Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:persberichten:augustus_2012

Persberichten Piratenpartij augustus 2012

Piratenpartij: zet alle colleges online - (12-08-2012)

De Piratenpartij roept onderwijsinstellingen op om vanaf het nieuwe collegejaar alle colleges op te nemen en online te plaatsen. Hogescholen en universiteiten worden met publiek geld bekostigd. Colleges horen dan ook voor iedereen toegankelijk te zijn. Door ze online te publiceren, kan de kennis aan een breder publiek beschikbaar gesteld worden.

Het online publiceren van alle colleges heeft meer voordelen. Docenten kunnen voor het eerst eenvoudig zien hoe collega's op andere universiteiten de stof doceren. Zij kunnen goede presentaties van elkaar gebruiken en zo van elkaar leren. Docenten kunnen ook eenvoudig zien wat collega's in hetzelfde onderwijsprogramma hebben gedoceerd, zodat vakken beter op elkaar kunnen aansluiten. Studenten krijgen de mogelijkheid om de kwaliteit van de onderwijsprogramma's die ze willen volgen vooraf te controleren. Zij kunnen de keuze van hun vakken daarop aanpassen.

Studenten die meer onderwijs willen volgen, kunnen (zij het op afstand) vakken volgen die op hetzelfde moment gegeven worden, of waarvoor de reistijd te lang zou zijn. Aankomende studenten kunnen daadwerkelijk op basis van onderwijskundige en inhoudelijke argumenten hun studiekeuze maken. Zij zijn niet meer afhankelijk van de reclamefolders van de onderwijsinstellingen. Een leven lang leren wordt met het online publiceren van alle colleges sterk vereenvoudigd. Werkenden kunnen zich eenvoudig in de avonduren bijscholen door colleges online te volgen. Geïnteresseerden kunnen hun honger naar kennis stillen.

De Piratenpartij wil dat onderwijsinstellingen hun colleges onder een vrije licentie beschikbaar stellen. Op die manier kunnen ook derden onderdelen van de colleges gebruiken om nieuw lesmateriaal te maken. Wanneer de onderwijsinstellingen hun colleges niet uit vrije wil onder een vrije licentie beschikbaar stellen, zal de Piratenpartij in de Tweede Kamer een wetsvoorstel indienen. Daarin wordt geregeld dat het onder een vrije licentie beschikbaar stellen van alle colleges een voorwaarde is voor overheidsbekostiging. De Piratenpartij is een voorstander van het kopiëren van goede ideeën. Zij roept dan ook alle andere politieke partijen op zich achter dit voorstel te scharen en ideeën ter verbetering van dit voorstel aan te dragen.

Farmapatenten: Het gelijk van de Piratenpartij - (13-08-2012)

Dit weekend bleek wat de Piratenpartij al jaren roept over farmapatenten. Ze staan innovatie in de weg en laten de medicijnprijzen tot ongekende hoogten stijgen. In een uitgebreid artikel in de Volkskrant betoogde dr. Huub Schellekens, hoogleraar Medische Biotechnologie dat 'medicijnfabrikanten geld krijgen voor gebakken lucht'. De hoogleraar schat in dat wij jaarlijks 5 tot 6 miljard teveel betalen voor onze medicijnen. Ook wordt een rapport van Eurocommissaris Kroes aangehaald waaruit blijkt dat octrooien op dit moment voornamelijk misbruikt worden om de toetreding van generieke geneesmiddelen zo lang mogelijk uit te stellen nadat het basispatent verlopen is.

Zondag pleitte Hans Büller, voorzitter van de raad van bestuur het Erasmus MC, ervoor om de farmaceutische industrie buiten spel te zetten door binnen Europa zelf geneesmiddelen te gaan ontwikkelen. “Dan zijn we niet meer afhankelijk van grote farmaceutische industrieën die op allerlei manieren hun boeken gesloten kunnen houden.” Büller ziet niets in onderhandelingen met de geneesmiddelenindustrie, wat volgens het Erasmus MC slechts een lapmiddel is. “De situatie vraagt dringend om een rigoureuze en onorthodoxe aanpak.”

De Piratenpartij is de enige partij in Nederland die al lang aandringt op het afschaffen van de farmapatenten omdat deze de belangrijkste oorzaak zijn van het snel uit de hand lopen van de kosten van de gezondheidszorg. In 2010 verscheen al een analyse waaruit bleek dat van al het geld dat aan geneesmiddelen wordt uitgegeven hooguit 16% ten goede komt aan onderzoek en ontwikkeling en dat het grootste deel wordt uitgeven aan marketing en winstuitkeringen. Onlangs publiceerde de Piratenpartij nog een glashelder overzicht waaruit blijkt hoe de prijzen van geneesmiddelen worden opgeblazen als gevolg van het octrooistelsel.

