Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:concepten:tkprogramma:4.5onderwijswetenschap

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
archief:concepten:tkprogramma:4.5onderwijswetenschap [2016/09/20 12:08]
Matthijs85
archief:concepten:tkprogramma:4.5onderwijswetenschap [2017/09/11 21:21]
KapiteinG ↷ Pagina verplaatst van concepten:tkprogramma:4.5onderwijswetenschap naar archief:concepten:tkprogramma:4.5onderwijswetenschap
Regel 1: Regel 1:
 +==== Geen edits, wijzigingen worden niet opgeslagen. ====
 +
 ==== Onderwijs ==== ==== Onderwijs ====
  
Regel 21: Regel 23:
 === Kinderen worden zo vroeg mogelijk voorbereid op de informatiesamenleving. === === Kinderen worden zo vroeg mogelijk voorbereid op de informatiesamenleving. ===
  
-Op scholen moeten kinderen worden voorbereid op de toekomst. In de vrije informatiesamenleving ligt er een grote nadruk op alle vormen van informatie. Door automatisering wordt ICT steeds belangrijker en door globalisering en de opkomst van het internet is Engels de wereldwijde tweede taal aan het worden. Om leerlingen hierop voor te bereiden ​wil de Piratenpartij dat op de basisschool ​wordt onderwezen:+Op scholen moeten kinderen worden voorbereid op de toekomst. In de vrije informatiesamenleving ligt er een grote nadruk op alle vormen van informatie. Door automatisering wordt ICT steeds belangrijker en door globalisering en de opkomst van het internet is Engels de wereldwijde tweede taal aan het worden. Om leerlingen hierop voor te bereiden ​moet op de basisschool ​worden ​onderwezen:
  
   * Het op de juiste manier leren omgaan met internet en andere media (mediawijsheid / digitale geletterdheid)   * Het op de juiste manier leren omgaan met internet en andere media (mediawijsheid / digitale geletterdheid)
Regel 30: Regel 32:
 === Toetsing van kennis moet los staan van verplichting om lessen te volgen. === === Toetsing van kennis moet los staan van verplichting om lessen te volgen. ===
  
-Het volgen van lessen en het toetsen van kennis en vaardigheden zijn twee aparte zaken. Het volgen van lessen moet dus niet verplicht zijn. Lessen moeten als doel hebben de student te ondersteunen,​ zij dienen niet als aanwezigheidscontrole.+Het volgen van lessen en het toetsen van kennis en vaardigheden zijn twee aparte zaken. Het volgen van lessen moet dus niet verplicht zijn. Lessen moeten als doel hebben de student te ondersteunen,​ zij dienen niet als aanwezigheidscontrole. Het moet daarom mogelijk zijn om tegen gereduceerd collegegeld examen te doen. (extraneus) 
 + 
 +=== Leerplicht is geen schoolplicht. === 
 + 
 +Het moet mogelijk zijn om thuisonderwijs te volgen, er kunnen veel bijzondere omstandigheden zijn om te kiezen voor thuisonderwijs. Er moet wel toetsing zijn om te garanderen dat het kind op niveau blijft.
  
 === De (administratieve) werkdruk van docenten wordt verlicht zodat ze meer tijd hebben om voor de klas te kunnen staan. === === De (administratieve) werkdruk van docenten wordt verlicht zodat ze meer tijd hebben om voor de klas te kunnen staan. ===
Regel 41: Regel 47:
   * Scholen moeten transparant zijn over het gebruik van leerlinggegevens.   * Scholen moeten transparant zijn over het gebruik van leerlinggegevens.
   * Het maken van foto's of video'​s dient altijd met toestemming vooraf van ouders én kind te gebeuren.   * Het maken van foto's of video'​s dient altijd met toestemming vooraf van ouders én kind te gebeuren.
-  * De privacy van leerlingen moet altijd gewaarborgd blijven bij het uitwisselen van leerlingdossiers.\+  * De privacy van leerlingen moet altijd gewaarborgd blijven bij het uitwisselen van leerlingdossiers.
   * Leerlinggegevens dienen adequaat beveiligd te zijn.   * Leerlinggegevens dienen adequaat beveiligd te zijn.
  
