Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:persberichten:mei_2010

Persberichten Piratenpartij mei 2010

Ziggo onder druk om moedwillig te verliezen van BREIN (05-01-2010)

De Piratenpartij maakt zich grote zorgen over het aangekondigde kort geding van stichting BREIN tegen Ziggo. De auteursrechten industrie probeert op deze manier het Nederlands parlement buiten spel te zetten door jurisprudentie te kopen met top-advocaten.

De Piratenpartij heeft vernomen dat BREIN en Ziggo achter gesloten deuren al enige tijd in gesprek zijn. BREIN zou, onder dreiging van het aanpassen van de licentievoorwaarden van diensten die Ziggo nu of in de toekomst aanbied, grote druk hebben uitgeoefend op Ziggo om zich tijdens het kort geding sub-optimaal te laten verdedigen. Het is de Piratenpartij niet bekend of het hier om licentievoorwaarden van online on-demand TV diensten gaat, of reguliere doorgifte van bestaande Ziggo TV diensten. Los van de timing, BREIN opent namelijk de aanval terwijl het parlement met mei-reces is, valt op dat BREIN iedere Nederlander met een snelle internetverbinding op voorhand schuldig verklaart door te beweren dat zij “vooral op het internet zitten vanwege de toegang tot illegale muziek, films, televisieseries en games”. Op deze manier criminaliseert BREIN ten onrechte bijna alle internetgebruikers.

BREIN heeft aangekondigd dat de uit het kort geding voortvloeiende jurisprudentie zal worden gebruikt om ook aan andere internetproviders de dure censuurtechnologie op te leggen. Op deze manier dreigt, buiten de politiek om, de discussie over netwerkneutraliteit, het gelijkheidsbeginsel van het internet, beëindigd te worden voordat deze begonnen is. Tevens negeert men wederom doelbewust het feit dat het maken van een kopie voor eigen lering en gebruik expliciet is vrijgesteld in de auteurswet van 1912.

Recentelijk is door de Europese volksvertegenwoordiging bepaald dat de aansprakelijkheid van de inhoud die over een internetverbinding gaat, niet bij de internetproviders ligt. BREIN gaat hier direct tegenin, door het creëren van een precedent op nationaal niveau, zodat de internetprovider wél inhoud van het internet moet gaan censureren. Lijsttrekker Samir Allioui: “De rechten van de burger mogen niet buiten de democratie om worden beperkt, hiermee verklaart BREIN zich vijandig tegenover de democratie en de rechtsstaat”. Daarnaast vindt de Piratenpartij dat discussie over censuur en netwerkneutraliteit binnen het parlement moet plaatsvinden en niet via de rechter.

Piratenpartij juicht proces tegen vingerafdrukkendatabase toe (06-05-2010)

Gaat de overheid nu dan eindelijk luisteren?

De stichting Privacy First stelt vast dat de Nederlandse overheid veel verder gaat dan de Europese richtlijnen met betrekking tot het opnemen van vingerafdrukken in het paspoort. Daarnaast worden de bij de richtlijn horende aanbevelingen, dat de vingerafdrukken expliciet niet centraal mogen worden opgeslagen, door de overheid aan de laars gelapt.

De overheid negeert verzoekschriften van burgers die bezwaar willen maken tegen opname van hun vingerafdrukken in een centrale database en weigert ontvangst hiervan zelfs te bevestigen. De overheid negeert de bezwaren die de Nationale Ombudsman tegen deze ondemocratische gang van zaken naar voren bracht. De wetgeving zelf negeert vrijwel alle belangrijke Europese richtlijnen op het gebied van privacy.

De Piratenpartij hoopt dat dit juridische proces zal slagen waar alle andere initiatieven op een muur van stilte stuiten. Wanneer de gekozen regering zo nadrukkelijk en rücksichtslos haar burgers criminaliseert en buiten de Europese rechtsorde probeert te plaatsen, is het uiteindelijk aan de rechterlijke macht om deze beschamende vertoning te beëindigen en de burgers in bescherming te nemen.

