Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:concepten:tkprogramma:4.5onderwijswetenschap

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
archief:concepten:tkprogramma:4.5onderwijswetenschap [2016/09/21 10:10]
Prutzenberg Extraneus er bij plus enkele piratenpartij wil weg
archief:concepten:tkprogramma:4.5onderwijswetenschap [2017/09/11 21:21] (huidige)
KapiteinG ↷ Pagina verplaatst van concepten:tkprogramma:4.5onderwijswetenschap naar archief:concepten:tkprogramma:4.5onderwijswetenschap
Regel 1: Regel 1:
 +==== Geen edits, wijzigingen worden niet opgeslagen. ====
 +
 ==== Onderwijs ==== ==== Onderwijs ====
  
Regel 31: Regel 33:
  
 Het volgen van lessen en het toetsen van kennis en vaardigheden zijn twee aparte zaken. Het volgen van lessen moet dus niet verplicht zijn. Lessen moeten als doel hebben de student te ondersteunen,​ zij dienen niet als aanwezigheidscontrole. Het moet daarom mogelijk zijn om tegen gereduceerd collegegeld examen te doen. (extraneus) Het volgen van lessen en het toetsen van kennis en vaardigheden zijn twee aparte zaken. Het volgen van lessen moet dus niet verplicht zijn. Lessen moeten als doel hebben de student te ondersteunen,​ zij dienen niet als aanwezigheidscontrole. Het moet daarom mogelijk zijn om tegen gereduceerd collegegeld examen te doen. (extraneus)
 +
 +=== Leerplicht is geen schoolplicht. ===
 +
 +Het moet mogelijk zijn om thuisonderwijs te volgen, er kunnen veel bijzondere omstandigheden zijn om te kiezen voor thuisonderwijs. Er moet wel toetsing zijn om te garanderen dat het kind op niveau blijft.
  
 === De (administratieve) werkdruk van docenten wordt verlicht zodat ze meer tijd hebben om voor de klas te kunnen staan. === === De (administratieve) werkdruk van docenten wordt verlicht zodat ze meer tijd hebben om voor de klas te kunnen staan. ===
Regel 41: Regel 47:
   * Scholen moeten transparant zijn over het gebruik van leerlinggegevens.   * Scholen moeten transparant zijn over het gebruik van leerlinggegevens.
   * Het maken van foto's of video'​s dient altijd met toestemming vooraf van ouders én kind te gebeuren.   * Het maken van foto's of video'​s dient altijd met toestemming vooraf van ouders én kind te gebeuren.
-  * De privacy van leerlingen moet altijd gewaarborgd blijven bij het uitwisselen van leerlingdossiers.\+  * De privacy van leerlingen moet altijd gewaarborgd blijven bij het uitwisselen van leerlingdossiers.
   * Leerlinggegevens dienen adequaat beveiligd te zijn.   * Leerlinggegevens dienen adequaat beveiligd te zijn.
  
Regel 50: Regel 56:
   * Onderwijsomgevingen worden met open source software ontwikkeld. Dit maakt de ontwikkeling van onderwijsomgevingen efficiënter,​ stimuleert samenwerking tussen onderwijsinstellingen en verhoogt op den duur de kwaliteit van het onderwijs. Iedere onderwijsinstelling in de wereld kan van deze softwareontwikkeling profiteren en helpen deze verder te ontwikkelen.   * Onderwijsomgevingen worden met open source software ontwikkeld. Dit maakt de ontwikkeling van onderwijsomgevingen efficiënter,​ stimuleert samenwerking tussen onderwijsinstellingen en verhoogt op den duur de kwaliteit van het onderwijs. Iedere onderwijsinstelling in de wereld kan van deze softwareontwikkeling profiteren en helpen deze verder te ontwikkelen.
   * Scholen mogen leerlingen nooit verplichten tot de aanschaf van een specifiek merk of type hardware. Les- en leermaterialen moeten altijd in een zodanig (vrij) formaat worden aangeboden dat leerlingen dit kunnen gebruiken op het apparaat van hun eigen keuze.   * Scholen mogen leerlingen nooit verplichten tot de aanschaf van een specifiek merk of type hardware. Les- en leermaterialen moeten altijd in een zodanig (vrij) formaat worden aangeboden dat leerlingen dit kunnen gebruiken op het apparaat van hun eigen keuze.
 +  * Scholen dienen ook toegankelijk te zijn met een beperking, uitgangspunt moet zijn om de student zoveel mogelijk tegemoet te komen zoals omschreven in Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. Tenzij deze een onevenredige belasting vormen. Om te voorkomen dat scholen uit financiele overwegingen weigeren studenten te helpen wordt de bijdrage vanuit de overheid vergroot. Eventuele extra hulpmiddelen tijdens het volgen van een studie worden in bruikleen gegeven of vergoed.
  
 === Wetenschap === === Wetenschap ===
archief/concepten/tkprogramma/4.5onderwijswetenschap.1474445449.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2016/09/21 10:10 door Prutzenberg