Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:persberichten:juni_2010

Persberichten Piratenpartij juni 2010

Nieuwe partijen bespreken verkiezingen met Binnenlandse Zaken (02-06-2010)

Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, Ank Bijleveld, zal vandaag in gesprek gaan met het platform nieuwe partijen. In dit gesprek zal de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen worden besproken. De partijen hebben tijdens het verzamelen van de ondersteuningsverklaringen (zgn. H4-formulieren) veel problemen ervaren. De Piratenpartij bleek niet de enige nieuwe partij te zijn waarbij de eerste stap om aan het verkiezingsproces deel te nemen in het gemeentelijk ambtenarenapparaat werd belemmerd. Dit bleek al uit eerder overleg tussen de overheid en de andere nieuwkomers.

Samuel Ernest baron van Tuyll van Serooskerken (LibDem) heeft recentelijk kritiek geuit op het verloop van verkiezingen. Daarbij is de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) op de hoogte gesteld.

Na de obstructie in de gemeentehuizen wordt ook door het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP) de voorkeur gegeven om primair te informeren over politieke partijen met een Kamerzetel. Zo worden binnen de StemWijzer niet automatisch alle partijen meegenomen. De projectleider, Dhr. De Graaf, van Stemwijzer van het IPP verdedigt het beleid van Stemwijzer. Hij zegt dat het IPP de stellingen op Stemwijzer heeft bepaald aan de hand van “onderwerpen die in de campagne een belangrijke rol spelen. Daarbij volgt de redactie de politieke agenda en de publieke opinie.” Thema's die bij nieuwe partijen spelen worden zo bewust genegeerd.

Het IPP heeft bij de voorlichting aan de jeugd en jongvolwassenen in de verkiezingskranten niet geschreven over de nieuwe partijen. Bas Banning, projectleider Kinderverkiezingen reageert: “Er is inderdaad besloten om slechts een uitgebreide uitleg te geven bij de partijen die op dat moment in de peilingen op één zetel stonden.” Scholieren hebben de Piratenpartij zelf per e-mail attent gemaakt op de beperkte keuzemogelijkheden die aan hen werd gegeven. Dit heeft onder meer geresulteerd in het kunnen stemmen op de nieuwe partijen in de kinder- en scholierenverkiezingen.

De Piratenpartij is van mening dat een 'onafhankelijke organisatie' als het IPP, dat voor 50% is gesubsidieerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken, geen kleur of voorkeur mag geven bij de objectieve voorlichting aan stemmend Nederland.

Veroordeling FTD schaadt vrije meningsuiting (04-06-2010)

De Nederlandse usenet-community FTD is deze week door de rechter veroordeeld voor het noemen van de naam van een Nederlandse bioscoopfilm die op DVD is uitgebracht. Het internetplatform moet alle opmerkingen over “Komt een vrouw bij de dokter” verwijderen en de proceskosten van 10.000 euro betalen.

Ex parte De voorzieningenrechter in Den Haag deed de uitspraak afgelopen woensdag in een kort geding dat FTD twee weken daarvoor aanspande tegen filmmaatschappij Eyeworks, de producent van de film. Eyeworks had eerder middels een ex parte-beschikking voor elkaar gekregen dat alle verwijzingen weggehaald moesten worden. Daartegen protesteerde FTD met dit kort geding. In de controversiële ex parte-procedure kan de beklaagde zich niet tegenover de rechtbank verweren.

Vrijheid van meningsuiting FTD's advocaat Arnoud Engelfriet noemt de uitspraak een ernstige bedreiging voor de vrijheid van meningsuiting in Nederland. De uitspraak staat volgens hem loodrecht op vrijwel alle jurisprudentie op dit gebied. Ook de Piratenpartij is van mening dat een dergelijke uitspraak verstrekkende gevolgen kan hebben op het gebied van vrijheid van meningsuiting van alle burgers. Lijsttrekker Samir Allioui waarschuwt: “Deze uitspraak raakt aan de fundamenten van de rechtsstaat. De rechter treft hier geen blaam, maar de wetgever. Deze rechter stelt praten over een film op één lijn met het verspreiden van die film. Als zelfs het noemen van films of liedjes al strafbaar is, dan kan iedereen veroordeeld worden, zelfs journalisten of zoekmachines zoals Google. Bovendien vereist dit een infrastructuur die censuur mogelijk maakt.”

