Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:persberichten:april_2012

Persberichten Piratenpartij april 2012

PB: Piratenpartij neemt BREIN serieus; proxy gaat offline - (01-04-2012)

Piratenpartij Nederland, een politieke partij die wereldwijd aan een opmars bezig is, gaat de deuren van haar The Pirate Bay proxy sluiten, die zij sedert 2011 aanbood. Dit doet zij naar aanleiding van een brief die met afzender van BUMA STEMRA is toegezonden via een SKYNET koerier. De brief betreft een sommatie van stichting Bescherming Rechten Entertainment INdustrie, beter bekend als BREIN.

Met de proxy biedt de Piratenpartij wereldwijd gebruikers van gecensureerde netwerken een brug naar het vrije Internet. Op het internet kan men onder andere naar “The Pirate Bay” surfen, een zoekmachine voor zogeheten "hashgetallen". Aan de hand daarvan kan, via diverse technische snufjes, iemand groepen mensen vinden die hem stukjes van een bepaald bestand kunnen opsturen.

De Piratenpartij snapt dat dit verschrikkelijk pijn doet bij BREIN c.s. en deze dienst beslist niet achter de vrijheid van informatie kan blijven schuilen. Ook de dreiging van BREIN een dwangsom op te leggen van 1000 EUR per dag, deed de Piratenpartij uiteindelijk besluiten haar informatievoorziening niet langer operatief te houden.

Het Auteursrecht is oorspronkelijk bedoeld om een balans te vinden tussen de belangen van het volk; het vergroten van het publieke domein en het stimuleren van kennis en cultuur enerzijds, en brood op de plank voor de artiest anderzijds. Een derde belanghebbende partij hierbij was de Staat, die een censuurmiddel in handen kreeg in een tijd waarin een pamflet revoluties kon doen ontketenen.

Na lang beraad heeft de Piratenpartij op basis van het bovenstaand gegeven geconcludeerd dat hoewel het auteursrecht is verjaard, het nog steeds de wet betreft. “Net zoals dat wij een paar jaar terug onze eega lijfstraffen mochten opleggen, zo mogen wij vandaag de dag geen kennis en cultuur bevorderen, noch artiesten steunen en al helemaal geen censuur bestrijden, danwel het fundament voor de democratische rechtsstaat beschermen. Thans, is dit de strekking van de wet welke wij als politieke partij middels het uitschakelen van onze proxy dienen te eerbiedigen,” zei de systeembeheerder van de partij.

PB: Piratenpartij legt verzoek van stichting BREIN naast zich neer - (03-04-2012)

Piratenpartij legt verzoek van stichting BREIN naast zich neer.

Vandaag om 12:00 verliep het ultimatum dat de stichting Bescherming Rechten Entertainment INdustrie aan de Piratenpartij gesteld heeft. Hoewel het op 1 april door ons als een grap gebracht werd, is het ultimatum wel degelijk serieus.

Dit ultimatum werd begeleid door een zeer recente uitspraak waarin minderjarige houders van een andere The Pirate Bay proxy zonder enige vorm van wederhoor, en op straffe van een draconische dwangsom gedwongen werden hun proxydienst te stoppen.

Graag had de Piratenpartij BREIN zelf voor het gerecht gedaagd om hen aan te spreken op deze vorm van ex-parte censuur en extra-parlementaire jurisprudentieele wetgeving. Los van budgetaire overwegingen vinden wij, als politieke partij, het parlement echter een veel geeigender plek om deze zaak uit te vechten dan de rechtzaal. Wanneer de industrielobby ons echter direct aanvalt is er maar één optie mogelijk en dat is uiteraard verdedigen.

De Piratenpartij gaat gewoon door met haar proxy en wacht met interesse de verdere stappen van de stichting Bescherming Rechten Entertainment INdustrie af. Het is onacceptabel dat in een democratie als Nederland een private lobbyorganisatie via een campagne van jurisprudentie de sleutels in handen krijgt van het internet. Wij kunnen niet anders dan de vrijheid van meningsuiting en het recht op bescherming van privacy en het recht op vrije nieuwsgaring voor het gerecht verdedigen.

Waarom is BREIN nu zo boos op ons? - (13-04-2012)

Proxies voor dummies

Voor de meeste gebruikers van een ongecensureerd internet is het eigenlijk niet merkbaar dat ze aan het eind van een doodlopende straat van het internet zitten. Het lijkt alsof je midden in een spinnenweb van informatie zit, terwijl je er eigenlijk maar met 1 draadje aan hangt.

Zolang je in een vrij land leeft en je provider alles doorgeeft wat er aan zijn kant van het internet zit, is er niets aan de hand. Wanneer je in een gecensureerd land woont, zal de provider jouw draadje weigeren te verbinden met sites waarvan de machthebbers niet willen dat je deze bezoekt. In landen als Syrië en China is de meeste vrije pers onbereikbaar, Iran zal behalve elektronisch betalingsverkeer straks helemaal niets meer doorgeven vanuit het buitenland en in Nederland begint het dus met The Piratebay.

“The Net interprets censorship as damage and routes around it.“ (Het internet ziet censuur als storing en zoekt een alternatieve route – John Gilmore)

Om de web-analogie nog even voort te zetten, het ‘web’ merkt ook zelf dat er een gebroken draadje ergens is, en zal de schade zelf proberen te repareren. Dat kan op een aantal manieren; de meest bekende zijn mirrors en proxies.

Een Mirror is een kopie

Een webserver die niet door jouw provider wordt geblokkeerd heeft een één-op-één kopie van de website die jij niet mag bezoeken en biedt de hele site aan op een andere plek dan waar de censor deze verwacht. Omdat je met een mirror ook de informatie op de server daadwerkelijk kopieert, creëer je daarnaast een vrij efficiënte back-up.

Een voorbeeld is de Wikileaks.org-website, die eind 2010 door grootschalige aanvallen onbereikbaar werd gemaakt. Doordat er overal mirrors bestonden, bleef de informatie toch goed bereikbaar. Omdat veel Wikileaks-mirrors ook door piratenpartijen wereldwijd werden ondersteund, is destijds de servercapaciteit van de Piratenpartij Nederland uitgebreid. Toen de druk bij Wikileaks weg was, kon deze extra capaciteit worden ingezet voor ondere andere het opzetten van een proxy.

De Proxy werkt heel anders

Hier leg je contact met een server die wel gewoon bereikbaar is en die jouw verzoeken vervolgens aan de ‘verboden’ webserver doorgeeft. De voor jou geblokkeerde site is voor de rest van het internet immers nog normaal bereikbaar. Er staat niets op deze proxy-server zelf, behalve een programma dat jouw verzoek doorstuurt naar de webserver, en jou dan vervolgens de reactie van die webserver terugstuurt. Hij geeft berichten door zoals dat vroeger in de klas ook gedaan werd:

 • Pietje: “Proxy, kan je aan Anne vragen of ze mij leuk vind?”
 • Proxy: “Pietje vraagt of jij hem leuk vind.”
 • Anne: “Zeg maar tegen hem dat ik al verkering heb.”
 • Proxy: “Pietje, Anne zegt dat ze al verkering heeft.”

