Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:concepten:tkprogramma:4.9veiligheidenjustitie

Niet meer editten, wijzigingen worden niet meer opgeslagen!

Justitie

Politie en Justitie hebben een hele belangrijke publieke taak: ze handhaven de openbare orde in onze samenleving. De Piratenpartij wil daarom meer inzetten op het verbeteren van het justitioneel apparaat zonder af te doen aan de persoonlijke vrijheid van ingezetenen. Door de 'war on drugs' te beëindigen wordt er de broodnodige mankracht vrijgemaakt binnen de politiekorpsen en de rechtbanken.

Het scheiden van Veiligheid en Justitie: Politie moet terug naar Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties

Het toevoegen van politie aan het ministerie Veiligheid en Justitie heeft de nodige problemen veroorzaakt. In geen van onze buurlanden kent men een ministerie waar rechtspraak, openbare orde en veiligheid onder één dak zijn samengebracht. in een sterke rechtsstaat hoort de rechterlijke macht onafhankelijk te zijn, zonder een sterke rechterlijke macht is er ook geen daadwerkelijke veiligheid mogelijk. De verantwoordelijke minister lijkt weinig grip op dit ministerie te hebben. Het ene schandaal volgt het andere op. Daarom moetde creatie van dit 'superministerie' ongedaan worden gemaakt. Politie (veiligheid) moet terug naar het ministerie van Binnenlandse Zaken. We krijgen dan een ministerie van Justitie oude stijl terug.

Er komt meer recherche om de pakkans van criminaliteit te vergroten.

De pakkans van criminelen is lager in Nederland dan in omringende landen. Om de pakkans te vergroten moet er meer in recherche worden geïnvesteerd. Agenten kunnen worden omgeschoold naar recherche. Administratieve taken worden geminimaliseerd om bureaucratie te verminderen. Er moet een duidelijkere scheiding zijn tussen 'blauw op straat' en recherchewerk. Het verbeteren van de opsporing begint met het verbeteren van de aangifte. Daarvoor moet het opnemen van aangiftes een specialisatie worden.

Het aanpakken van fiscale sluiproutes.

Er moet meer geinfesteerd worden in de fiscale recherche. Er is een grootschalige hoeveelheid aan “zwart geld” in diverse belastingparadijzen verstopt. Deze belastingfraude schaadt ons allemaal. Hiervoor moet de aanpak van fiscale sluiproutes door vermogenden worden aangepakt.

Machtsmisbruik en politiegeweld voorkomen

Het monopolie op geweld brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Om naar behoren te kunnen handhaven, moeten agenten een adequate kennis van wetgeving en bevoegdheden hebben. Geweldtraining moet gericht zijn op deescalatie, om onrechtmatig gebruik van geweld door de poltiie te voorkomen. De Piratenpartij wil kennis en vaardigheden op een adequaat niveau houden door middel van regelmatige trainingen waarin deëscalatietraining, geweldtraining, het actualiseren van kennis, psychische ondersteuning en evaluaties centraal staan. Daarnaast moet er moet goede ondersteuning zijn voor agenten met psychische klachten. Agenten mogen ten alle tijde gefilmd worden. Bij machtsmisbruik of buitensporig geweld zijn agenten net als burgers aansprakelijk en dient een rechter te beoordelen in welke mate er sprake is van verzachtende omstandigheden of noodweer.

Geen geweld meer door BOA's

De afgelopen jaren is veiligheidshandhaving een speelbal geworden van de politieorganisatie en de politiek. Onder het mom van bezuinigingen zijn taken weggehaald bij de politie en uitbesteed aan gemeenteambtenaren met buitengewone opsporingsbevoegdheid (BOA’s) of zelfs aan private partijen. De professionaliteit van de politie wordt hiermee afgebroken en het geweldsmonopolie van de politie beëindigd. Om de BOA’s hun werk te kunnen laten uitvoeren, worden ze uitgerust worden met wapens als pepperspray en in de toekomst mogelijk ook tasers; een gevaarlijke ontwikkeling. Politie, BOA’s, private beveiligers en ook burgers hebben geen zicht meer op hun rechten en plichten. Deze glijdende schaal, waarbij de politie steeds meer aanzien verliest, moet stoppen. Het privatiseren van veiligheidstaken moet worden beëindigd en zoveel mogelijk worden teruggedraaid. BOA’s dienen niet meer bevoegd te zijn geweld te gebruiken

Meer prioriteit naar bestrijding van online criminaliteit.

