Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:eu2014:verkiezingen:programma

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
archief:eu2014:verkiezingen:programma [2017/04/18 00:49]
Azonata
archief:eu2014:verkiezingen:programma [2018/01/02 18:25] (huidige)
Azonata ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing
Regel 88: Regel 88:
 Het is natuurlijk goed mogelijk dat een lid van mening is dat hij of zij niet genoeg kennis bezit over een bepaald thema of dat een ander lid beter is in het beargumenteren van een gedeeld standpunt. Het is dan mogelijk om als lid je stem per thema of per voorstel over te dragen aan een ander lid. Het is natuurlijk goed mogelijk dat een lid van mening is dat hij of zij niet genoeg kennis bezit over een bepaald thema of dat een ander lid beter is in het beargumenteren van een gedeeld standpunt. Het is dan mogelijk om als lid je stem per thema of per voorstel over te dragen aan een ander lid.
  
-De Piratenpartij gebruikt een [[werkgroep:​democratie:​projecten:​liquid_feedback|Liquid Feedbacksysteem]] om de achterban te vragen wat die van bepaalde zaken vindt. De leden kunnen door middel van een feedback-systeem hun opmerkingen kwijt bij een voorstel, bijvoorbeeld wanneer ze van mening zijn dat er met een bepaald aspect rekening gehouden dient te worden. Op deze manier komt er een besluitvormingsproces tot stand dat breed gedragen wordt en waarin er overzicht ontstaat over verschillende belangen en aspecten van het besluit. De kans op een corrupte besluitvorming neemt op deze manier aanmerkelijk af; het gehele proces is transparant.+De Piratenpartij gebruikt een [[archief:werkgroep:​democratie:​projecten:​liquid_feedback|Liquid Feedbacksysteem]] om de achterban te vragen wat die van bepaalde zaken vindt. De leden kunnen door middel van een feedback-systeem hun opmerkingen kwijt bij een voorstel, bijvoorbeeld wanneer ze van mening zijn dat er met een bepaald aspect rekening gehouden dient te worden. Op deze manier komt er een besluitvormingsproces tot stand dat breed gedragen wordt en waarin er overzicht ontstaat over verschillende belangen en aspecten van het besluit. De kans op een corrupte besluitvorming neemt op deze manier aanmerkelijk af; het gehele proces is transparant.
  
 De Liquid Democracy software, is enorm in ontwikkeling. De Piratenpartij heeft gekozen voor het Liquid Feedbacksysteem omdat er een grote democratische potentie in herkend wordt. De partij werkt ook actief mee aan de ontwikkeling van deze software. De Liquid Democracy software, is enorm in ontwikkeling. De Piratenpartij heeft gekozen voor het Liquid Feedbacksysteem omdat er een grote democratische potentie in herkend wordt. De partij werkt ook actief mee aan de ontwikkeling van deze software.
Regel 187: Regel 187:
  
 === De inspraak moet gelijk zijn voor burgers en belangengroepen === === De inspraak moet gelijk zijn voor burgers en belangengroepen ===
-Veel [[wpnl>​lobbyen|lobbyisten]] worden uitgenodigd voor overleg om bestuurlijke voorstellen op te stellen. Hiermee hebben ze een voorsprong op de gewone burger, die pas inspraak krijgt als er een kant en klaar voorstel aan de politiek wordt aangeleverd. De Piratenpartij staat voor participatie en wil deze ongelijkheid opheffen. Dit kan door deze overleggen openbaar te maken, en in ieder geval de agenda en de notulen beschikbaar te maken op het internet. Hiermee kan ook de transparantie gegarandeerd worden. Tevens kan een [[werkgroep:​democratie:​projecten:​liquid_feedback|liquid feedbacksysteem]] helpen om burgers in een vroeg stadium te betrekken bij beleidsvorming. ​+Veel [[wpnl>​lobbyen|lobbyisten]] worden uitgenodigd voor overleg om bestuurlijke voorstellen op te stellen. Hiermee hebben ze een voorsprong op de gewone burger, die pas inspraak krijgt als er een kant en klaar voorstel aan de politiek wordt aangeleverd. De Piratenpartij staat voor participatie en wil deze ongelijkheid opheffen. Dit kan door deze overleggen openbaar te maken, en in ieder geval de agenda en de notulen beschikbaar te maken op het internet. Hiermee kan ook de transparantie gegarandeerd worden. Tevens kan een [[archief:werkgroep:​democratie:​projecten:​liquid_feedback|liquid feedbacksysteem]] helpen om burgers in een vroeg stadium te betrekken bij beleidsvorming. ​
  