Bijkomend voordeel van een proxy boven een klasgenoot is dat de proxy niet weet wat er precies doorgegeven wordt. Het belang van proxies wordt onderstreept door veel sites die met censuur te maken hebben, bijvoorbeeld MiddleEastVoices.

Open proxy vs gesloten proxy

Niet iedere proxy-server is vrij te gebruiken. Er zijn op het internet veel “gesloten” proxy’s. Dit zijn proxy-servers die alleen berichten doorsturen voor een specifieke groep gebruikers. Bijvoorbeeld gebruikers die in een bepaald netwerk zitten, of inloggen op de proxy met een wachtwoord. Zo hebben veel scholen en bedrijven een proxy-server om het verkeer tussen het school/bedrijfsnetwerk en ‘het internet’ te kunnen filteren. De proxy zal verzoeken aan ongewenste websites niet doorlaten. Open proxy’s zijn proxy’s die niet kijken naar de afzender van verzoek. Al het inkomende verkeer word doorgestuurd naar de eindbestemming, en antwoorden van de eindbestemming worden teruggestuurd naar de originele afzender.

Generieke proxy vs specifieke proxy

Een generieke proxy biedt de mogelijkheid om alle websites te benaderen via de proxy. De gebruiker moet daarom de eindbestemming op de een of andere manier aan de proxy meedelen. Vaak moet de naam van de site die je wilt benaderen aan de naam van de proxy toegevoegd worden. Dit levert wellicht een moeilijker te onthouden adres op, waarvoor de bookmarks van de browser dan weer uitkomst bieden. Sommige proxies, zoals Google Translate, bieden extra diensten aan, zoals het vertalen van de opgevraagde pagina’s. De vertaalproxy van Google kent zoveel taalopties, dat je een aparte webpagina nodig hebt om ze goed in te stellen.

Voorbeelden hiervan zijn:

Een specifieke proxy ondervangt dit en is daardoor eenvoudiger te gebruiken. Een specifieke proxy werkt onder de motorkap hetzelfde als een generieke; het enige verschil is dat de eindbestemming al van te voren bepaald is. De gebruiker hoeft de proxy dus niet eerst zelf ‘in te stellen’ maar kan gelijk zijn vraag stellen. De proxy hoeft niet na te denken voor wie de vraag bedoeld kan zijn en geeft de vraag dus direct door. Je zou het kunnen vergelijken met een snelkoppeling of bookmark.

Meer informatie

Als je wat meer technisch bent aangelegd, zijn meer details te vinden via Wikipedia en o.a. deze RFC.

Begrippenlijst voor de overige 95%

 • De browser is het programma dat je nu gebruikt om deze website te lezen. Bijvoorbeeld Firefox, Chrome, Opera of IExplorer.
 • Een website kan elke willekeurige pagina, forum of zoekmachine op het internet zijn. Ook wel webpagina. Iedere site staat op een web-server.
 • Een webserver is een aan het internet verbonden computer. Een webserver kan duizenden sites bevatten. Op het moment dat je met je browser een site bezoekt, vertelt de web-server jouw browser welke tekst waar komt, stuurt de bijbehorende plaatjes door en zorgt er dus voor dat de informatie van die site op je scherm verschijnt.
 • De ISP verzorgt je internetverbinding, het laatste draadje tussen jouw computer en het echte internet. Komt van Internet Service Provider.

BREIN zet vol in op achterkamertjesjustitie en kromspraak - (13-04-2012)

Nederlandse rechter negeert uitdrukkelijk verzoek Piratenpartij en hoort slechts private lobbyclub BREIN

Wederom heeft de Stichting Bescherming Rechten Entertainment INdustrie een rechter bereid gevonden om het in de rechtspraak tot nu toe gebruikelijke hoor en wederhoor achterwege te laten, en dit keer tegen een politieke partij. We hebben om 16:05 via een twitterbericht aan de oprichter een persbericht van de Stichting ontvangen.

Inmiddels is het vonnis ook in ons bezit. Lees hem via deze torrent. De pdf is inmiddels ook te vinden op Boek9.nl.

Wij beraden ons op de consequenties van het feit dat rechter mr. P.G.J. de Heij besloten heeft om, ondanks ons nadrukkelijke verzoek, de Piratenpartij niet eens te horen in deze zaak. Des te opmerkelijker dat deze rechter wel ruim 20 pagina’s tekst van de Stichting Brein heeft geaccepteerd, voor hij besloot een wetsartikel, bedoeld om de dreigende verkoop van 10.000 nep-Rolexen te stoppen, ver genoeg op te rekken een politieke partij het zwijgen op te kunnen leggen.

De deadline voor de eerste 10.000 euro boete is vanavond om 22.05 uur. We houden je op de hoogte.

PB: Piratenpartij geschokt over ex parte beschikking - (14-04-2012)

Op vrijdag de dertiende heeft BREIN een ex-parte beschikking van de rechtbank Den Haag betekend aan de Piratenpartij. Hierin werd de Piratenpartij gesommeerd om vanaf vrijdagavond 22:05 haar proxy tpb.piratenpartij.nl offline te halen, op straffe van een dwangsom van €10.000 per dagdeel.

De Piratenpartij is met name geschokt dat de rechtbank het verzoek van de Piratenpartij om gehoord te worden vóór een eventueel ex parte vonnis zou worden toegewezen, heeft genegeerd. Uit de uitspraak blijkt dat Stichting Brein op 12 april een eerste poging tot een ex parte heeft gedaan, en door de rechtbank vervolgens in staat is gesteld om een aangepast verzoekschrift in te dienen, op basis waarvan de ex parte een dag later alsnog werd toegekend. [zie punt 1.3 van de beschikking]

De Piratenpartij is ook verbaasd over het toegwezen draconische boetebedrag van 10.000 euro per overtreding, met een maximum van 1.000.000 euro. Niet alleen is dit bedrag tien maal zo hoog als wat de stichting Brein in haar oorspronkelijke sommatie aankondigde, het is ook vier maal hoger dan het kwart mijoen dat tegen XS4All en Ziggo werd toegewezen.

“Het is beangstigend om te zien hoe ver de rechtbank bereid is mee te gaan om een politieke partij het recht op demonstreren te ontzeggen.” aldus voorzitter Dirk Poot “Wanneer aan een kleine partij een vier maal zo zware maximale boete op wordt gelegd als aan de twee grootste providers van Nederland is de proportionaliteit volledig weg. De rechtbank laadt hiermee de verdenking op zich alles in het werk te willen stellen om een politieke partij die in heel Europa aan een sterke opmars bezig is, in Nederland monddood of failliet te krijgen”

Ex parte rechtspraak is bedoeld om snelle blokkades in te stellen bij dreigende overtredingen van met name het merkenrecht, maar wordt door oprekking van het acute karakter van zo'n 'dreigende grootschalige inbreuk' tegenwoordig met name misbruikt om, zoals BREIN het zelf zegt, “snel en goedkoop” een site offline te halen.

