Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:concepten:tkprogramma:4.14onderwijs

Dit is een oude revisie van het document!


Onderwijs

Iedereen die opgroeit in Nederland moet de mogelijkheid hebben om door te kunnen groeien naar het niveau in het onderwijs dat hij/zij aan kan. Hiervoor mogen geen financiële belemmeringen zijn. Het te behalen niveau van onderwijs hoort afhankelijk te zijn van de wil en de kwaliteiten van de persoon. Dit vraagt investeringen in het onderwijs. Geen ombuigingen, waarbij geld van het ene potje naar het andere potje gaat en terug gedraaide bezuinigingen, echte investeringen. Investeringen die gaan naar de inhoud van het onderwijs. Investeringen om de werkdruk en de werkomstandigheden van docenten te verlichten en te verbeteren. Investeren in onderwijs is investeren in de burgers van de toekomst.

1. basisonderwijs

Een duurzame en gezonde samenleving begint thuis en daarna ook op school. Op de basisschool wordt het begin gemaakt van een democratische en diverse samenleving. Scholing moet toegankelijk zijn voor iedereen en is gebaseerd op belangstelling, aanleg en talenten van het kind. Extra aandacht en begeleiding hoort beschikbaar te zijn voor kinderen die dat nodig hebben. Omgaan met Internet en andere media zijn een belangrijk onderdeel van basisonderwijs, net als investeren in sport en beweging.

2. Voortgezet- en wetenschappelijk onderwijs


Ook in het onderwijs is de marktwerking ver door gevoerd en zijn er allerlei managementslagen ontstaan die aan het onderwijs zelf weinig bijdragen.

Onderwijs over omgaan met informatie.

Vóór het internettijdperk werd informatie voornamelijk geordend en gewaardeerd door professionals. In de informatiesamenleving moet iedereen zelf informatie kunnen ordenen en waarderen, op het Internet is iedereen journalist, wetenschapper en redacteur. Onderwijs legt de basis van die informatiesamenleving. Via het onderwijs leren mensen welke waarde informatie heeft. Onderwijs is zo ingericht dat het mensen helpt een denkkader te ontwikkelen waar nieuwe informatie ingepast kan worden.

In de vrije informatiesamenleving wordt onderwezen wat informatie is, hoe je er mee omgaat, wat je er mee kan, en wat het verschil is tussen 'open', 'vertrouwelijke' en 'persoonlijke' informatie. Toetsing van kennis staan daarin los van verplichting om lessen te volgen.

Het volgen van lessen en het toetsen van kennis en vaardigheden zijn twee aparte zaken. Studenten moeten toetsen kunnen maken zonder het standaard onderwijs daarvoor te volgen. Lessen moeten als doel hebben de student te ondersteunen maar dienen niet als aanwezigheidscontrole.

Les- en leermaterialen moeten zoveel mogelijk vrij en online toegankelijk worden.

Door de overheid bekostigde leermaterialen horen onder een open licentie ontwikkeld en aangeboden te worden. Colleges moeten online voor iedereen onder een vrije licentie beschikbaar zijn.

archief/concepten/tkprogramma/4.14onderwijs.1472652927.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2016/08/31 16:15 door quisqo