Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:concepten:tkprogramma:4.8transportenverkeer

Geen wijzigingen meer, worden niet opgeslagen!

Mobiliteit

Een goede infrastructuur is belangrijk voor onze economie. Als we efficienter van A naar B komen, kunnen we de tijd die we daarmee winnen inzetten om meer nuttig werk te verzetten of meer te ontspannen. Om files te verminderen en milieuschade te beperken, zet de Piratenpartij in op modernisering van het Nederlands vervoer.

Tegenwoordig is het steeds moeilijker jezelf anoniem te verplaatsen. Ieder mens moet vrij zijn om zichzelf te kunnen verplaatsen zonder overheidsbemoeienis. Het gedetailleerd automatisch en systematisch in kaart brengen van verplaatsingsgedrag van iedere burger moet hiervoor worden stopgezet. Dit is een voorwaarde die geldt voor alle manieren van vervoer.

Openbaar vervoer moet worden gestimuleerd.

Openbaar vervoer wordt goedkoper gemaakt, vanuit het principe 'de vervuiler betaalt'. De frequentie van openbaar vervoer moet hoger. Vervoerslijnen naar minder drukke gebieden moeten zoveel mogelijk blijven bestaan. Inkomsten uit fiscale maatregelen die als doel hebben het autogebruik terug te dringen, komen ten goede aan de verbetering van openbaar vervoer.

Infrastructuur voorbereiden op zelfrijdende, elektrische auto's

Het gebruik van auto's zal in de toekomst teruglopen. Doordat zelfrijdende auto's in treintjes gaan rijden, passen er in de toekomst bovendien veel meer auto's op hetzelfde wegdek. Wij anticiperen hierop, door geen nieuwe snelwegen aan te leggen. Wegen verbreden we enkel wanneer dit zich op korte termijn al terugbetaalt, en met natuur- en milieucompensantie in de regio. Oplaadpunten voor elektrische auto's worden uitgebreid. 'Kill-switches' en andere middelen voor overheden en bedrijven om auto's van burgers op afstand te besturen worden niet ingevoerd.

Anoniem reizen

De OV chipkaart dient opgewaardeerd te kunnen worden met contant geld. Anoniem reizen, bijvoorbeeld met een eenmalige OV chipkaart mag nooit duurder zijn dan een normaal kaartje.

Het gebruik van automatische nummerplaatherkenning (ANPR), waarmee voertuigen accuraat kunnen worden gevolgd, moet sterk aan banden worden gelegd, herleidbare gegevens mogen alleen worden opgeslagen bij een overtreding. We willen bovendien dat er geen RFID-chips in kentekens worden geplaatst, waarmee het volgen van voertuigen nog makkelijker zou worden. Problematiek rondom gestolen kentekens kan ook worden opgelost zonder privacy schendende maatregelen, zoals een kenteken die enkel eenmalig geplaatst kan worden en wegbreekt bij verwijdering (engels systeem) of het omwisselen naar een nieuw kentekennummer. Een zwarte doos in auto's wordt niet verplicht en de gegevens mogen enkel worden uitgelezen bij een ongeluk. Anoniem parkeren moet altijd mogelijk zijn zonder kentekenregistratie. Er komt geen kilometerheffing omdat daar privacyschendende systemen voor nodig zijn.

De fiets is het laatste vervoersmiddel waarvan niet iedere beweging automatisch geregistreerd wordt. Daarom worden ook fietsen niet voorzien van kentekens, rfid chips, en andere soortgelijke verplichte systemen om fietsers te volgen.

archief/concepten/tkprogramma/4.8transportenverkeer.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/11 21:22 door KapiteinG