Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:contact

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
archief:contact [2016/12/11 13:13]
Jos [Aanspreekpunten]
archief:contact [2018/01/21 21:20]
Azonata ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing
Regel 1: Regel 1:
 ====== Beknopte contact informatie ====== ====== Beknopte contact informatie ======
-**Zie [[:​communicatie|hier]] voor een volledig overzicht van alle communicatiekanalen.**+ 
 +**Zie [[archief:​communicatie|hier]] voor een volledig overzicht van alle communicatiekanalen.**
  
 ===== Algemeen ===== ===== Algemeen =====
 +
 Voor algemene vragen kan je altijd naar het [[bestuur@piratenpartij.nl|Bestuur]] mailen of contact met ons zoeken op ons [[https://​webchat.pirateirc.net/?​channels=piratenpartij|IRC kanaal]]. Voor algemene vragen kan je altijd naar het [[bestuur@piratenpartij.nl|Bestuur]] mailen of contact met ons zoeken op ons [[https://​webchat.pirateirc.net/?​channels=piratenpartij|IRC kanaal]].
  
Regel 8: Regel 10:
  
 ===== Pers ===== ===== Pers =====
-Ben je een journalist en wil je een interview of zoek je informatie: mail dan naar [[press@piratenpartij.nl]]. De perswoordvoerder is Dirk Poot: 06-46751675. Bestuursverantwoordelijke voor communicatie is Henk Heslinga 06-45226261 
  
 +Ben je een journalist en wil je een interview of zoek je informatie: mail dan naar [[press@piratenpartij.nl|press@piratenpartij.nl]]. De perswoordvoerder is Dirk Poot: 06-46751675. Bestuursverantwoordelijke voor communicatie is Henk Heslinga 06-45226261
  
 ===== Lidmaatschap ===== ===== Lidmaatschap =====
 +
 Heb je vragen over je partijlidmaatschap,​ mail dan naar de [[secretaris@piratenpartij.nl|Secretaris]]. Heb je vragen over je partijlidmaatschap,​ mail dan naar de [[secretaris@piratenpartij.nl|Secretaris]].
  
 ===== Vrijwilligers ===== ===== Vrijwilligers =====
-Wil je actief worden voor de partij, mail je kwaliteiten en vaardigheden dan naar [[vrijwilligers@piratenpartij.nl]].+ 
 +Wil je actief worden voor de partij, mail je kwaliteiten en vaardigheden dan naar [[vrijwilligers@piratenpartij.nl|vrijwilligers@piratenpartij.nl]].
  
 ===== Sociale media ===== ===== Sociale media =====
 +
 Via [[http://​www.facebook.com/​Piratenpartij|Facebook]],​ [[http://​www.reddit.com/​r/​Piratenpartij/​|Reddit]] en [[https://​twitter.com/​Piratenpartij|Twitter]] kan je ons bereiken en volgen. Vaak zijn er ook mensen te vinden op ons [[https://​webchat.pirateirc.net/?​channels=piratenpartij|IRC kanaal]]. Via [[http://​www.facebook.com/​Piratenpartij|Facebook]],​ [[http://​www.reddit.com/​r/​Piratenpartij/​|Reddit]] en [[https://​twitter.com/​Piratenpartij|Twitter]] kan je ons bereiken en volgen. Vaak zijn er ook mensen te vinden op ons [[https://​webchat.pirateirc.net/?​channels=piratenpartij|IRC kanaal]].
  