Piratenpartij negeert moratorium Den Haag (14-05-2010)

Piraten zetten campagne voort

DEN HAAG, 14 mei 2010 - De Piratenpartij voelt niets voor een opschorting van haar verkiezingscampagne. De geplande campagneactiviteiten van de partij zullen gewoon doorgang vinden. De partij, die streeft naar een vrije informatiesamenleving, negeert daarmee het tijdelijke moratorium op campagneactiviteiten.

De politieke partijen in de Tweede Kamer schortten woensdag hun campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni op na de vliegramp in Tripoli. De Nederlandse Piratenpartij volgt deze keuze niet. Lijsttrekker Samir Allioui (27) verklaart: “Hoezeer we ook begaan zijn met de slachtoffers en nabestaanden, wij laten ons niet door Den Haag forceren om mee te doen aan deze symboolpolitiek. Massaal over elkaar heen vallen om te roepen dat je je campagne stillegt is óók een vorm van campagnevoeren. Gevestigde partijen zijn desondanks de campagnestop nog steeds in de media te bewonderen. Wij zijn echter een jonge beweging die nog voor dat soort aandacht moet knokken. Daarnaast is de beslissing om de campagne stil te leggen, gemaakt door slechts 10 van de 18 partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen. De 10 partijen die al in Den Haag zitten.”

Speerpunten van de Piratenpartij zijn het delen van cultuur en informatie door het auteursrecht en het octrooisysteem te hervormen. Ook wil de partij burgerrechten in het digitale tijdperk waarborgen, met name privacy. De partij wijst er op dat er jaarlijks vele slachtoffers vallen door onnodig dure medicijnen. Deze medicijnen zijn zo duur omdat bedrijven patenten misbruiken voor winstbejag, zo stelt de partij. “Het is gewoon hypocriet om de ogen te sluiten voor slachtoffers die je wel kunt helpen en dan over elkaar te buitelen over een gebeurtenis die, hoe afgrijselijk ook, voltrokken is en waar wij niets meer aan kunnen doen,” aldus Arend Lammertink, Tweede Kamerkandidaat voor de Piratenpartij, verwijzend naar de vliegramp in Libië.

De internationale Piratenpartij is in 2006 ontstaan in Zweden en is inmiddels vertegenwoordigd in meer dan veertig landen over de hele wereld. In 2009 ontving de Zweedse Piratenpartij ruim 7% van de stemmen en behaalde daarmee twee zetels in het Europees Parlement. Ook in Duitsland zijn inmiddels twee zetels in de gemeenteraad van Aachen en Münster bezet door piraten. De Nederlandse Piratenpartij hoopt bij de Tweede Kamerverkiezingen het nationale verkiezingssucces van de Duitse Piratenpartij te evenaren, wat zich in Nederland zou vertalen naar drie à vier zetels.

Radio-uitzending Piratenpartij en Partij Een gekaapt door Nederlandse Publieke Omroep (16-05-2010)

DEN HAAG - Zoals alle landelijk verkiesbare politieke partijen heeft ook de Piratenpartij zendtijd toegewezen gekregen door het Commissariaat voor de Media. Het materiaal voor deze uitzendingen is onder hoge tijdsdruk gemaakt en afgeleverd bij de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). Op vrijdag 14 mei is medegedeeld dat de uitzending van Zendtijd voor politieke partijen is opgeschort door de directie van de NPO naar aanleiding van de campagnestop. De Piratenpartij is niet door de zittende politieke partijen of door NPO geraadpleegd over participatie in de campagnestop. De Piratenpartij heeft contact gezocht met Partij één. Deze partij is hetzelfde overkomen maar helemaal niet ingelicht over het feit dat de radio-uitzendingen opgeschort zouden worden.

De Piratenpartij respecteert de mening van andere partijen om geen campagne te voeren maar doet dat zelf wel, en keurt daarom de actie van de publieke omroep af. Een organisatie met een maatschappelijke functie kan niet voor een politieke partij beslissen over de aan haar wettelijk toegekende zendtijd. De Piratenpartij beraadt zich samen met Partij één op een formele reactie naar het Commissariaat van de media en de NPO.

