Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:persberichten:april_2010

Persberichten Piratenpartij april 2010

Nieuwe ACTA besprekingen in zicht (13-04-2010)

Geachte PiratenPartij leden,

De aanstaande ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) 1) besprekingen deze maand in Mexico worden deels bekostigd door grote mediabedrijven, dit terwijl ACTA is voorgesteld als een FTA (Free trade agreement). Landen als bijvoorbeeld India kennen de EU/USA trucs en spreken in plaats van FTA's over CEPA's, wat voor Comprehensive Economic Partnership Agreement's staat. Na GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) hebben meer een meer FTA's het woord “free” misbruikt en worden er dubieuse clausules geïmplementeerd. Ditmaal probeert men middels een achterdeur op draconische wijze “piraterij” aan te pakken. Wat dit met vrije handel van doen heeft zien wij niet in.

De Piraten Partij Nederland gaat zo spoedig mogelijk alle verzamelde informatie bij elkaar leggen en vergelijken. Dit omvat onder andere de door Heemskerk beantwoorde Kamervragen, alsmede mislukte WOB (Wet Openbaarheid van Bestuur) verzoeken van andere activisten. Jouw hulp is hierbij welkom! Onlangs hebben wij in samenwerking met PPI (Pirate Parties International) al het volgende kenbaar gemaakt:

De ACTA onderhandelingspartners, onder wie de grootste economieën in de wereld, willen een effectief mondiaal handelsakkoord zo spoedig mogelijk in 2010 bereiken. Uitgelekte details over deze overeenkomst zijn te vinden op de Wikileaks 2), de website van the European Digital Rights Initiative (EDRi) 3) en de Foundation for a Free Information Infrastructure (FFII) 4). Het in de Verenigde Staten gevestigde Knowledge Ecologie International 5) heeft ook uitgebreide analyses van de tot zo ver beschikbare informatie gepubliceerd.

Samen met de media hebben deze NGO's (niet-gouvernementele organisaties) hun grote bezorgdheid geuit met betrekking tot zowel de onderhandelingstactieken en de beweerde inhoud van het verdrag.

De onderhandelingen zijn geheim gehouden voor zowel de populatie als nationale parlementen. Dit is schadelijk voor de democratie en zal corruptie in de mondiale samenleving stimuleren. De inhoud van het verdrag wordt gedeeld met corporatieve lobbyisten onder scherp toezicht van “adviseurs”, maar tot nu toe heeft slechts één vertegenwoordiger van het maatschappelijk middenveld in de VS toestemming gekregen om inzage in documenten te krijgen, slechts na ondertekening van een overeenkomst die openbaarmaking verbiedt.

Elke getroffen belanghebbende - met inbegrip van de Europese vereniging van ISP's (EuroISPA) 6) en ISP's over de hele wereld die geen verband met de IPR-lobby (Intellectual Property Rights) hebben - werden buiten de onderhandelingen gehouden. Geen andere belanghebbenden dan de IPR-afhankelijke belanghebbenden hebben toestemming voor inzage in ACTA-documenten en/of om commentaar te leveren gekregen. Waaronder leden van uw eigen parlement. 7)

Het verdrag lijkt op de Amerikaanse DMCA-wetgeving en bevat uitzonderlijk hoge minimumnormen voor de bescherming van intellectuele eigendomsrechten, in directe strijd met academische rapporten en zonder open of publiek debat. De ACTA-onderhandelaars zijn zich heel bewust van het feit dat het verdrag zeer moeilijk te wijzigen zal zijn als het eenmaal ondertekend is, waardoor het effect vergroot wordt.

Uit eerdere ervaring met IPR-gerelateerde verdragen blijkt dat de controversiële overeenkomsten die op een mondiaal niveau ingevoerd worden - in tegenstelling tot verwachtingen van naties - afgedwongen bij onderhandelingspartners die niet opgewassen zijn tegen hun sterkere collega's worden.

Deze overeenkomsten zijn opmerkelijk obstructief voor ontwikkelingslanden die nog niet beschikken over een ontwikkelde Intellectual Property-industrie. Ze belemmeren zowel de binnenlandse investeringen als de industriële ontwikkeling in deze landen. In sommige gevallen werden wereldwijde IP problemen opgelost door gelijke handelsovereenkomsten. Dit resulteerde tevens in de gezondheidsmisdaden van de biopiraterij (het patenteren van erfelijk materiaal).