Regel 26: Regel 31:
 1101 CA, Amsterdam Zuid-Oost 1101 CA, Amsterdam Zuid-Oost
  
 +===== Organen, afdelingen, commissies en werkgroepen =====
  
-===== Organen, afdelingen, commissies en werkgroepen===== +^Organisatie ​ ^Titel ​ ^Mail  ^IRC  ^Wiki-pagina  ​| 
-^ Organisatie ​ ^ Titel  ^ Mail  ^ IRC  ^ Wiki-pagina  ​^ +|**Organen** ​  ​|Bestuur ​ |[[bestuur@piratenpartij.nl|bestuur@piratenpartij.nl]] ​ |[[https://​webchat.pirateirc.net/?​channels=ppnl-bestuur|#​ppnl-bestuur]] ​ |[[archief:orgaan:​bestuur|Bestuur]] ​ | 
-| **Organen** ​ | Bestuur ​ |[[bestuur@piratenpartij.nl]] ​ |[[https://​webchat.pirateirc.net/?​channels=ppnl-bestuur|#​ppnl-bestuur]] ​ |[[orgaan:​bestuur|Bestuur]] ​ | +| ::: |Ledenraad ​ |[[ledenraad@piratenpartij.nl|ledenraad@piratenpartij.nl]] ​ |[[https://​webchat.pirateirc.net/?​channels=ppnl-ledenraad|#​ppnl-ledenraad]] ​ |[[:orgaan:​ledenraad|Ledenraad]] ​ | 
-| :::  | Ledenraad ​ |[[ledenraad@piratenpartij.nl]] ​ |[[https://​webchat.pirateirc.net/?​channels=ppnl-ledenraad|#​ppnl-ledenraad]] ​ |[[orgaan:​ledenraad|Ledenraad]] ​ | +| ::: |Presidium ​ |[[presidium@piratenpartij.nl|presidium@piratenpartij.nl]] ​ |[[https://​webchat.pirateirc.net/?​channels=ppnl-presidium|#​ppnl-presidium]] ​ |[[:orgaan:​presidium|Presidium]] ​ | 
-| :::  | Presidium ​ |[[presidium@piratenpartij.nl]] ​ |[[https://​webchat.pirateirc.net/?​channels=ppnl-presidium|#​ppnl-presidium]] ​ |[[orgaan:​presidium|Presidium]] ​ | +| ::: |Internationaal ​ |[[internationaal@piratenpartij.nl|internationaal@piratenpartij.nl]] ​ |[[https://​webchat.pirateirc.net/?​channels=ppnl-internationaal|#​ppnl-internationaal]] ​ |[[archief:orgaan:​internationaal|Internationaal]] ​ | 
-| :::  | Internationaal ​ |[[internationaal@piratenpartij.nl]] ​ |[[https://​webchat.pirateirc.net/?​channels=ppnl-internationaal|#​ppnl-internationaal]] ​ |[[orgaan:​internationaal|Internationaal]] ​ | +|**Afdelingen** ​  ​|50+  |[[50plus@piratenpartij.nl|50plus@piratenpartij.nl]] ​ |[[https://​webchat.pirateirc.net/?​channels=ppnl-50plus|#​ppnl-50plus]] ​ |[[archief:afdeling:​50plus|50 Plus]] ​ | 
-| **Afdelingen** ​ | 50+  |[[50plus@piratenpartij.nl]] ​ |[[https://​webchat.pirateirc.net/?​channels=ppnl-50plus|#​ppnl-50plus]] ​ |[[afdeling:​50plus|50 Plus]] ​ | +| ::: |Jongeren ​ |[[jongeren@piratenpartij.nl|jongeren@piratenpartij.nl]] ​ |[[https://​webchat.pirateirc.net/?​channels=ppnl-jongeren|#​ppnl-jongeren]] ​ |[[archief:afdeling:​jongeren|Jongeren]] ​ | 
