Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:concepten:tkprogramma:4.14drugs

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
archief:concepten:tkprogramma:4.14drugs [2016/09/21 21:11]
javandijken verwijderd nav mumble vergadering van gisteren
archief:concepten:tkprogramma:4.14drugs [2017/09/11 21:22] (huidige)
KapiteinG ↷ Pagina verplaatst van concepten:tkprogramma:4.14drugs naar archief:concepten:tkprogramma:4.14drugs
Regel 1: Regel 1:
 +==== Niet meer editten, wijzigingen worden niet opgeslagen! ====
 +
 ==== Een ander drugsbeleid ==== ==== Een ander drugsbeleid ====
  
-De Piratenpartij constateert ​dat de 'war on drugs' meer kwaad dan goed doet. Drugsverboden hebben niet geleid tot een daling van productie, handel en gebruik, maar er slechts voor gezorgd dat dit gepaard gaat met meer criminaliteit,​ corruptie, gezondheidsproblematiek en milieuschade. De invoering van het ingezetene criterium (buitenlanderverbod) in coffeeshops in de zuidelijke steden is hiervoor exemplarisch. Het heeft enkel gezorgd voor meer straathandel,​ criminaliteit en overlast van drugstoeristen. ​Het justitioneel systeem is nu meer dan de helft van hun capaciteit kwijt aan het handhaven van drugsverboden.+Inmiddels is duidelijk ​dat de 'war on drugs' meer kwaad dan goed doet. Drugsverboden hebben niet geleid tot een daling van productie, handel en gebruik, maar er slechts voor gezorgd dat dit gepaard gaat met meer criminaliteit,​ corruptie, gezondheidsproblematiek en milieuschade. De invoering van het ingezetene criterium (buitenlanderverbod) in coffeeshops in de zuidelijke steden is hiervoor exemplarisch. Het heeft enkel gezorgd voor meer straathandel,​ criminaliteit en overlast van drugstoeristen. ​77% van de opsporingscapaciteit wordt nu besteed ​aan het handhaven van drugsverboden. De politie kan beter achter moordenaars,​ dieven en verkrachters aan, dan achter slachtofferloze '​drugscriminaliteit'​.
  
 Verschillende grootschalige onderzoeken laten zien dat ons drugsbeleid volledig is ingehaald door de realiteit: sommige van de meest schadelijke stoffen zijn legaal verkrijgbaar bij de supermarkt, terwijl we mensen opsluiten voor stoffen die veel minder risico’s met zich meebrengen. Recent onderzoek van het RIVM laat duidelijk zien dat ons beleid is gebasseerd op misinformatie en perverse belangen, en niet op wetenschap en feiten. Verschillende grootschalige onderzoeken laten zien dat ons drugsbeleid volledig is ingehaald door de realiteit: sommige van de meest schadelijke stoffen zijn legaal verkrijgbaar bij de supermarkt, terwijl we mensen opsluiten voor stoffen die veel minder risico’s met zich meebrengen. Recent onderzoek van het RIVM laat duidelijk zien dat ons beleid is gebasseerd op misinformatie en perverse belangen, en niet op wetenschap en feiten.
  
-=== Drugsgebruik- en bezit wordt gelegaliseerd. ===+=== Drugsgebruik- en bezit wordt gedecriminaliseerd. ===
  
-De Piratenpartij vindt dat drugsgebruik voor volwassenen onder het zelfbeschikkingsrecht valt. Drugsbezit moet daarom uit het strafrecht worden gehaald en gelegaliseerd. Wanneer er sprake is van problematisch gebruik, is dit een probleem voor de gezondheidszorg en niet voor justitie; net zoals bij alcohol of tabak het geval is.+De Piratenpartij vindt dat drugsgebruik voor volwassenen onder het zelfbeschikkingsrecht valt. Drugsbezit moet daarom uit het strafrecht worden gehaald en gedecriminaliseerd. Cannabis moet worden ​gelegaliseerd. Wanneer er sprake is van problematisch gebruik, is dit een probleem voor de gezondheidszorg en niet voor justitie; net zoals bij alcohol of tabak het geval is.
  