Het is een gotspe dat mr. de Heij het offline halen van één van vele proxies afdwingt met een recordboete, wetende dat er geen spoedeisend karakter kán zijn. Er wordt immers geen enkele 'inbreuk' verhinderd door het censureren van de tpb.piratenpartij.nl proxy, omdat al het verkeer inmiddels via de duizenden andere proxies loopt.

De Piratenpartij zal sowieso een verweer voeren tegen deze ex parte. Ook is er op vrijdag tot laat in de nacht overleg gevoerd tussen onze advocaat en de rechtbank Den Haag in een poging in elk geval de draconische boete van de tafel te krijgen tot fatsoenlijk hoor en wederhoor heeft plaatsgevonden. Tot nu toe helaas zonder het gewenste resultaat.

De Piratenpartij ziet zich, met een faillisement bedreigd, dus gedwongen om de specifieke proxy tpb.piratenpartij.nl offline te halen. De pagina doet sinds vrijdagavond 22:00 dienst om internetters alternatieven aan te wijzen.

“Deze gang van zaken gaat voorbij aan een van de belangrijkste fundamenten van onze rechtsstaat. Het recht op hoor en wederhoor zou iemand alléén bij hoge uitzondering ontzegd moeten kunnen worden. Door nadrukkelijk wel de argumenten van het grote geld van een lobbyclub over te nemen en die van een politieke partij niet eens te willen aanhoren, draagt de rechter bij aan een uitholling van de rechtstaat.” zegt Dirk Poot, “De rechtbank verzuimt de grondrechten van de burgers in bescherming te nemen door toe te staan dat het auteursrecht misbruikt wordt om het spreekrecht te ontzeggen aan hen die géén miljoenen lobbygeld te besteden hebben.”

De Piratenpartij is teleurgesteld over de oorverdovende stilte uit parlementair Den Haag. Het toont eens te meer aan dat de oude politiek aan internetvrijheid geen prioriteit geeft.

“We kunnen dus wel boos zijn op de rechter, uiteindelijk kan hij ook niet anders dan de antieke en verwaarloosde wetgeving gebruiken die het parlement hem geeft. Totdat het parlement zich over deze zaken gaat buigen zal de rechter ergens de grens moeten stellen hoe ver het auteursrecht nog opgerekt mag worden om communicatiemiddelen te verbieden.”

Aparte ex parte - (14-04-2012)

Lobbyisten winnen, een generatie verliest

Vrijdag de dertiende, volgens de overlevering een ongeluksdag. Wellicht voortbordurend op dat thema heeft BREIN vandaag de rechter over weten te halen de specifieke proxy op tpb.piratenpartij.nl te verbieden middels een eenzijdig ex parte bevel. Dit ondanks ons nadrukkelijke verzoek gehoord te worden in de zaak. En misschien was deze datum gewoon ongelukkig toeval, en was het ook gewoon vrijdag-de-13e-pech dat precies vandaag ons halve bestuur op weg is naar de internationale piratenpartijen-conferentie te Praag.

Ex parte rechtspraak is bedoeld om snelle blokkades in te stellen bij dreigende overtredingen van met name het merkenrecht, maar wordt door oprekking van het acute karakter van zo’n ‘dreigende grootschalige inbreuk’ tegenwoordig vooral misbruikt om zoals BREIN het zelf zegt, “snel, makkelijk en goedkoop” een site offline te halen.

Het is een gotspe dat mr. de Heij het offline halen van één van vele proxies afdwingt met een recordboete, wetende dat er geen spoedeisend karakter kán zijn. Er wordt immers geen enkele ‘inbreuk’ verhinderd door het censureren van de tpb.piratenpartij.nl proxy, omdat al dat verkeer inmiddels via de duizenden andere proxies loopt.

Draadje voor draadje wordt het web dat ons internet is kapot geknipt. Moeten wij dit dan allemaal maar over onze kant laten gaan? Nee, we zullen sowieso een verweer voeren tegen deze ex parte. Ook is er tot laat in de nacht overleg gevoerd tussen onze advocaat en de rechtbank Den Haag in een poging in elk geval de draconische boete van de tafel te krijgen tot fatsoenlijk hoor en wederhoor heeft plaatsgevonden. Tot nu toe helaas zonder het gewenste resultaat.

In de tussentijd zal onze specifieke proxy offline moeten, aangezien wij niet ergens een miljoen euro hebben rondslingeren om gerechtelijk Russisch Roulette mee te spelen. Gelukkig was de beschikking alleen gericht op onze specifieke proxy, en blijft onze algemene proxy dus gewoon draaien, zoals ie dat al jaren doet. Vanaf heden zal tpb.piratenpartij.nl dienst doen om internetters alternatieven aan te wijzen, tot het moment dat wij weer de vrijheid hebben dit domein haar oorspronkelijke functie terug te geven.

Deze gang van zaken gaat voorbij aan een van de belangrijkste fundamenten van onze rechtsstaat. Het recht op hoor en wederhoor zou alléén bij hoge uitzondering ontzegd moeten kunnen worden. Door nadrukkelijk wel de argumenten van het grote geld van een lobbyclub over te nemen en die van een politieke partij niet eens te willen aanhoren, draagt de rechter bij aan een uitholling van de rechtsstaat. De rechtbank verzuimt de grondrechten van de burgers in bescherming te nemen door toe te staan dat het auteursrecht misbruikt wordt om het spreekrecht te ontzeggen aan hen die géén miljoenen lobbygeld te besteden hebben.

En hoe zit het met die andere helft van onze democratische rechtsstaat? Het democratische gedeelte? Zij hebben ons in Den Haag hard nodig, aan de oorverdovende stilte te horen. We kunnen dus wel boos zijn op de rechter, uiteindelijk kan deze ook niet anders dan de antieke en verwaarloosde wetgeving hanteren die het parlement hem geeft. Totdat het parlement zich over deze zaken gaat buigen zal de rechter ergens de grens moeten trekken tot hoe ver het auteursrecht nog opgerekt mag worden om communicatiemiddelen te verbieden.

Aanvullende eisen van BREIN - (14-04-2012)

Zo gaat het dus.

BREIN heeft een ex-parte verkregen met een draconische boete van €10.000 per dagdeel. BREIN hoeft maar te stellen en de deurwaarder kan innen, weer zonder tussenkomst van een rechter. BREIN misbruikt deze luxe positie om ons nu, op zaterdagavond, ook te dwingen de Open Proxy te gaan filteren én alle verwijzingen naar omzeilende sites offline te rommelen.

BREIN is dus kennelijk van plan om ook open proxies dezelfde maatregelen op te leggen als ISP’s. Vermenigvuldig het aantal potentiële proxies (iedereen) met het aantal sites, applicaties en diensten die inbreukmakend zouden kunnen zijn en u begrijpt de omvang van deze aanslag op het internet.