-| :::  | Jongeren ​ |[[jongeren@piratenpartij.nl]] ​ |[[https://​webchat.pirateirc.net/?​channels=ppnl-jongeren|#​ppnl-jongeren]] ​ |[[afdeling:​jongeren|Jongeren]] ​ | +| ::: |Regionaal ​ |[[regionaal@piratenpartij.nl|regionaal@piratenpartij.nl]] ​ |[[https://​webchat.pirateirc.net/?​channels=ppnl-regionaal|#​ppnl-regionaal]] ​ |[[archief:afdeling:​regionaal|Regionaal]] ​ | 
-| :::  | Regionaal ​ |[[regionaal@piratenpartij.nl]] ​ |[[https://​webchat.pirateirc.net/?​channels=ppnl-regionaal|#​ppnl-regionaal]] ​ |[[afdeling:​regionaal|Regionaal]] ​ | +|**Commissies** ​  ​|Programmacommissie ​ |[[programmacommissie@lists.piratenpartij.nl|programmacommissie@lists.piratenpartij.nl]] ​ |[[https://​webchat.pirateirc.net/?​channels=ppnlprogcie|#​ppnlprogcie]] ​ |[[archief:​commissie:​programma|Programmacommissie]] ​ | 
-| **Commissies** ​ | Programmacommissie ​ |[[programmacommissie@lists.piratenpartij.nl]] ​ |[[https://​webchat.pirateirc.net/?​channels=ppnlprogcie|#​ppnlprogcie]] ​ |[[:​commissie:​programma|Programmacommissie]] ​ | +| ::: |Kascommissie ​ |[[kascommissie@piratenpartij.nl|kascommissie@piratenpartij.nl]] ​ |[[https://​webchat.pirateirc.net/?​channels=ppnl-kascommissie|#​ppnl-kascommissie]] ​ |[[:commissie:​kas|Kascommissie]] ​ | 
-| :::  | Kascommissie ​ |[[kascommissie@piratenpartij.nl]] ​ |[[https://​webchat.pirateirc.net/?​channels=ppnl-kascommissie|#​ppnl-kascommissie]] ​ |[[commissie:​kas|Kascommissie]] ​ | +| ::: |Beroepscommissie ​ |[[beroepscommissie@piratenpartij.nl|beroepscommissie@piratenpartij.nl]] ​ |[[https://​webchat.pirateirc.net/?​channels=ppnl-beroepscommissie|#​ppnl-beroepscommissie]] ​ |[[:commissie:​beroeps|Beroepscommissie]] ​ | 
-| :::  | Beroepscommissie ​ |[[beroepscommissie@piratenpartij.nl]] ​ |[[https://​webchat.pirateirc.net/?​channels=ppnl-beroepscommissie|#​ppnl-beroepscommissie]] ​ |[[commissie:​beroeps|Beroepscommissie]] ​ | +|**Werkgroepen** ​  ​|Communicatie ​ |[[communicatie@piratenpartij.nl|communicatie@piratenpartij.nl]] ​ |[[https://​webchat.pirateirc.net/?​channels=ppnl-communicatie|#​ppnl-communicatie]] ​ |[[archief:werkgroep:​communicatie|Communicatie]] ​ | 
-| **Werkgroepen** ​ | Communicatie ​ |[[communicatie@piratenpartij.nl]] ​ |[[https://​webchat.pirateirc.net/?​channels=ppnl-communicatie|#​ppnl-communicatie]] ​ |[[werkgroep:​communicatie|Communicatie]] ​ | +| ::: |Vormgeving ​ |[[luc.boon@piratenpartij.nl|luc.boon@piratenpartij.nl]] ​ |   ​|[[:werkgroep:​vormgeving|Vormgeving]] ​ | 
