Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:concepten:tkprogramma:4.5onderwijswetenschap

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
archief:concepten:tkprogramma:4.5onderwijswetenschap [2016/09/14 23:31]
javandijken opmaak uniform gemaakt aan rest van partijprogramma
archief:concepten:tkprogramma:4.5onderwijswetenschap [2017/09/11 21:21]
KapiteinG ↷ Pagina verplaatst van concepten:tkprogramma:4.5onderwijswetenschap naar archief:concepten:tkprogramma:4.5onderwijswetenschap
Regel 1: Regel 1:
 +==== Geen edits, wijzigingen worden niet opgeslagen. ====
 +
 ==== Onderwijs ==== ==== Onderwijs ====
  
Regel 13: Regel 15:
 === Het recht op onderwijs is leeftijdsonafhankelijk === === Het recht op onderwijs is leeftijdsonafhankelijk ===
  
-<font inherit/​inherit;;​inherit;;​inherit>​De samenleving verandert steeds sneller waardoor het voor burgers steeds vaker nuttig is om, een aanvullende of geheel andere opleiding te gaan volgen in een vakgebied waarin een grotere arbeidsbehoefte is. Ook op latere leeftijd moeten mensen gelijke toegang hebben tot het onderwijs.</​font>​+De samenleving verandert steeds sneller waardoor het voor burgers steeds vaker nuttig is om, een aanvullende of geheel andere opleiding te gaan volgen in een vakgebied waarin een grotere arbeidsbehoefte is. Ook op latere leeftijd moeten mensen gelijke toegang hebben tot het onderwijs.
  
 === Het recht op onderwijs is statusonafhankelijk === === Het recht op onderwijs is statusonafhankelijk ===
  
-=== <font inherit/​inherit;;​inherit;;​inherit>​Ongeacht in welke omgeving een burger opgroeit moet hij/zij altijd toegang hebben tot onderwijs om optimaal te kunnen functioneren in de informatiesamenleving. Het recht op onderwijs is dus onafhankelijk van zijn/haar economische en culturele achtergrond.</​font>​ ===+Ongeacht in welke omgeving een burger opgroeit moet hij/zij altijd toegang hebben tot onderwijs om optimaal te kunnen functioneren in de informatiesamenleving. Het recht op onderwijs is dus onafhankelijk van zijn/haar economische en culturele achtergrond.
  
 === Kinderen worden zo vroeg mogelijk voorbereid op de informatiesamenleving. === === Kinderen worden zo vroeg mogelijk voorbereid op de informatiesamenleving. ===
  
-  * In de vrije informatiesamenleving ligt er een grote nadruk op alle vormen van informatie. ​Daarom moet worden onderwezen wat informatie is, hoe je er mee omgaat, wat je er mee kan, en wat het verschil ​is tussen '​open',​ '​vertrouwelijke'​ en '​persoonlijke'​ informatie+Op scholen moeten kinderen worden voorbereid op de toekomst. ​In de vrije informatiesamenleving ligt er een grote nadruk op alle vormen van informatie. ​Door automatisering wordt ICT steeds belangrijker ​en door globalisering en de opkomst van het internet ​is Engels de wereldwijde tweede taal aan het wordenOm leerlingen hierop voor te bereiden moet op de basisschool worden onderwezen:​ 
-  * Het op de juiste manier leren omgaan met internet en andere media vormt een belangrijk onderdeel van het basisonderwijs.+ 
 +  * Het op de juiste manier leren omgaan met internet en andere media (mediawijsheid / digitale geletterdheid) 
 +  * Wat het verschil is tussen '​open',​ '​vertrouwelijke'​ en '​persoonlijke'​ informatie.
   * ICT-onderwijs hoort te beginnen op de basisschool,​ bijvoorbeeld door het geven van basis programmeerlessen.   * ICT-onderwijs hoort te beginnen op de basisschool,​ bijvoorbeeld door het geven van basis programmeerlessen.
 +  * Engels wordt vanaf groep vier op de basisschool gegeven
  
 === Toetsing van kennis moet los staan van verplichting om lessen te volgen. === === Toetsing van kennis moet los staan van verplichting om lessen te volgen. ===
  
-Het volgen van lessen en het toetsen van kennis en vaardigheden zijn twee aparte zaken. Het volgen van lessen moet dus niet verplicht zijn. Lessen moeten als doel hebben de student te ondersteunen,​ zij dienen niet als aanwezigheidscontrole.+Het volgen van lessen en het toetsen van kennis en vaardigheden zijn twee aparte zaken. Het volgen van lessen moet dus niet verplicht zijn. Lessen moeten als doel hebben de student te ondersteunen,​ zij dienen niet als aanwezigheidscontrole. Het moet daarom mogelijk zijn om tegen gereduceerd collegegeld examen te doen. (extraneus) 
 + 
 +=== Leerplicht is geen schoolplicht. === 
 + 
 +Het moet mogelijk zijn om thuisonderwijs te volgen, er kunnen veel bijzondere omstandigheden zijn om te kiezen voor thuisonderwijs. Er moet wel toetsing zijn om te garanderen dat het kind op niveau blijft.
  