 **[[:​archief:​eu2014:​verkiezingen:​programma|Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave.]]** **[[:​archief:​eu2014:​verkiezingen:​programma|Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave.]]**
Regel 605: Regel 605:
 Hoe dichter wetgeving bij de burger wordt gemaakt, hoe meer invloed van de burger mogelijk is. De huidige vorm van democratie is immers al meer dan 200 jaar oud en daarmee hoognodig aan vernieuwing toe. De technische mogelijkheden die we nu hebben maken het mogelijk om de burgers veel directer bij het beleidsproces te betrekken. In plaats van elke 4 of 5 jaar een stem uit te mogen brengen, wil de Piratenpartij burgers continu de mogelijkheid geven om invloed uit te oefenen op de politiek. Hoe dichter wetgeving bij de burger wordt gemaakt, hoe meer invloed van de burger mogelijk is. De huidige vorm van democratie is immers al meer dan 200 jaar oud en daarmee hoognodig aan vernieuwing toe. De technische mogelijkheden die we nu hebben maken het mogelijk om de burgers veel directer bij het beleidsproces te betrekken. In plaats van elke 4 of 5 jaar een stem uit te mogen brengen, wil de Piratenpartij burgers continu de mogelijkheid geven om invloed uit te oefenen op de politiek.
  
-Hiervoor zijn verschillende technische mogelijkheden in ontwikkeling,​ zoals [[werkgroep:​democratie:​projecten:​liquid_feedback|Liquid Feedback]]. De Piratenpartij is voor het verder ontwikkelen van deze mogelijkheden. In een volgende stap wil de Piratenpartij op lokaal niveau beginnen met het in de praktijk brengen van deze directe democratie. Indien mogelijk wordt dit proces steeds verder doorgevoerd naar landelijk en uiteindelijk Europees niveau. Dit is een proces dat meerdere jaren zal duren, maar de Piratenpartij wil er zo snel als verantwoord mogelijk is een begin mee maken.+Hiervoor zijn verschillende technische mogelijkheden in ontwikkeling,​ zoals [[archief:werkgroep:​democratie:​projecten:​liquid_feedback|Liquid Feedback]]. De Piratenpartij is voor het verder ontwikkelen van deze mogelijkheden. In een volgende stap wil de Piratenpartij op lokaal niveau beginnen met het in de praktijk brengen van deze directe democratie. Indien mogelijk wordt dit proces steeds verder doorgevoerd naar landelijk en uiteindelijk Europees niveau. Dit is een proces dat meerdere jaren zal duren, maar de Piratenpartij wil er zo snel als verantwoord mogelijk is een begin mee maken.
  
 Het Europese niveau is niet het meest geschikte om directe democratie in de praktijk te brengen, maar de Europese Unie zou wel experimenten op de lagere politieke niveau'​s kunnen bevorderen en faciliteren. Bij Europese consultaties,​ zoals bijvoorbeeld bij de [[wpnl>​Geschiedenis_van_het_Verdrag_tot_vaststelling_van_een_Grondwet_voor_Europa#​Ratificatie_door_de_lidstaten|Grondwet referenda]] en recent de [[http://​www.europarl.europa.eu/​news/​nl/​news-room/​content/​20140221IPR36632/​html/​Tabaksrichtlijn-voorkom-dat-jongeren-beginnen-met-roken|Tobacco Products Directive (tabaksrichtlijn)]] of de [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​consultations/​2013/​copyright-rules/​index_en.htm|copyright consultatie]],​ moeten de resultaten van die publieksconsultatie serieus worden genomen en niet de eigen inzichten worden doorgedrukt zoals nu gebeurt. Het Europese niveau is niet het meest geschikte om directe democratie in de praktijk te brengen, maar de Europese Unie zou wel experimenten op de lagere politieke niveau'​s kunnen bevorderen en faciliteren. Bij Europese consultaties,​ zoals bijvoorbeeld bij de [[wpnl>​Geschiedenis_van_het_Verdrag_tot_vaststelling_van_een_Grondwet_voor_Europa#​Ratificatie_door_de_lidstaten|Grondwet referenda]] en recent de [[http://​www.europarl.europa.eu/​news/​nl/​news-room/​content/​20140221IPR36632/​html/​Tabaksrichtlijn-voorkom-dat-jongeren-beginnen-met-roken|Tobacco Products Directive (tabaksrichtlijn)]] of de [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​consultations/​2013/​copyright-rules/​index_en.htm|copyright consultatie]],​ moeten de resultaten van die publieksconsultatie serieus worden genomen en niet de eigen inzichten worden doorgedrukt zoals nu gebeurt.
archief/eu2014/verkiezingen/programma.txt · Laatst gewijzigd: 2018/01/02 18:25 door Azonata