Het Openbaar Ministerie verwacht dat in 2021 de helft van alle criminaliteit online plaats vindt. Hiervoor moet online criminaliteit een hogere prioriteit krijgen. De opleiding en uitrusting van de politie is ontoereikend om een echte aanpak van online criminaliteit te realiseren. Hiervoor moet de expertise en specialisatie van online criminaliteit en fraude uitgebreid worden. Team High Tech Crime moet worden uitgebreid en cybercrime moet een integraal onderdeel van de opleiding en uitrusting van de politie worden. Hierdoor zal de pakkans voor online criminaliteit worden vergroot.

Betere beveiliging tegen identiteitsfraude.

De hoeveelheid identiteitsfraude neemt toe en is zeer ontwrichtend, tijdrovend en heeft grote financiële implicaties voor slachtoffers. Hiervoor wilt de Piratenpartij expertise rondom identiteitsfraude vergroten en een betere begeleiding voor slachtoffers. Het BSN wordt vaak gebruikt als bewijs wie je bent. Het BSN is alleen een nummer dat jou uniek identificeert (identificatie). Het is geen handtekening (authenticatie) dat bewijst wie je bent. Daarvoor is betere beveiliging nodig, bijvoorbeeld met een Two Factor Authentication. Als het BSN door bijvoorbeeld identiteitsfraude niet meer als unieke identificatie werkt moet het makkelijker worden om te switchen van BSN. Het moet mogelijk worden om het BSN te wijzigen om ID-fraude tegen te gaan.

Er komt geen decryptieverplichting voor verdachten, encryptie wordt niet afgezwakt.

De Piratenpartij maakt zich zorgen over vele voorstellen tot het afzwakken of inbouwen van achterdeurtjes in encryptie, gebruikt voor veilige uitwisselingen van bijvoorbeeld banktransacties, persoonlijke gegevens en andere privacygevoelige informatie. Het afzwakken of inbouwen van een achterdeur maakt encryptie per definitie voor iedereen onveilig. Het invoeren van een decryptieverplichting gaat tegen het verschoningsrecht van een verdachte in. De Piratenpartij verzet zich daarom tegen enige voorstellen tot een mogelijk decryptieverplichting of afzwakking van encryptie, deze komt er dan ook nooit.

Rechtsbijstand herstellen

In Nederland leven wij in een democratische rechtstaat. De rechtsbijstand is echter ingeperkt tot een onacceptabel niveau. Hiervoor moet het recht op adequate verdediging in de rechtbank hersteld worden; ook als iemand dat zelf niet kan betalen. Het Juridisch Loket moet worden uitgebreid en de bedragen voor toevoegingen moeten omhoog. Hiervoor moet de hoeveelheid rechters en ondersteunend personeel worden uitgebreid, om de huidige problemen met onderbezetting op te lossen.

Speciale terrorismewetgeving wordt afgeschaft. Misdaad is misdaad.

Het woord terrorisme is afgeleid van het Latijnse 'terror', wat 'paniek' betekent. Terrorisme kan dus letterlijk vertaald worden als 'paniekisme'. Wetgeving moet worden aangenomen op basis van ratio en niet op basis van angstgevoelens. Huidige strafrechtelijke wetgeving is ruim voldoende om criminele organisaties aan te pakken.

Veilige uitlevering.

Burgers worden niet meer meer uitgeleverd aan landen die het Internationaal Strafhof niet erkennen. Een eerlijke rechtsgang moet gegarandeerd kunnen worden voor iedereen

archief/concepten/tkprogramma/4.9veiligheidenjustitie.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/11 21:22 door KapiteinG