Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:persberichten:februari_2012

Persberichten Piratenpartij februari 2012

Pusht ook de Kamer van Koophandel het ACTA-verdrag? - (02-02-2012)

De pro-ACTA lobby heeft deze week een 4 pagina’s tellende propaganda brochure aan alle Europarlementariërs verzonden: “ACTA: Why you should support it”. Zoals van goede propaganda verwacht mag worden, klopt er van de claims vrij weinig; zowel La Quadrature du Net als de IP Policy Committee maakten korte metten met de argumenten.

Een van de logo’s achterop deze brief is die van de organisatie EuroChambers. Dit is het Europese samenwerkingsverband voor de nationale KvK’s, waarbij ook de Kamer van Koophandel Nederland is aangesloten. Kennelijk heeft EuroChambers, die de brochure ook via haar site verspreidt, meegewerkt en meebetaald aan de ontwikkeling van deze propaganda.

EuroChambers drijft op de contributie van haar leden, dus onder andere de Nederlandse Kamer van Koophandel. En die Nederlandse KvK wordt weer betaald door ons. Blijkbaar wordt de jaarlijkse verplichte bijdrage ingezet om het meest schadelijke verdrag dat innovatieve internetondernemers zich voor kunnen stellen door het Europese Parlement te jagen. Nu betaal ik als sinds 1991 jaarlijks mijn verplichte KvK-bijdrage. Ik zie het maar als een soort ondernemersbelasting, want ik heb in die ruim 20 jaar eigenlijk niets aan de KvK gehad; behalve een kostbaar uittreksel af en toe.

Zelf heb ik nooit een KvK-enquete ontvangen over het steunen van ACTA. Voor zover bekend hebben ook andere bij de KvK aangesloten piraten nooit iets gezien. De KvK heeft, sinds januari 2011 géén enkel persbericht of nieuwsbericht over de voorgenomen ACTA-steun naar buiten gebracht.

Vragen van de Piratenpartij

 1. Wij zijn erg benieuwd waar en wanneer de Nederlandse ondernemers aan de KvK toestemming hebben gegeven om de Pro-ACTA lobby met woord en daad te ondersteunen.
 2. Wij vragen ons ook af tijdens welke bestuursvergadering of inspraakronde is besloten tot deze steun, en met welke argumenten het besluit tot steunen is genomen.
 3. Zijn er notulen beschikbaar?
 4. Kan de KvK een overzicht geven van het percentage Nederlandse ondernemers en ondernemingen die de Pro-ACTA ramkoers van de Nederlandse Kamer van Koophandel wel ondersteunt?-
 5. Hoe omvangrijk is de steun die de KvK Nederland aan de private ACTA-partijen heeft gegeven? Hoeveel geld, hoeveel mankracht en hoeveel overige resources?

Tot hierover eenduidig uitsluitsel is, lijkt het me ons niet meer dan fatsoenlijk wanneer de KvK directie haar steun aan het ondemocratische ACTA-verdrag terugtrekt en hiervan zowel haar leden als EuroChambers onverwijld van op de hoogte stelt.

Hoe omvangrijk is de steun die de KvK Nederland aan de private ACTA-partijen heeft gegeven? Hoeveel geld, hoeveel mankracht en hoeveel andere resources? Tot hierover eenduidig uitsluitsel is, lijkt het me ons niet meer dan fatsoenlijk wanneer de KvK haar steun aan het ondemocratische ACTA-verdrag terugtrekt en hiervan zowel haar leden als EuroChambers onverwijld en eenduidig op de hoogte stelt.

De KvK heeft overigens nog niet gereageerd op ons telefonisch verzoek om meer informatie.

