Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:concepten:tkprogramma:4.14onderwijs

Dit is een oude revisie van het document!


Onderwijs

1. basisonderwijs

Een duurzame en gezonde samenleving begint thuis en daarna ook op school. Op de basisschool wordt het begin gemaakt van een democratische en diverse samenleving. Scholing moet toegankelijk zijn voor iedereen en is gebaseerd op belangstelling, aanleg en talenten van het kind. Extra aandacht en begeleiding is beschikbaar voor kinderen die dat nodig hebben. Omgaan met Internet en andere media zijn een belangrijk onderdeel van basisonderwijs, net als investeren in sport en beweging.

2. Voortgezet- en wetenschappelijk onderwijs

vóór het internettijdperk werd informatie voornamelijk geordend en gewaardeerd door professionals. In de informatiesamenleving moet iedereen zelf informatie kunnen ordenen en waarderen, op het Internet is iedereen journalist, wetenschapper en redacteur. Onderwijs legt de basis van die informatiesamenleving. Via het onderwijs leren mensen welke waarde informatie heeft. Onderwijs is zo ingericht dat het mensen helpt een denkkader te ontwikkelen waar nieuwe informatie ingepast kan worden.

Onderwijs op alle onderwijsniveaus is een burgerrecht.

Onderwijs op alle onderwijsniveaus is een burgerrecht. Iedereen die daarvoor de wil en kunde heeft, moet van elk onderwijsniveau kunnen doorstromen naar een volgend niveau.

Iedere Nederlander moet over vrije toegang tot informatie en onderwijs beschikken, niet gelimiteerd door zijn/haar cultuur of economische achtergrond.

Onderwijs over omgaan met informatie.

In de vrije informatiesamenleving wordt onderwezen wat informatie is, hoe je er mee omgaat, wat je er mee kan, en wat het verschil is tussen 'open', 'vertrouwelijke' en 'persoonlijke' informatie. Toetsing van kennis staan daarin los van verplichting om lessen te volgen.

Het volgen van lessen en het toetsen van kennis en vaardigheden zijn twee aparte zaken. Studenten moeten toetsen kunnen maken zonder het standaard onderwijs daarvoor te volgen. Lessen moeten als doel hebben de student te ondersteunen maar dienen niet als aanwezigheidscontrole.

Les- en leermaterialen moeten zoveel mogelijk vrij en online toegankelijk worden.

Leermaterialen moeten vrij toegankelijk zijn en -wanneer bekostigd door de overheid- onder een open licentie ontwikkeld en aangeboden worden. Colleges moeten online voor iedereen onder een vrije licentie beschikbaar zijn.

archief/concepten/tkprogramma/4.14onderwijs.1472069668.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2016/08/24 22:14 door Prutzenberg