Wetgeving hervormen De oplossing ligt volgens de piraten niet in het voeren van rechtszaken, maar in het veranderen van de auteurswet. Alleen zo kan vrijheid van meningsuiting weer boven financiële belangen worden gesteld. Allioui uit ook verwijten aan de partijen in de Tweede Kamer: “De Nederlandse volksvertegenwoordigers zijn mede schuldig aan het uithollen van de democratie door private lobbyclubs als BREIN. Door dit onderwerp over te laten aan belangengroepen en door de wet niet aan te passen aan het internettijdperk, werkt de Kamer actief mee aan de oprukkende censuur op het net. Deze strijd moet gevoerd worden in de politieke arena, niet in de rechtszaal”.

Piratenpartij verspreidt haar boodschap met hulp van VJ-team (07-06-2010)

In de nachten voor de verkiezingen zal de Piratenpartij animaties projecteren op openbare gebouwen in de Randstad om haar boodschap te verspreiden. Ze krijgen hierbij de hulp van het Engelse “Magic Lantern” - tot voor kort onderdeel van “Inside Us All”, dat 2 jaar lang 's werelds beste VJ team was volgens het toonaangevende blad DJ Mag.

De Piratenpartij zal mensen op de hoogte houden van projectielocaties via Twitter. Elke projectie zal enkele minuten duren, waarna het team naar de volgende locatie doorgaat.

De Piratenpartij pleit in haar programma voor het creëren van een vrije informatiesamenleving. Volgens de partij moeten hiervoor drastische hervormingen van het auteurs- en patentrechtenstelsel plaatsvinden.

Grote 'verkiezingsbash' Piratenpartij op 9 juni in Amsterdam (07-06-2010)

AMSTERDAM - De Piratenpartij houdt op woensdag 9 juni 's avonds een grote openbare bijeenkomst in Amsterdam. De piraten verwachten in één keer met twee of drie zetels in het parlement te komen. De bijeenkomst op de avond van de Tweede Kamerverkiezingen zal derhalve een feestelijk karakter hebben.

Behalve de Nederlandse kandidaten van de Piratenpartij, zal ook Amelia Andersdotter (22) aanwezig zijn, Europarlementslid voor de Zweedse Piratenpartij en tevens de jongste Europarlementariër. Speciale gast is het Engelse “Magic Lantern” - tot voor kort onderdeel van “Inside Us All”, dat al twee jaar lang 's werelds beste VJ team was volgens het toonaangevende tijdschrift DJ Mag. Dit vermaarde VJ-team zal gedurende de verkiezingsavond de visuals verzorgen en bovendien een audio-visuele set presenteren.

De avond, die onder piraten al 'Piratenpartij Verkiezingsbash' genoemd wordt, zal worden gehouden in de Winston aan de Warmoesstraat in Amsterdam. Aanvang is om 21 uur en de toegang is gratis. De Piratenpartij hoopt op een grote opkomst en nodigt hiertoe alle geïnteresseerden uit naar het Piratenpartij verkiezingsfeest te komen voor een spetterende avond die tot diep in de nacht kan doorgaan. Er zal ruime gelegenheid zijn om in informele sfeer te spreken met de diverse kandidaten, overige piraten en geïnteresseerden. Indien gewenst kunnen geïnteresseerden een exemplaar van het Piratenpartij verkiezingsprogramma aanschaffen en er ligt gratis promotiemateriaal zoals stickers. Wie hier lid wordt van de Piratenpartij wordt beloond met het unieke Nederlandse Piratenpartij t-shirt of vijf consumpties.