Update 3 februari 2012 16.00u

De persvoorlichter van de Kamer van Koophandel Nederland gaf zojuist het volgende door:

 1. KvK is weliswaar lid van EuroChambers, maar EuroChambers spreekt hierin NIET namens de Nederlandse Kamer van Koophandel.
 2. De Kamer van Koophandel is van plan om op ‘zeer korte termijn’ in het hele land de ondernemers via haar ‘ondernemerspanel’ naar hun mening over ACTA te vragen, voor de KvK positie kiest.

Het lijkt er dus op dat Nederlandse ondernemers zich binnenkort via de KvK kunnen uitspreken over het voorliggende ACTA-verdrag. Hopelijk laten ook de internetondernemers met verstand van zaken van zich horen. We zullen deze panels en het besluitvormingsproces met interesse volgen!

Spijt van ACTA – de ondraaglijke lichtheid van een handtekening - (07-02-2012)

Minder dan twee weken na de ondertekening van het ACTA-verdrag in Japan, hebben drie van de ondertekenaars inmiddels spijt. Alle drie geven toe ACTA van te voren goed gelezen, noch begrepen te hebben. Wat kan ons kabinet leren van het voortschrijdend inzicht van Polen, Tsjechië en de ambassadeur van Slovenië?

De krachtigste boodschap kwam van Helena Drnovšek Zorko, die namens Slovenië het verdrag ondertekende. In een open brief biedt zij haar kinderen, haar vrienden en het hele Sloveense volk haar verontschuldigingen aan.

“Ik vervulde mijn ambtelijke plicht, maar verzaakte mijn burgerlijke plicht.”

“Ik tekende uit onoplettendheid. Mij was opgedragen een verdrag te ondertekenen, ik had op dat moment onvoldoende in de gaten dat dit verdrag de vrije deelname aan het grootste en belangrijkste netwerk uit de menselijke geschiedenis beperkt en onmogelijk maakt. Daarmee beperkt dit verdrag in het bijzonder de toekomst van onze jeugd.”

“Je wordt wakker met het gewicht van de ondraaglijke lichtheid van een handtekening.”

In Polen heeft premier Donald Tusk de ratificatie van het ACTA-verdrag voorlopig opgeschort. De liberaal Tusk, die een week geleden ACTA nog vurig verdedigde, geeft nu toe dat hij het onderwerp ‘vanuit een twintigste eeuws perspectief benaderde’.

Tusk schaart zich inmiddels bij de critici die zeggen dat het verdrag onvoldoende draagkracht heeft en dat bij de onderhandelingen eenzijdig rekening is gehouden met de belangen van de filmindustrie. De ratificatie in Polen ligt stil tot alle mogelijke effecten op de Poolse wetgeving zijn uitgezocht, beloofde Tusk.

De Poolse premier pleitte op zijn persconferentie óók voor een brede nationale discussie over het aanpassen van het copyright aan de eisen van de 21e eeuw.

Gisteren volgde Tsjechië het Poolse voorbeeld en kondigde premier Petr Necas de voorlopige stopzetting van het ratificatieproces aan. Necas, leider van de liberale ODS, zei dat zijn regering zal niet toestaan dat de burgerrechten en de vrije toegang tot informatie in gevaar komen. Zijn regering wil eerst laten onderzoeken welke gevolgen ACTA op het dagelijks leven gaat hebben.

Dit zijn partijen die het ACTA verdrag al getekend hebben. De inmiddels afgetreden premier van Roemenië moest vorige week overigens schoorvoetend toegeven dat hij geen idee had van hoe en waarom Roemenië uiteindelijk ACTA ondertekend heeft.

Nederland, Duitsland, Cyprus, Estland en Slovakije hebben ACTA nog niet getekend, maar zeggen dit binnenkort wel te gaan doen. Het kabinet kan deze waarschuwingen van Europese regeringsleiders niet negeren, en zou er verstandig aan doen om zowel het ondertekenen als het ratificeren van dit verdrag voor ‘onbepaalde tijd’ uit te stellen.