De manier waarop over dit verdrag onderhandeld wordt is een teken dat het verdrag afgeschaft moet worden. Maar ook hoe dit verdrag een risico vormt voor de markt, de diversiteit en de industriële ontwikkeling in zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden is erg angstaanjagend.

ACTA lijkt te sterk op een corporatieve dictatuur, die zich niet druk maakt om de duurzame ontwikkeling van de samenleving, om burgerlijke vrijheden en democratische processen. Dit verdrag beoogt de tenuitvoerlegging van extreme veranderingen in het beleid op mondiaal niveau - zonder de deelname van een van de globale gemeenschappen, zelfs niet één gemeenschap van de onderhandelende landen die zich over de hele wereld bevinden!

Deze kwestie heeft niet alleen invloed op de Piraten Partijen van deze wereld, maar ook elk persoon en alle organisaties die betrekking tot democratie hebben. Wij verzoeken u dringend om deze kwestie aan het licht te stellen, het publiek in uw land te informeren en tevens aanzet te geven om ACTA onderhandelingen snel te beëindigen. Anders kan het wel eens te laat zijn om een einde te maken aan deze waanzin.

Enkele ideeën om actie te ondernemen:

 • Informeer het publiek! Artikelen publiceren in uw blog en/of in de pers.
 • Vraag uw regering maatregelen te nemen en start een eventueel proces-onderzoek. - Schrijf naar uw officiële lokale politici en moedig anderen aan hetzelfde te doen!
 • Pleit voor een nationale actiedag.
 • Plaats het probleem in uw verkiezingsprogramma / manifest.
 • Organiseer een demonstratie tegen het verdrag.
 • Controleer uw juridische mogelijkheden om een rechtszaak tegen het proces van ACTA, dwz. tot bij de hoogste mogelijke nationale rechter.
 • Zorg voor vrije onderhandelingen over ACTA voor Piratenpartij leden en het grote publiek.
 • Maak en verspreid informatiemateriaal en folders voor het publiek en de Piratenpartij community.
 • Informeer zo veel mogelijk mensen. Zorg ook dat de pers niet is afgeleid door de term “Counterfeiting” in ACTA. Zoals Christian Engström, MEP, benadrukt 8) gaat ACTA voornamelijk over auteursrechtenhandhaving. Er staat meer beschreven over het auteursrecht dan over namaak van fysieke producten en merken.
 • Uit jouw bezorgdheid over deze overeenkomst, volgens het Knowledge Ecology International, is ACTA een Amerikaans nationaal beveiligingsprobleem? Neem de motivatie voor transparantie in twijfel! Vooral in uw land!
 • Pleit voor een transparantere locatie! Mexico is volgens de Mexicaanse Piratenpartij een van de meest corrupte landen in de wereld, de bespreking van ACTA daar zal het hele proces alleen maar onduidelijker maken. We hebben een land nodig met een betere transparantie, voor het maken van beslissingen m.b.t. toekomst van de file-sharing en het internet. Een plek waar de media niet in dienst is van de staat of vice versa.

Voor alle Piratenpartijen die betrokken zijn bij lokale verkiezingen, verspreid het woord en verspreid informatie over ACTA.

Met vriendelijke groet,

jasper.mokkink@piratenpartij.nl & samir.allioui@piratenpartij.nl

Piratenpartij klaar voor verkiezingsrace (13-04-2010)

De Piratenpartij is woensdagmiddag 10 maart officieel geregistreerd bij de Kamer van Koophandel als politieke vereniging. Daarnaast zijn ook haar statuten vastgelegd bij de notaris. De Piratenpartij is hiermee een stap dichter bij deelname aan de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni.

De Piratenpartij is opgericht om rechten van burgers te beschermen in tijden van digitalisering. Om dit te bereiken is de partij zowel op landelijk als op internationaal niveau actief. Bij verkiezingsdeelname zal de partij zich hard maken voor privacy en vrij gebruik van informatie.

'Het is makkelijk te zeggen dat wij een pro-downloaden partij zijn,' Zo zegt voorzitter Samir Allioui, 'maar dit is slechts het gevolg van onze standpunten omtrent privacy. Om in deze tijd het auteursrecht nog te handhaven moet alle digitale communicatie van ieder persoon grondig geïnspecteerd worden. Dit is wat de wet nu aan Internet Service Providers dreigt op te leggen, volgens ons een onacceptabele inbreuk op de privacy. Voor het postbedrijf is het zelfs bij wet verboden de post te openen.'

