Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:concepten:tkprogramma:4.14onderwijs

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
archief:concepten:tkprogramma:4.14onderwijs [2016/08/31 16:15]
quisqo
archief:concepten:tkprogramma:4.14onderwijs [2017/09/11 21:23] (huidige)
KapiteinG ↷ Pagina verplaatst van concepten:tkprogramma:4.14onderwijs naar archief:concepten:tkprogramma:4.14onderwijs
Regel 1: Regel 1:
 ==== Onderwijs ==== ==== Onderwijs ====
  
-Iedereen die opgroeit in Nederland moet de mogelijkheid hebben om door te kunnen groeien naar het niveau in het onderwijs dat hij/zij aan kan. Hiervoor mogen geen financiële belemmeringen zijn. Het te behalen niveau ​van onderwijs hoort afhankelijk te zijn van de wil en de kwaliteiten van de persoonDit vraagt investeringen in het onderwijs. Geen ombuigingen,​ waarbij geld van het ene potje naar het andere potje gaat en terug gedraaide bezuinigingen,​ echte investeringenInvesteringen die gaan naar de inhoud van het onderwijs. Investeringen om de werkdruk en de werkomstandigheden van docenten ​te verlichten en te verbeterenInvesteren in onderwijs is investeren in de burgers van de toekomst.+Onderwijs is de basis van een informatiesamenlevingVia het onderwijs ​leren kinderen hoe ze met de informatiesamenleving om kunnen gaan en welke waarde informatie heeftGedegen ​onderwijs ​helpt kinderen een denkkader ​te ontwikkelen waarin nieuwe informatie ingepast kan wordenZonder zulk onderwijs is informatie waardeloos.
  
-1basisonderwijs+Investeren in onderwijs is dus investeren in de burgers van de toekomst. Er moet meer geld naar onderwijs om ervoor te zorgen dat iedereen die opgroeit in Nederland de (financiële) mogelijkheid heeft om door te kunnen groeien naar het niveau in het onderwijs dat hij/zij aan kan, dat de inhoud van het onderwijs wordt verbeterd en aangepast wordt aan de nieuwe behoeften van de snel veranderende informatiesamenleving en dat docenten een verlichte werkdruk en verbeterde werkomstandigheden krijgen.
  
-Een duurzame en gezonde samenleving begint thuis en daarna ook op schoolOp de basisschool wordt het begin gemaakt van een democratische en diverse samenlevingScholing moet toegankelijk zijn voor iedereen en is gebaseerd ​op belangstelling,​ aanleg en talenten van het kindExtra aandacht en begeleiding hoort beschikbaar te zijn voor kinderen ​die dat nodig hebben. Omgaan met Internet ​en andere media zijn een belangrijk onderdeel van basisonderwijs,​ net als investeren in sport en beweging.+  * **Onderwijs ​op alle onderwijsniveaus is een burgerrecht.** 
 +Onderwijs op alle onderwijsniveaus is een burgerrechtZonder onderwijs tot op het niveau dat iemand aankan functioneert een persoon niet optimaal in een informatiesamenlevingIedereen ​die daarvoor de kwaliteiten ​en de wil heeft, moet van elk onderwijsniveau kunnen doorstromen naar een volgend niveau.
  
-2Voortgezet- en wetenschappelijk ​onderwijs+  * Het recht op onderwijs is leeftijdsonafhankelijk 
 +      * De samenleving verandert steeds sneller waardoor het voor burgers steeds vaker nuttig is om, een aanvullende of geheel andere opleiding te gaan volgen in een vakgebied waarin een grotere arbeidsbehoefte isOok op latere leeftijd moeten mensen gelijke toegang hebben tot het onderwijs
 +  * Het recht op onderwijs is statusonafhankelijk 
 +      * Ongeacht in welke omgeving een burger opgroeit moet hij/zij altijd toegang hebben tot onderwijs om optimaal te kunnen functioneren in de informatiesamenleving. Het recht op onderwijs is dus onafhankelijk van zijn/haar economische en culturele achtergrond.
  
-\\ +  * **Kinderen worden zo vroeg mogelijk voorbereid op de informatiesamenleving.** 
-Ook in het onderwijs ​is de marktwerking ver door gevoerd ​en zijn er allerlei managementslagen ontstaan die aan het onderwijs ​zelf weinig bijdragen.+      - In de vrije informatiesamenleving ligt er een grote nadruk op alle vormen van informatie. Daarom moet worden onderwezen wat informatie is, hoe je er mee omgaat, wat je er mee kan, en wat het verschil ​is tussen '​open',​ '​vertrouwelijke'​ en '​persoonlijke'​ informatie. 
 +      - Het op de juiste manier leren omgaan met internet ​en andere media vormt een belangrijk onderdeel van het basisonderwijs. 
 +      - ICT-onderwijs ​hoort te beginnen op de basisschool,​ bijvoorbeeld door het geven van basis programmeerlessen.
  