Onze boete is door de rechter in al zijn wijsheid gemaximeerd op 1.000.000 Euro, het viervoudige van waarmee XS4All en Ziggo bedreigd worden. Wij zijn een politieke partij, we hebben leden en legal support. En zelfs wij staan met de rug tegen de muur. Wat ons nu gebeurt kan jou morgen gebeuren.

Hoe werkt censuur? Zo werkt censuur. In het achterkamertje van de rechtbank, zonder wederhoor. Uitdrukkelijk verzoek om gehoord te worden? Daar wordt gewoon om gelachen…

Vanavond om 20:15 per email ontvangen

Geachte heren,

Ik stel vast dat u de reverse proxy tpb.piratenpartij.nl inmiddels offline heeft gehaald. In plaats daarvan heeft u allerhande verwijzingen naar omzeilingen voor het bereiken van The Pirate Bay voor geblokkeerde gebruikers op dat adres geplaatst. Dat geldt in het bijzonder voor uw proxy die u prominent op dat adres adverteert. Met die proxy kan immers even eenvoudig The Pirate Bay worden geraadpleegd.

Daarmee wordt in feite hetzelfde bereikt als voorheen: tpb.piratenpartij.nl dient nog steeds als dienst waarmee The Pirate Bay ter beschikking wordt gesteld aan gebruikers wier toegang tot The Pirate Bay door hun provider geblokkeerd is. Dat klemt te meer nu het subdomein tpb.piratenpartij drie maanden aantoonbaar dienst heeft gedaan als meest populaire adres voor een significante groep gebruikers (met name van Ziggo en XS4ALL) om The Pirate Bay te bereiken. Ditzelfde adres wordt nu door u voor hetzelfde doel gebruikt, dit maal niet met een specifieke reverse proxy, maar met een algemene proxy. Weliswaar kan men in het zoekscherm van de proxy ook andere adressen invoeren dan die welke verwijzen naar The Pirate Bay, maar de gewoonte getrouw zal (o.a.) de in de afgelopen drie maanden opgebouwde gebruikersgroep deze dienst gebruiken om naar The Pirate Bay te gaan en inbreuk te plegen, zoals ook het adres zelf, waar de afkorting van The Pirate Bay (“tpb”) in is opgenomen aan refereert.

Er is dus nog immer sprake van een “dienst zoals omschreven in het verzoekschrift” en “het ter beschikking stellen van de website van The Pirate Bay (http://www.thepiratebay.se) via het subdomein tbp.piratenpartij.nl.” Daarmee valt uw dienst nog immer onder de beschikking.

Ik sommeer u per omgaande uitvoering te geven aan de beschikking door de verwijzingen naar omzeilingen van Pirate Bay blokkades van tpb.piratenpartij.nl te verwijderen. Tevens verzoek ik u de toegang tot The Pirate Bay in uw proxy te blokkeren. U kunt dit bijvoorbeeld doen door de IP-adressen en domeinnamen van The Pirate Bay zoals opgenomen in het vonnis tegen Ziggo en Xs4all van de Rechtbank ‘s Gravenhage van 11 januari 2012 te blacklisten in uw proxy zodat andere websites nog steeds bereikbaar zijn en uw proxy dus desgewenst voor andere doeleinden gebruikt kan worden. Dit betreft de volgende IP-adressen en domeinnamen/subdomeinen:

IP adressen

 • 194.71.107.15
 • 194.71.107.18
 • 194.71.107.19

Domeinnamen

 • thepiratebay.org
 • thepiratebay.com
 • thepiratebay.net
 • thepiratebay.se
 • piratebay.org
 • piratebay.net
 • piratebay.se
 • depiraatbaai.be
 • piratebay.am
 • themusicbay.net
 • themusicbay.org

Subdomeinen

BREIN is bereid af te zien van het innen van dwangsommen, indien u de proxy en de verwijzingen naar omzeilingen van The Pirate Bay voor morgenmiddag 12.00 uur van tpb.piratenpartij.nl verwijdert. Mocht u daar niet toe overgaan, dan acht BREIN zich vrij ook de vandaag verbeurde dwangsommen te incasseren.

Zoals u weet, is de Piratenpartij in de gelegenheid gesteld op 24 april a.s. de beschikking aan te vechten. U kunt aldaar ook bezwaar maken tegen onze uitleg van de beschikking. Mocht u de rechter kunnen overtuigen van uw gelijk, dan is de gevraagde maatregel slechts van korte duur geweest.

Hoogachtend, B.R.J. van Ramshorst

PB: Piraten in tegenaanval - (16-04-2012)

Piratenpartij daagt Stichting BREIN

De Piratenpartij Nederland is zojuist een procedure gestart om de Stichting Bescherming Rechten Entertainment INdustrie te dagvaarden in een zogenaamd executiegeschil.

De Piratenpartij is van mening dat executie van de ex parte onmiddellijk opgeschort moet worden, omdat de beschikking op een oneigenlijke manier verkregen is. Voorts is zaterdagavond gebleken dat Brein de verkregen ex parte misbruikt om onder dreiging van het verbeurd verklaren van boetes vergaande extra eisen te stellen, die de werking van de onderliggende beschikking op onaanvaardbare wijze oprekken.

Evidente Misslag

De Piratenpartij maakt onder andere bezwaar tegen het feit dat de rechtbank ons uitdrukkelijke en valide verzoek om gehoord te worden naast zich neer heeft gelegd. Dit steekt te meer daar Brein zelf wel in staat gesteld is geweest om met een aangepaste eis te komen nadat ons grijsmakingsverzoek in eerste instantie succesvol was.

De Piratenpartij maakt ook bezwaar tegen het absurd hoge toegewezen boetebedrag van €10.000 per dag(deel) tot een maximum van €1.000.000.

De Piratenpartij is een jonge politieke partij met alleen inkomsten uit donaties en lidmaatschapsgelden. Door een jonge politieke partij met een maximale boete te dreigen die vier maal hoger ligt dan de boete die aan grote financieel draagkrachtige bedrijven als XS4ALL en Ziggo werd opgelegd, is elke proportionaliteit zoek. De rechtbank heeft hier duidelijk verzuimd om een proportionele boete op te leggen. Het effect van het besluit van de rechtbank is een keuze tussen de politieke boodschap uitdragen en een faillissement.

Open vizier

De partij ziet deze gang van zaken als een evidente misslag en een onaanvaardbare aanslag op de democratische rechtsstaat. Wanneer burgerrechten in het geding zijn, mag de rechtbank niet toestaan dat er niet met open vizier gestreden wordt.

Aanvullende eisen

Ook verzet de Piratenpartij zich tegen de ongefundeerde aanvullende eisen die ook onder dreiging van executie van het boetebeding worden gesteld en zal de rechter verzoeken deze te vernietigen.

De Piratenpartij heeft er alle vertrouwen in in haar juridische gelijk en democratische recht te staan.

Zodra een definitieve datum en tijd voor de zitting is vastgesteld zullen wij dit hier op het blog melden.

PB: Pirates Go to Battle - (16-04-2012)

With the might of a whole generation behind them, today the Dutch Pirate Party goes to war for a free internet. By dragging BREIN to court, the Pirate Party finally has the chance to put forward arguments to strike the court injunction that was unilaterally imposed on it last Friday by Dutch entertainment industry organisation BREIN.