Piratenpartij gaat in debatkuip (07-06-2010)

Rick Falkvinge, oprichter van de Zweedse Piratenpartij, gaat morgen 8 juni in 'debatkuip' met de lijsttrekker van de Nederlandse piraten, Samir Allioui. Verschillende plaatsen worden bezocht, waar mensen in debat mogen gaan met de twee piratenpolitici. Pers is van harte uitgenodigd om interviews af te nemen of om mee te reizen met debatkuip. De reis in debatkuip begint in Den Haag op het Binnenhof. Daarna zullen de piratenleiders samen verschillende plaatsen aandoen, waaronder Schiphol, het strand van Zandvoort en Scheveningen. Op Schiphol zal Rick debatkuip gedag zwaaien en zijn reis naar de Zweedse thuishaven per luchtschip voortzetten.

Debatkuip is een vaartuig waar mensen de woelige wateren kunnen trotseren voor een debat met onze politici. Via @Piratenpartij op Twitter kan gevolgd worden waar Rickard en Samir zich precies bevinden. Hieronder een planning:

Richttijden:

  • 09:30 Binnenhof, Den Haag
  • 10:00-11:00 Strand Scheveningen
  • 12:30-13:00 Schiphol
  • 13:45-15:00 Strand Zandvoort
  • 16:30-18:00 Strand Scheveningen

Piratenpartij opvallend populair onder scholieren (08-06-2010)

De Piratenpartij heeft bij de Scholierenverkiezingen een opmerkelijk hoge score gehaald. De partij haalde in de verkiezingen maar liefst 8 zetels, veel meer dan verwacht. Bij de Scholierenverkiezingen 2010 brachten meer dan 176.000 middelbare scholieren en leerlingen van het MBO hun stem uit op één van de 18 partijen.

“Scholieren snappen het internet, zij zijn ermee opgegroeid”, verklaart Samir Alioui (27), lijsttrekker van de Piratenpartij. De lijsttrekker is dan ook verheugd over de goede resultaten voor zijn partij op de Scholierenverkiezingen. Samir Allioui: “Als wij het half zo goed doen op 9 juni, kunnen we zeer tevreden zijn. Natuurlijk hopen we op zo veel mogelijk zetels, maar het belangrijkste is misschien nog wel dat er over deze thema's gesproken blijft worden. Burgerrechten gaan ons allemaal aan, de politiek moet ze niet verder verkwanselen onder het mom van veiligheid.”

Piratenpartij haalde meer stemmen bij scholieren dan Lijst 17. De uitslag maakt volgens Allioui duidelijk wie de échte jongerenpartij is. “Je kan een partij leuk verpakken, maar jongeren kijken dwars door de verpakking heen en zien dan leegte.” Scholieren zien ook wel iets in het veranderen van het auteursrecht. Veel scholieren downloaden namelijk wel eens muziek of films. Allioui: “Het internet stelt ons in staat kennis en cultuur door één muisklik te delen met de rest van de wereld. Platenmaatschappijen proberen dit tegen te houden, maar dat is onmogelijk. Een downloadverbod leidt enkel tot censuur en het criminaliseren van de burger, allebei zeer kwalijke zaken. Dat is dus geen optie. Scholieren snappen het internet wel, zij zijn ermee opgegroeid.”

Tijdens de aanloop naar de Scholierenverkiezingen trokken scholieren aan de bel toen bleek dat niet alle partijen waren opgenomen in de verkiezingskranten. Onzeker was of er in de Scholierenverkiezingen wel op de Piratenpartij gestemd kon worden. Uiteindelijk kon er wel op de piraten gestemd worden in zowel de Kinder- als Scholierenverkiezingen. De standpunten van de Piratenpartij vormen drie pijlers: het beschermen van privacy en het hervormen van auteursrecht en patentrecht. Privacy ligt continu onder vuur in het kader van het vergroten van de veiligheid. De Piratenpartij gelooft niet dat het opheffen van privacy echte veiligheid brengt. Samir Allioui: “Privacy staat aan de basis van de democratie. Als de overheid alles van haar burgers weet, kun je als burger niet meer vrij je mening uiten. Als je straks als kritische burger iets te vrezen hebt voor de overheid, hebben we pas écht een probleem.”

