact Fund. Dit fonds keert een premie uit aan farmaceuten die een nieuw geneesmiddel ontwikkeld hebben dat de QoL (kwaliteit van leven) het meest verhoogt. Het geneesmiddel moet dan wel tegen kostprijs plus normale winstmarge verkocht worden én na 10 jaar moet iedereen vrij zijn een generieke versie ​te produceren. Met behulp van dit systeem kan geleidelijk de overstap ​worden ​gemaakt naar het uiteindelijk afschaffen van farmapatenten.
  
 === "​Intellectuele eigendomsrechten"​ mogen geen bedreiging vormen voor "​traditioneel"​ eigendomsrecht === === "​Intellectuele eigendomsrechten"​ mogen geen bedreiging vormen voor "​traditioneel"​ eigendomsrecht ===
  
-Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigendommenen mag ze verantwoord gebruiken. Verantwoord gebruik omvat niet alleen het gebruik dat bij het ontwerp gepland was. De Piratenpartij strijdt ​tegen de trend dat bedrijven dit gebruiksrecht proberen in te perken met een "​intellectueel eigendom"​-claim.+Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigendommen en mag ze verantwoord gebruiken. Verantwoord gebruik omvat niet alleen het gebruik dat bij het ontwerp gepland was. Je mag je eigendommen gebruiken naar eigen goeddunken, voor eigen doelen. Wij strijden ​tegen de trend dat bedrijven dit gebruiksrecht proberen in te perken met een claim op "​intellectueel eigendom"​.
  
-=== Het recht om te sleutelen ​===+=== Merkenrecht ​===
  
-De vanzelfsprekendheid dat je met je eigen spullen mag doen wat je wilt loopt gevaarEr zijn steeds meer fabrikanten die proberen ​om het gebruik van hun producten ​te sturen, of de mogelijkheden tot zelf sleutelen in te perkenDe Piratenpartij staat voor een maatschappij,​ waar kunde benut kan worden ​zonder ​een contract met een fabrikantWe zijn daarom ook tegen:+Een handelsmerk is voor een producent soms wenselijkDit geeft hem mogelijkheden ​om zich duidelijk herkenbaar ​te maken voor de consument. Dat is nodig om consumentenbinding en bescherming mogelijk ​te makenMerken van derden mogen gebruikt ​worden ​zo lang niet de indruk gewekt wordt dat er een product van dat merk verkocht wordt ('​blurren'​ van merken op TV, of in andere kunstuitingen is dus niet nodig).
  
-  * DRM: Techniek die bepaalt wat een gebruiker afspeelt op zijn apparaten;​ +=== Informatie-monopolies voorkomen ===
-  * Trusted Computing: Een techniek waarmee voor de leverancier onwelgevallige software van de computer geweerd wordt.+
  
-=== Merkenrecht ===+Mogelijk nieuwe informatie-monopolies in publieke sectoren moeten worden voorkomen en bestaande monopolies moeten worden beperkt. Noch hun tijdspanne noch hun omvang kan achteraf worden uitgebreid. De oprichting van de '​commons',​ zoals gratis software, gratis cultuur goederen, open octrooi-pools en vrij en open educatief materiaal, moeten worden bevorderd en wettelijk worden beschermd. Auteursrechtenorganisaties moeten zorgen voor uitgebreide transparantie,​ eerlijke participatieve rechten voor hun leden en eerlijker contractvoorwaarden voor artiesten.
  
-Een handelsmerk is voor een producent soms wenselijk omdat dit hem mogelijkheden geeft om zich duidelijk kenbaar ​te maken aan de consument. Dat is nodig om consumentenbinding en bescherming mogelijk te maken. Van de Piratenpartij mogen merken van derden gebruikt worden zo lang niet de indruk gewekt wordt dat er een product van dat merk verkocht wordt ('​blurren'​ van merken op TV, of in andere kunstuitingen is dus niet nodig).+=== Het recht om te sleutelen ===
  
-**Informatie-monopolies voorkomen**+De vanzelfsprekendheid dat je met je eigen spullen mag doen wat je wilt loopt gevaar. Er zijn steeds meer fabrikanten die proberen om het gebruik van hun producten te sturen door mogelijkheden tot het zelf sleutelen of repareren te beperken. Wij staan voor een maatschappij waar kunde benut kan worden zonder een contract met een fabrikant. We zijn daarom ook tegen:
  
-Verdere monopolies in de sectoren informatie en cultuur moeten worden voorkomen. Elk monopolie moet worden beperkt in tijd. Noch hun tijdspanne noch hun omvang kan achteraf worden uitgebreid. De oprichting ​van de '​commons',​ zoals gratis ​software, gratis cultuurgoederen,​ open octrooipools en vrij en open educatief materiaal, moeten worden bevorderd en wettelijk worden beschermd. Auteursrechtenorganisaties moeten zorgen voor uitgebreide transparantie,​ eerlijke participatieve rechten voor hun leden en eerlijker contractvoorwaarden voor artiesten.+  * Digital Rights Management (DRM): Techniek die bepaalt wat een gebruiker afspeelt op zijn apparaten;​ 
 +  * Het misbruiken ​van Trusted Computing om af te dwingen dat een fabrikant enkel software ​van een leverancier op zijn hardware mag zetten.
  
-(1) [Bessen en Meurer 2008]+=== Het internet kent geen nationale grenzen ===
  
-(2) [[https://​www.ftm.nl/​artikelen/​hoe-nederland-groot-werd-door-intellectuele-piraterij|https://​www.ftm.nl/​artikelen/​hoe-nederland-groot-werd-door-intellectuele-piraterij]]+Het internet als medium zou geen grenzen moeten kennenEr worden nu kunstmatige grenzen gemaakt die de toegang tot kunst, muziek en vrije nieuwsvergaring belemmerenDit wordt '​geoblocking'​ genoemdZo kun je denken aan YouTube filmpjes die je niet kunt zien in Nederland, of materiaal van de publieke omroep wat je niet kunt bekijken op je vakantie. Geoblocking moet dan ook zo snel mogelijk worden afgeschaft.
  
  
archief/concepten/tkprogramma/3.4informatie.1473665420.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2016/09/12 09:30 door Matthijs85