Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:concepten:tkprogramma:3.4informatie

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
archief:concepten:tkprogramma:3.4informatie [2016/09/22 22:49]
javandijken geoblocking toegevoegd.
archief:concepten:tkprogramma:3.4informatie [2017/09/11 21:20] (huidige)
KapiteinG ↷ Pagina verplaatst van concepten:tkprogramma:3.4informatie naar archief:concepten:tkprogramma:3.4informatie
Regel 1: Regel 1:
 +==== Gelocked, veranderingen worden niet meegenomen! ====
 +
 ==== Vrijheid van informatie ==== ==== Vrijheid van informatie ====
  
Regel 7: Regel 9:
 === Auteursrecht === === Auteursrecht ===
  
-Auteursrecht is er om te voorkomen dat iemand anders geld verdient aan het werk van een auteur, zonder de auteur te erkennen of te betalen. Het auteursrecht schiet nu zijn doel voorbij en dient nu vooral de '​copyright-industrie', ​//ten koste //van de auteur. Het is niet uit te leggen dat het auteursrecht tot 70 jaar na de dood van de auteur nog relevant is voor de inkomensbescherming van de auteur. De Piratenpartij wil het auteursrecht ​sterk beperken, zodat het juist in dienst komt te staan van de auteur.+Auteursrecht is er om te voorkomen dat iemand anders geld verdient aan het werk van een auteur, zonder de auteur te erkennen of te betalen. Het auteursrecht schiet nu zijn doel voorbij en dient nu vooral de '​copyright-industrie',​ ten koste van de auteur. Het is niet uit te leggen dat het auteursrecht tot 70 jaar na de dood van de auteur nog relevant is voor de inkomensbescherming van de auteur. De termijn van 70 jaar is ook onhoudbaar in een tijdperk waarin informatie steeds sneller veroudert. Cultuur wordt nooit in een vacuüm geproduceerd;​ ieder artiest is geïnspireerd door schrijvers, schilders en musici die voor hen kwamen. De ontsporende termijn van het auteursrecht ​belemmert deze normale culturele ontwikkeling. Daarbij is het Auteursrecht ​in onze informatiemaatschappij in haar huidige vorm alleen ​te handhaven door het controleren en censureren ​van al het internetverkeer.
  
-Dat betekent concreet:+De Piratenpartij wil het auteursrecht sterk beperken, zodat het juist in dienst komt te staan van de auteur. ​Dat betekent concreet:
  
   * Het gratis verspreiden van informatie voor niet-commercieel en educatief gebruik is toegestaan.   * Het gratis verspreiden van informatie voor niet-commercieel en educatief gebruik is toegestaan.
Regel 15: Regel 17:
   * Privékopieën zijn geen bedreiging voor de uitgever en zijn daarom toegestaan.   * Privékopieën zijn geen bedreiging voor de uitgever en zijn daarom toegestaan.
   * Ander gebruik als fair use, zoals remixen, is toegestaan.   * Ander gebruik als fair use, zoals remixen, is toegestaan.
 +  * Panoramavrijheid behouden
  
-=== Patentenhervorming ===+**Publieke media**
  
-Patenten dienden ooit als bescherming ​voor innovatieHet huidige patentsysteem maakt het echter steeds moeilijker om te innoverenDoor de kostbare ​en ingewikkelde procedures ​zijn patenten vrijwel alleen interessant voor grote bedrijvenAls een kleine speler met een innovatie komt wordt deze regelmatig door een groot bedrijf opgekocht om deze// juist niet// ​ te gebruiken en zo het eigen, ouderwetse verdienmodel te beschermen. De geschiedenis laat ons bovendien zien dat er juist //​meer// ​ innovaties plaatsvinden wanneer er //geen //​sprake ​is van patenten.+Media en journalistiek zijn essentieel ​voor een goed werkende samenleving en democratie. De media moet voor burgers altijd vrij en publiekelijk toegankelijk zijnDit geldt in het bijzonder voor media die (mede) door publiek geld gefinancierd isDeze media moeten via het internet in ieder geval altijd live en in archiefvorm beschikbaar ​zijn. Ook moeten ​deze media uitzenden onder een vrije licentie zodat hergebruik zoals remixen toegestaan ​is.
  