PB: Piratenpartij furieus over staandehouding posterplakster (09-06-2010)

NIJMEGEN – Dinsdagnacht is een Nijmeegse posterplakster voor de Piratenpartij door een agent en officier van justitie uit Arnhem staande gehouden. De agent stelde dat het 's nachts verboden zou zijn om aan te plakken, op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Arnhem. Deze APV was uiteraard niet van toepassing in Nijmegen, en uit navraag bij politie Gelderland-Midden bleek zelfs dat er niets in de Arnhemse APV staat waaruit een dergelijk verbod blijkt.

De posterplakster in kwestie was al enkele uren aan het plakken, om vlak voor de verkiezingsdag haar overtuiging op anderen over te brengen. Op dat moment stelde de agent dat “er 's nachts geen posters geplakt mochten worden”. De posters werden vervolgens in beslag genomen, en de officier vroeg om haar identificatie.

De plakster begreep niet waarom zij haar ID-kaart moest tonen, er kon immers geen overtredingsgrond worden gegeven. Hierop werd contact gezocht met het bureau van Nijmegen. Die moest aan de hand van de APV voor Nijmegen concluderen dat het nachtelijk plakken niet verboden was, waarna de posters terug zijn gegeven. De officier van justitie nam daarbij de rol van de Kiesraad over door te zeggen dat “de naam Piratenpartij wel erg negatief klonk.”

“Het gaat woorden te buiten hoe dit gebeuren de gang van zaken rond de verkiezingen verstoort. Vrij campagne kunnen voeren is een onmiskenbaar grondrecht. Onbegrijpelijk dat een officier van justitie de wetten niet kent die democratie in Nederland mogelijk maken. Een transparante overheid betekent niet alleen informatie van de overheid online zetten, maar ook de overheid zélf bekend maken met haar eigen regels.” aldus Ruud Poutsma, kandidaat voor de Piratenpartij.

PB: Piratenpartij waarschuwt: privacyrisico’s bij opkomstmeting Maurice de Hond (09-06-2010)

De Piratenpartij wil twitteraars van Nederland waarschuwen voor een privacylek in het “#OpkomstTK2010″-initiatief van onderzoeksbureau Maurice de Hond.

Alle Twitter-gebruikers die meedoen aan #OpkomstTK2010 krijgen de instructie om zowel de woonplaats als het nummer van hun stembureau in te vullen. Mogelijk onbedoeld dragen zij hiermee bij aan een openbare database waarin voor deelnemende twitteraars hun naam aan gedetailleerde woonplaatsgegevens gekoppeld kan worden. Aangezien veel twitteraars tevens hun politieke voorkeur tweeten, geven zij veelal onbewust hun stemgeheim op, en laten zij toe automatisch geïdentificeerd en geïndexeerd te worden zonder dat hun anonimiteit daarbij gewaarborgd wordt.

“Het opgevraagde stembureaunummer maakt de identificatie binnen de woonplaats bijzonder specifiek; veelal zal men namelijk het stembureau kiezen dat het dichtst bij het privéadres of het werkadres gelegen is”, aldus Dirk Poot, vierde op de kieslijst voor de Piratenpartij.

De Piratenpartij raadt deelname aan het experiment van De Hond niet zonder meer af, maar is van mening dat men zich wél terdege bewust moet zijn van de mogelijke gevolgen voor de privacy bij het vrijgeven van deze informatie. Tevens vindt de Piratenpartij dat de site van het onderzoeksbureau van Maurice de Hond tekort schiet, omdat deze op geen enkele wijze voor dit privacyrisico waarschuwt.

Twitterberichten kunnen wel van een gebruikerspagina worden verwijderd, maar de inhoud verdwijnt niet meer uit de zoekmachines en andere verzamelpagina’s die deze tweets opslaan en indexeren. In feite zou iedereen met een internetverbinding daarmee deze potentieel gevoelige informatie op kunnen slaan.

archief/persberichten/juni_2010.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/11 22:06 door KapiteinG