Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:orgaan:bestuur

Dit is een oude revisie van het document!


Orgaan: Bestuur

Beschrijving

Het bestuur overziet de dagelijkse beleid- en besluitvoering van de Piratenpartij en is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de Piratenpartij. Het bestuur heeft bevoegdheid om besluiten te nemen die de partij aangaan, rapporteert aan en wordt gecontroleerd en geëvalueerd door de Ledenraad.

Het bestuur is een besloten orgaan en wordt aangesteld door de Ledenraad, en telt minimaal 3 en maximaal 9 leden. De aanstelling geldt voor een kalenderjaar, tenzij de Ledenraad in bijzondere gevallen hier anders toe besluit. Het bestuur bevat minimaal een Voorzitter, een Secretaris en een Penningmeester - dit zijn statutaire titels, en tevens de enige wettelijke titels. Wel kan het bestuur intern diverse verantwoordelijkheden en taken toewijzen aan een bestuurslid.

Het bestuur is er om ervoor te zorgen dat de organisatie goed verloopt. De admiraliteit (ofwel het Bestuur) wordt gevormd door de Voorzitter, de Penningmeester, de Secretaris, een Vice-voorzitter en een Vice-vice-voorzitter. Het bestuur faciliteert de Scheepsraad, en behoudt vetorecht over de besluiten van de Scheepsraad.

Taken

  • Zorgen dat alle posten bezet worden & nieuwe toevoegen indien nodig.
  • Het aan- en bijsturen van groepen
  • Bemiddeling bij conflicten.

Uitgangspunten

Communicatiekanalen

Publieke e-mailbestuur@piratenpartij.nl (Gedeeld door de Voorzitter en Secretaris)
Maillijstbestuur@lists.piratenpartij.nl (Besloten)
Wikihttps://wiki.piratenpartij.nl/orgaan:bestuur
IRC#ppnl-bestuur
IRC (Besloten)#ppnl-bestuurintern

Leden

Functie Naam Alias E-mailadres Werkgroep Public Key
Voorzitter
Vice-penningmeester
Vincent van der Velde vincent.van.der.velde@piratenpartij.nl
Penningmeester Frodo Dooijewaard penningmeester@piratenpartij.nl
Vice Voorzitter Leo van Oudheusden
Secretaris Alex Straver secretaris@piratenpartij.nl
Lid Nils Vogels
Lid Abram Kleijweg abram.kleijweg@piratenpartij.nl
Lid Michiel Dulfer D8BF182E
Lid Stefan Meun


Aanspreekpunten

Naam Eerste aanspreekpunt Tweede aanspreekpunt Contactinfomratie
Orgaan Bestuur Vincent van der Velde Michiel Dulfer bestuur@piratenpartij.nl
Leden Michiel Dulfer Vincent van der Velde secretariaat@piratenpartij.nl
Ledenraad Arnoud Mulder ? ledenraad@piratenpartij.nl
Presidium Wim van den Dool presidium@piratenpartij.nl
Werkgroep Communicatie ? communicatie@piratenpartij.nl
Vormgeving ?
ICT Sander Plas Wiel Maessen ict@piratenpartij.nl
Internationaal Henk Heslinga internationaal@piratenpartij.nl
Democratie Steven Russchenberg Wiel Maessen democratie@piratenpartij.nl
Inlichtingen wordt overgebracht naar de Ledenraad inlichtingen@piratenpartij.nl
Onderzoek wordt overgebracht naar de Ledenraad Wiel Maessen onderzoek@piratenpartij.nl
Organisatie ? organisatie@piratenpartij.nl
Afdelingen Rico Brouwer support@piratenpartij.nl
Commissies Beroepscommissie Vacature beroepscommissie@piratenpartij.nl
Kascommissie Vacature Vacature kascommissie@piratenpartij.nl
Programmacommissie Steven Russchenberg programmacommissie@piratenpartij.nl

Projecten

Documentatie

Vergaderingen

Bestuursvergaderingen staan op de agenda en worden normaliter gehouden op Mumble. Deze vergaderingen zijn openbaar. Het bestuur kan besluiten voor één of meerdere agendapunten gebruik te maken van de besloten sectie. De Ledenraad ziet toe dat zaken niet onnodig intern zijn en dat de interne punten correct behandeld worden.

Notulen

2015
Maand Vergaderingen op datum
Januari 14 25
Februari 11 25
Maart 01 25
April 08 26
Mei 20 31
Juni 17
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December
2014
Maand Vergaderingen op datum
Januari 01 15
Februari 09 12 23 26
Maart 26 30
April 09 23 27
Mei 07 18
Juni 04 18 29
Juli 02 16 30
Augustus 03 20 27
September 10 24 28
Oktober 22
November 9 19
December 3 7 17 28
2013
Maand Vergaderingen op datum
Augustus 28
September 04 18 25
Oktober 02 09 23
November 06 20
December 04 18
archief/orgaan/bestuur.1498573731.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2017/06/27 16:28 door frodo