After the legal harassment continued even on Saturday night, when BREIN sent an email at 20:15 demanding extra measures under threat of draconian penalties, the Pirates are anxious to finally get their day in court. The penalties imposed by the court are 4 times higher than those ordered upon the large commercial ISPs XS4ALL and Ziggo, demonstrating that the ideas of a (yet) small political party are deemed more dangerous than for-profit companies.

The Pirate Party is highly disappointed that the judge ruled thusly and has allowed BREIN to rewrite their claim in order to avoid the preemptive legal request of the Pirate Party to be heard in court, were BREIN to come with a so-called “ex parte” injunction request. The Pirate Party sees this course of action as a direct attack on democracy and justice.

“It is time that the industry attack dogs understand that you can’t trample on people’s freedoms for your own monetary gain,” Pirate Party board member Patriek Lesparre says. “Today we’ll try to explain to the judge how giving BREIN one blocking instrument causes them to stretch it in unjust ways to stifle free speech and the free flow of information. Paraphrasing Victor Hugo, nothing is more powerful than an idea whose time has come.”

At this weekend’s Pirate Parties International convention, where delegates of over 60 Pirate Parties world-wide convened, representatives of the Dutch Pirate Party made a statement about the ongoing affairs. The Dutch Pirate Party calls upon all pirates and freedom-loving landlubbers to stand up and support our fight against censorship. Because as Martin Luther King might have said it, were he alive today, “freedom on the internet is indivisible, a threat to freedom of the internet anywhere is a threat to freedom on the internet everywhere.”

PB: Verzoekschriftprocedure in executiegeschil tegen stichting BREIN gestart - (17-04-2012)

Uitspraak vanavond verwacht

Het door de Piratenpartij tegen de stichting BREIN aangespannen executiegeschil wordt op dit moment door de rechtbank Den Haag behandeld.

Naar aanleiding van ons uitdrukkelijke verzoek om onze argumenten betreffende het executiegeschil zo snel mogelijk te horen, heeft mr. Hensen maandagavond 16 april om 22:55 uur besloten om voor vandaag een verzoekschriftprocedure te starten. Hoewel de stichting het hele proces tegen de Piratenpartij zélf in gang heeft gezet, claimde BREIN in elk geval tot de 24 april geen tijd te hebben om zich in deze zaak te verdedigen. Gezien het spoedeisende belang heeft de rechtbank daarom besloten tot deze uitzonderlijke verzoekschriftprocedure.

De Piratenpartij had tot 10:00 uur vanmorgen om haar verzoekschrift in te dienen, dat is inmiddels gebeurd. Stichting BREIN heeft in principe tot 14:00 uur om hierop gemotiveerd te reageren. Vanaf 18:00 uur kan een uitspraak verwacht worden, maar dat zou ook later kunnen worden.

In de loop van de middag zullen wij ons verzoekschrift op het blog plaatsen. Zodra er een uitspraak bekend is zullen wij hierover zo snel mogelijk een nieuw persbericht doen uitgaan.

“De Piratenpartij is ervan overtuigd dat zij in haar juridische gelijk en democratische recht staat en ziet de uitspraak van vanavond dan ook met vertrouwen tegemoet,” aldus Dirk Poot.

Piratenpartij wint voorlopige voorziening - (17-04-2012)

De voorzieningsrechter wijst aanvullende eisen BREIN van de hand.

De Rechtbank Den Haag heeft zojuist bevestigd dat de extra eisen die de stichting Brein zaterdagavond bovenop de ex parte beschikking van vrijdagmiddag gelegd heeft aan de Piratenpartij onrechtmatig zijn.

De voorzieningenrechter

Beveelt gerekwestreerde (Brein) de executie van het gegeven verbod met onmiddellijke ingang te staken voor zover dat verder gaat dan het doen staken van de reverse proxydienst; Verklaart dit gebod uitvoerbaar bij voorraad; Verwijst de zaak naar de zitting van 24 april 2012, 14.00 voor verdere behandeling; Bepaalt dat deze beslissing vervalt nadat uitspraak zal zijn gedaan in het aanhangige executiegeschil; Houdt elke verdere beslissing aan.

Onze advocaat bevestigt dat dit betekent dat de Piratenpartij dus niet gedwongen kan worden haar generieke proxy proxy.piratenpartij.nl ook te censureren. Ze kan de protestpagina zoals die tot zondagmorgen 11:59 online was zonder enig probleem terugplaatsen. Daaraan, en het toevoegen van nieuwe informatie, wordt druk gewerkt.

De uiteindelijke beslissing valt echter bij de daadwerkelijke behandeling van het executiegeschil en tevens het opheffingskortgeding, dat gepland staat op dinsdag 24 april aanstaande.

Met een executiegeschil zijn de dwangsommen waarmee de particulier bedreigd wordt na een ex parte dus in ieder geval aan te vechten als blijkt dat de eisen onredelijk worden opgerekt. De kosten van een dergelijke procedure zijn echter nog altijd voor de verliezer van de zaak, waarmee de inzet nog altijd hoog blijft.

Dirk Poot is erg blij met de voorziening, “Het laat zien dat een ex parte van BREIN niet een magische papiertje is waarmee plotseling alles mogelijk wordt. Ook BREIN staat niet boven de wet. Zo mogelijk nog belangrijker is dat we laten zien dat een ex parte niet noodzakelijk tot aan het opheffingskortgeding onaangevochten moet blijven.” “Helaas toont het ook aan dat censuur op dit moment nog steeds bestaat, omdat de reverse proxy vooralsnog uit moet blijven. Dit was een eerste slag, het echte werk begint nu pas.”

De Piratenpartij meent dat met de uitspraak van de voorzieningrechter ook het premature commentaar dat de stichting BREIN vandaag op haar blog plaatste van een afdoende antwoord is voorzien.

Niet het internet, maar het auteursrecht is het probleem - (21-04-2012)

Het internet is een netwerk gebaseerd op het principe dat men van ieder willekeurig punt naar een ander willekeurig punt verbonden, en ook doorverbonden, kan worden. Dat het destructief voor het netwerk is om in een dergelijk netwerk de route naar een eindbestemming te verbieden is evident, zoals Steunfonds Open en Stabiel internet (SoS) recentelijk ook aangaf in een artikel in de Volkskrant van donderdag jl.

Het jagen op een eindbestemming in dit netwerk is eveneens onbegonnen werk, maar het staat stichting BREIN natuurlijk wel vrij om te doen. Wel dient hierbij de notitie gemaakt te worden, dat deze eindpunten zich dan dus verplaatsen naar het buitenland, naar gebieden waar BREIN en haar internationale zusterorganisaties geen jurisdictie hebben. Deze landen krijgen vervolgens de innovatie die deze platformen met zich meebrengen. De westerse wereld schiet zichzelf hiermee gerechtelijk in de voet.

