Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:concepten:tkprogramma:4.14drugs

Niet meer editten, wijzigingen worden niet opgeslagen!

Een ander drugsbeleid

Inmiddels is duidelijk dat de 'war on drugs' meer kwaad dan goed doet. Drugsverboden hebben niet geleid tot een daling van productie, handel en gebruik, maar er slechts voor gezorgd dat dit gepaard gaat met meer criminaliteit, corruptie, gezondheidsproblematiek en milieuschade. De invoering van het ingezetene criterium (buitenlanderverbod) in coffeeshops in de zuidelijke steden is hiervoor exemplarisch. Het heeft enkel gezorgd voor meer straathandel, criminaliteit en overlast van drugstoeristen. 77% van de opsporingscapaciteit wordt nu besteed aan het handhaven van drugsverboden. De politie kan beter achter moordenaars, dieven en verkrachters aan, dan achter slachtofferloze 'drugscriminaliteit'.

Verschillende grootschalige onderzoeken laten zien dat ons drugsbeleid volledig is ingehaald door de realiteit: sommige van de meest schadelijke stoffen zijn legaal verkrijgbaar bij de supermarkt, terwijl we mensen opsluiten voor stoffen die veel minder risico’s met zich meebrengen. Recent onderzoek van het RIVM laat duidelijk zien dat ons beleid is gebasseerd op misinformatie en perverse belangen, en niet op wetenschap en feiten.

Drugsgebruik- en bezit wordt gedecriminaliseerd.

De Piratenpartij vindt dat drugsgebruik voor volwassenen onder het zelfbeschikkingsrecht valt. Drugsbezit moet daarom uit het strafrecht worden gehaald en gedecriminaliseerd. Cannabis moet worden gelegaliseerd. Wanneer er sprake is van problematisch gebruik, is dit een probleem voor de gezondheidszorg en niet voor justitie; net zoals bij alcohol of tabak het geval is.

Productie van drugs wordt gereguleerd

De Piratenpartij wil productie van en handel in drugs waar mogelijk reguleren. Dit zorgt ervoor dat er broodnodige capaciteit van het justitioneel apparaat zal worden vrijgegeven dat kan worden geinvesteerd om de pakkans van criminaliteit te vergroten. Door een criminele markt waar mogelijk te transformeren in een wettelijk gereguleerde markt, kunnen we de voorwaarden controleren waaronder drugs geproduceerd en verkocht worden. Dit creert legale banen en draagt zo bij aan de economie. Belastingopbrengsten kunnen ingezet worden voor preventie van gezondheidsproblemen (harm reduction). Door gestandaardiseerde producten, kwaliteitscontroles en voorwaarden aan verkoop (wat betreft leeftijd, reclame en gespecialiseerde verkooppunten zonder winstoogmerk) kunnen incidenten verder worden voorkomen. Mensen worden niet meer hun huis uitgezet omdat ze plantjes kweken. Drugsafval hoeft niet meer in de natuur te worden gedumpt, maar wordt verwerkt net als afval uit de farmaceutische industrie. Onderzoeken naar drugs als medicijn is veelbelovend en dienen te worden gestimuleerd in plaats van gedwardsboomd.

Onderzoek naar nieuw beleid is nog jong, dus de beste oplossingen voor wettelijke regulering zullen zich de komende jaren. We kunnen nu echter al diverse stappen nemen. Hiervoor komen de volgende maatregelen:

 • Het huidige prohibitiesysteem vervangen door wettelijke regulering.
 • De achterdeur van coffeeshops vrijgeven door middel van gereguleerde cannabisteelt.
 • Cannabis social clubs zonder winstoogmerk mogelijk maken.
 • Veilige thuisteelt van cannabis toestaan.
 • Drempels voor medische en industriele toepassing van hennep opheffen.
 • Drempels voor wetenschappelijk onderzoek naar psychedelica als medicijn opheffen
 • Prioriteit aan opsporing van productie van en handel in drugs wordt zover geminimaliseerd als internationale verdragen toestaan.
 • Nederland wordt weer een progressieve voorloper op het gebied van drugsbeleid en spant zich in voor aanpassing van internationale verdragen.
 • Drugsgebruikers niet langer als criminelen behandelen; problematische gebruikers krijgen zorg, geen straf.
 • Verkoop van psychedelica aan meerderjarigen toestaan in smartshops, door goed opgeleid personeel.
 • Een interdisciplinaire leergang over psychotrope stoffen, om mensen op te leiden voor de nieuwe gecreerde banen.
archief/concepten/tkprogramma/4.14drugs.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/11 21:22 door KapiteinG