-Patenten moeten op korte termijn sterk beperkt worden en op lange termijn volledig afgeschaft. Hieronder vallen onder andere alle medische patenten en biologische patenten zoals DNA, zaden, geuren, kleuren, chemische stoffen, soorten, levende wezens en delen daarvan (zoals cellen of organen), inclusief modificaties daarvan. Voor het toekennen van patenten moeten hogere normen gesteld worden, patenten mogen bijvoorbeeld nooit worden verleend voor “uitvindingen” die triviaal, niet-uniek of niet-substantieel zijn en ook niet voor computerprogramma'​s en businessmodellen.+=== Persvrijheid ===
  
-=== "​Intellectuele eigendomsrechten"​ mogen geen bedreiging vormen voor "​traditioneel"​ eigendomsrecht ===+Journalisten hebben een belangrijke maatschappelijke taak. Journalisten leggen problemen in de samenleving bloot en vervullen een controlerende functie op de overheid. Hiervoor moet de persvrijheid gegarandeerd worden.
  
-Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigendommen en mag ze verantwoord gebruiken. Verantwoord gebruik omvat niet alleen het gebruik dat bij het ontwerp gepland was. Je mag je eigendommen gebruiken naar eigen goeddunken, voor eigen doelen. Wij strijden tegen de trend dat bedrijven dit gebruiksrecht proberen in te perken met een claim op "​intellectueel eigendom"​.+=== Toegankelijkheid websites ===
  
-=== Het recht om te sleutelen ===+Websites van publiek gefinancierde instellingen moeten altijd toegankelijk zijn voor mensen met een handicap. Volgens besluit kwaliteit rijksoverheidswebsites moeten alle overheidswebsites voldoen aan webrichtlijnen sinds 2010 om dit te bewerkstelligen. Realiteit is echter dat vele overheidssites aan deze richtlijnen,​ al dan niet door aanpassingen achteraf voldoen. Alle websites van publieke instellingen moeten te allen tijde deze webrichtlijnen volgen en krijgen tot 2018 om hieraan te voldoen. Aanpassingen aan deze websites mogen hierna alleen gedaan worden als deze aanpassingen ook aan webrichtlijnen voldoen.
  
-De vanzelfsprekendheid dat je met je eigen spullen mag doen wat je wilt loopt gevaar. Er zijn steeds meer fabrikanten die proberen om het gebruik van hun producten te sturen of de mogelijkheden tot zelf sleutelen in te perken. Wij staan voor een maatschappij waar kunde benut kan worden zonder een contract met een fabrikant. We zijn daarom ook tegen:+=== Patentenhervorming ===
  
-  * Digital Rights Management (DRM): Techniek die bepaalt wat een gebruiker afspeelt op zijn apparaten;​ +Patenten dienden ooit als bescherming voor innovatie. ​Het huidige patentsysteem maakt het echter steeds moeilijker ​om te innoveren. Door de kostbare en ingewikkelde procedures zijn patenten vrijwel alleen interessant voor grote bedrijven. Als een kleine speler met een innovatie komt wordt deze regelmatig door een groot bedrijf opgekocht om deze juist niet te gebruiken en zo het eigen, ouderwetse verdienmodel te beschermen. De geschiedenis laat ons bovendien zien dat er juist meer innovaties plaatsvinden wanneer er geen sprake is van patenten.
-  * Het misbruiken van Trusted Computing ​om af te dwingen dat een fabrikant enkel software van een leverancier op zijn hardware mag zetten.+
  
-=== Het internet als medium zou geen grenzen ​moeten ​kennen ===+Patenten ​moeten ​op korte termijn sterk beperkt worden en op lange termijn volledig afgeschaft. Te beginnen met medische- en biologische patenten zoals DNA, zaden, geuren, kleuren, chemische stoffen, soorten, levende wezens en delen daarvan (zoals cellen of organen), inclusief modificaties daarvan. Het Kwekersrecht is een model dat voldoende bescherming biedt aan ontwikkelaars van biologische producten zonder innovatie te belemmeren. Nederland dient het kwekersrecht internationaal te bevorderen boven patentrecht.
  
-Kunstmatige nationale barrières ​voor cultuurgoederen (geoblocking) ​zijn een belemmering voor de Europese interne markt en moeten daarom afgeschaft worden. Een andere aanpak is nodig op het gebied van rechten op immateriële goederen ​en hun respectieve handhavingspraktijk.+Voor het toekennen van patenten moeten hogere normen gesteld worden, patenten mogen bijvoorbeeld nooit worden verleend ​voor “uitvindingen” die triviaal, niet-uniek of niet-substantieel ​zijn en ook niet voor computerprogramma'​s ​en businessmodellen.
  
