Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:concepten:tkprogramma:4.14onderwijs

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
archief:concepten:tkprogramma:4.14onderwijs [2016/09/04 14:11]
Jos
archief:concepten:tkprogramma:4.14onderwijs [2017/09/11 21:23] (huidige)
KapiteinG ↷ Pagina verplaatst van concepten:tkprogramma:4.14onderwijs naar archief:concepten:tkprogramma:4.14onderwijs
Regel 5: Regel 5:
 Investeren in onderwijs is dus investeren in de burgers van de toekomst. Er moet meer geld naar onderwijs om ervoor te zorgen dat iedereen die opgroeit in Nederland de (financiële) mogelijkheid heeft om door te kunnen groeien naar het niveau in het onderwijs dat hij/zij aan kan, dat de inhoud van het onderwijs wordt verbeterd en aangepast wordt aan de nieuwe behoeften van de snel veranderende informatiesamenleving en dat docenten een verlichte werkdruk en verbeterde werkomstandigheden krijgen. Investeren in onderwijs is dus investeren in de burgers van de toekomst. Er moet meer geld naar onderwijs om ervoor te zorgen dat iedereen die opgroeit in Nederland de (financiële) mogelijkheid heeft om door te kunnen groeien naar het niveau in het onderwijs dat hij/zij aan kan, dat de inhoud van het onderwijs wordt verbeterd en aangepast wordt aan de nieuwe behoeften van de snel veranderende informatiesamenleving en dat docenten een verlichte werkdruk en verbeterde werkomstandigheden krijgen.
  
-  * Onderwijs op alle onderwijsniveaus is een burgerrecht. +  ​* **Onderwijs op alle onderwijsniveaus is een burgerrecht.**
 Onderwijs op alle onderwijsniveaus is een burgerrecht. Zonder onderwijs tot op het niveau dat iemand aankan functioneert een persoon niet optimaal in een informatiesamenleving. Iedereen die daarvoor de kwaliteiten en de wil heeft, moet van elk onderwijsniveau kunnen doorstromen naar een volgend niveau. Onderwijs op alle onderwijsniveaus is een burgerrecht. Zonder onderwijs tot op het niveau dat iemand aankan functioneert een persoon niet optimaal in een informatiesamenleving. Iedereen die daarvoor de kwaliteiten en de wil heeft, moet van elk onderwijsniveau kunnen doorstromen naar een volgend niveau.
  
Regel 14: Regel 13:
       * Ongeacht in welke omgeving een burger opgroeit moet hij/zij altijd toegang hebben tot onderwijs om optimaal te kunnen functioneren in de informatiesamenleving. Het recht op onderwijs is dus onafhankelijk van zijn/haar economische en culturele achtergrond.       * Ongeacht in welke omgeving een burger opgroeit moet hij/zij altijd toegang hebben tot onderwijs om optimaal te kunnen functioneren in de informatiesamenleving. Het recht op onderwijs is dus onafhankelijk van zijn/haar economische en culturele achtergrond.
  
-  * Kinderen worden zo vroeg mogelijk voorbereid op de informatiesamenleving.+  ​* **Kinderen worden zo vroeg mogelijk voorbereid op de informatiesamenleving.**
       - In de vrije informatiesamenleving ligt er een grote nadruk op alle vormen van informatie. Daarom moet worden onderwezen wat informatie is, hoe je er mee omgaat, wat je er mee kan, en wat het verschil is tussen '​open',​ '​vertrouwelijke'​ en '​persoonlijke'​ informatie.       - In de vrije informatiesamenleving ligt er een grote nadruk op alle vormen van informatie. Daarom moet worden onderwezen wat informatie is, hoe je er mee omgaat, wat je er mee kan, en wat het verschil is tussen '​open',​ '​vertrouwelijke'​ en '​persoonlijke'​ informatie.
       - Het op de juiste manier leren omgaan met internet en andere media vormt een belangrijk onderdeel van het basisonderwijs.       - Het op de juiste manier leren omgaan met internet en andere media vormt een belangrijk onderdeel van het basisonderwijs.
       - ICT-onderwijs hoort te beginnen op de basisschool,​ bijvoorbeeld door het geven van basis programmeerlessen.       - ICT-onderwijs hoort te beginnen op de basisschool,​ bijvoorbeeld door het geven van basis programmeerlessen.
  
-  * Toetsing van kennis moet los staan van verplichting om lessen te volgen.+  ​* **Toetsing van kennis moet los staan van verplichting om lessen te volgen.**
       - Het volgen van lessen en het toetsen van kennis en vaardigheden zijn twee aparte zaken. Het volgen van lessen moet dus niet verplicht zijn. Lessen moeten als doel hebben de student te ondersteunen,​ zij dienen niet als aanwezigheidscontrole.       - Het volgen van lessen en het toetsen van kennis en vaardigheden zijn twee aparte zaken. Het volgen van lessen moet dus niet verplicht zijn. Lessen moeten als doel hebben de student te ondersteunen,​ zij dienen niet als aanwezigheidscontrole.
  