Hoogleraar Schellekens vermoedt dat die exorbitante marketinguitgaven ook de reden zijn dat de Haagse politiek tot nu toe heeft geweigerd de farmapatenten aan te pakken of zelfs maar op de agenda te zetten. “Kamerleden zijn niet immuun voor wat er gebeurt”, is zijn reactie op de vraag waar al dat marketinggeld naar toe gaat.

Het wordt ook onderstreept wanneer je de verkiezingsprogramma's van de zittende partijen doorleest. Behalve de Piratenpartij noemt geen enkele partij farmapatenten in haar programma of durft naar herziening van het octrooirecht te verwijzen wanneer het gaat over besparingen op de uitgaven aan Volksgezondheid.

Zie ook: Analyse medicijnprijzen 2012.

Rosenthal moet Britse partner aanspreken op on-Europees gedrag - (19-08-2012)

De Piratenpartij roept minister Rosenthal op om bij de Britse overheid aan te dringen op het waarborgen van de autonomie van de Ecuadoraanse ambassade. Ook roepen wij de minister op om hierover in contact te treden met zijn Europese collega's en gezamenlijk te trachten om onze Europese partner voor deze on-Europese misstap te waarschuwen. Zo nodig vragen wij het parlement om hier bij de minister op aan te dringen en een motie van deze strekking aan te nemen. De tijd dringt, omdat de Britse overheid heeft aangekondigd zich vanaf 22 augustus vrij te voelen de ambassade binnen te vallen, één week na het ultimatum op 15 augustus werd gesteld.

De Piratenpartij maakt zich grote zorgen over de op hande zijnde inval in de ambassade van Ecuador door de Britse overheid. Deze aangekondigde schending van de diplomatieke onschendbaarheid is onaanvaardbaar. Het druist in tegen de universele vrijheden die de basis vormen van de Europese Verklaring van de Rechten van de Mens en de Europese samenwerking. Het doel van de voorgenomen actie, de arrestatie van Julian Assange rechtvaardigt op geen enkele wijze het door de Britten gekozen middel. Daarnaast schept het een gevaarlijk precedent als gevolg waarvan de bescherming van alle ambassades wereldwijd in gevaar wordt gebracht.

Lijsttrekker Dirk Poot: “Het vragen en verlenen van asiel zijn expliciet beschermd door het verdrag van Wenen en ook de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft unaniem uitgesproken dat het verlenen van asiel een humanitaire daad is, die niet als een vijandige actie opgevat mag worden. Het verlenen van asiel aan een dissident zou dus geen reden mogen zijn om deze fundamentele waarden te schenden.” Ook is het onaanvaardbaar dat Bradley Manning, die door de Amerikaanse overheid verdacht wordt van het doorspelen van geheime documenten aan Wikileaks inmiddels al 815 dagen onder een streng regime wordt vastgehouden in afwachting van een proces. Hiermee is de termijn van 120 dagen die daarvoor in de Amerikaanse wet staat onaanvaardbaar lang overschreden. Zo Bradley Manning deze documenten inderdaad zou hebben doorgespeeld zou hij juist niet vervolgd moeten worden, maar de wettelijke bescherming moeten krijgen die een klokkenluider toekomt. Zowel Assange als Manning hebben het recht om menselijk behandeld te worden. Als de Chinese overheid zich net zo onbuigbaar had opgesteld als nu de Britse regering, zou Ai Wei Wei en zijn familie nog steeds in China bevinden, in plaats van de Verenigde Staten waar hij asiel heeft gekregen.

Piratenpartij haalt eerste 1000 leden - (24-08-2012)

In de nacht van 23 op 24 Augustus heeft de Piratenpartij haar 1000ste lid mogen verwelkomen. Voor het Democratie 3.0 project is dit goed nieuws. Met het democratie 3.0 project wil de Piratenpartij mensen de mogelijkheid geven om buiten de verkiezingen hun stem te laten horen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde Liquid Feedback (LQFB) systeem, dat onder andere ook in gebruik is bij de succesvolle Duitse zusterpartij (Piratenpartei). “Meer leden betekent meer inbreng en meer deskundigheid”, aldus lijsttrekker Dirk Poot.

Daarnaast is 1000 leden het minimum aantal dat nodig is om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling voor politieke partijen. De peildatum daarvoor is 1 oktober, die deadline heeft de partij dus ruimschoots gehaald.

Behalve duizend leden moet de Piratenpartij ook mininmaal één zetel halen bij de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september. In de opiniepeilingen van Maurice de Hond schommelt de partij nu rond de 1 à 2 zetels.

De Piratenpartij wil nu ook de eigen leden inzetten bij het werven van nieuwe leden; ieder lid dat 11 nieuwe leden werft krijgt van lijsttrekker Dirk Poot persoonlijk een fles Piratenrum thuisbezorgd. Meer hierover én over de komende campagne-activiteiten binnenkort op de website van de Piratenpartij.