-| :::  | Vormgeving ​ |[[luc.boon@piratenpartij.nl]] ​ |  |[[werkgroep:​vormgeving|Vormgeving]] ​ | +| ::: |ICT  |[[ict@piratenpartij.nl|ict@piratenpartij.nl]] ​ |[[https://​webchat.pirateirc.net/?​channels=ppnl-ict|#​ppnl-ict]] ​ |[[:werkgroep:​ict|ICT]] ​ | 
-| :::  | ICT  |[[ict@piratenpartij.nl]] ​ |[[https://​webchat.pirateirc.net/?​channels=ppnl-ict|#​ppnl-ict]] ​ |[[werkgroep:​ict|ICT]] ​ | +| ::: |Financiën ​ |[[financien@piratenpartij.nl|financien@piratenpartij.nl]] ​ |[[https://​webchat.pirateirc.net/?​channels=ppnl-financien|#​ppnl-financien]] ​ |[[archief:werkgroep:​financien|Financiën]] ​ | 
-| :::  | Financiën ​ |[[financien@piratenpartij.nl]] ​ |[[https://​webchat.pirateirc.net/?​channels=ppnl-financien|#​ppnl-financien]] ​ |[[werkgroep:​financien|Financiën]] ​ | +| ::: |Inlichtingen ​ |[[inlichtingen@piratenpartij.nl|inlichtingen@piratenpartij.nl]] ​ |[[https://​webchat.pirateirc.net/?​channels=ppnl-inlichtingen|#​ppnl-inlichtingen]] ​ |[[archief:werkgroep:​inlichtingen|Inlichtingen]] ​ | 
-| :::  | Inlichtingen ​ |[[inlichtingen@piratenpartij.nl]] ​ |[[https://​webchat.pirateirc.net/?​channels=ppnl-inlichtingen|#​ppnl-inlichtingen]] ​ |[[werkgroep:​inlichtingen|Inlichtingen]] ​ | +| ::: |Onderzoek ​ |[[onderzoek@piratenpartij.nl|onderzoek@piratenpartij.nl]] ​ |[[https://​webchat.pirateirc.net/?​channels=ppnl-onderzoek|#​ppnl-onderzoek]] ​ |[[archief:werkgroep:​onderzoek|Onderzoek]] ​ | 
-| :::  | Onderzoek ​ |[[onderzoek@piratenpartij.nl]] ​ |[[https://​webchat.pirateirc.net/?​channels=ppnl-onderzoek|#​ppnl-onderzoek]] ​ |[[werkgroep:​onderzoek|Onderzoek]] ​ | +| ::: |Democratie ​ |[[democratie@piratenpartij.nl|democratie@piratenpartij.nl]] ​ |[[https://​webchat.pirateirc.net/?​channels=ppnl-democratie|#​ppnl-democratie]] ​ |[[archief:werkgroep:​democratie|Democratie]] ​ | 
-| :::  | Democratie ​ |[[democratie@piratenpartij.nl]] ​ |[[https://​webchat.pirateirc.net/?​channels=ppnl-democratie|#​ppnl-democratie]] ​ |[[werkgroep:​democratie|Democratie]] ​ | +| ::: |Organisatie ​ |[[organisatie@piratenpartij.nl|organisatie@piratenpartij.nl]] ​ |[[https://​webchat.pirateirc.net/?​channels=ppnl-organisatie|#​ppnl-organisatie]] ​ |[[archief:werkgroep:​organisatie|Organisatie]] ​ |
-| :::  | Organisatie ​ |[[organisatie@piratenpartij.nl]] ​ |[[https://​webchat.pirateirc.net/?​channels=ppnl-organisatie|#​ppnl-organisatie]] ​ |[[werkgroep:​organisatie|Organisatie]] ​ |+
  