 === De (administratieve) werkdruk van docenten wordt verlicht zodat ze meer tijd hebben om voor de klas te kunnen staan. === === De (administratieve) werkdruk van docenten wordt verlicht zodat ze meer tijd hebben om voor de klas te kunnen staan. ===
  
-=== Privacy moet zeker ook in het onderwijs beschermd worden. ===+Leerkrachten zijn nu te veel tijd kwijt aan administratie en deze tijd kunnen ze niet besteden aan onderwijs. De leerkrachten verdienen het vertrouwen dat ze zelf in staat zijn om goed les te geven. \\  \\ De Piratenpartij zou graag zien dat er inspiratie gehaald wordt uit het Finse model. In dit bewezen succesvolle model wordt er een samenwerking tussen universiteiten en lager onderwijs gerealiseerd. Gekwalificeerde leraren krijgen vrijheid om op een wijze die goed bij hen past hun vak uit te oefenen en blijven zo gemotiveerd. De educatie van jonge kinderen is gericht op basis van individuele ontwikkeling en ervaringsgericht leren. 
 + 
 +=== Privacy moet ook in het onderwijs beschermd worden. ===
  
   * Scholen moeten een privacy-beleid en/of privacyreglement hebben.   * Scholen moeten een privacy-beleid en/of privacyreglement hebben.
   * Scholen moeten transparant zijn over het gebruik van leerlinggegevens.   * Scholen moeten transparant zijn over het gebruik van leerlinggegevens.
   * Het maken van foto's of video'​s dient altijd met toestemming vooraf van ouders én kind te gebeuren.   * Het maken van foto's of video'​s dient altijd met toestemming vooraf van ouders én kind te gebeuren.
-  * De privacy van leerlingen moet altijd gewaarborgd blijven bij het uitwisselen van leerlingdossiers.\+  * De privacy van leerlingen moet altijd gewaarborgd blijven bij het uitwisselen van leerlingdossiers.
   * Leerlinggegevens dienen adequaat beveiligd te zijn.   * Leerlinggegevens dienen adequaat beveiligd te zijn.
  
Regel 45: Regel 56:
   * Onderwijsomgevingen worden met open source software ontwikkeld. Dit maakt de ontwikkeling van onderwijsomgevingen efficiënter,​ stimuleert samenwerking tussen onderwijsinstellingen en verhoogt op den duur de kwaliteit van het onderwijs. Iedere onderwijsinstelling in de wereld kan van deze softwareontwikkeling profiteren en helpen deze verder te ontwikkelen.   * Onderwijsomgevingen worden met open source software ontwikkeld. Dit maakt de ontwikkeling van onderwijsomgevingen efficiënter,​ stimuleert samenwerking tussen onderwijsinstellingen en verhoogt op den duur de kwaliteit van het onderwijs. Iedere onderwijsinstelling in de wereld kan van deze softwareontwikkeling profiteren en helpen deze verder te ontwikkelen.
   * Scholen mogen leerlingen nooit verplichten tot de aanschaf van een specifiek merk of type hardware. Les- en leermaterialen moeten altijd in een zodanig (vrij) formaat worden aangeboden dat leerlingen dit kunnen gebruiken op het apparaat van hun eigen keuze.   * Scholen mogen leerlingen nooit verplichten tot de aanschaf van een specifiek merk of type hardware. Les- en leermaterialen moeten altijd in een zodanig (vrij) formaat worden aangeboden dat leerlingen dit kunnen gebruiken op het apparaat van hun eigen keuze.
 +  * Scholen dienen ook toegankelijk te zijn met een beperking, uitgangspunt moet zijn om de student zoveel mogelijk tegemoet te komen zoals omschreven in Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. Tenzij deze een onevenredige belasting vormen. Om te voorkomen dat scholen uit financiele overwegingen weigeren studenten te helpen wordt de bijdrage vanuit de overheid vergroot. Eventuele extra hulpmiddelen tijdens het volgen van een studie worden in bruikleen gegeven of vergoed.
  
 === Wetenschap === === Wetenschap ===
  
 De wetenschap is een belangrijk onderdeel van een goed functionerende democratie. De kennis en expertise van wetenschappers hoort voor iedereen toegankelijk te zijn. Wetenschap is idealiter onafhankelijk,​ transparant,​ kent geen taboes, wordt niet door de politiek gestuurd en dient geen economische belangen. De wetenschap is een belangrijk onderdeel van een goed functionerende democratie. De kennis en expertise van wetenschappers hoort voor iedereen toegankelijk te zijn. Wetenschap is idealiter onafhankelijk,​ transparant,​ kent geen taboes, wordt niet door de politiek gestuurd en dient geen economische belangen.
 +
 +De rijksbijdrage voor universiteiten wordt steeds kleiner. Hierdoor wordt wetenschappelijk onderzoek steeds afhankelijker van fondsaanvragen bij de overheid en het bedrijfsleven. Dit gaat ten koste van de onafhankelijkheid van wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast bemoeilijkt het fundamenteel onderzoek, wat niet direct tot toepasbare resultaten leidt, maar op lange termijn juist tot grote doorbraken leidt. Bovendien zijn wetenschappers nu een groot deel van hun tijd kwijt aan het schrijven van fondsaanvragen,​ terwijl ze deze tijd beter in onderwijs en onderzoek kunnen steken. Om de onafhankelijkheid en kwaliteit van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek te waarborgen, moet de rijksbijdrage voor universiteiten vergroot worden.
  
