Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:concepten:tkprogramma:4.6ontwikkelingssamenwerking

Niet meer editten, veranderingen worden niet meer meegenomen!

Ontwikkelingssamenwerking

De Piratenpartij wil alle mensen op de wereld gelijke kansen bieden om zich te ontplooien. Ontwikkelingshulp moet gericht zijn op het versterken van de positie van de burgers in ontwikkelingslanden. Daarom willen we lokaal hulp bieden en de lokale economie versterken. Het uitgangspunt hierbij is dat we mensen niet afhankelijk maken, maar in hun kracht zetten. Daarom moet informatie, kennis en expertise ook voor mensen in ontwikkelingslanden zoveel mogelijk toegankelijk zijn.

Verspreiding van kennis

Landen en mensen kunnen zich ontwikkelen door kennis over te nemen van landen die hier al verder mee zijn. Verspreiding van technologische kennis door middel van open source geeft individuen de mogelijkheid om zélf met technologie bezig te zijn.

Bio- en farmaceutische patenten mogen, totdat ze zijn afgeschaft, geen onredelijke restricties opleggen aan ontwikkelingslanden.

Patenten drijven de prijs van medische middelen, zoals medicijnen, onnodig op. Burgers in ontwikkelingslanden kunnen hierdoor geen adequate toegang krijgen tot medische zorg. De economische macht en belangen van farmaceutische bedrijven moet aan banden worden gelegd.

Nederland biedt hulp voor vrije internet toegang aan burgers in landen waar vrije internet toegang niet gewaarborgd is.

Internet biedt mogelijkheden om de zelfbeschikking van mensen te vergroten. Daarom is het belangrijk dat Nederland een pro-actieve houding aanneemt in de bescherming van een vrij en open internet, ook buiten het eigen grondgebied. Hierbij komt het internationale netwerk van de Piratenpartijen goed van pas.

Eerlijke handel

Om ontwikkelingslanden een eerlijke kans te geven, dienen we ontwikkelingslanden niet te benadelen door handelsverdragen als TTIP, CETA en TiSA. We dienen eerlijke handel te stimuleren, zoals staat beschreven in het Alternative Trade Mandate

We delen onze kennis om ontwikkelingslanden te helpen met het omgaan met de gevolgen van klimaatverandering

Onze kennis, bijvoorbeeld op het gebied van watermanagment, gebruiken we om ontwikkelingslanden te helpen met het omgaan met de gevolgen van klimaatverandering.

archief/concepten/tkprogramma/4.6ontwikkelingssamenwerking.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/11 21:22 door KapiteinG