 ===== Aanspreekpunten ===== ===== Aanspreekpunten =====
  
 ^   ​^ ​ Naam  ^  Eerste aanspreekpunt ​ ^  Tweede aanspreekpunt ​ ^  Contactinfomratie ​ | ^   ​^ ​ Naam  ^  Eerste aanspreekpunt ​ ^  Tweede aanspreekpunt ​ ^  Contactinfomratie ​ |
-|  **Orgaan** ​   |Bestuur ​ |Henk Heslinga ​ |Annet Baart  ​| ​ [[bestuur@piratenpartij.nl|bestuur@piratenpartij.nl]] ​  | +|  **Orgaan** ​   |Bestuur ​ |Vincent van der Velde  |Michiel Dulfer ​ ​| ​ [[bestuur@piratenpartij.nl|bestuur@piratenpartij.nl]] ​  | 
-| ::: |Leden ​ |Arjen Halma  |Steven Russchenberg ​ ​| ​ [[secretariaat@piratenpartij.nl|secretariaat@piratenpartij.nl]] ​  |+| ::: |Leden ​ |Michiel Dulfer ​ |Vincent van der Velde  ​| ​ [[secretariaat@piratenpartij.nl|secretariaat@piratenpartij.nl]] ​  |
 | ::: |Ledenraad ​ |Arnoud Mulder ​ |?  |  [[ledenraad@piratenpartij.nl|ledenraad@piratenpartij.nl]] ​  | | ::: |Ledenraad ​ |Arnoud Mulder ​ |?  |  [[ledenraad@piratenpartij.nl|ledenraad@piratenpartij.nl]] ​  |
-| ::: |Presidium ​ |Wim van den Dool  ​| ​  ​|  [[presidium@piratenpartij.nl|presidium@piratenpartij.nl]] ​  |+| ::: |Presidium ​ |Martin ​van Vuuren ​ |Joran Tibor de Jong  ​|  [[presidium@piratenpartij.nl|presidium@piratenpartij.nl]] ​  |
 |  **Werkgroep** ​   |Communicatie ​ |Frank Wijnans ​ |   ​| ​ [[communicatie@piratenpartij.nl|communicatie@piratenpartij.nl]] ​  | |  **Werkgroep** ​   |Communicatie ​ |Frank Wijnans ​ |   ​| ​ [[communicatie@piratenpartij.nl|communicatie@piratenpartij.nl]] ​  |
 | ::: |Vormgeving ​ |?  |   ​| ​  | | ::: |Vormgeving ​ |?  |   ​| ​  |
Regel 60: Regel 65:
 | ::: |Internationaal ​ |Henk Heslinga ​ |   ​| ​ [[internationaal@piratenpartij.nl|internationaal@piratenpartij.nl]] ​  | | ::: |Internationaal ​ |Henk Heslinga ​ |   ​| ​ [[internationaal@piratenpartij.nl|internationaal@piratenpartij.nl]] ​  |
 | ::: |Democratie ​ |Steven Russchenberg ​ |Wiel Maessen ​ |  [[democratie@piratenpartij.nl|democratie@piratenpartij.nl]] ​  | | ::: |Democratie ​ |Steven Russchenberg ​ |Wiel Maessen ​ |  [[democratie@piratenpartij.nl|democratie@piratenpartij.nl]] ​  |
-| ::: |Inlichtingen ​ |wordt overgebracht naar de Ledenraad ​ |   ​| ​ [[inlichtingen@piratenpartij.nl|inlichtingen@piratenpartij.nl]] ​  | 
 | ::: |Onderzoek ​ |wordt overgebracht naar de Ledenraad ​ |Wiel Maessen ​ |  [[onderzoek@piratenpartij.nl|onderzoek@piratenpartij.nl]] ​  | | ::: |Onderzoek ​ |wordt overgebracht naar de Ledenraad ​ |Wiel Maessen ​ |  [[onderzoek@piratenpartij.nl|onderzoek@piratenpartij.nl]] ​  |
 | ::: |Organisatie ​ |?  |   ​| ​ [[organisatie@piratenpartij.nl|organisatie@piratenpartij.nl]] ​  | | ::: |Organisatie ​ |?  |   ​| ​ [[organisatie@piratenpartij.nl|organisatie@piratenpartij.nl]] ​  |
 | ::: |Afdelingen ​ |Rico Brouwer ​ |   ​| ​ [[support@piratenpartij.nl|support@piratenpartij.nl]] ​  | | ::: |Afdelingen ​ |Rico Brouwer ​ |   ​| ​ [[support@piratenpartij.nl|support@piratenpartij.nl]] ​  |
-|  **Commissies** ​   |Beroepscommissie ​ |Vacature ​ ​| ​  ​| ​ [[beroepscommissie@piratenpartij.nl|beroepscommissie@piratenpartij.nl]] ​  | +|  **Commissies** ​   |Beroepscommissie ​ |Peter Roozemaal (voorlopig) ​ ​| ​  ​| ​ [[beroepscommissie@piratenpartij.nl|beroepscommissie@piratenpartij.nl]] ​  | 
-| ::: |Kascommissie ​ |Vacature ​ |Vacature ​ ​| ​ [[kascommissie@piratenpartij.nl|kascommissie@piratenpartij.nl]] ​  | +| ::: |Kascommissie ​ |Jonathan van Dijken ​ |Ricardo Tetteroo ​ ​| ​ [[kascommissie@piratenpartij.nl|kascommissie@piratenpartij.nl]] ​  | 
-| ::: |Programmacommissie ​ |Steven Russchenberg ​ ​| ​  ​| ​ [[programmacommissie@piratenpartij.nl|programmacommissie@piratenpartij.nl]] ​  | +| ::: |Programmacommissie ​ |Jonathan van Dijken ​ ​| ​  ​| ​ [[programmacommissie@piratenpartij.nl|programmacommissie@piratenpartij.nl]] ​  |
- +
-\\ +
  
archief/contact.txt · Laatst gewijzigd: 2018/01/21 21:20 door Azonata