De eerste radio-uitzending stond gepland op zaterdag 15 mei om 19:00 en zou te beluisteren zijn geweest op Radio 5. Op dit moment is het niet duidelijk wanneer de uitzending zal plaatsvinden. De Piratenpartij verwacht een passende oplossing van de NPO om de verloren zendtijd op een gelijkwaardig moment, voor de verkiezingen, in te halen en zich in de toekomst aan haar woord te houden.

Piratenpartijen verbolgen over gerechtelijke uitspraken FTD en The Pirate Bay (17-05-2010)

In slechts één week tijd heeft een rechter bepaald dat men geen bestandsnamen meer mag noemen. Tegelijk wordt een Nederlandse internetprovider gedwongen inbreuk te maken op het briefgeheim en netwerkneutraliteit. Dit betekent een flagrante schending van onze (digitale) burgerrechten, het schaadt maatschappelijke ontwikkeling en het vestigingsklimaat voor innovatieve bedrijven, aldus de Piratenpartij.

Rickard Falckvinge, oprichter van de eerste Piratenpartij te Zweden heeft als initiële reactie op de berichtgeving rond FTD en The Pirate Bay vol ongeloof “What the fuck?!” geuit, waarna hij zijn emotionele reactie bijstelde met de mededeling dat het bizar is dat een distributie- danwel auteursrechtenindustrie, die vandaag de dag niet langer nodig is, mag dicteren wie of wat er nog wel of geen bestaansrecht heeft.

De Piratenpartijen zijn van mening dat vrijwilligersnetwerken zoals FTD en The Pirate Bay eerder in aanmerking zouden moeten komen voor een lintje van de koningin vanwege hun bijdrage aan culturele diversiteit en technologische ontwikkelingen, en vanwege het statement dat zij maken voor burgerrechten binnen de informatiesamenleving die vandaag de dag bestaat. Helaas worden zij nu door verouderde wetgeving gestraft.

Piratenpartijen willen er op toezien dat dit in de toekomst niet langer meer mogelijk is, door bestaande wetgeving te moderniseren en onze economische en sociale toekomst veilig te stellen. Na een illegale politie-inval bij The Pirate Bay in 2006 zag de Zweedse Piratenpartij haar ledental explosief groeien. Wat de gevolgen zijn van de aanklacht tegen FTD in Nederland zal weldra duidelijk worden. Een aantal Piraten heeft in verband met de gerechtelijke uitspraken omtrent The Pirate Bay en FTD geopperd een campagnestop in te stellen. De kopstukken van de Zweedse en Nederlandse Piratenpartij hebben echter een alternatief in gedachten. Zowel Rick Falckvinge als Samir Allioui, lijsttrekker van de Nederlandse Piratenpartij, roepen de Nederlandse burger dan ook op om aanstaande woensdag 13:00 naar het Paleis van Justitie te Den Haag te gaan om aan te tonen dat de huidige gang van zaken niet acceptabel is, en om FTD te steunen. “Alleen door op 9 juni op de Piratenpartij te stemmen kunnen wij onze rechten en toekomst veilig stellen. Alleen piratenpartijen maken bij voorbaat duidelijk wat bij coalitievorming wel en niet de prullenbak in mag, en bieden hiermee iedereen waar voor zijn stem,” aldus Allioui.

Presentatie Partijprogramma Piratenpartij (18-05-2010)

Aanstaande donderdag 20 mei 2010 zal de Piratenpartij haar partijprogramma presenteren. Dit vindt plaats in Nieuwspoort in Den Haag. De presentatie wordt gehouden in de Frits van der Poelzaal en duurt van 11:00 uur tot 12:30 uur. Hierbij is alle pers uitgenodigd.

Aansluitend zal er gelegenheid zijn voor één-op-ééngesprekken met de lijstkandidaten.

Voor journalistieke doeleinden is het programma onder embargo op te vragen bij het partijbestuur van de Piratenpartij.