-Onderwijs over omgaan met informatie.+  * **Toetsing van kennis moet los staan van verplichting om lessen te volgen.** 
 +      - Het volgen van lessen en het toetsen van kennis en vaardigheden zijn twee aparte zaken. Het volgen van lessen moet dus niet verplicht zijn. Lessen moeten als doel hebben de student te ondersteunen,​ zij dienen niet als aanwezigheidscontrole.
  
-Vóór het internettijdperk werd informatie voornamelijk geordend en gewaardeerd door professionals. In de informatiesamenleving moet iedereen zelf informatie ​kunnen ​ordenen en waarderen, op het Internet is iedereen journalist, wetenschapper en redacteurOnderwijs legt de basis van die informatiesamenleving. Via het onderwijs ​leren mensen welke waarde informatie heeft. Onderwijs is zo ingericht dat het mensen helpt een denkkader te ontwikkelen waar nieuwe informatie ingepast kan worden. +  * **De (administratieve) werkdruk van docenten wordt verlicht zodat ze meer tijd hebben om voor de klas kunnen ​staan.** 
- +  * **Privacy moet zeker ook in het onderwijs ​beschermd ​worden.** 
-In de vrije informatiesamenleving wordt onderwezen wat informatie is, hoe je er mee omgaat, wat je er mee kan, en wat het verschil is tussen ​'open', ​'vertrouwelijke'​ en '​persoonlijke'​ informatie. Toetsing ​van kennis staan daarin los van verplichting om lessen ​te volgen+      - Scholen moeten een privacy-beleid ​en/of privacyreglement hebben. 
- +      - Scholen moeten transparant zijn over het gebruik van leerlinggegevens. 
-Het volgen ​van lessen en het toetsen ​van kennis en vaardigheden zijn twee aparte zakenStudenten moeten toetsen kunnen maken zonder het standaard onderwijs daarvoor ​te volgenLessen moeten als doel hebben de student ​te ondersteunen maar dienen niet als aanwezigheidscontrole+      - Het maken van foto's of video's dient altijd met toestemming vooraf ​van ouders én kind te gebeuren
- +      - De privacy ​van leerlingen moet altijd gewaarborgd blijven bij het uitwisselen ​van leerlingdossiers. 
-Les- en leermaterialen moeten zoveel mogelijk vrij en online toegankelijk worden. +      - Leerlinggegevens dienen adequaat beveiligd ​te zijn. 
- +  * **Onderwijs(materiaal) en kennis dient in beginsel vrij toegankelijk ​te zijn.** 
-Door de overheid ​bekostigde leermaterialen horen onder een open licentie ​ontwikkeld ​en aangeboden te worden. Colleges ​moeten ​online ​voor iedereen ​onder een vrije licentie beschikbaar ​zijn.+      ​* ​Les- en leermaterialen moeten zoveel mogelijk vrij en online toegankelijk worden. ​Leermaterialen die worden bekostigd door de overheid ​moeten ​open ontwikkeld worden ​en vrij toegankelijk zijnOp deze manier kan iedereen op de wereld ervan profiteren. 
 +      * Colleges ​zijn mede met overheidsgeld betaald. Daarom moet deze kennis zoveel mogelijk ​online ​toegankelijk zijn onder een vrije licentie. Het beschikbaar ​maken van alle colleges biedt studenten flexibiliteit en niet-studenten toegang tot de mede met overheidsgeld betaalde colleges. Het online beschikbaar stellen van colleges maakt het voor studenten bovendien mogelijk vooraf de kwaliteit van een collegereeks of docent te bepalen en colleges bij andere instellingen te volgen. 
 +      * Onderwijsomgevingen worden met open source software ontwikkeld. Dit maakt de ontwikkeling van onderwijsomgevingen efficiënter,​ stimuleert samenwerking tussen onderwijsinstellingen en verhoogt op den duur de kwaliteit van het onderwijs. Iedere onderwijsinstelling in de wereld kan van deze softwareontwikkeling profiteren en helpen deze verder te ontwikkelen. 
 +      * Scholen mogen leerlingen nooit verplichten tot de aanschaf van een specifiek merk of type hardware. Les- en leermaterialen moeten altijd in een zodanig (vrij) formaat worden aangeboden dat leerlingen dit kunnen gebruiken op het apparaat van hun eigen keuze.
  
  
archief/concepten/tkprogramma/4.14onderwijs.1472652927.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2016/08/31 16:15 door quisqo