Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:concepten:tkprogramma:4.14onderwijs

Dit is een oude revisie van het document!


Onderwijs

Onderwijs is de basis van een informatiesamenleving. Via het onderwijs leren kinderen hoe ze met de informatiesamenleving om kunnen gaan en welke waarde informatie heeft. Gedegen onderwijs helpt kinderen een denkkader te ontwikkelen waarin nieuwe informatie ingepast kan worden. Zonder zulk onderwijs is informatie waardeloos.

Investeren in onderwijs is dus investeren in de burgers van de toekomst. Er moet meer geld naar onderwijs om ervoor te zorgen dat iedereen die opgroeit in Nederland de (financiële) mogelijkheid heeft om door te kunnen groeien naar het niveau in het onderwijs dat hij/zij aan kan, dat de inhoud van het onderwijs wordt verbeterd en aangepast wordt aan de nieuwe behoeften van de snel veranderende informatiesamenleving en dat docenten een verlichte werkdruk en verbeterde werkomstandigheden krijgen.

Onderwijs op alle onderwijsniveaus is een burgerrecht.

Onderwijs op alle onderwijsniveaus is een burgerrecht. Zonder onderwijs tot op het niveau dat iemand aankan kan een persoon niet optimaal functioneren in een informatiesamenleving. Iedereen die daarvoor de kwaliteiten en de wil heeft, moet van elk onderwijsniveau kunnen doorstromen naar een volgend niveau.

Het recht op onderwijs is leeftijdsonafhankelijk * De samenleving verandert steeds sneller waardoor het voor burgers steeds vaker nuttig is om, een aanvullende of geheel andere opleiding te gaan volgen in een vakgebied waarin een grotere arbeidsbehoefte is door bedrijven. Ook op latere leeftijd moeten mensen gelijke toegang hebben tot het onderwijs.

Het recht op onderwijs is statusonafhankelijk - Ongeacht in welke omgeving een burger opgroeit moet hij/zij altijd toegang hebben tot onderwijs om optimaal te kunnen functioneren in de informatiesamenleving. Het recht op onderwijs is dus onafhankelijk van zijn/haar economische en culturele achtergrond.

Kinderen worden zo vroeg mogelijk voorbereid op de informatiesamenleving. - In de vrije informatiesamenleving ligt er een grote nadruk op alle vormen van informatie. Daarom moet worden onderwezen wat informatie is, hoe je er mee omgaat, wat je er mee kan, en wat het verschil is tussen 'open', 'vertrouwelijke' en 'persoonlijke' informatie.

Het op de juiste manier leren omgaan met internet en andere media vormt een belangrijk onderdeel van het basisonderwijs.

ICT-onderwijs hoort te beginnen op de basisschool, bijvoorbeeld door het geven van basis programmeerlessen.

Toetsing van kennis moet los staan van verplichting om lessen te volgen. - Het volgen van lessen en het toetsen van kennis en vaardigheden zijn twee aparte zaken. Het volgen van lessen moet dus niet verplicht zijn. Lessen moeten als doel hebben de student te ondersteunen, zij dienen niet als aanwezigheidscontrole.

De (administratieve) werkdruk van docenten moet verlicht worden zodat ze meer tijd hebben om voor de klas kunnen staan.

archief/concepten/tkprogramma/4.14onderwijs.1472986111.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2016/09/04 12:48 door Jos