Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:orgaan:bestuur

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
archief:orgaan:bestuur [2017/05/12 22:59]
frodo [Vergaderingen]
archief:orgaan:bestuur [2018/07/29 14:16] (huidige)
Rico [Leden]
Regel 6: Regel 6:
  
 Het bestuur is een besloten orgaan en wordt aangesteld door de [[:​orgaan:​ledenraad|Ledenraad]],​ en telt minimaal 3 en maximaal 9 leden. De aanstelling geldt voor een kalenderjaar,​ tenzij de Ledenraad in bijzondere gevallen hier anders toe besluit. Het bestuur bevat minimaal een Voorzitter, een Secretaris en een Penningmeester - dit zijn statutaire titels, en tevens de enige wettelijke titels. Wel kan het bestuur intern diverse verantwoordelijkheden en taken toewijzen aan een bestuurslid. Het bestuur is een besloten orgaan en wordt aangesteld door de [[:​orgaan:​ledenraad|Ledenraad]],​ en telt minimaal 3 en maximaal 9 leden. De aanstelling geldt voor een kalenderjaar,​ tenzij de Ledenraad in bijzondere gevallen hier anders toe besluit. Het bestuur bevat minimaal een Voorzitter, een Secretaris en een Penningmeester - dit zijn statutaire titels, en tevens de enige wettelijke titels. Wel kan het bestuur intern diverse verantwoordelijkheden en taken toewijzen aan een bestuurslid.
- 
-Het bestuur is er om ervoor te zorgen dat de organisatie goed verloopt. De admiraliteit (ofwel het Bestuur) wordt gevormd door de Voorzitter, de Penningmeester,​ de Secretaris, een Vice-voorzitter en een Vice-vice-voorzitter. Het bestuur faciliteert de [[:​orgaan:​scheepsraad|Scheepsraad]],​ en behoudt vetorecht over de besluiten van de Scheepsraad. 
  
 ===== Taken ===== ===== Taken =====
Regel 17: Regel 15:
 ===== Uitgangspunten ===== ===== Uitgangspunten =====
  
-  * [[foundation:​beleidsplan2016|Concept Beleidsplan 2016]]+  * [[:foundation:​beleidsplan2016|Concept Beleidsplan 2016]]
   * [[:​foundation:​common_grounds|Common Grounds]]   * [[:​foundation:​common_grounds|Common Grounds]]
   * [[:​foundation:​declaration_of_principles|Pirate Party Declaration of Principles]]   * [[:​foundation:​declaration_of_principles|Pirate Party Declaration of Principles]]
Regel 36: Regel 34:
  
 ^  Functie ​ ^  Naam  ^  Alias  ^  E-mailadres ​ ^  Werkgroep ​ ^  Public Key  | ^  Functie ​ ^  Naam  ^  Alias  ^  E-mailadres ​ ^  Werkgroep ​ ^  Public Key  |
-|Voorzitter ​\\ Vice-penningmeester|  ​Vincent van der Velde  ​| ​  |[[vincent.van.der.velde@piratenpartij.nl|vincent.van.der.velde@piratenpartij.nl]] \\  <​penningmeester@piratenpartij.nl> ​ ​| ​  ​| ​  | +|[[:​orgaan:​bestuur:​functieprofiel:​secretaris|interim ​Voorzitter ​/ Secretaris]]  ​|  ​Gertjan Kleinpaste ​ ​| ​  |[[secretaris@piratenpartij.nl|]] ​ |   ​| ​  | 
-|[[:​orgaan:​bestuur:​penningmeester|Penningmeester]] \\  Interim-[[:​orgaan:​bestuur:​functieprofiel:​secretaris|Secretaris]]  |  Frodo Dooijewaard ​ |   ​| ​ [[secretaris@piratenpartij.nl|secretaris@piratenpartij.nl]] ​ \\  [[frodo.dooijewaard@piratenpartij.nl|frodo.dooijewaard@piratenpartij.nl]]  |   ​| ​  | +|[[:​orgaan:​bestuur:​penningmeester|Penningmeester]] ​ |  Frodo Dooijewaard ​ |   |[[penningmeester@piratenpartij.nl|]] ​ |   ​| ​  | 
-|Vice Voorzitter  ​|  ​Leo van Oudheusden ​ ​| ​  ​| ​  ​  |   | +|bestuurslid tot eerstkomende ALV|  ​Vincent ​van der Velde  ​| ​  |[[vincent.van.der.velde@piratenpartij.nl|]]  ​| ​  ​| ​  | 
-|Lid  |  Alex Straver ​ |   ​| ​  |   ​| ​  | +|   ​| ​    ​|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
-|Lid  |  Nils Vogels  ​|   ​| ​  |   ​| ​  | +
-|Lid  |  Abram Kleijweg ​ |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  | +
-|Lid  |  Michiel Dulfer ​ |   ​| ​  ​| ​  ​|D8BF182E ​ | +
-|Lid  |  Stefan Meun  ​|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  |+
  
