Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:concepten:tkprogramma:3.4informatie

Dit is een oude revisie van het document!


Vrijheid van Informatie

Auteursrecht

Auteursrecht is er om te voorkomen dat iemand anders geld verdient aan het werk van de auteur, maar deze niet erkent of betaalt.

De Piratenpartij vindt dat het auteursrecht tot dit doel beperkt moet blijven:

  • Geen verdere verlenging maar inkorting van de termijn van auteursrechtenbescherming. Het is niet uit te leggen dat het auteursrecht tot 70 jaar na de dood van de auteur nog relevant is voor de inkomensbescherming van die auteur;
  • Het gratis verspreiden van informatie voor niet-commercieel en educatief gebruik is toegestaan
  • Privékopieën zijn geen bedreiging voor de uitgever en zijn daarom toegestaan;
  • Ander gebruik als fair use, zoals remixen zijn toegestaan

Patentenhervorming

Het huidige patentsysteem maakt het steeds moeilijker om te innoveren. Door de kostbare en ingewikkelde procedures, zijn patenten vrijwel alleen interesant voor grote bedrijven. Wanneer een kleine speler met een innovatie komt, wordt deze regelmatig door een groot bedrijf opgekocht om deze juist niet te gebruiken en zo het eigen, ouderwetse verdienmodel te beschermen. De geschiedenis laat bovendien zien dat er juist meer innovaties plaatsvinden, wanneer er geen sprake is van patenten.

De Piratenpartij wil daarom dat patenten op korte termijn sterk beperken en op lange termijn volledig afschaffen:

  • Patenten op leven worden per direct afgeschaft. Instandhouding van het kweekrecht.
  • Medische patenten worden per direct afgeschaft.
  • Hogere normen voor het uniek zijn van een patent.
  • Op lange termijn dienen patenten volledig te worden afgeschaft

"Intellectuele eigendomsrechten" mogen geen bedreiging vormen voor "traditioneel" eigendomsrecht

Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigendommen, en mag ze verantwoord gebruiken. Verantwoord gebruik omvat niet alleen het gebruik dat bij het ontwerp gepland was. Wij strijden tegen de trend dat bedrijven dit gebruiksrecht proberen in te perken met een “intellectueel eigendom”-claim.

Het recht om te sleutelen

De vanzelfsprekendheid dat je met je eigen spullen mag doen wat je wilt loopt gevaar. Er zijn steeds meer fabrikanten die proberen om het gebruik van hun producten te sturen, of de mogelijkheden tot zelf sleutelen in te perken. Wij staan voor een maatschappij, waar kunde benut kan worden zonder een contract met een fabrikant. We zijn daarom ook tegen:

  • Digital Rights Management (DRM): Techniek die bepaalt wat een gebruiker afspeelt op zijn apparaten;
  • Trusted Computing: Een techniek waarmee voor de leverancier onwelgevallige software van de computer geweerd wordt.

Merkenrecht

Een handelsmerk is voor een producent soms wenselijk omdat dit hem mogelijkheden geeft om zich duidelijk kenbaar te maken aan de consument. Dat is nodig om consumentenbinding en bescherming mogelijk te maken. Van ons mogen merken van derden gebruikt worden zo lang niet de indruk gewekt wordt dat er een product van dat merk verkocht wordt ('blurren' van merken op TV, of in andere kunstuitingen is dus niet nodig).

Informatie-monopolies voorkomen

Verdere monopolies in de sectoren informatie en cultuur moeten worden voorkomen. Elk monopolie moet worden beperkt in tijd. Noch hun tijdspanne noch hun omvang kan achteraf worden uitgebreid. De oprichting van de 'commons', zoals gratis software, gratis cultuur goederen, open octrooipools en vrij en open educatief materiaal, moeten worden bevorderd en wettelijk worden beschermd. Auteursrechtenorganisaties moeten zorgen voor uitgebreide transparantie, eerlijke participatieve rechten voor hun leden en eerlijker contract voorwaarden voor artiesten.

archief/concepten/tkprogramma/3.4informatie.1473797840.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2016/09/13 22:17 door quisqo