'De Piratenpartij is van mening dat huidige wetgevers zich slecht bewust zijn van de geweldige mogelijkheden en gevaren die digitalisering met zich mee brengt. Het is ons doel die kennis wel in de kamer te brengen.' Zo vervolgt Allioui. 'De mogelijkheden zijn immens, er wordt immers meer muziek, beeld en tekst gemaakt dan ooit tevoren. Eveneens zijn er grote gevaren; als er eenmaal een vingerafdruk genomen is, is het op termijn niet meer te controleren wie er allemaal toegang toe hebben. Het is tijd dat mensen met verstand van zaken onze rechten gaan waarborgen.'

Voordat officiële verkiezingsdeelname mogelijk is, zal de Piratenpartij voor de waarborgsom van de Kiesraad nog zo'n 12.000 euro aan fondsen moeten werven. Ook zal zij 30 handtekeningen per kieskring moeten verzamelen.

De eerste Piratenpartij werd in 2006 in Zweden opgericht. Sindsdien zijn er in meer dan 40 landen over de hele wereld andere Piratenpartijen begonnen. Ongeregistreerd is de Nederlandse Piratenpartij al actief sinds 2006, maar zal op 9 juni voor het eerst aan verkiezingen meedoen.

Oproep kandidaatstelling (13-04-2010)

De Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni komen snel dichterbij, en de Nederlandse Piratenpartij is op zoek naar kandidaten voor de kieslijst. Om een betere indruk te krijgen van de standpunten van de Piratenpartij kunt u onze website en deze promo-video bekijken.

Kandidaten voor de Piratenpartij moeten het programma ondersteunen, in het bijzonder de Uppsala verklaring. Daarnaast moeten ze kennis van zaken hebben in een voor ons programma relevant vakgebied, en hier gepassioneerd en overtuigend over kunnen debatteren. Zij moeten in ieder geval de volgende drie punten ondersteunen:

 • Waarborging van burger- en constitutionele rechten; privacy in het bijzonder.
 • Drastische hervormingen van het auteursrecht.
 • Drastische hervormingen van het octrooirecht.

Als u het verband tussen deze standpunten niet kunt inzien, mag u stoppen met lezen.

Op zondag 28 maart maken we de lijsttrekker en de eerste namen van onze kieslijst bekend: wil je hier tussen zitten, stuur dan uw aanmelding zo snel mogelijk, uiterlijk vrijdag 26 maart 23:59 uur. Op zondag 28 maart om 13:00 is een informatiebijeenkomst voor alle potentiële kandidaten. Indien u op de lijst wilt komen, wordt uw aanwezigheid bijzonder op prijs gesteld. De kandidaatstelling sluit 2 april; op 5 april worden de kandidaten bekend gemaakt.

Denkt u dat u een geschikte kandidaat bent, stuur dan een e-mail met uw naam en CV naar kandidaten@piratenpartij.nl, en vermeld daarin uw politieke en media-ervaring, en vertel ons waarom u een geschikte kandidaat bent. Audio- en videoboodschappen zijn zeer welkom.

Kandidaten zullen worden uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek waarin ze zichzelf kunnen presenteren. Indien u kans wil maken om bij de eerste namen van de lijst te staan, moet u zaterdag 27 maart beschikbaar zijn voor een gesprek.

Uw persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en enkel gebruikt voor het selecteren van de kandidaten.

Met vriendelijke groet,

Kandidatencommissie Piratenpartij Nederland

N.B. Inmiddels zijn wij niet meer op zoek naar kandidaten. Klik hier voor onze kieslijst.

Kandidaat Piratenpartij trekt zich terug na incident (18-04-2010)

Tijdens de conferentie van de Pirate Parties International te Brussel is Wilfred Raterink, student journalistiek, belaagd door Reinier Bakels, voorgenomen kandidaat Tweede Kamerlid voor de Piratenpartij Nederland. Naar aanleiding van dit incident heeft dhr. Bakels zich terug getrokken van de kieslijst van de Piratenpartij. De Piratenpartij betreurt dit voorval ten zeerste en zal met deze omstandigheden in ogenschouw genomen haar kieslijst aanpassen. Er wordt nog uitgezocht wat er zich precies heeft voorgevallen. Voorzitter Thijs Markus geeft aan dat de Piratenpartij alle vormen van fysiek geweld sterk afkeurt. “Piraten moeten immers ook met de tijd meegaan,” aldus Markus.

