Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:concepten:tkprogramma:overons

Over ons

De Piratenpartij is een organisatie die gemaakt is door haar leden, voor haar leden. Dit is ook hoe wij de politiek uiteindelijk vooruit willen hebben naar een puurdere vorm van democratie, opgebouwd vanuit de burgers, voor diezelfde burgers. Voor de Piratenpartij is dat democratie zoals democratie bedoeld is.

De Piratenpartij werkt met een simpel uitganspunt: iedereen kan alternatieven aandragen. Vervolgens kiezen partijleden op democratische wijze het beste alternatief. Onze invulling van democratie is gebaseerd op de mogelijkheden van het internet, dat het een stuk makkelijker maakt om alle leden te bereiken en mee te nemen in het proces.

Dit is precies wat de Piratenpartij zo uniek maakt: iedereen kan op elk willekeurig moment zo veel of zo weinig invloed uit oefenen op de partij als hij of zij zelf wenst. Iemand die een onderdeel mist in het programma van de partij kan bij ons heel gemakkelijk zijn of haar vertegenwoordiger bereiken, en met hem of haar een discussie aangaan over het onderwerp. Je hoeft je niet langer te beperken tot één keer in de vier jaar een kruisje te zetten op een stemformulier. Zoals het gezegde gaat: als je wil dat iets goed gaat, moet je het zelf doen. Iets wat dubbel geldt voor democratie.

Wat zijn de wortels van de Piratenpartij?

De Piratenpartij is ontstaan uit onvrede met de huidige politiek. Wij vinden dat de politiek transparantie en inspraak mist. Tegelijkertijd zien we mogelijkheden in moderne informatie-technologieën om dit sterk te verbeteren.

Tegenwoordig kan iedereen op een makkelijke manier met elkaar communiceren. De burger is een stuk machtiger geworden, simpelweg omdat hij niet langer afhankelijk is van anderen om hem of haar te vertellen hoe de wereld in elkaar steekt. De media worden niet langer alleen maar beheerd door de grote corporaties. Iedereen kan tegenwoordig simpel informatie opzoeken en verspreiden. Mondige burgers kunnen zichzelf organiseren en hebben hier de hulp van commerciële media niet bij nodig.

De Piratenpartij vindt dat de mogelijkheden van het internet moeten worden benut om de democratie en daarmee de rechten van burgers te versterken.

De eerste Piratenpartij is in 2006 opgericht in Zweden, als reactie op de ondemocratische invloed van de Amerikaanse industrie op het reilen en zeilen van de Zweedse overheid. Ook wilden deze Zweedse piraten meer invloed van burgers, meer openheid van de overheid, meer privacy voor burgers en een hervorming van de zogenaamde intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrecht en patentrecht. De Zweden staan ondertussen niet meer alleen. Inmiddels zijn er meer dan 60 Piratenpartijen verspreid over alle continenten. Ook wordt er internationaal samengewerkt via “Pirate Parties International” en “European pirate party”.

Democratie door democratische praktijk

Democratie is de heerschappij van iedereen, voor iedereen. In een ideale democratie gaat het niet alleen maar om de stem van de meerderheid of om de beste lobbyisten. Democratie draait om een systeem waarin iedereen zich gehoord voelt en gehoord wordt.

Hoewel Nederland behoort tot de sterkere democratieën in de wereld, liegen de cijfers er niet om; de politieke betrokkenheid van Nederlandse burgers is laag. Slechts 2,5% van de stemgerechtigde bevolking is bijvoorbeeld lid van een politieke partij en mag eens in het jaar meestemmen over programmapunten op partijconferenties. Van de overige 97,5% maakt ongeveer een kwart geen gebruik van het recht om eens in de vier jaar stemmen. Wij geloven dat een sterkere participatie van Nederlandse burgers in de politiek de enige manier is om een sterkere democratie te bereiken.

Ons hoofddoel is dan ook burgers een relevant en toegankelijk beïnvloedingsplatform te bieden op het reilen en zeilen van de overheid, zodat overheidsbeslissingen steeds via de bevolking lopen, in plaats van via een kleine minderheid van volksvertegenwoordigers.

Democratisch tekort

Hoe democratisch onze politiek ook is, er zijn altijd wel ondemocratische invloeden van buitenaf. Soms zijn die onschuldig maar vaak ook niet. Een gebrek aan openheid en transparantie werkt dit soort ondemocratische invloeden in de hand.

Veel populaire media worden beheerd door grote corporaties die belang hebben bij bepaalde interpetaties van gebeurtenissen. De achterliggende belangen van deze media zijn niet altijd even duidelijk en kan in bepaalde gevallen als meer of minder opvallende manipulatie worden beschouwd. Nieuws omtrent politieke partijen en politieke beslissingen worden via deze zelfde media verspreid, wat gemakkelijk kan leiden tot een wisselwerking ten voordele van degenen die het nieuws beheren.

Voorbereiding van besluitvorming, wet- en regelgeving vindt plaats op de ministeries. Soms op initiatief van het Parlement, soms op initiatief van de Minister. Waar bepaalde vragen, thema's en issues vandaan komen is vaak niet helder. Er wordt dan bijvoorbeeld gezegd: “de samenleving roept om meer veiligheid!” zonder dat er wordt vermeld wie in de samenleving dat precies roept en om welke reden.

De ministeries worden bevolkt door ambtenaren met aan het hoofd een Minister. Er is veel overleg tussen ambtenaren, bedrijven en andere organisaties. De inhoud daarvan wordt niet altijd bekend gemaakt aan burgers. Het politieke proces is daardoor voor een groot deel onttrokken aan het zicht van het volk.

Initiatief & selectie

De Piratenpartij wordt niet gesteund door haar leden, de Piratenpartij ís haar leden. De Piratenpartij is een van onder naar boven functionerende partij die bouwt op de kennis en kwaliteiten van de leden om een partij te creëren die alle leden echt vertegenwoordigt. Wij geloven dat echte verandering alleen kan voortkomen uit mensen zelf. De Piratenpartij geeft haar leden dus een zo groot mogelijke vrijheid om op alle vlakken van de partij mee te denken en mee te helpen. Niet het bestuur of de partij-elite maar de leden hebben de meeste invloed. Technische hulpmiddelen zoals Loomio maken een constante input van de leden mogelijk.

De som en de gemeenschappelijke deler

De Piratenpartij is een nationale partij in een internationaal netwerk van Piratenpartijen. In meer dan 60 landen in de wereld is op het moment een Piratenpartij actief.

archief/concepten/tkprogramma/overons.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/11 21:23 door KapiteinG