Dit is een breder probleem wat zich onder het gehele zogenaamde ‘intellectueel eigendom’ voordoet. De wetgever geeft met deze wetten een monopoliepositie uit handen die bij de rechter afgedwongen kan worden. Evenwel voorziet deze wet er niet in dat deze monopoliepositie misbruikt kan worden. Of we kijken naar BREIN, die met deze wet in de hand de digitale markt neerschutterd, of de patentoorlogen van telefoonproducenten. Deze rechten zijn geworden tot een wapen om de dominante marktpositie via de rechter af te dwingen.

Het beeld van massale verliezen door ‘piraterij’, dat door BREIN wordt geschetst, is dan ook apert onjuist. Vele onderzoeken hebben al uitgewezen dat piraterij geen schade toebrengt aan de culturele markt als geheel. Mensen hebben een bepaald budget voor culturele uitgaven, en de vraag is slechts waar dit geld aan uitgegeven wordt. Een tussenpersonen-industrie die haar plaats in de waardeketen slechts bij de rechter kan opeisen heeft geen bestaansrecht. Eens te meer omdat ze daarmee een deel van dat culturele budget op eist, wat nu dus niet naar artiesten zelf gaat. De gemiddelde artiest is er sinds het begin van al dat downloaden dan ook immens, en aantoonbaar, op vooruit gegaan.

Het idee van de ‘digitale flitspaal’, zoals geopperd door SoS internet, brengt verder ernstige risico’s met zich mee. Dit is een zeer verregaande vorm van controle. Deze controle schendt de privacy van de gebruikers, daar het geen openbare snelweg controleert maar de in beginsel private communicatie tussen mensen. Ook criminaliseert het de gebruiker, er ontstaat een omgekeerde bewijslast. Omdat u mogelijk wat upload wat onder het huidig auteursrecht niet mag, wordt alles op voorhand gecontroleerd. Dit is natuurlijk ontoelaatbaar, dit is big brother ten voeten uit!

Uit de woorden van stichting BREIN van in het proces tegen de overige providers valt op te maken dat zij ook dit soort ingrepen niet zal schuwen, zo ze ermee weg komt. Ook betekend dit dat ze de individuele gebruikers op deze wijze zouden willen aanpakken. Hiermee komen ze terug op een eerdere belofte dat het niet ging om de individuele gebruiker, maar om de grote aanbieders. Een individuele aanpak met draconische boetes als gevolg kan dus binnenkort ook in Nederland werkelijkheid worden. Het ‘sluitstuk’ van BREIN’s aanpak was providers TPB af te laten sluiten, en is nu volgens BREIN nog slechts het begin.

De oplossing van SoS negeert daarmee dat het afdwingen van auteursrechten in de digitale omgeving niet slechts snijdt met iedere notie van netwerkneutraliteit, maar nog veel belangrijker, met een grote greep uit de fundamentele mensenrechten. Dit opdat een overbodige industrie de wetten van de vrije markt kan overleven met een corporatistische repressie die zijn weerga niet kent. Het echte probleem ligt niet bij het downloaden, of onze burgerrechten, maar bij het huidige auteursrecht. Het huidige auteursrecht is een opgelapt relikwie uit 1912 en niet meer van deze tijd. De enige oplossing voor de huidige situatie is een radicale hervorming van het auteursrecht, waarin het delen en creëren van kennis en cultuur wordt gestimuleerd en niet wordt belemmerd.

MVG, Piratenpartij Nederland

De eerste stap tot succes in de verkiezingen voor het Europees Parlement 2014 - (21-04-2012)

De verzamelde Europese Piratenpartijen komen het volgende overeen:

 • I. Wij zijn voornemens om deel te nemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement in het jaar 2014.
 • II. Wij maken de bedoeling bekend
  • a) een gemeenschappelijk verkiezingsprogramma op te nemen in de individuele programma’s van de verschillende partijen,
  • b) onze verkiezingscampagnes te coördineren,
  • c) nauw samen te werken in het Europees Parlement voor de realisatie van ons gemeenschappelijk programma.
 • III. Het gemeenschappelijke programma zal bestaan uit componenten inzake Europees beleid die zijn goedgekeurd door de deelnemende partijen. Elke deelnemende partij zal de mogelijkheid hebben haar mening uiteen te zetten en de status van haar procedure betreffende elk voorstel te rapporteren.
 • IV. Wij komen overeen een politieke partij op Europees niveau op te richten (Verordening (EG) Nr. 2004/2003 van het Europees Parlement en van de Raad van 4 november 2003).
 • V. Wij leggen deze declaratie ter bekrachtiging voor aan de bevoegde organen van de Europese Piratenpartijen.

VS aanvoerder ACTA-onderhandelingen - (23-04-2012)

Europarlementariër Sophie in ’t Veld (D66) heeft op verzoek enkele ACTA onderhandelingsdocumenten ontvangen. Hieruit blijkt, zoals vermoed, dat de Verenigde Staten de touwtjes in handen heeft bij de onderhandelingen. Onder andere het notice and takedown-principe wordt voorgesteld door de VS.

Dit is belangrijke informatie, gezien ACTA niet altijd even duidelijk is. Onderhandelingsdocumenten kunnen interpretatie geven aan de artikelen in het verdrag. Nog steeds zijn vele onderhandelingsdocumenten geheim of deels gecensureerd. Daarom zijn er andere methoden nodig om inzicht te krijgen wat de intenties of gevolgen van ACTA zijn.

Eén manier om in te zien hoe slecht ACTA is, is door te kijken naar hoe voorstanders van ACTA handelen. Een andere methode is door de preambule te analyseren. In de preambule van een verdrag staan de motivaties en intenties voor een verdrag. Door hier nauwkeurig naar te kijken, kun je afleiden wat het verdrag voor invloed zou moeten hebben. Uit mijn analyse van de preambule van ACTA blijkt duidelijk hoe verkeerd de intenties van de auteurs van het verdrag zijn. In deze analyse merk ik ook op dat het verdrag achter gesloten deuren door een beperkt aantal landen is opgesteld. Uit het nu.nl-artikel blijkt dat de VS veel invloed heeft gehad op het verdrag, waarover we ons niet hoeven te verbazen.

BREIN eist spreekverbod voor de Piratenpartij - (24-04-2012)

“Aanmoedigen van omzeilen blokkade moet verboden worden”

23 april om 12.01u heeft de advocaat van de stichting Bescherming Rechten Entertainment Industrie op de valreep nog 45 pagina’s met aanvullende argumenten en eisen ingediend, plus nog eens 20 producties. In de woorden van mijn oude leraar Natuurkunde: “Als je ze niet kunt overtuigen, probeer ze dan in elk geval te verwarren.”

Een aantal aanvullende eisen waren al bekend, BREIN wil de Open Generieke Proxy gefilterd hebben én de stichting wil het plaatsen van hyperlinks naar andere proxies strafbaar maken met €10.000 boete per dag.