Ruud Poutsma vervangt Reinier Bakels als Tweede Kamerkandidaat Piratenpartij (20-04-2010)

De Piratenpartij heeft gisteren Ruud Poutsma gepresenteerd als de nieuwe nummer 3 van de kieslijst. Poutsma vervangt Reinier Bakels, die vrijdag 16 april na een incident met een student journalistiek terugtrad.

Als motivatie voor de keuze noemt de Piratenpartij onder meer de uitgebreide dossierkennis van Poutsma alsmede zijn inzet voor de partij.

Open brief aan de Leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal (20-04-2010)

Ahoy lieve toekomstige collega's,

Bij deze een waarschuwing dat wij, de Piratenpartij, op 9 juni de Tweede Kamer zullen enteren. Geen zorgen, ook piraten zijn met de tijd mee gegaan, we willen alleen het auteursrecht drastisch herzien, een niet-dodelijk alternatief voor het octrooisysteem creëren, en meer respect afdwingen voor de privacy van de burgers.

Jullie weten waarschijnlijk dat het tegenwoordig niet eenvoudig is om een politieke partij verkiesbaar te krijgen. Wellicht dat u het vergeten bent sinds bestaande partijen niet langer aan deze verplichting hoeven te voldoen; maar deze week zullen wij in de 19 kieskringen van Nederland handtekeningzetters loslaten op de bureaucratie, waardoor wij landelijk verkiesbaar zullen zijn. We kunnen echter nog wat steun gebruiken aangezien de partij nog geen 6 weken geleden geformaliseerd is.

Als verkozene begrijpt u natuurlijk maar al te goed wat de waarde van de Nederlandse democratie is. Toch zijn veel mensen van mening dat de politiek wel een frisse wind gebruiken kan. Zet ook uw handtekening en haal ons aan boord, zodat wij jullie kunnen helpen begrijpen wat de netwerkgeneratie van de politiek verwacht.

Met onze deelname aan de Tweede Kamer, hebben jullie eindelijk mensen om die prangende vragen te beantwoorden: waarom vinden mensen het niet prettig dat wij overal camera's ophangen? Waarom is het slecht voor de democratie om een alwetende overheid te hebben terwijl deze zelf in achterkamertjes werkt? Wat is dat precies, het internet? Hoe werkt dat nou, een torrent? Waarom zijn Trade Agreements die op basis van het octrooirecht broodnodige medicijnen uit arme landen weren slecht? U heeft ons hard nodig, en wij zijn ook de beroerdste niet.

Hier staan de precieze aanwijzingen per kieskring uitgelegd.

Met vriendelijke arrrr!

De Piraten

P.S. Onze schatkist kan ook nog wat dukaten gebruiken.

Piratenpartij laveert tussen de klippen en de bureaucratie (23-04-2010)

Door onduidelijkheden bij gemeenten omtrent de inleverprocedures dreigen veel supporters van nieuwe politieke groeperingen van een koude kermis thuis te komen. De ondersteuningsverklaringen voor de Tweede Kamerverkiezingen op 9 juni moeten door een stemgerechtigde bij de eigen gemeente worden ondertekend, om daarna door de partij te worden ingeleverd bij de kiesraad. Van 20 tot en met 27 april kunnen deze ondersteuningsverklaringen op het gemeentehuis getekend worden.

De kandidaatstelling van de Piratenpartij loopt gevaar door onder andere een gebrek aan kennis en lange wachttijden bij de gemeentes waar de tekenaars van de ondersteuningsverklaringen soms zelfs naar huis worden gestuurd. Het mislopen van deze verklaringen kan er voor zorgen dat de Piratenpartij bij de aankomende Tweede Kamer verkiezingen in enkele delen van het land onverkiesbaar zal zijn. Voorzitter Thijs Markus is niettemin optimistisch: “Het gaat vooralsnog goed, er zijn nog wel enkele kieskringen die onze aandacht vereisen maar ik heb er alle vertrouwen in dat er nog genoeg piraten zijn die ervoor gaan zorgen dat we in heel Nederland verkiesbaar zijn op 9 juni.”

Gemeenten geven bij klachten doorgaans aan dat er contact moet worden opgenomen met de Kiesraad. De Piratenpartij heeft contact gehad met de Kiesraad, die aangeeft dat de verantwoordelijkheid bij de gemeenten ligt. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onthield zich van commentaar en verwees de partij terug naar de Kiesraad. De ondersteuning vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken is ontoereikend: buiten een slechte kennis van de procedures zijn er onduidelijkheden over verantwoordelijkheden. De Piratenpartij moest 2 dagen wachten op antwoord van het ministerie. Deze wordt morgen, 23 april, verwacht.

