Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:concepten:tkprogramma:4.1buitenlandeneu

Niet meer editten, veranderingen worden niet meegenomen!

Internationaal

De Piratenpartij is een internationale partij; in meer dan 70 landen zijn we actief. Wij zijn dan ook een groot voorstander van internationale samenwerking. Wij werken graag samen op basis van transparante en democratische waarden. Bescherming van menselijke en ecologische waarden vinden wij belangrijker dan te behalen winst.

Hervorming Europese Unie: Democratie en transparantie

De Piratenpartij vindt Europese samenwerking belangrijk. In de huidige Europese Unie (EU) is echter een democratisch gebrek. Het democratisch verkozen Europees Parlement (EP) kan geen wetten indienen; dat kan alleen de ongekozen Europese Commissie (EC). Commisieleden worden vaak sterk beinvloed door lobbyisten van grote multinationals, terwijl burgers nauwelijks mogelijkheden tot inspraak krijgen, en vaak genegeerd worden als dit wel het geval is. Om dit op te lossen, willen wij de EU transparanter en democratischer maken, door meer macht naar het EP en burgers zelf te verplaatsen en lobbycontacten transparanter te maken.

In de EU is een gebrek aan solidariteit. Lidstaten zadelen elkaar op met problemen en weigeren zelf mee te werken aan oplossingen. Tegelijkertijd geven deze zelfde lidstaten de EU de schuld van de problemen die hierdoor ontstaan, waardoor het draagvlak voor de EU vermindert. Dit draagvlak wordt verder aangetast, wanneer de EU beslissingen maakt die beter op een lokaler niveau genomen zouden kunnen worden. Op deze manier worden de uitdagingen van nu, zoals de vluchtelingencrisis en de crisis in Griekenland, verergerd; zo niet veroorzaakt. Wij willen een EU voor burgers, door burgers, om zo het draagvlak voor samenwerking te vergroten. Hiervoor moet de EU democratischer en efficienter worden gemaakt.

Hiervoor komen de volgende maatregelen:

  • Het democratisch verkozen EP krijgt ook wetgevende macht en wordt eindverantwoordelijk voor EU-beleid.
  • Burgers worden directer betrokken bij EU-wetgeving via e-democracy en burgertoppen.
  • Beslissingen worden zo lokaal mogelijk genomen (subsidiariteitsbeginsel).
  • Elke afspraak tussen een lobbyist en een lid van het EP of EC komt in een openbaar te raadplegen agenda.
  • Gewone burgers krijgen minstens even makkelijk toegang tot leden van het EP en EC als professionele lobbyisten.

Één vergaderlocatie

De maandelijkse verhuizing van het Europees parlement van Brussel naar Straatsburg kost tijd, geld en energie. Hiervoor moeten alle vergaderingen voortaan in Brussel plaatsvinden.

CETA/TTIP/TiSA en andere 'handelsovereenkomsten'.

De EU onderhandelt momenteel achter gesloten deuren met Canada (CETA) en Amerika (TTIP) over handelsverdragen. Ook onderhandelen we met verschillende landen over een ander handelsverdrag (TiSA). Onze normen voor bescherming, van milieu staan hierdoor onder druk. Ook ligt misbruik van patent- en auteursrecht op de loer. Deze afspraken ondermijnen ons nationale rechtssysteem. Deze 'vrijhandelsverdragen' zijn in feite investeerdersovereenkomsten die in het belang zijn van grote multinationals. Ze zorgen er voor dat wij onze regelgevingen verplicht moeten aanpassen. Wanneer onze overheid nieuwe wetten opstelt om bijvooreeld de mensenrechten of ons milieu te beschermen kunnen multinationals een miljardenclaim indienen tegen onze overheid.

De Piratenpartij is niet tegen handelsovereenkomsten, maar CETA, TTIP en TiSA beschermen grote multinationals ten koste van burgers. Bovendien bestaan er betere alternatieven, (Alternative Trade Mandate) waarmee eerlijke internationale handel gestimuleerd wordt. Daarvan kunnen ook burgers en het MKB profiteren.

Hiervoor komen de volgende maatregelen:

  • De onderhandelingen over TTIP, CETA en TiSA zijn niet democratisch, en worden onmiddelijk stopgezet.
  • Nieuwe, transparante onderhandelingen worden gestart. Deze hebben als uitgangspunt eerlijke handel, bescherming van burgerrechten en vrije informatie.
  • Burgers dienen vanaf het begin betrokken te worden bij de onderhandelingen via e-democracy en burgertoppen.
  • Elk handelsverdrag dient door de bevolking gesteund te worden door een referendum, voordat Nederland het ondertekent.
archief/concepten/tkprogramma/4.1buitenlandeneu.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/11 21:20 door KapiteinG