-Het internet kent geen nationale grenzenEr worden nu kunstmatige grenzen gemaakt ​die de toegang tot kunst, muziek en vrije nieuwsvergaring belemmerenZo kun je denken aan YouTube filmpjes die je niet kunt zien in Nederland, of materiaal ​van de publieke omroep wat je niet kunt bekijken op je vakantieGeoblocking wordt wat ons betreft dan ook zo snel mogelijk afgeschaft.+**Farmaceutische patenten** 
 + 
 +Een alternatief waarbij farmaceuten geld blijven verdienen zonder patenten is het Health Impact FundDit fonds keert een premie uit aan farmaceuten ​die een nieuw geneesmiddel ontwikkeld hebben dat de QoL (kwaliteit van leven) het meest verhoogtHet geneesmiddel moet dan wel tegen kostprijs plus normale winstmarge verkocht worden én na 10 jaar moet iedereen vrij zijn een generieke versie te produceren. Met behulp ​van dit systeem kan geleidelijk ​de overstap worden gemaakt naar het uiteindelijk afschaffen van farmapatenten. 
 + 
 +=== "​Intellectuele eigendomsrechten"​ mogen geen bedreiging vormen voor "​traditioneel"​ eigendomsrecht === 
 + 
 +Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigendommen en mag ze verantwoord gebruiken. Verantwoord gebruik omvat niet alleen het gebruik dat bij het ontwerp gepland was. Je mag je eigendommen gebruiken naar eigen goeddunken, voor eigen doelenWij strijden tegen de trend dat bedrijven dit gebruiksrecht proberen in te perken met een claim op "​intellectueel eigendom"​.
  
 === Merkenrecht === === Merkenrecht ===
Regel 45: Regel 53:
 === Informatie-monopolies voorkomen === === Informatie-monopolies voorkomen ===
  
-Verdere ​monopolies in de sectoren ​transport, informatie, industrie en cultuur ​moeten worden voorkomen. Ieder monopolie moet worden beperkt. Noch hun tijdspanne noch hun omvang kan achteraf worden uitgebreid. De oprichting van de '​commons',​ zoals gratis software, gratis cultuur goederen, open octrooi-pools en vrij en open educatief materiaal, moeten worden bevorderd en wettelijk worden beschermd. Auteursrechtenorganisaties moeten zorgen voor uitgebreide transparantie,​ eerlijke participatieve rechten voor hun leden en eerlijker contractvoorwaarden voor artiesten.+Mogelijk nieuwe informatie-monopolies in publieke ​sectoren moeten worden voorkomen ​en bestaande monopolies moeten ​worden beperkt. Noch hun tijdspanne noch hun omvang kan achteraf worden uitgebreid. De oprichting van de '​commons',​ zoals gratis software, gratis cultuur goederen, open octrooi-pools en vrij en open educatief materiaal, moeten worden bevorderd en wettelijk worden beschermd. Auteursrechtenorganisaties moeten zorgen voor uitgebreide transparantie,​ eerlijke participatieve rechten voor hun leden en eerlijker contractvoorwaarden voor artiesten
 + 
 +=== Het recht om te sleutelen === 
 + 
 +De vanzelfsprekendheid dat je met je eigen spullen mag doen wat je wilt loopt gevaar. Er zijn steeds meer fabrikanten die proberen om het gebruik van hun producten te sturen door mogelijkheden tot het zelf sleutelen of repareren te beperken. Wij staan voor een maatschappij waar kunde benut kan worden zonder een contract met een fabrikant. We zijn daarom ook tegen: 
 + 
 +  * Digital Rights Management (DRM): Techniek die bepaalt wat een gebruiker afspeelt op zijn apparaten;​ 
 +  * Het misbruiken van Trusted Computing om af te dwingen dat een fabrikant enkel software van een leverancier op zijn hardware mag zetten. 
 + 
 +=== Het internet kent geen nationale grenzen === 
 + 
 +Het internet als medium zou geen grenzen moeten kennen. Er worden nu kunstmatige grenzen gemaakt die de toegang tot kunst, muziek en vrije nieuwsvergaring belemmeren. Dit wordt '​geoblocking'​ genoemd. Zo kun je denken aan YouTube filmpjes die je niet kunt zien in Nederland, of materiaal van de publieke omroep wat je niet kunt bekijken op je vakantie. Geoblocking moet dan ook zo snel mogelijk worden afgeschaft.
  
  
archief/concepten/tkprogramma/3.4informatie.1474577395.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2016/09/22 22:49 door javandijken