Problemen waar de Piratenpartij tegenaan loopt:

 • In de gemeente Den Haag is het niet mogelijk om handtekeningen te zetten op donderdag 22 april en dinsdag 27 april, aldus een schrijven van de gemeente. Ook werd het stadhuis twee dagen lang een uur eerder gesloten dan was vermeld. (Om 7 uur 's avonds in plaats van om 8 uur.);
 • In Goor bleek een verklaring door een ambtenaar onjuist gedateerd te zijn, waardoor de ondertekenaar nogmaals de gang naar het gemeentehuis moet maken;
 • In IJsselstein kon bij de avondopenstelling niet ondertekend worden waardoor mensen met een full-time baan niet kunnen participeren aan de kandidaatstellingsprocedure;
 • In Helmond werd een inwoner weggestuurd, omdat hij zich niet op tijd ingeschreven zou hebben als inwoner van gemeente Helmond. Dit bleek niet het geval te zijn, hetgeen werd beaamd door een voorlichter van de Kiesraad;
 • In Hillegom werd een inwoner naar huis gestuurd, omdat de bevoegde ambtenaar een cursus had. Dit terwijl de enige actie die door een willekeurige ambtenaar moet worden ondernomen een ondertekening namens de burgemeester is;
 • In o.a. Dokkum en Hoorn waren de procedures onbekend. Dat leidde tot lange wachttijden van 30 minuten of meer, waardoor supporters het gemeentehuis onverrichter zake verlieten;
 • In Almere is tenminste 1 kiezer weggestuurd aangezien de receptie wederom niet op de hoogte was van de procedure;
 • In Zaandam was slechts een beperkt aantal loketten beschikbaar, waardoor de baliewachttijd ruim een uur bedroeg. Veel ondersteuners haakten hierdoor af.
 • In Alphen aan den Rijn werd de originele ondersteuningsverklaring door de gemeente bewaard en een kopie aan de ondersteuner mee gegeven, de kiesraad bepaalde eerder dat kopieën niet rechtsgeldig zijn;
 • In Nijmegen weigerde een ambtenaar het formulier volledig in te vullen omdat een deel van de informatie op een reeds gezette stempel was terug te vinden.

Piratenpartij zeker van deelname Tweede Kamerverkiezingen (27-04-2010)

De Piratenpartij heeft in alle 19 kieskringen de vereiste 30 ondersteuningsverklaringen ingeleverd. Hiermee voldoet de partij aan alle eisen om landelijk verkiesbaar te zijn op 9 juni. In totaal zijn er 691 verklaringen getekend, 121 meer dan benodigd. Lijsttrekker Samir Allioui: “Fantastisch dat we grote steun uit het hele land krijgen. Nu gaan we direct door met het verder ontwikkelen van onze standpunten en campagne voeren! We hebben leden nodig!”

Steun kwam er vooral uit de grote steden waar veel studenten zijn. In een aantal kieskringen kreeg de Piratenpartij volop toezeggingen binnen, waardoor het aantal ondersteuningsverklaringen ver boven het vereiste aantal uit kwam. In de kieskring van de lijsttrekker, Overijssel, werden uiteindelijk bijna tweemaal zoveel ondersteuningsverklaringen getekend. Speerpunten van de Piratenpartij zijn het delen van cultuur en informatie te bevorderen door het auteursrecht en het octrooisysteem te hervormen, alsmede het waarborgen van burgerrechten in het digitale tijdperk, met name privacy. De Internationale Piratenpartij is in 2006 ontstaan in Zweden en is inmiddels vertegenwoordigd in meer dan veertig landen over de hele wereld. In 2009 ontving de Zweedse Piratenpartij ruim 7% van de stemmen en behaald daarmee twee zetels in het Europees Parlement. Ook in Duitsland zijn inmiddels twee zetels in de gemeenteraad van Aachen en Münster bezet door piraten. De Nederlandse Piratenpartij hoopt bij de Tweede Kamerverkiezingen het nationale verkiezingssucces van de Duitse Piratenpartij te evenaren, wat zich in Nederland zou vertalen naar ongeveer vier zetels.

archief/persberichten/april_2010.txt · Laatst gewijzigd: 2022/02/18 22:37 door waBrandsma