Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:concepten:tkprogramma:4.14onderwijs

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Volgende revisie
Vorige revisie
Laatste revisie Beide kanten volgende revisie
archief:concepten:tkprogramma:4.14onderwijs [2016/08/24 22:14]
Prutzenberg aangemaakt
archief:concepten:tkprogramma:4.14onderwijs [2016/09/04 21:27]
Jos
Regel 1: Regel 1:
 ==== Onderwijs ==== ==== Onderwijs ====
  
-1basisonderwijs+Onderwijs is de basis van een informatiesamenleving. Via het onderwijs leren kinderen hoe ze met de informatiesamenleving om kunnen gaan en welke waarde informatie heeft. Gedegen onderwijs helpt kinderen een denkkader te ontwikkelen waarin nieuwe informatie ingepast kan worden. Zonder zulk onderwijs is informatie waardeloos.
  
-Een duurzame en gezonde samenleving begint thuis en daarna ook op school. Op de basisschool wordt het begin gemaakt ​van een democratische en diverse samenlevingScholing ​moet toegankelijk zijn voor iedereen ​en is gebaseerd op belangstellingaanleg en talenten ​van het kind. Extra aandacht ​en begeleiding is beschikbaar voor kinderen die dat nodig hebben. Omgaan met Internet ​en andere media zijn een belangrijk onderdeel van basisonderwijs,​ net als investeren in sport en beweging.+Investeren in onderwijs is dus investeren in de burgers ​van de toekomstEr moet meer geld naar onderwijs om ervoor te zorgen dat iedereen ​die opgroeit in Nederland de (financiële) mogelijkheid heeft om door te kunnen groeien naar het niveau in het onderwijs dat hij/zij aan kandat de inhoud ​van het onderwijs wordt verbeterd ​en aangepast wordt aan de nieuwe behoeften van de snel veranderende informatiesamenleving ​en dat docenten ​een verlichte werkdruk ​en verbeterde werkomstandigheden krijgen.
  
-2Voortgezet- en wetenschappelijk ​onderwijs+  * **Onderwijs op alle onderwijsniveaus is een burgerrecht.** 
 +Onderwijs op alle onderwijsniveaus is een burgerrecht. Zonder ​onderwijs ​tot op het niveau dat iemand aankan functioneert een persoon niet optimaal in een informatiesamenleving. Iedereen die daarvoor de kwaliteiten en de wil heeft, moet van elk onderwijsniveau kunnen doorstromen naar een volgend niveau.
  
-vóór het internettijdperk werd informatie voornamelijk geordend en gewaardeerd door professionals. In de informatiesamenleving moet iedereen zelf informatie kunnen ordenen en waarderen, ​op het Internet ​is iedereen journalistwetenschapper en redacteurOnderwijs legt de basis van die informatiesamenleving. Via het onderwijs ​leren mensen welke waarde informatie heeftOnderwijs ​is zo ingericht dat het mensen helpt een denkkader ​te ontwikkelen waar nieuwe informatie ingepast kan worden.+  * Het recht op onderwijs is leeftijdsonafhankelijk 
 +      * De samenleving verandert steeds sneller waardoor ​het voor burgers steeds vaker nuttig ​is omeen aanvullende of geheel andere opleiding te gaan volgen in een vakgebied waarin een grotere arbeidsbehoefte isOok op latere leeftijd moeten mensen gelijke toegang hebben tot het onderwijs. 
 +  * Het recht op onderwijs ​is statusonafhankelijk 
 +      * Ongeacht in welke omgeving ​een burger opgroeit moet hij/zij altijd toegang hebben tot onderwijs om optimaal ​te kunnen functioneren in de informatiesamenleving. Het recht op onderwijs is dus onafhankelijk van zijn/haar economische en culturele achtergrond.
  
-**Onderwijs ​op alle onderwijsniveaus ​is een burgerrecht.**+  ​* **Kinderen worden zo vroeg mogelijk voorbereid op de informatiesamenleving.** 
 +      - In de vrije informatiesamenleving ligt er een grote nadruk ​op alle vormen van informatie. Daarom moet worden onderwezen wat informatie ​is, hoe je er mee omgaat, wat je er mee kan, en wat het verschil is tussen '​open',​ '​vertrouwelijke'​ en '​persoonlijke'​ informatie. 
 +      - Het op de juiste manier leren omgaan met internet en andere media vormt een belangrijk onderdeel van het basisonderwijs. 
 +      - ICT-onderwijs hoort te beginnen op de basisschool,​ bijvoorbeeld door het geven van basis programmeerlessen.
  