-  * De (administratieve) werkdruk van docenten ​moet verlicht ​worden ​zodat ze meer tijd hebben om voor de klas kunnen staan. +  ​* **De (administratieve) werkdruk van docenten ​wordt verlicht zodat ze meer tijd hebben om voor de klas kunnen staan.** 
- +  ​* **Privacy moet zeker ook in het onderwijs ​beschermd ​worden.** 
-  * Privacy moet zeker ook in het onderwijs ​bescherm ​worden. +      - Scholen moeten een privacy-beleid ​en/of privacyreglement hebben.
-      - Scholen moeten een privacy-beleid of privacyreglement hebben.+
       - Scholen moeten transparant zijn over het gebruik van leerlinggegevens.       - Scholen moeten transparant zijn over het gebruik van leerlinggegevens.
       - Het maken van foto's of video'​s dient altijd met toestemming vooraf van ouders én kind te gebeuren.       - Het maken van foto's of video'​s dient altijd met toestemming vooraf van ouders én kind te gebeuren.
       - De privacy van leerlingen moet altijd gewaarborgd blijven bij het uitwisselen van leerlingdossiers.       - De privacy van leerlingen moet altijd gewaarborgd blijven bij het uitwisselen van leerlingdossiers.
       - Leerlinggegevens dienen adequaat beveiligd te zijn.       - Leerlinggegevens dienen adequaat beveiligd te zijn.
- +  * **Onderwijs(materiaal) en kennis dient in beginsel vrij toegankelijk te zijn.**
-  ​* Onderwijs(materiaal) en kennis dient in beginsel vrij toegankelijk te zijn.+
       * Les- en leermaterialen moeten zoveel mogelijk vrij en online toegankelijk worden. Leermaterialen die worden bekostigd door de overheid moeten open ontwikkeld worden en vrij toegankelijk zijn. Op deze manier kan iedereen op de wereld ervan profiteren.       * Les- en leermaterialen moeten zoveel mogelijk vrij en online toegankelijk worden. Leermaterialen die worden bekostigd door de overheid moeten open ontwikkeld worden en vrij toegankelijk zijn. Op deze manier kan iedereen op de wereld ervan profiteren.
       * Colleges zijn mede met overheidsgeld betaald. Daarom moet deze kennis zoveel mogelijk online toegankelijk zijn onder een vrije licentie. Het beschikbaar maken van alle colleges biedt studenten flexibiliteit en niet-studenten toegang tot de mede met overheidsgeld betaalde colleges. Het online beschikbaar stellen van colleges maakt het voor studenten bovendien mogelijk vooraf de kwaliteit van een collegereeks of docent te bepalen en colleges bij andere instellingen te volgen.       * Colleges zijn mede met overheidsgeld betaald. Daarom moet deze kennis zoveel mogelijk online toegankelijk zijn onder een vrije licentie. Het beschikbaar maken van alle colleges biedt studenten flexibiliteit en niet-studenten toegang tot de mede met overheidsgeld betaalde colleges. Het online beschikbaar stellen van colleges maakt het voor studenten bovendien mogelijk vooraf de kwaliteit van een collegereeks of docent te bepalen en colleges bij andere instellingen te volgen.
       * Onderwijsomgevingen worden met open source software ontwikkeld. Dit maakt de ontwikkeling van onderwijsomgevingen efficiënter,​ stimuleert samenwerking tussen onderwijsinstellingen en verhoogt op den duur de kwaliteit van het onderwijs. Iedere onderwijsinstelling in de wereld kan van deze softwareontwikkeling profiteren en helpen deze verder te ontwikkelen.       * Onderwijsomgevingen worden met open source software ontwikkeld. Dit maakt de ontwikkeling van onderwijsomgevingen efficiënter,​ stimuleert samenwerking tussen onderwijsinstellingen en verhoogt op den duur de kwaliteit van het onderwijs. Iedere onderwijsinstelling in de wereld kan van deze softwareontwikkeling profiteren en helpen deze verder te ontwikkelen.
-      * Scholen mogen leerlingen nooit verplichten tot de aanschaf van aan specifiek merk of type hardware. Les- en leermaterialen moeten altijd in een zodanig (vrij) formaat worden aangeboden dat leerlingen dit kunnen gebruiken op het apparaat van hun eigen keuze.+      * Scholen mogen leerlingen nooit verplichten tot de aanschaf van een specifiek merk of type hardware. Les- en leermaterialen moeten altijd in een zodanig (vrij) formaat worden aangeboden dat leerlingen dit kunnen gebruiken op het apparaat van hun eigen keuze.
  
  
archief/concepten/tkprogramma/4.14onderwijs.1472991079.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2016/09/04 14:11 door Jos