Nieuw is daarbij ook de eis van deze lobbyclub om in het vervolg permanent op de stoel van de rechter te mogen blijven zitten, en ons verder per fax op de hoogte te brengen van alle sites die in de toekomst door ons gecensureerd dienen te worden. De lijst van verboden sites is in de eis van BREIN uiteraard samengesteld door de stichting zelf.

De meest schokkende eis is echter eis nummer V

BREIN eist doodleuk een verbod op “het aanmoedigen van het publiek, waaronder gebruikers voor wie de toegang tot The Pirate Bay door hun ISP geblokkeerd is, om die blokkade te omzeilen, in het bijzonder door het aanbieden van informatie met de kennelijk bedoeling om hen die onder een blokkade vallen aan te zetten tot het omzeilen van zulke blokkades, met name via het subdomein tpb.piratenpartij.nl dat door de activiteiten van de piratenpartij bekendheid heeft gekregen als bron voor omzeiling van de blokkade van TPB;”

Voor de duidelijkheid. Niet alleen wordt als het aan BREIN ligt het simpele plaatsen van een link beboet met €10.000. BREIN eist letterlijk dat het aanmoedigen van het omzeilen van de blokkade beboet wordt met 10.000 euro per dag en een maximum van 250.000 euro.

Rechtspraak.nl ook verboden?

Dit kan niet anders gezien worden dan als een botte poging om aan de start van het verkiezingsseizoen een politieke partij te verbieden om één van haar belangrijkste politieke boodschappen uit de dragen. Melden dat er in Nederland censuur is en het uitleggen waarom dat niet effectief, niet gewenst, niet nodig en niet haalbaar is, zal als het aan Brein ligt zonder meer bestraft worden met 10.000 euro boete. We mogen van BREIN straks niet eens meer linken naar rechtspraak.nl waar alle ‘verboden links’ straks via de processtukken zichtbaar zijn. Onmogelijk is te voorspellen wat door Brein zal worden opgevat als aanmoediging om deze censuur te omzeilen. De ruime interpretatie van beschikkingen door BREIN in het recente verleden geeft ons aanleiding het ergste te vrezen.

De auteursrechten waar Brein zich op beroept zijn uiteindelijk strijdig met grondrechten als privacy, vrijheid van meninguiting en persvrijheid. Tot nu toe heeft Brein zich ingezet voor niet effectieve blokkades. Met het verbieden van een politieke partij om zijn standpunten onbeperkt uit te dragen, gaat Brein een flinke stap verder. Dit toont aan hoe relevant politieke beslissingen over de afweging van auteursrechten, internetvrijheid en burgerrechten op dit moment zijn.

Het parlement slaapt

Door voortdurend wegkijken van het parlement dreigt de Auteurswet inmiddels opgerekt te zijn tot een middel waarmee burgers, blogs en zelfs politieke partijen onderworpen kunnen worden aan een nietsontziende private censor.

BREIN eist feitelijk dat alle links naar bijvoorbeeld deze GeenStijl proxy van de gehele site verwijderd moeten worden. Sterker nog, we mogen niet eens meer suggereren dat er ergens op het internet misschien zo’n URL te vinden zou kunnen zijn. Hoezo, de balans is zoek?

Als de stichting daadwerkelijk meent dat het zo’n grove schending van het recht op vrije meningsuiting aan een politieke partij mag opleggen, wat betekent dat dan ten opzichte van jou, een gewone burger zonder advocatenteam? Welke clubs volgen BREIN, als de rechter dit aan één private partij toestaat?

We laten BREIN zelf even aan het woord

OP DEZE GRONDEN VORDERT EISERES IN RECONVENTIE: dat het de voorzieningenrechter behage om bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad: In conventie:

 • i) Het verzoek van eiseressen tot opheffing van de opgelegde ex parte bevel af te wijzen;
 • ii) Voorzover nodig: het verbod tot het executeren van het ex parte bevel op te heffen;

In reconventie:

 • i) de Piratenpartij te bevelen het aanbieden van een dienst, waarmee de website van The Pirate Bay (bereikbaar via the piratebay.se) één op één ter beschikking wordt gesteld (een TPB dedicatie proxy) al of niet via het sub domein tpb.piratenpartij.nl aan te bieden;
 • ii) de Piratenpartij te gelasten zich te onthouden van het aanbieden van directe links naar de bedoelde TPB dedicated proxy’s;
 • iii) De Piratenpartij te bevelen de toegang tot The Pirate Bay in haar generieke proxy te blokkeren, meer in het bijzonder om binnen 5 werkdagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis de in deze conclusie bedoelde generieke proxydienst die wordt gebruikt om inbreuk te maken op de auteurs- en naburige rechten van de rechthebbenden wier belangen BREIN behartigt, te staken en gestaakt te houden, door middel van het blokkeren en geblokkeerd houden van de toegang voor de gebruikers van de generieke proxy dienst van gedaagde tot de domeinnamen/(sub)domeinen en IP-adressen via welke The Pirate Bay opereert, te weten: etc etc
 • iv) De Piratenpartij te bevelen om, voor het geval dat (de website van) The Pirate Bay via andere/aanvullende IP-adressen en/of domeinnamen/(sub)domeinen dan de voornoemde IP-adressen en domeinnamen/(sub)domeinen zou gaan opereren, de toegang voor gebruikers van hun generieke proxydienst tot deze andere/aanvullende IP adressen en/of domeinnamen/(sub)domeinen te blokkeren en geblokkeerd te houden, binnen tien werkdagen na aanlevering door BREIN, zowel per fax als per aangetekende brief van de juiste IP-adressen en/of domeinnamen/(sub)domeinen;
 • v) De Piratenpartij te gelasten zich te onthouden van het aanmoedigen van het publiek, waaronder gebruikers voor wie de toegang tot The Pirate Bay door hun ISP geblokkeerd is, om die blokkade te omzeilen, in het bijzonder door het aanbieden van informatie met de kennelijk bedoeling om hen die onder een blokkade vallen aan te zetten tot het omzeilen van zulke blokkades, met name via het subdomein tpb.piratenpartij.nl dat door de activiteiten van de piratenpartij bekendheid heeft gekregen als bron voor omzeiling van de blokkade van TPB;
 • vi) De Piratenpartij te bevelen om bij overtreding van de in reconventie onder i-v gevorderde bevelen aan BREIN een dwangsom te betalen van € 10.000,– (zegge: tienduizend euro) voor iedere overtreding van dat bevel, te vermeerderen met een dwangsom van € 10.000,– (zegge: tienduizend euro) voor iedere dag of gedeelte van een dag dat deze overtreding voortduurt, met een maximum van € 250.000,–;
 • vii) De Piratenpartij te veroordelen in de kosten van dit geding op de voet van artikel 1019h Rv;

BREIN lijkt maar niet in te willen zien dat aan de gebruikers van XS4ALL en Ziggo nu juist helemaal niets verboden is. Het griezelige van deze redenering is dus dat BREIN écht lijkt te geloven in het waanidee dat bij een civiele uitspraak tegen een Internet Service Provider niet alleen die ISP een verbod opgelegd krijgt, maar automatisch ook alle klanten van die ISP. Zoiets als bezoekers van een kroeg met een rookverbod te sommeren om ook thuis niet meer te roken….