Zweedse Piratenpartij redt The Pirate Bay (18-05-2010)

Na een korte onderbreking is The Pirate Bay weer online en heeft de Zweedse Piratenpartiet de rol van carrier op zich genomen. Een uitspraak van de Duitse rechter dwong carrier CB3ROB het dataverkeer voor The Pirate Bay af te sluiten, waardoor de zoekmachine bijna een dag slecht bereikbaar was. De Piratenpartiet creëert in haar rol als carrier slechts een nieuwe route tussen het internet en The Pirate Bay. De Piratpartiet geeft daarbij alleen het verkeer naar de website en de zoekmachine door. De Piratenpartij Nederland is aangenaam verrast met het stemadvies van The Pirate Bay. Hollywood en de auteursrechtenlobby hebben één etmaal lang hun totalitaire versie van het gecensureerde internet weten af te dwingen. Het is daarom goed dat internetters nu gewezen worden op de noodzaak van volksvertegenwoordigers die hun oren níet klakkeloos naar de met geld smijtende auteursrechtenindustrie laten hangen ten koste van artiesten en burgerrechten. De auteursrechtenlobby heeft de afgelopen week twee maal zowel de normale rechtsgang als het parlementaire proces weten te omzeilen. De uitspraken tegen FTD en die tegen CB3ROB zijn beiden afgedwongen in civiele ex-parte procedures waarbij de rechter alleen de eisende partij hoort. Door de stap van de Piratpartiet wordt de lobbyisten gedwongen om eindelijk uit dit schimmige gebied van “Legal engineering” te treden en hun strijd te voeren in de politieke arena, waar deze thuishoort.

Ga 31 mei in discussie met de Piratenpartij over de toekomst van zorg en onderwijs (29-05-2010)

Ahoy!

Hoe verhouden de hervormingsplannen van de Piratenpartij zich tot het onderwijs of de zorg? Een kritische zoektocht. Op maandag 31 mei gaat de Piratenpartij bij SETUP Utrecht op zoek naar de toekomst.

De Piratenpartij pleit in haar verkiezingsprogramma voor het creëren van een vrije informatiesamenleving, onder meer door middel van complete hervorming van auteurs- en patentrechten. Deze avond discussiëren wij over de (potentiële) voor- en nadelen van deze hervormingen, op het gebied van onderwijs en zorg. Hoe ziet de Piratenpartij de ontwikkelingen in deze twee gebieden naar aanleiding van hun hervormingen voor zich?

Ga in debat met de Tweede Kamerkandidaten van de Piratenpartij, andere nieuwe partijen en experts. De avond zal om 19u30 beginnen met een korte uitleg van waar de Piratenpartij voor staat en waar zij naar toe wil. Vervolgens worden er twee cases voorgelegd, één op het gebied van zorg en één op het gebied van onderwijs. Deze worden vervolgens in kleine cirkel besproken, zodat iedereen mee kan doen.

In de groep Onderwijs worden de volgende onderwerpen gedurende 1 uur besproken:

  • Wat kan het onderwijs van games leren?
  • Colleges moeten online vrij beschikbaar zijn.
  • Open standaarden leiden tot kostenbesparing kennisdriehoek (onderwijs - onderzoek - innovatie)

In de groep Zorg worden de volgende onderwerpen gedurende 1 uur besproken:

  • Kunnen we het medische beroepsgeheim handhaven in de toekomst?
  • Zorg op afstand leidt niet automatisch tot kwaliteit.
  • Zorg is over 20 jaar onbetaalbaar als het huidige patentstelsel gehandhaafd blijft.

Na dit uur zullen de groepen weer samenkomen om kort te presenteren wat er is besproken en wat de eventuele conclusies zijn. Daarna is er nog kort de gelegenheid voor een groepsdiscussie. Om 22 uur sluiten wij af.

SETUP is gevestigd aan de Neude 4 te Utrecht, entree is gratis. Zie hier meer info.

Deskundige op een van deze twee gebieden? Meld je even bij bas.grasmayer@piratenpartij.nl.

Hopelijk tot maandag,

de Piratenpartij.

archief/persberichten/mei_2010.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/11 22:07 door KapiteinG