Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:concepten:tkprogramma:4.14onderwijs

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
archief:concepten:tkprogramma:4.14onderwijs [2016/09/04 15:26]
Jos
archief:concepten:tkprogramma:4.14onderwijs [2017/09/11 21:23]
KapiteinG ↷ Pagina verplaatst van concepten:tkprogramma:4.14onderwijs naar archief:concepten:tkprogramma:4.14onderwijs
Regel 21: Regel 21:
       - Het volgen van lessen en het toetsen van kennis en vaardigheden zijn twee aparte zaken. Het volgen van lessen moet dus niet verplicht zijn. Lessen moeten als doel hebben de student te ondersteunen,​ zij dienen niet als aanwezigheidscontrole.       - Het volgen van lessen en het toetsen van kennis en vaardigheden zijn twee aparte zaken. Het volgen van lessen moet dus niet verplicht zijn. Lessen moeten als doel hebben de student te ondersteunen,​ zij dienen niet als aanwezigheidscontrole.
  
-  * **De (administratieve) werkdruk van docenten ​moet verlicht ​worden ​zodat ze meer tijd hebben om voor de klas kunnen staan.** +  * **De (administratieve) werkdruk van docenten ​wordt verlicht zodat ze meer tijd hebben om voor de klas kunnen staan.** 
-  * **Privacy moet zeker ook in het onderwijs ​bescherm ​worden.** +  * **Privacy moet zeker ook in het onderwijs ​beschermd ​worden.** 
-      - Scholen moeten een privacy-beleid of privacyreglement hebben.+      - Scholen moeten een privacy-beleid ​en/of privacyreglement hebben.
       - Scholen moeten transparant zijn over het gebruik van leerlinggegevens.       - Scholen moeten transparant zijn over het gebruik van leerlinggegevens.
       - Het maken van foto's of video'​s dient altijd met toestemming vooraf van ouders én kind te gebeuren.       - Het maken van foto's of video'​s dient altijd met toestemming vooraf van ouders én kind te gebeuren.
       - De privacy van leerlingen moet altijd gewaarborgd blijven bij het uitwisselen van leerlingdossiers.       - De privacy van leerlingen moet altijd gewaarborgd blijven bij het uitwisselen van leerlingdossiers.
       - Leerlinggegevens dienen adequaat beveiligd te zijn.       - Leerlinggegevens dienen adequaat beveiligd te zijn.
- 
   * **Onderwijs(materiaal) en kennis dient in beginsel vrij toegankelijk te zijn.**   * **Onderwijs(materiaal) en kennis dient in beginsel vrij toegankelijk te zijn.**
       * Les- en leermaterialen moeten zoveel mogelijk vrij en online toegankelijk worden. Leermaterialen die worden bekostigd door de overheid moeten open ontwikkeld worden en vrij toegankelijk zijn. Op deze manier kan iedereen op de wereld ervan profiteren.       * Les- en leermaterialen moeten zoveel mogelijk vrij en online toegankelijk worden. Leermaterialen die worden bekostigd door de overheid moeten open ontwikkeld worden en vrij toegankelijk zijn. Op deze manier kan iedereen op de wereld ervan profiteren.
       * Colleges zijn mede met overheidsgeld betaald. Daarom moet deze kennis zoveel mogelijk online toegankelijk zijn onder een vrije licentie. Het beschikbaar maken van alle colleges biedt studenten flexibiliteit en niet-studenten toegang tot de mede met overheidsgeld betaalde colleges. Het online beschikbaar stellen van colleges maakt het voor studenten bovendien mogelijk vooraf de kwaliteit van een collegereeks of docent te bepalen en colleges bij andere instellingen te volgen.       * Colleges zijn mede met overheidsgeld betaald. Daarom moet deze kennis zoveel mogelijk online toegankelijk zijn onder een vrije licentie. Het beschikbaar maken van alle colleges biedt studenten flexibiliteit en niet-studenten toegang tot de mede met overheidsgeld betaalde colleges. Het online beschikbaar stellen van colleges maakt het voor studenten bovendien mogelijk vooraf de kwaliteit van een collegereeks of docent te bepalen en colleges bij andere instellingen te volgen.
       * Onderwijsomgevingen worden met open source software ontwikkeld. Dit maakt de ontwikkeling van onderwijsomgevingen efficiënter,​ stimuleert samenwerking tussen onderwijsinstellingen en verhoogt op den duur de kwaliteit van het onderwijs. Iedere onderwijsinstelling in de wereld kan van deze softwareontwikkeling profiteren en helpen deze verder te ontwikkelen.       * Onderwijsomgevingen worden met open source software ontwikkeld. Dit maakt de ontwikkeling van onderwijsomgevingen efficiënter,​ stimuleert samenwerking tussen onderwijsinstellingen en verhoogt op den duur de kwaliteit van het onderwijs. Iedere onderwijsinstelling in de wereld kan van deze softwareontwikkeling profiteren en helpen deze verder te ontwikkelen.
-      * Scholen mogen leerlingen nooit verplichten tot de aanschaf van aan specifiek merk of type hardware. Les- en leermaterialen moeten altijd in een zodanig (vrij) formaat worden aangeboden dat leerlingen dit kunnen gebruiken op het apparaat van hun eigen keuze.+      * Scholen mogen leerlingen nooit verplichten tot de aanschaf van een specifiek merk of type hardware. Les- en leermaterialen moeten altijd in een zodanig (vrij) formaat worden aangeboden dat leerlingen dit kunnen gebruiken op het apparaat van hun eigen keuze.
  
  
archief/concepten/tkprogramma/4.14onderwijs.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/11 21:23 door KapiteinG