Dat zou voor Mark Rutte tevens een uitgelezen moment zijn om het voorbeeld van de liberaal Tusk te volgen en ook in Nederland een open en brede discussie over de broodnodige aanpassingen van het auteursrecht op gang te brengen.

Wanneer het uiteindelijk lukt om deze uit de 18e eeuw stammende wetgeving aan de eisen van de moderne informatiemaatschappij aan te passen, kan de kwestie ACTA uiteindelijk zomaar nog een positief einde krijgen.

Update 7 februari 2012 11.30u

Zojuist heeft ook Slowakije aangekondigd ACTA voorlopig níet te ratificeren.

Stegeman toont aan: Strijd tegen kinderporno is te winnen - (13-02-2012)

Dit is een reactie op de uitzending van ‘Under Cover in Nederland‘ d.d. 12 februari 2012.

‘Ik zal minister Opstelten van Justitie vragen hier korte metten mee te maken’. Tweede Kamerlid Khadija Arib van de PvdA heeft nog nooit van het TOR-netwerk gehoord, en had op dat moment de bewuste aflevering van ‘Under Cover’ bij SBS6 ook nog helemaal niet gezien. Eigenlijk kan je mevrouw Arib weinig kwalijk nemen. Het is moeilijk om ‘on-the-spot’ de nuance te behouden wanneer het onderwerp kinderporno ter sprake komt. Twitter werd bijvoorbeeld ook plotseling een avondje DreigTwitter.

Echter, na het zien van de aflevering had de politica waarschijnlijk heel andere conclusies getrokken:

 • De strijd tegen kinderporno is zeker niet verloren, maar vergt een andere aanpak dan tot nu toe.
 • Deze uitzending is een schoolvoorbeeld van de enige manier waarop je de criminele kinderporno netwerken uiteindelijk kunt oprollen: ouderwets speurwerk.
 • Het idee dat kinderporno uit te bannen is met filter-technologie is door de uitzending weersproken; deze crinminelen zullen openingen blijven zoeken én vinden; het is zaak voldoende capaciteit in te zetten om ze te arresteren wanneer ze de online wereld verlaten.
 • De geïnterviewde overheidsdienaren legden allereest uit dat TOR een legitiem en nuttig netwerk is. Niet alleen de overheid, maar op initiatief van Marietje Schaake ook de EU, onderkennen gelukkig het nut van dit netwerk en stelden daarom respectievelijk ruim 5 en 125 miljoen euro ter beschikking voor onder andere TOR-lessen aan dissidenten. Voor veel dissidenten hangt hun leven letterlijk van het TOR-netwerk af.

Het was hoopgevend om politici te horen die Anonymous nu eens niet afdeden als digitale vandalen. De oproep tot solliciteren maakt duidelijk dat ook in Den Haag het besef begint door te dringen dat de lokale internet-kennis onvoldoende is en dat de expertise van de netwerk-generatie hard gemist wordt. Hopenlijk luisteren politici hierdoor ook beter wanneer het collectief aangeeft waarom ACTA zo gevaarlijk is, bijvoorbeeld. Dit overigens los van de vraag in hoeverre de gemaskerde man in de uitzending daadwerkelijk namens Anonymous kon spreken, maar dat is aan de SBS6-redactie.

Het is moeilijk voor te stellen dat deze uitzending zal leiden tot kamervragen of regeringsvoorstellen om daadwerkelijk ‘korte metten te maken met TOR’. Een kamervraag die we ons wel kunnen voorstellen:

“Gezien de uitzending van ‘Under Cover’ van Alberto Stegeman, zouden de huidige ‘animal-cops’ niet beter ingezet kunnen worden als kinderporno-opsporingsambtenaren? Stegeman heeft laten zien dat het vangen van dit soort criminelen alleen lukt met de inzet van voldoende mankracht en een gedegen kennis van het internet. Dat de kinderporno-scene zo wijd verbreid is geeft aan dat Justitie op die twee punten tekort is geschoten.”