-Onderwijs op alle onderwijsniveaus is een burgerrechtIedereen die daarvoor de wil en kunde heeft, moet van elk onderwijsniveau kunnen doorstromen naar een volgend niveau.+  * **Toetsing van kennis moet los staan van verplichting om lessen te volgen.** 
 +      - Het volgen van lessen ​en het toetsen ​van kennis en vaardigheden zijn twee aparte zaken. Het volgen van lessen moet dus niet verplicht zijn. Lessen moeten als doel hebben de student te ondersteunen,​ zij dienen niet als aanwezigheidscontrole.
  
-**Iedere Nederlander moet over vrije toegang tot informatie en onderwijs beschikken, niet gelimiteerd door zijn/haar cultuur of economische achtergrond.** +  ​* **De (administratieve) werkdruk van docenten wordt verlicht zodat ze meer tijd hebben om voor de klas kunnen staan.** 
- +  * **Privacy moet zeker ook in het onderwijs beschermd worden.** 
-**Onderwijs over omgaan met informatie.** +      - Scholen moeten een privacy-beleid ​en/of privacyreglement hebben. 
- +      - Scholen moeten transparant zijn over het gebruik van leerlinggegevens. 
-In de vrije informatiesamenleving wordt onderwezen wat informatie is, hoe je er mee omgaat, wat je er mee kan, en wat het verschil is tussen ​'open', '​vertrouwelijke'​ en '​persoonlijke'​ informatie. Toetsing ​van kennis staan daarin los van verplichting om lessen ​te volgen+      - Het maken van foto's of video's dient altijd met toestemming vooraf ​van ouders én kind te gebeuren
- +      - De privacy ​van leerlingen moet altijd gewaarborgd blijven bij het uitwisselen ​van leerlingdossiers. 
-Het volgen ​van lessen en het toetsen ​van kennis en vaardigheden zijn twee aparte zakenStudenten moeten toetsen kunnen maken zonder het standaard onderwijs daarvoor ​te volgenLessen moeten als doel hebben de student ​te ondersteunen maar dienen niet als aanwezigheidscontrole. +      - Leerlinggegevens dienen adequaat beveiligd ​te zijn. 
- +  * **Onderwijs(materiaal) en kennis dient in beginsel vrij toegankelijk ​te zijn.*
-**Les- en leermaterialen moeten zoveel mogelijk vrij en online toegankelijk worden.** +      ​* Les- en leermaterialen moeten zoveel mogelijk vrij en online toegankelijk worden. Leermaterialen ​die worden ​bekostigd door de overheid ​moeten ​open ontwikkeld worden ​en vrij toegankelijk zijnOp deze manier kan iedereen op de wereld ervan profiteren. 
- +      * Colleges ​zijn mede met overheidsgeld betaald. Daarom moet deze kennis zoveel mogelijk ​online ​toegankelijk zijn onder een vrije licentie. Het beschikbaar ​maken van alle colleges biedt studenten flexibiliteit en niet-studenten toegang tot de mede met overheidsgeld betaalde colleges. Het online beschikbaar stellen van colleges maakt het voor studenten bovendien mogelijk vooraf de kwaliteit van een collegereeks of docent te bepalen en colleges bij andere instellingen te volgen. 
-Leermaterialen ​moeten vrij toegankelijk zijn en -wanneer ​bekostigd door de overheid- onder een open licentie ​ontwikkeld ​en aangeboden ​worden. Colleges ​moeten ​online ​voor iedereen ​onder een vrije licentie beschikbaar ​zijn.+      * Onderwijsomgevingen worden met open source software ontwikkeld. Dit maakt de ontwikkeling van onderwijsomgevingen efficiënter,​ stimuleert samenwerking tussen onderwijsinstellingen en verhoogt op den duur de kwaliteit van het onderwijs. Iedere onderwijsinstelling in de wereld kan van deze softwareontwikkeling profiteren en helpen deze verder te ontwikkelen. 
 +      * Scholen mogen leerlingen nooit verplichten tot de aanschaf van een specifiek merk of type hardware. Les- en leermaterialen moeten altijd in een zodanig (vrij) formaat worden aangeboden dat leerlingen dit kunnen gebruiken op het apparaat van hun eigen keuze.
  
  
archief/concepten/tkprogramma/4.14onderwijs.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/11 21:23 door KapiteinG