 === Productie van drugs wordt gereguleerd === === Productie van drugs wordt gereguleerd ===
  
-De Piratenpartij wil productie van en handel in drugs waar mogelijk reguleren. Dit zorgt ervoor dat er broodnodige capaciteit van het justitioneel apparaat zal worden vrijgegeven dat kan worden geinvesteerd om de pakkans van criminaliteit te vergroten. Door een criminele markt waar mogelijk te transformeren in een wettelijk gereguleerde markt, kunnen we de voorwaarden controleren waaronder drugs geproduceerd en verkocht worden. Dit creert legale banen en draagt zo bij aan de economie. Door gestandaardiseerde producten, kwaliteitscontroles en voorwaarden aan verkoop (wat betreft leeftijd, reclame en gespecialiseerde verkooppunten zonder winstoogmerk) kunnen incidenten worden voorkomen. ​Belastingopbrengsten kunnen ingezet ​worden ​voor preventie van gezondheidsproblemen (harm reduction)Onderzoek ​naar nieuw beleid ​is nog jong, dus oplossingen zullen zich aandienen ​in een traject dat jaren zal duren.+De Piratenpartij wil productie van en handel in drugs waar mogelijk reguleren. Dit zorgt ervoor dat er broodnodige capaciteit van het justitioneel apparaat zal worden vrijgegeven dat kan worden geinvesteerd om de pakkans van criminaliteit te vergroten. Door een criminele markt waar mogelijk te transformeren in een wettelijk gereguleerde markt, kunnen we de voorwaarden controleren waaronder drugs geproduceerd en verkocht worden. Dit creert legale banen en draagt zo bij aan de economie. Belastingopbrengsten kunnen ingezet worden voor preventie van gezondheidsproblemen (harm reduction). Door gestandaardiseerde producten, kwaliteitscontroles en voorwaarden aan verkoop (wat betreft leeftijd, reclame en gespecialiseerde verkooppunten zonder winstoogmerk) kunnen incidenten ​verder ​worden voorkomen. ​Mensen ​worden ​niet meer hun huis uitgezet omdat ze plantjes kwekenDrugsafval hoeft niet meer in de natuur te worden gedumpt, maar wordt verwerkt net als afval uit de farmaceutische industrie. Onderzoeken ​naar drugs als medicijn ​is veelbelovend en dienen te worden gestimuleerd ​in plaats van gedwardsboomd.
  
-De Piratenpartij wil;+Onderzoek naar nieuw beleid is nog jong, dus de beste oplossingen voor wettelijke regulering zullen zich de komende jaren. We kunnen nu echter al diverse stappen nemen. Hiervoor komen de volgende maatregelen:​
  
   * Het huidige prohibitiesysteem vervangen door wettelijke regulering.   * Het huidige prohibitiesysteem vervangen door wettelijke regulering.
Regel 19: Regel 21:
   * Cannabis social clubs zonder winstoogmerk mogelijk maken.   * Cannabis social clubs zonder winstoogmerk mogelijk maken.
   * Veilige thuisteelt van cannabis toestaan.   * Veilige thuisteelt van cannabis toestaan.
-  * Drempels voor medische en industriele toepassing van hennep opheffen+  * Drempels voor medische en industriele toepassing van hennep opheffen.
   * Drempels voor wetenschappelijk onderzoek naar psychedelica als medicijn opheffen   * Drempels voor wetenschappelijk onderzoek naar psychedelica als medicijn opheffen
   * Prioriteit aan opsporing van productie van en handel in drugs wordt zover geminimaliseerd als internationale verdragen toestaan.   * Prioriteit aan opsporing van productie van en handel in drugs wordt zover geminimaliseerd als internationale verdragen toestaan.
   * Nederland wordt weer een progressieve voorloper op het gebied van drugsbeleid en spant zich in voor aanpassing van internationale verdragen.   * Nederland wordt weer een progressieve voorloper op het gebied van drugsbeleid en spant zich in voor aanpassing van internationale verdragen.
   * Drugsgebruikers niet langer als criminelen behandelen; problematische gebruikers krijgen zorg, geen straf.   * Drugsgebruikers niet langer als criminelen behandelen; problematische gebruikers krijgen zorg, geen straf.
-  * Verkoop van psychedelica aan meerderjarigen toestaan in smartshops, ​hiervoor krijgt het personeel ​een speciale opleiding, en komt er een wachttijd voordat het mag worden afgehaald om te voorkomen dat mensen overhaast beginnen aan een ongecontroleerd avontuur+  * Verkoop van psychedelica aan meerderjarigen toestaan in smartshops, ​door goed opgeleid ​personeel. 
-  * Een interdisciplinaire leergang over psychotrope stoffen, om mensen op te leiden voor de nieuwe gecreerde banen+  * Een interdisciplinaire leergang over psychotrope stoffen, om mensen op te leiden voor de nieuwe gecreerde banen.
  
  
archief/concepten/tkprogramma/4.14drugs.1474485089.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2016/09/21 21:11 door javandijken