Zitting Piratenpartij vs BREIN afgelopen - (24-04-2012)

Vandaag diende bij het Haagse gerechtshof de zaak van de Piratenpartij tegen stichting BREIN om de door BREIN geëiste censuur op te heffen. De rechter heeft vandaag beide pleidooien in ontvangst genomen en zal op 10 mei uitspraak doen.

In de zaak wees de piratenpartij op de ernstige gevaren van een hellend vlak en dat een beetje censuur niet bestaat. Ook heeft zij gepoogd duidelijk maken welk een politieke aard deze zaak heeft.

Ook heeft zij geprobeerd het gebruik van ex-parte verboden in dit soort zaken aan te vechten, daar deze door stichting BREIN als wapen gebruikt worden om de minder kapitaalkrachtigen hun wil op te leggen.

BREIN bracht daartegen in dat men ook via tpb.piratenpartij.nl naar de The Pirate Bay kon, en dat het daarom net iets meer schuldig is dan de rest van het internet, als het op filesharing aan komt.

De rechter zal op 10 mei beslissen wie er gelijk heeft, op dezelfde dag dat de uitspraak is in het proces van BREIN tegen de overige ISP’s. De teerling is geworpen en de piratenpartij kruist haar vingers.

Wij zijn geen one-issue partij, wij zijn de core-issue partij - (26-04-2012)

Informatiepolitiek, wat is da? Wij leven in een informatiemaatschappij.

De Piratenpartij zet zich in voor informatiepolitiek. Dat wil zeggen, de politiek van het managen van informatie. Dit klinkt misschien vaag, maar we zullen de verwarring eerst nog wat vergroten door te zeggen dat politiek op zich een vorm van informatiemanagement is. Politiek is de vorm van informatiemanagement die alle belangen tegen elkaar afweegt, feiten opzoekt, meningen en idealen erbij trekt en dan dit alles samen voegt tot een uiteindelijke beslissing.

De beste vorm van politiek is nog altijd een paar capabele mensen selecteren, deze een regeringsplek geven, en hen het vanaf daar verder uit laten zoeken. Immers, voordat het internet er was, was de feedback van de burger tot haar vertegenwoordiger beperkt tot brieven en telefoon. De burger moest zijn informatie van algemene berichtgeving in kranten en op tv halen. Kamerleden en ministers hebben een korte inwerktijd en kunnen niet alle relevante informatie in korte tijd zelf vinden en filteren. Deze afgevaardigden waren daardoor noodgedwongen op lobbyisten en bureaucraten aangewezen om hen van relevante en actuele informatie te voorzien. Dit is grofweg de politieke informatie-ecologie zoals die tot op heden was.

Zoals globale klimaatverandering soorten laat uitsterven, en nieuwe soorten de mogelijkheden geeft om op te komen, zo maakt de verandering in de informatie-ecologie ruimte voor een beestje van een andere aard dan de voorgaande. De organismen die in de bovenstaande informatie-ecologie geëvolueerd zijn, hebben daarbij een grote bagage opgebouwd die ze hindert in het aanpassen, bagage die nieuwkomers niet op hoeven te pikken terwijl zij groot groeien in deze omstandigheden.

Nieuwe kansen

De Piratenpartij ziet de mogelijkheden om met onze nieuwe communicatiemiddelen een overheid te maken die democratischer, beter en efficiënter is dan alle voorgaande bestuursvormen. Stel je nou eens voor dat we alle verzamelde kennis en expertise die op het internet te vinden is, op de een of andere manier kunnen verzamelen, bundelen en gestructureerd kunnen gebruiken voor onze voorstellen. Geen gevestigde politieke partij of gigantische bureaucratie kan daar tegenop.

Stel je nou ook eens voor dat we alle meningen en ideologieën kunnen bundelen, en op die wijze meteen weten wat het draagvlak is voor een voorstel: waar zien mensen niets in en waarvan willen ze juist meer? Hiermee kan dan gelijk getoetst worden of voorstellen ook op een politiek draagvlak kunnen rekenen, en bij gebrek daaraan kan een voorstel gelijk worden aangepast om aan zo veel mogelijk wensen te voldoen.

Het zal niet makkelijk zijn een dergelijke visie vorm te geven. Het zal een proces van vallen en opstaan, grove blunders en minimale overwinningen zijn. De andere partijen zullen zich er dan ook niet aan willen branden. De Duitse Piratenpartij heeft met haar Liquid Feedback (LQFB) systeem een aardig opzetje gemaakt, en wij zijn dan ook van plan deze over te nemen en te kijken hoe er verder aan gesleuteld en verbeterd kan worden. Een ander voorbeeld is het IJslandse online schaduwparlement. Maar maak je geen illusies, de afstand tussen LQFB en het bovenstaande plaatje is nog groot.

Maar mochten wij erin slagen een dergelijk systeem draaiende te krijgen, hebben wij maar één zetel nodig om betere initiatiefwetten in te dienen dan waar het kabinet zelf mee op te proppen kan komen. Als we daar eenmaal zijn, hebben de overige partijen nog maar één keuze: of zich aanpassen naar dit model, of achtergelaten worden omdat hun informatiemanagement-capaciteit veruit inferieur is. Het staat ze natuurlijk vrij om daarin gebruik te maken van onze verkenning van dergelijke methoden, die wij dan ook zo openbaar mogelijk zullen houden.

Want op het moment dat de andere partijen zich moeten aanpassen zal binnen een paar jaar een enorme democratische inhaalslag gemaakt worden. Let wel, het model dat wij voorstaan is inherent open voor de burger. Geen idee, mening of persoon zal nog buiten de boot vallen. De democratische praktijk wordt teruggegeven aan de burgers van de democratie, waar ze hoort.

Oude gevaren

Om dit te realiseren zijn er nou eenmaal wat dingen nodig, deze dingen vormen min of meer ons niet-over-te-onderhandelen kernprogramma. Privacy moet gewaarborgd worden, zodat de burger machtiger is dan de overheid in dit kader, iets wat altijd een randvoorwaarde voor democratie is. Transparantie is cruciaal, want waar de informatiestroom afgedekt is, kan er ook niet over nagedacht worden met de collectieve denkkracht van de gehele bevolking. Bedreigingen voor het internet zoals een disproportioneel auteursrecht moeten per direct aan de huidige tijd worden aangepast, voor zover ze snijden met het vrije internet. Wetten die vertellen wie welke informatie mag gebruiken zijn hoe dan ook bloedlink in een vrije informatiesamenleving, die niet kan bestaan zonder doorstroom van informatie.

Wij kunnen dit niet alleen, net zoals in een gezonde democratie, werkt experimenteren met democratie ook alleen als er genoeg mensen mee doen. Dit experimenteren zal dan ook een open systeem zijn waarop iedereen welkom is. Je bent nu ook al van harte welkom mee te denken of mee te helpen door zelf iets op poten te zetten.

archief/persberichten/april_2012.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/13 20:17 door 66.249.76.112