Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:concepten:tkprogramma:4.10welzijnenvolksgezondheid

Niet meer editten, wijzigingen worden niet opgeslagen!

Niet meer editten, wijzigingen worden niet opgeslagen.

Gezondheidszorg

De piratenpartij wil in de volksgezondheid staan het welzijn en zelfbeschikking van de patient centraal stellen. Dat wil zeggen dat de term 'gezondheid' in brede zin wordt geïnterpreteerd. Ook worden fysieke, sociale en geestelijke gezondheid in regelgeving evenwichtig tegen elkaar afgewogen. De rol van verzekeraars wordt ingeperkt. Niet de verzekeraar, maar de arts en de patient bepalen welke zorg nodig is.

Gezondheid wordt onder andere bepaald door levensstijl en adequate medische zorg. De Piratenpartij staat voor keuzevrijheid in hoe je wilt leven. De overheid kan wetenschappelijk aangetoond 'gezond gedrag' stimuleren via voorlichting, maar mag daarmee niet de individuele keuzevrijheid aantasten. Elke zorgverzekering dient voor iedereen toegankelijk te zijn. Levensstijl en gezondheid mogen hier geen invloed op hebben.

Farmaceutische industrie

De ontwikkeling van geneesmiddelen moet naar overheidshanden (universiteiten), zodat ook minder winstgevende medicijnen voor een redelijke prijs op de markt kunnen worden gebracht. De farmaceutische industrie kan daarin samenwerken met deze universiteiten. Patenten op medicijnen, die de prijzen opdrijven uit winstbejag, worden afgeschaft.

Het verplichte eigen risico in de basisverzekering wordt afgeschaft.

Het eigen risico is een straf op (chronisch) ziek zijn. Het leidt tot zorgmijden wat uiteindelijk weer hogere kosten tot gevolg heeft. Het verplichte eigen risico wordt afgeschaft. Het vrijwillig eigen risico is iets tussen verzekeraar en klant en kan blijven bestaan.

Een zorgverzekering is na een jaar maandelijks opzegbaar.

Een zorgverzekeraar heeft het hele jaar door een inspanningsplicht om klanten tevreden te houden. Door een zorgverzekering na een periode van een jaar maandelijks opzegbaar te maken, is het makkelijker voor iemand om over te stappen. Zo wordt voorkomen dat een verzekeraar weigert te handelen in het belang van de verzekerde.

Jeugdhulp zal worden verbeterd.

Door het verplaatsen van jeugdhulp naar gemeenten in 2015 in combinatie met doorgevoerde bezuinigigen is de kwaliteit van jeugdhulp vaak niet adequaat en is er sprake van postcodezorg waardoor jongeren afhankelijk van het gebied waar deze wonen steeds vaker niet terecht kunnen voor broodnodige zorg. Bezuinigingen in jeugdhulp mogen niet zorgen voor kwaliteitsverschil per gemeenten. Het beschikbare budget voor jeugdzorg moet hiervoor omhoog en er komt een betere controle op geleverde zorg. Daarnaast moet jeugd-ggz weer terug naar de zorgverzekeringswet. Om privacy van het kind te garanderen worden patientgegevens niet of zo min mogelijk gedeeld met gemeenten. Waar deze wel gedeeld worden gelden strenge eisen waar zo min mogelijk mensen toegang hebben tot deze gegevens.

Patientgegevens

De gegevens van en over de patient zijn en blijven onvervreemdbaar eigendom van de burger zelf. Ter aller tijde moet daarom inzichtelijk zijn aan wie gegevens op een need-to-know basis beschikbaar zijn gesteld. Gegevens mogen door zorgaanbieders n ooit ter beschikking gesteld worden aan derden , inclusief zorgverzekeraars, zonder voorafgaande expliciete geïnformeerde toestemming van de patiënt. Ook als de patient ervoor kiest op voorhand alle gegevens transparant inzichtelijk te stellen voor zorgverleners, bevatten de brongegevens een audit trail waarin staat welke gegevens door welke instantie zijn ingezien en/of gedeeld aan derden, zoals verzekeraars of apothekers. Deze audit trail is transparant online inzichtelijk voor de eigenaar van de data (de burger). Wanneer een arts een medicijn voorschrijft, is dat ook zichtbaar voor de partij die het medicijn uitreikt. Door deze elektronische afstemming kan medicijn distributie efficienter worden ingericht dan via de decentraal fysiek ingerichte apothekers waar je naar toe moet voor je medicijnen.

Een ongewenst gevolg van het decentraal beleggen van financiering bij de gemeentes met de wetswijziging in zorg van 2015, is dat gemeentes zelf gegevens van patienten zijn gaan vastleggen zoals 'heeft deze patient schulden?' Gemeentes en verzekeraars mogen geen eisen stellen aan de toewijzing van gelden aan patienten en mogen dus ook geen patient gegevens vastleggen.

Op basis van statistieken per wijk, of andere homogene kostengroepen kan gericht gestuurd worden op herinrichting van bepaalde aspecten van de zorg om deze effectiever, efficienter of gewoon goedkoper te kunnen maken. De organisatie daarvan ligt bij een trusted third party, bijvoorbeeld een instantie als de NZA, maar niet bij de zorgverzekeraar of een financier zoals de gemeente.

archief/concepten/tkprogramma/4.10welzijnenvolksgezondheid.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/11 21:22 door KapiteinG