 De onafhankelijkheid van wetenschappers moet boven alle twijfel verheven zijn. Daarom moeten wetenschappers zo transparant mogelijk te werk gaan: De onafhankelijkheid van wetenschappers moet boven alle twijfel verheven zijn. Daarom moeten wetenschappers zo transparant mogelijk te werk gaan:
Regel 55: Regel 69:
   * Alle relevante informatie rond een uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek wordt gepubliceerd (openscience).   * Alle relevante informatie rond een uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek wordt gepubliceerd (openscience).
   * Alle wetenschappelijke publicaties worden vrij toegankelijk gemaakt (openaccess).   * Alle wetenschappelijke publicaties worden vrij toegankelijk gemaakt (openaccess).
- 
-Slechts als wetenschap transparant uitgevoerd wordt, en dus verifieerbaar objectieve informatie bevat, heeft het toegevoegde waarde voor onze samenleving. Een belangrijk voorbeeld hiervan is het gebruik van wetenschap voor evidence based policies, dit principe kan de kwaliteit van de politieke besluitvorming enorm verbeteren. 
- 
-=== Met publieke middelen gefinancierde wetenschap moet in een open formaat en vrij toegankelijk zijn volgens het open access principe. === 
  
 Kennis die mede door publieke financiering tot stand is gekomen op universiteiten en andere instellingen,​ is open, patent- en auteursrechtvrij en moet kosteloos en vrij toegankelijk zijn volgens het open access principe. Winst-georiënteerd gebruik van deze kennis moet transparant en openbaar zijn. Kennis die mede door publieke financiering tot stand is gekomen op universiteiten en andere instellingen,​ is open, patent- en auteursrechtvrij en moet kosteloos en vrij toegankelijk zijn volgens het open access principe. Winst-georiënteerd gebruik van deze kennis moet transparant en openbaar zijn.
  
-Door alle wetenschappelijke artikelen open en in een open formaat te publiceren, wordt kennis gemakkelijker gedeeld en wint het aan waarde. Door de ruwe data die nodig zijn om het onderzoek te reproduceren ​ook te publiceren kunnen wetenschappelijke artikelen beter gecontroleerd worden. Bovendien kunnen de data ook voor ander onderzoek inzetbaar worden gemaakt.+Door alle wetenschappelijke artikelen open en in een open formaat te publiceren, wordt kennis gemakkelijker gedeeld en wint het aan waarde. Door de ruwe data ook te publicerenkunnen wetenschappelijke artikelen beter gecontroleerd worden. Bovendien kunnen de data ook voor ander onderzoek inzetbaar worden gemaakt. Slechts als wetenschap transparant uitgevoerd wordt, en dus verifieerbaar objectieve informatie bevat, heeft het toegevoegde waarde voor onze samenleving. Een belangrijk voorbeeld hiervan is het gebruik van wetenschap voor evidence based policies, dit principe kan de kwaliteit van de politieke besluitvorming enorm verbeteren.
  
-Door de huidige publicatieplicht ​wordt wetenschap niet bevorderd maar juist gehinderdInzicht in onderzoekswerkzaamheden gaat veel directer ​en gerichter als al tijdens de werkzaamheden het onderzoeksproces publiekelijk inzichtelijk isHet algemeen belang ​van onderzoek ​hoort leidend ​te zijn en niet de kans dat het onderzoek ​gepubliceerd ​en geciteerd wordt.+Wanneer het bedrijfsleven wetenschappelijk onderzoek medefinanciert,​ is er soms hoge druk om met significante resultaten te komen. Ook doordat wetenschappelijk onderzoek afgerekend ​wordt op `het aantal publicaties en citaties daarvan, is er een hoge druk om met significante resultaten te komenWanneer een wetenschappelijke studie wordt uitgevoerd, dienen daarom vooraf de gebruikte methode ​en gebruikte toetsen worden geaccepteerd en openbaar gemaakt. Dit voorkomt dat wetenschappers, ​al dan niet onder druk van financierders,​ achteraf statistische trucjes gaan gebruiken om een studie toch significant te laten uitpakkenOm de transparantie ​van wetenschappelijk ​onderzoek te vergroten, dienen ​de resultaten van alle uitgevoerde studies te worden gepubliceerd. Dit betekent ​dat ook studies die geen significante resultaten opleveren ​gepubliceerd ​worden.
  
  
archief/concepten/tkprogramma/4.5onderwijswetenschap.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/11 21:21 door KapiteinG