 \\ \\
Regel 50: Regel 44:
 ===== Aanspreekpunten ===== ===== Aanspreekpunten =====
  
- ^  Naam  ​^ ​ Eerste aanspreekpunt ​ ^  Tweede aanspreekpunt ​ ​^ ​ Contactinfomratie  ​^ +  ​^  Naam  ^  Contactinfomratie  ​| 
-|  **Orgaan** ​ |Bestuur ​ ​|Vincent van der Velde  |Michiel Dulfer ​ ​| ​ [[bestuur@piratenpartij.nl]] ​ +|  **Orgaan** ​   |Bestuur ​ |  [[bestuur@piratenpartij.nl|]]   ​
-| :::  |Leden ​ ​|Michiel Dulfer ​ |Vincent van der Velde  ​| ​ [[secretariaat@piratenpartij.nl]] ​ +| ::: |Leden ​ |  [[secretariaat@piratenpartij.nl|]]   ​
-| :::  |Ledenraad ​ ​|Arnoud Mulder ​ |?  ​| ​ [[ledenraad@piratenpartij.nl]] ​ +| ::: |Ledenraad ​ |  [[ledenraad@piratenpartij.nl|]]   ​
-| :::  |Presidium  ​|Wim van den Dool  |   |  [[presidium@piratenpartij.nl]] ​ +| ::: |Presidium ​ |  [[presidium@piratenpartij.nl|]]   ​
-|  **Werkgroep** ​ |Communicatie  ​|?   ​| ​  |  [[communicatie@piratenpartij.nl]] ​ +|  **Werkgroep** ​   |Communicatie ​ |  [[communicatie@piratenpartij.nl|]]   ​
-| :::  |Vormgeving  ​|?   ​| ​  |   | +| ::: |Vormgeving ​ |   | 
-| :::  |ICT  ​|Sander Plas  |Wiel Maessen ​ ​| ​ [[ict@piratenpartij.nl]] ​ +| ::: |ICT  |  [[ict@piratenpartij.nl|]]   ​
-| :::  |Internationaal  ​|Henk Heslinga ​ |   |  [[internationaal@piratenpartij.nl]] ​ +| ::: |Internationaal ​ |  [[internationaal@piratenpartij.nl|]]   ​
-| :::  |Democratie ​ ​|Steven Russchenberg ​ |Wiel Maessen ​ ​| ​ [[democratie@piratenpartij.nl]] ​ +| ::: |Democratie ​ |  [[democratie@piratenpartij.nl|]]   ​
-| :::  |Inlichtingen  ​|wordt overgebracht naar de Ledenraad ​ |   |  [[inlichtingen@piratenpartij.nl]] ​ +| ::: |Inlichtingen ​ |  [[inlichtingen@piratenpartij.nl|]]   ​
-| :::  |Onderzoek ​ ​|wordt overgebracht naar de Ledenraad ​ |Wiel Maessen ​ ​| ​ [[onderzoek@piratenpartij.nl]] ​ +| ::: |Onderzoek ​ |  [[onderzoek@piratenpartij.nl|]]   ​
-| :::  |Organisatie  ​|?  |   |  [[organisatie@piratenpartij.nl]] ​ +| ::: |Organisatie ​ |  [[organisatie@piratenpartij.nl|]]   ​
-| :::  |Afdelingen ​ |Rico Brouwer ​ |  ​| ​ [[support@piratenpartij.nl|support@piratenpartij.nl]]  +| ::: |Afdelingen ​ |  [[support@piratenpartij.nl|]] ​  ​
-|  **Commissies** ​ |Beroepscommissie  ​|Vacature ​ |   |  [[beroepscommissie@piratenpartij.nl]] ​ +|  **Commissies** ​   |Beroepscommissie ​ |  [[beroepscommissie@piratenpartij.nl|]]   ​
-| :::  |Kascommissie ​ ​|Vacature ​ |Vacature ​ ​| ​ [[kascommissie@piratenpartij.nl]] ​ +| ::: |Kascommissie ​ |  [[kascommissie@piratenpartij.nl|]]   ​
-| :::  |Programmacommissie  ​|Steven Russchenberg ​ |   |  [[programmacommissie@piratenpartij.nl]] ​ | +| ::: |Programmacommissie ​ |  [[programmacommissie@piratenpartij.nl|]]   ​|
-===== Projecten =====+
  