Regel 50: Regel 56:
   * Onderwijsomgevingen worden met open source software ontwikkeld. Dit maakt de ontwikkeling van onderwijsomgevingen efficiënter,​ stimuleert samenwerking tussen onderwijsinstellingen en verhoogt op den duur de kwaliteit van het onderwijs. Iedere onderwijsinstelling in de wereld kan van deze softwareontwikkeling profiteren en helpen deze verder te ontwikkelen.   * Onderwijsomgevingen worden met open source software ontwikkeld. Dit maakt de ontwikkeling van onderwijsomgevingen efficiënter,​ stimuleert samenwerking tussen onderwijsinstellingen en verhoogt op den duur de kwaliteit van het onderwijs. Iedere onderwijsinstelling in de wereld kan van deze softwareontwikkeling profiteren en helpen deze verder te ontwikkelen.
   * Scholen mogen leerlingen nooit verplichten tot de aanschaf van een specifiek merk of type hardware. Les- en leermaterialen moeten altijd in een zodanig (vrij) formaat worden aangeboden dat leerlingen dit kunnen gebruiken op het apparaat van hun eigen keuze.   * Scholen mogen leerlingen nooit verplichten tot de aanschaf van een specifiek merk of type hardware. Les- en leermaterialen moeten altijd in een zodanig (vrij) formaat worden aangeboden dat leerlingen dit kunnen gebruiken op het apparaat van hun eigen keuze.
 +  * Scholen dienen ook toegankelijk te zijn met een beperking, uitgangspunt moet zijn om de student zoveel mogelijk tegemoet te komen zoals omschreven in Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. Tenzij deze een onevenredige belasting vormen. Om te voorkomen dat scholen uit financiele overwegingen weigeren studenten te helpen wordt de bijdrage vanuit de overheid vergroot. Eventuele extra hulpmiddelen tijdens het volgen van een studie worden in bruikleen gegeven of vergoed.
  
 === Wetenschap === === Wetenschap ===
Regel 55: Regel 62:
 De wetenschap is een belangrijk onderdeel van een goed functionerende democratie. De kennis en expertise van wetenschappers hoort voor iedereen toegankelijk te zijn. Wetenschap is idealiter onafhankelijk,​ transparant,​ kent geen taboes, wordt niet door de politiek gestuurd en dient geen economische belangen. De wetenschap is een belangrijk onderdeel van een goed functionerende democratie. De kennis en expertise van wetenschappers hoort voor iedereen toegankelijk te zijn. Wetenschap is idealiter onafhankelijk,​ transparant,​ kent geen taboes, wordt niet door de politiek gestuurd en dient geen economische belangen.
  
-De rijksbijdrage voor universiteiten wordt steeds kleiner. Hierdoor wordt wetenschappelijk onderzoek steeds afhankelijker van fondsaanvragen bij de overheid en het bedrijfsleven. Dit gaat ten koste van de onafhankelijkheid van wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast bemoeilijkt het fundamenteel onderzoek, wat niet direct tot toepasbare resultaten leidt, maar op lange termijn juist tot grote doorbraken leidt. Bovendien zijn wetenschappers nu een groot deel van hun tijd kwijt aan het schrijven van fondsaanvragen,​ terwijl ze deze tijd beter in onderwijs en onderzoek kunnen steken. Om de onafhankelijkheid en kwaliteit van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek te waarborgen, ​wil de Piratenpartij ​de rijksbijdrage voor universiteiten ​vergroten.+De rijksbijdrage voor universiteiten wordt steeds kleiner. Hierdoor wordt wetenschappelijk onderzoek steeds afhankelijker van fondsaanvragen bij de overheid en het bedrijfsleven. Dit gaat ten koste van de onafhankelijkheid van wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast bemoeilijkt het fundamenteel onderzoek, wat niet direct tot toepasbare resultaten leidt, maar op lange termijn juist tot grote doorbraken leidt. Bovendien zijn wetenschappers nu een groot deel van hun tijd kwijt aan het schrijven van fondsaanvragen,​ terwijl ze deze tijd beter in onderwijs en onderzoek kunnen steken. Om de onafhankelijkheid en kwaliteit van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek te waarborgen, ​moet de rijksbijdrage voor universiteiten ​vergroot worden.
  
 De onafhankelijkheid van wetenschappers moet boven alle twijfel verheven zijn. Daarom moeten wetenschappers zo transparant mogelijk te werk gaan: De onafhankelijkheid van wetenschappers moet boven alle twijfel verheven zijn. Daarom moeten wetenschappers zo transparant mogelijk te werk gaan:
archief/concepten/tkprogramma/4.5onderwijswetenschap.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/11 21:21 door KapiteinG