Downloadheffing SP is ondoordachte lastenverzwaring - (29-08-2012)

De door de SP voorgestelde 'jij-bent-piraat-heffing' is overbodig en schiet haar doel voorbij. De SP wil de auteursrechtenlobby tegemoetkomen met een extra belasting die geheven wordt op alle apparatuur die muziek en films kan afspelen. De Piratenpartij vind het niet wenselijk om elke industrie te subsidiëren waarvan het verdienmodel door de technologie is ingehaald. Bovendien wordt een aanzienlijk deel van de jij-bent-piraat-heffing onterecht geïnd.

Consumenten die hun eigen CD's of downloads naar hun MP3-spelers en mobiele telefoons overzetten moeten meerdere malen betalen voor hetzelfde produkt; ze hebben de muziek al gekocht en moeten vervolgens bij ieder nieuw apparaat opnieuw voor diezelfde muziek betalen. Zelfs consumenten die hun apparaten gebruiken om er hun eigen foto's, vakantiefilms of administratie op te plaatsen worden gedwongen de entertainmentindustrie te sponsoren.

Als men op deze manier blijft redeneren kan straks ook PostNL een heffing vragen op verstuurde emails, omdat zij daarmee inkomsten uit postzegels misloopt en kunnen verkopers van filmrolletjes een heffing eisen op iedere verkochte digitale camera of camera-app.

De auteursrechtenindustrie heeft sinds het gevecht tegen Napster in 2001 haar geld en middelen ingezet voor het voeren van juridische procedures waarin slechts getracht werd de technologische vooruitgang tegen te houden. Inmiddels zijn ze ingehaald door diensten als YouTube, MegaBox, The Pirate Bay, FaceBook en iTunes die de meeste functies van de oude platenmaatschappijen sneller, beter en goedkoper vervullen. Veel van de artiesten die nu aan het begin van hun carrière staan kiezen expliciet voor de nieuwe distributiemodellen en verdienen hun geld met de verkoop van concertkaartjes en merchandise. Anderen laten hun nieuwste werk vooraf sponsoren via crowdfundingsites of verdienen hun geld via een pay-what-you-want model.

De jij-bent-piraat-heffing van de SP brengt voor alle burgers een lastenverzwaring mee, en beloont de auteursrechtenindustrie voor tien jaar juridische stagnatie in plaats van commerciële innovatie. De SP miskent hiermee ook de werkelijke aard van het conflict dat er gaande is: het is een strijd van de grootverdieners van het oude model, die lange tijd konden bepalen welke culturele uitingen verspreid werden en welke niet, tegen het nieuwe vrije model, waarin iedere consument zelf kan bepalen welke artiesten hij wil horen en welke schrijvers hij wil lezen. Het auteursrecht wordt gebruikt als wapen in een oorlog tegen de nieuwe cultuur.

De Piratenpartij heeft in april dit jaar aan den lijve ondervonden hoe eenvoudig het voor de auteursrechtenlobby is om zelfs verwijzingen naar het omzeilen van een internetblokkade door de rechter te laten verbieden. Overigens heeft destijds geen enkele politieke partij zich uitgesproken over het censureren van proxies.

De Piratenpartij wil het auteursrecht voor commercieel gebruik terugbrengen naar 5 jaar, en het delen van auteursrechtelijk beschermde werken toestaan voor niet-commercieel gebruik. Ook sites zoals The Pirate Bay blijven wat de Piratenpartij betreft gewoon legaal en toegankelijk.

Piratenpartij lanceert "Dag van de Download" - (29-08-2012)

Dit jaar 'viert' de Nederlandse auteursrechtwetgeving haar honderdste verjaardag. Een wet, die in die honderd jaar nauwelijks is aangepast aan de moderne tijd. Een wet, waarvoor tegenwoordig burgerrechten aan de kant worden geschoven.

Daarom lanceert de Piratenpartij de website “www.dagvandedownload.nl”. Deze is bedoeld om mensen te informeren dat downloaden nog altijd is toegestaan in Nederland. Om de aandacht vestigen op media die wel al vrij beschikbaar is. Maar ook om aan te tonen dat deze wet uit 1912 niet meer van toepassing is op onze moderne informatiesamenleving.

Deze website is een initiatief om voor meer bekendheid te zorgen. Meer bekendheid voor vrij beschikbare media, software en games. Meer bekendheid voor de mensen die deze vrije media maken, omdat ze het leuk vinden. Omdat ze willen dat hun werk gezien en gedeeld wordt. Maar vooral bekendheid voor het feit dat wat mensen downloaden niet zomaar het labeltje 'illegaal' opgeplakt mag worden. Er kunnen namelijk ontzettend mooie dingen gebeuren in een samenleving, waarin mensen informatie en cultuur vrij mogen delen.

Al honderd jaar lang wordt geklaagd over het op grote schaal verspreiden van cultuur. En toch, worden er ieder jaar miljarden verdient met kunst en cultuur. Niet ondanks, maar juist dankzij de mogelijkheid om te kopiëren. Kopiëren, het delen van cultuur, is een mooi iets. En dat verdient een dag als deze. “De Dag van de Download”.

archief/persberichten/augustus_2012.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/11 22:04 door KapiteinG