Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:concepten:tkprogramma:4.6ontwikkelingssamenwerking

Dit is een oude revisie van het document!


Ontwikkelingssamenwerking

De Piratenpartij wil alle mensen op de wereld gelijke kansen bieden om zich te ontplooien. Daarom moet informatie, kennis en expertise ook voor mensen in ontwikkelingslanden zoveel mogelijk toegankelijk zijn. Ontwikkelingshulp moet gericht zijn op het versterken van de positie van de burgers in ontwikkelingslanden. We denken hierbij aan het verstrekken van hulp op lokaal niveau, versterken van lokale bedrijfjes, etc. Het uitgangspunt hierbij is dat we mensen niet afhankelijk maken, maar in hun kracht zetten.

Uitgangspunt van beleid wordt het wereldwijd bevorderen van overdracht van technologische kennis.

Verspreiding van technologische kennis door middel van open source geeft individuen de mogelijkheid om zélf met technologie bezig te zijn. Landen en mensen kunnen zich ontwikkelen door kennis over te nemen van landen die hier al veel verder mee zijn.

Bio- en farmaceutische patenten mogen -totdat ze zijn afgeschaft- geen onredelijke restricties opleggen aan ontwikkelingslanden.

Patenten drijven de prijs van medische middelen, zoals medicijnen, onnodig op. Burgers in ontwikkelingslanden kunnen hierdoor geen adequate toegang krijgen tot medische zorg. De economische macht en belangen van farmaceutische bedrijven moet aan banden worden gelegd.

Nederland biedt hulp voor vrije internet toegang aan burgers in landen waar vrije internet toegang niet gewaarborgd is.

Een vrij internet is in het belang van de burger, het faciliteert een vrije vergaring van informatie en vrije vergadering van mensen. Daarom is het belangrijk dat Nederland een pro-actieve houding aanneemt in de bescherming van een vrij internet, ook buiten het eigen grondgebied. Het internet is uitgegroeid tot de primaire vorm van internationale informatie-uitwisseling en dat moet zo blijven. Alle restricties die hier mogelijk zijn dienen door Nederland zo veel mogelijk omzeild te worden.

We delen onze kennis om ontwikkelingslanden te helpen met het omgaan met de gevolgen van klimaatverandering

Onze kennis, bijvoorbeeld op het gebied van watermanagment, gebruiken we om ontwikkelingslanden te helpen met het omgaan met de gevolgen van klimaatverandering. Hiervoor richten we een klimaatfonds op waar we eenmalig 0,20% van het BNP in investeren.

archief/concepten/tkprogramma/4.6ontwikkelingssamenwerking.1473154143.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2016/09/06 11:29 door Jelle