Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:concepten:tkprogramma:3.4informatie

Dit is een oude revisie van het document!


Vrijheid van informatie

De vrije toegang tot informatie zoals kennis, technologie en cultuur moet gezien worden als een fundamenteel burgerrecht en verankerd worden in onze wetten. De huidige wetgeving omtrent intellectueel eigendom, auteursrecht en patentrecht blokkeert echter deze toegang. Volgens de Piraten moet deze wetgeving radicaal hervormd worden.

Onze economie is steeds meer gebaseerd op informatie. Dat is goed nieuws, want informatie kun je vrijwel gratis vermenigvuldigen. Het internet biedt mensen tegenwoordig de ongekende mogelijkheid om overal ter wereld te beschikken over vrijwel alle kennis, technologie en cultuur. Om ervoor te zorgen dat mensen deze mogelijkheden tot zelfontplooiing optimaal kunnen benutten is het van belang dat de bestaande informatie-monopolies afgebroken worden. Dit kan onder andere gedaan worden door het auteursrecht sterk te beperken en door het patentsysteem af te schaffen.

Auteursrecht

Auteursrecht is er om te voorkomen dat iemand anders geld verdient aan het werk van een auteur, zonder de auteur te erkennen of te betalen. Het auteursrecht schiet nu zijn doel voorbij en dient nu vooral de 'copyright-industrie', ten koste van de auteur. Het is niet uit te leggen dat het auteursrecht tot 70 jaar na de dood van de auteur nog relevant is voor de inkomensbescherming van de auteur. De Piratenpartij wil het auteursrecht sterk beperken, zodat het juist in dienst komt te staan van de auteur.

Dat betekent concreet:

  • Het gratis verspreiden van informatie voor niet-commercieel en educatief gebruik is toegestaan.
  • Een sterke inkorting van het commercieel auteursrecht tot een periode van maximaal 5 jaar. Elk type werk (film, roman, etc.) krijgt een naar type werk aangepaste termijn. Deze termijn wordt zodanig bepaald -en aangepast- dat het werk zo snel mogelijk ook commercieel vrij beschikbaar komt en de sector zo snel mogelijk omschakelt naar nieuwe verdienmodellen.
  • Privékopieën zijn geen bedreiging voor de uitgever en zijn daarom toegestaan.
  • Ander gebruik als fair use, zoals remixen, is toegestaan.

Patentenhervorming

Patenten dienden ooit als bescherming voor innovatie. Het huidige patentsysteem maakt het echter steeds moeilijker om te innoveren. Door de kostbare en ingewikkelde procedures zijn patenten vrijwel alleen interessant voor grote bedrijven. Als een kleine speler met een innovatie komt wordt deze regelmatig door een groot bedrijf opgekocht om deze juist niet te gebruiken en zo het eigen, ouderwetse verdienmodel te beschermen. De geschiedenis laat ons bovendien zien dat er juist meer innovaties plaatsvinden wanneer er geen sprake is van patenten.

Patenten moeten op korte termijn sterk beperkt worden en op lange termijn volledig afgeschaft. Te beginnen met medische- en biologische patenten zoals DNA, zaden, geuren, kleuren, chemische stoffen, soorten, levende wezens en delen daarvan (zoals cellen of organen), inclusief modificaties daarvan. Het Kwekersrecht is een model dat voldoende bescherming biedt aan ontwikkelaars van biologische producten zonder innovatie te belemmeren. Nederland dient het kwekersrecht internationaal te bevorderen boven patentrecht.

Voor het toekennen van patenten moeten hogere normen gesteld worden, patenten mogen bijvoorbeeld nooit worden verleend voor “uitvindingen” die triviaal, niet-uniek of niet-substantieel zijn en ook niet voor computerprogramma's en businessmodellen.

"Intellectuele eigendomsrechten" mogen geen bedreiging vormen voor "traditioneel" eigendomsrecht

Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigendommen en mag ze verantwoord gebruiken. Verantwoord gebruik omvat niet alleen het gebruik dat bij het ontwerp gepland was. Je mag je eigendommen gebruiken naar eigen goeddunken, voor eigen doelen. Wij strijden tegen de trend dat bedrijven dit gebruiksrecht proberen in te perken met een claim op “intellectueel eigendom”.

Het recht om te sleutelen

De vanzelfsprekendheid dat je met je eigen spullen mag doen wat je wilt loopt gevaar. Er zijn steeds meer fabrikanten die proberen om het gebruik van hun producten te sturen of de mogelijkheden tot zelf sleutelen in te perken. Wij staan voor een maatschappij waar kunde benut kan worden zonder een contract met een fabrikant. We zijn daarom ook tegen:

  • Digital Rights Management (DRM): Techniek die bepaalt wat een gebruiker afspeelt op zijn apparaten;
  • Het misbruiken van Trusted Computing om af te dwingen dat een fabrikant enkel software van een leverancier op zijn hardware mag zetten.

Het internet als medium zou geen grenzen moeten kennen

Het internet kent geen nationale grenzen. Er worden nu kunstmatige grenzen gemaakt die de toegang tot kunst, muziek en vrije nieuwsvergaring belemmeren. Dit wordt 'geoblocking' genoemd. Zo kun je denken aan YouTube filmpjes die je niet kunt zien in Nederland, of materiaal van de publieke omroep wat je niet kunt bekijken op je vakantie. Geoblocking moet dan ook zo snel mogelijk worden afgeschaft.

Merkenrecht

Een handelsmerk is voor een producent soms wenselijk. Dit geeft hem mogelijkheden om zich duidelijk herkenbaar te maken voor de consument. Dat is nodig om consumentenbinding en bescherming mogelijk te maken. Merken van derden mogen gebruikt worden zo lang niet de indruk gewekt wordt dat er een product van dat merk verkocht wordt ('blurren' van merken op TV, of in andere kunstuitingen is dus niet nodig).

Informatie-monopolies voorkomen

Verdere monopolies in de sectoren transport, informatie, industrie en cultuur moeten worden voorkomen. Ieder monopolie moet worden beperkt. Noch hun tijdspanne noch hun omvang kan achteraf worden uitgebreid. De oprichting van de 'commons', zoals gratis software, gratis cultuur goederen, open octrooi-pools en vrij en open educatief materiaal, moeten worden bevorderd en wettelijk worden beschermd. Auteursrechtenorganisaties moeten zorgen voor uitgebreide transparantie, eerlijke participatieve rechten voor hun leden en eerlijker contractvoorwaarden voor artiesten.

archief/concepten/tkprogramma/3.4informatie.1474639681.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2016/09/23 16:08 door javandijken