Dit zou natuurlijk ook een goede vraag zijn:

“Wij hebben geleerd dat er een collectief van bezorgde burgers bestaat dat veel meer van het internet weet dan wij. Het is onjuist dat de door deze burgers gekozen protest-vorm, de DDoS-aanval, in het Nederlands Wetboek van Strafrecht staat. Kan de Minister stappen ondernemen om een DDoS-aanval die duidelijk als protest aangemerkt kan worden ook de grondwettelijke bescherming te geven die bij het recht op demonstratie hoort?”

Steun de strijd van dissidenten wereldwijd en doneer wat van je bandbreedte aan het goede doel.

Nederlandse ondernemers zitten niet op ACTA te wachten - (17-02-2012)

De Nederlandse Kamer van Koophandel heeft, als eerste in Nederland, de meningen met betrekking tot ACTA gepeild. Door middel van haar ondernemerspanel heeft de KvK 10.000 ingeschreven ondernemers benaderd in een on-line onderzoek, waar de volgende cijfers uit naar voren kwamen. Slechts 14% van het MKB spreekt zich uit vóór ACTA.

 • Een meerderheid, 55%, had nog nooit van ACTA gehoord. Ook het Nederlandse Midden en Kleinbedrijf wordt dus overvallen door het in het geheim uitonderhandelde ACTA.
 • 64% van de respondenten weet niet of ACTA wel goedgekeurd moet worden.
 • 22% is ronduit tegen ACTA. De ondernemers merken op veel meer te zien in een herziening van het intellectueel eigendomsrecht en noemen de huidige bescherming uit de tijd.
 • Slechts 14% gaf aan voor ACTA te zijn.

Deze cijfers moeten de minister van Economische Zaken te denken geven. De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat de invloedrijke pro-ACTA lobby waar het kabinet de oren naar laat hangen, in elk geval niet namens het Midden- en Kleinbedrijf spreekt maar slechts een paar grote spelers uit de industrie vertegenwoordigt.

Schade voor Handel en Innovatie

Nederland heeft als innovatieland bij uitstek ook veel te verliezen wanneer ACTA daadwerkelijk door de EU geratificeerd zou worden. Een van de grootste problemen van ACTA is namelijk dat de VS al hebben aangegeven zich niet wettelijk gebonden te voelen door ACTA, terwijl de EU het als een bindende handelsovereenkomst ziet. Hiermee veroordelen minister Verhagen en de EU de Nederlandse ondernemers ertoe om hun innovaties straks met één hand op de rug gebonden te verdedigen tegen Amerikaanse octrooi-claims. Europese ondernemers kennen straks dus strenge beperkingen op de thuismarkt en nauwelijks wettelijke bescherming in de exportmarkten.

Ook de aanmerkelijk hogere boetes en zelfs criminele sancties (ACTA Sectie 4: Strafrechtelijke Handhaving) die ook op onbedoelde inbreuken van het ‘intellectueel eigendomsrecht’ voor Europese bedrijven gaan gelden, zullen velen afschrikken van het daadwerkelijk op de markt brengen van nieuwe ideeën.

Met een restrictief beleid op het gebied van het zg ‘intellectueel eigendom’ snijdt Europa zichzelf in de vingers, en zal innovatie verdwijnen naar landen met soepeler wetgeving. Op termijn kunnen Nederland Innovatieland en Europa slechts verliezen als gevolg van ACTA.

