Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:concepten:tkprogramma:4.5wetenschap

Wetenschap

De wetenschap is een belangrijk onderdeel van een goed functionerende democratie. De kennis en expertise van wetenschappers hoort voor iedereen toegankelijk te zijn. Wetenschap is idealiter onafhankelijk, transparant, kent geen taboes, wordt niet door de politiek gestuurd en dient geen economische belangen.

Het vertrouwen in wetenschappers moet boven alle twijfel verheven zijn. Hun onafhankelijkheid moet worden aangetoond door transparant te werk te gaan. Om te beginnen kan bijvoorbeeld alle relevante informatie rond een uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd worden (openscience), kan gepubliceerd worden welke partijen het onderzoek gefinancierd hebben en kunnen alle wetenschappelijke publicaties vrij toegankelijk gemaakt worden (openaccess).

Slechts als wetenschap transparant uitgevoerd wordt, en dus verifieerbaar objectieve informatie bevat, heeft het toegevoegde waarde voor onze samenleving. Een belangrijk voorbeeld hiervan is het gebruik van wetenschap voor evidence based policies, dit principe kan de kwaliteit van de politieke besluitvorming enorm verbeteren.

Met publieke middelen gefinancierde wetenschap moet in een open formaat en vrij toegankelijk zijn volgens het open access principe.

Kennis die mede door publieke financiering tot stand is gekomen op universiteiten en andere instellingen, is open, patent- en auteursrechtvrij en moet kosteloos en vrij toegankelijk zijn volgens het open access principe. Winst georiënteerd gebruik van deze kennis moet transparant en openbaar zijn. Bij de aankoop van kennis door winstgerichte derden ontvangt de overheid dan wel de kennisleverancier tenminste dat deel van de winst dat proportioneel overeenkomt met de waarde van haar inbreng.

Door alle wetenschappelijke artikelen open en in een open formaat te publiceren, wordt kennis gemakkelijker gedeeld en wint het aan waarde. Door de ruwe data die nodig zijn om het onderzoek te reproduceren ook te publiceren kunnen wetenschappelijke artikelen beter gecontroleerd worden. Bovendien kunnen de data ook voor ander onderzoek inzetbaar worden gemaakt.

Door de huidige publicatieplicht wordt wetenschap niet bevorderd maar juist gehinderd. Inzicht in onderzoekswerkzaamheden gaat veel directer en gerichter als al tijdens de werkzaamheden het onderzoeksproces publiekelijk inzichtelijk is. Het algemeen belang van onderzoek hoort leidend te zijn en niet de kans dat het onderzoek gepubliceerd en geciteerd wordt.

archief/concepten/tkprogramma/4.5wetenschap.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/11 21:21 door KapiteinG