-{{indexmenu>​orgaan:​bestuur:​projecten|js}}+\\
  
-===== Documentatie ===== 
  
-{{indexmenu>​orgaan:​bestuur|js}}+===== Projecten =====
  
-===== Vergaderingen =====+[[:​orgaan:​bestuur:​beleidsplan2017-2021|Beleidsplan 2017-2021]]
  
-Bestuursvergaderingen staan op de [[https://​piratenpartij.nl/​kalender/​|agenda]] en worden normaliter gehouden op Mumble. Deze vergaderingen zijn openbaar. Het bestuur ​kan besluiten voor één of meerdere agendapunten gebruik te maken van de besloten sectie. De [[:orgaan:ledenraad|Ledenraad]] ziet toe dat zaken niet onnodig intern zijn, en dat de interne punten correct behandeld worden.+{{indexmenu>​orgaan:bestuur:projecten|js}} 
 + 
 +===== Vergaderingen =====
  
 +Bestuursvergaderingen staan op de [[https://​piratenpartij.nl/​kalender/​|agenda]] en worden normaliter gehouden op Mumble. Deze vergaderingen zijn openbaar. Het bestuur kan besluiten voor één of meerdere agendapunten gebruik te maken van de besloten sectie. De [[:​orgaan:​ledenraad|Ledenraad]] ziet toe dat zaken niet onnodig intern zijn en dat de interne punten correct behandeld worden.
  
 ===== Notulen ===== ===== Notulen =====
Regel 117: Regel 112:
 ^  November ​ |  [[:​notulen:​bv:​november_2013#​november_2013|06]] ​  ​| ​ [[:​notulen:​bv:​november_2013#​november_20131|20]] ​  ​| ​  ​| ​  | ^  November ​ |  [[:​notulen:​bv:​november_2013#​november_2013|06]] ​  ​| ​ [[:​notulen:​bv:​november_2013#​november_20131|20]] ​  ​| ​  ​| ​  |
 ^  December ​ |  [[:​notulen:​bv:​december_2013#​december_2013|04]] ​  ​| ​ [[:​notulen:​bv:​december_2013#​december_20131|18]] ​  ​| ​  ​| ​  | ^  December ​ |  [[:​notulen:​bv:​december_2013#​december_2013|04]] ​  ​| ​ [[:​notulen:​bv:​december_2013#​december_20131|18]] ​  ​| ​  ​| ​  |
 +
 +===== Documentatie =====
 +
 +{{indexmenu>​orgaan:​bestuur|js}}
 +
 +\\
 +
 +
archief/orgaan/bestuur.1494622795.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2017/05/12 22:59 door frodo