Handelsbarrières

Daarnaast creëert ACTA nieuwe mogelijkheden om onterechte handelsbelemmeringen op te werpen. Omdat internetbedrijven nog slechts onder strenge voorwaarden kunnen ontsnappen aan de plicht om het dataverkeer te controleren op ‘mogelijke inbreuken’, wordt iedere ondernemer opgescheept met hoge kosten voor extra personeel en apparatuur. De kleinere en meest innovatieve ondernemingen zullen deze lasten niet kunnen dragen en uiteindelijk verdwijnen. De bedenker van de volgende Marktplaats of Hyves zal bijvoorbeeld diep in de buidel moeten tasten voor hij of zij dat nieuwe platform kan lanceren. (ACTA Artikel 27.2 & Artikel 8.1)

China is het schoolvoorbeeld van een land dat het type ‘vrijwillige en informele’ afspraken zoals ook ACTA aanbeveelt, misbruikt om concurrentie op haar interne markt onmogelijk te maken.

Morele bezwaren

Uiteindelijk zal de meeste tijd en energie van veel interbedrijven besteed gaan worden aan het monitoren en controleren van haar gebruikers en het doorgeven van persoonlijke gegevens aan private partijen, zonder dat er nog een rechter aan te pas komt. Het is niet vreemd dat veel internet-ondernemers zich verzetten tegen het idee straks voornamelijk als censor in plaats van innovator op te moeten treden. XS4All en Ziggo laten duidelijk merken hoe ongelukkig zij op dit moment zijn in deze branche-vreemde rol.

Het is verwonderlijk dat de VVD, die zich erop laat voorstaan dat zij opkomt voor de Nederlandse ondernemer en zich inzet voor het verwijderen van handelsbarrières, zich zo nadrukkelijk tegenover die ondernemers plaatst in haar pogingen om Nederland en Europa de knellende banden van ACTA in te rommelen.

Meer informatie

Internet bedreigd door Verenigde Naties - (22-02-2012)

Een grote groep landen waaronder de twee zwaargewichten China en Rusland wil nog voor het einde van het jaar dat Internet op internationaal niveau gecontroleerd gaat worden. Hiervoor willen ze de ITU gebruiken (International Telecommunication Union) , dat een onderdeel van de VN is. Op 27 februari wordt in Geneve het gevaarlijke politiek proces doorgevoerd wat het einde van het internet zoals het nu bestaat kan betekenen.

Dat het ITU ook zonder de gevaarlijke plannen van Putin en companen al een bedreiging voor internet is blijkt bijvoorbeeld uit het IP Traceback – Q6/17 voorstel. Dat programma is namelijk een frontale aanval op anonimiteit en daarmee op politieke oppositie, op klokkenluiden, nonconformistische ideeen en onderszoeksjournalistiek.

Een citaat uit Q6/17 documentatie

“A political opponent to a government publishes articles that portrays the government unfavorably. The government, which has a law against all opposition, tries to identify the source of the negative articles but these have been published trough a proxy server. The government can’t trace the source and the authors identity is protected.”

Zie alhier één van de documenten. Dit biedt enig inzicht in de wensen van de ITU en haar leden, en wat ons te wachten kan staan als men in Geneve tot overeenstemming weet te komen. Ook het programma van een conferentie in december geeft ons een schot voor de boeg.

 • Subject cyber security and data privacy to international control;
 • Allow foreign phone companies to charge fees for “international” Internet traffic, perhaps even on a “per-click” basis for certain Web destinations, with the goal of generating revenue for state-owned phone companies and government treasuries;
 • Impose unprecedented economic regulations such as mandates for rates, terms and conditions for currently unregulated traffic-swapping agreements known as “peering.”
 • Establish for the first time ITU dominion over important functions of multi-stakeholder Internet governance entities such as the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, the nonprofit entity that coordinates the .com and .org Web addresses of the world;
 • Subsume under intergovernmental control many functions of the Internet Engineering Task Force, the Internet Society and other multi-stakeholder groups that establish the engineering and technical standards that allow the Internet to work;
 • Regulate international mobile roaming rates and practices.

Na TRIPS, IPRED, SOPA, en ACTA zal men zich dus keihard hierop moeten gaan storten teneinde het nationaliseren en het militairiseren van het internet te voorkomen.

archief/persberichten/februari_2012.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/11 22:05 door KapiteinG