Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:persberichten:mei_2012

Persberichten Piratenpartij mei 2012

Invoering wietpas gevaarlijke inbreuk op privacy - (02-05-2012)

Als het aan de Piratenpartij ligt, is de wietpas na de verkiezingen weer exit.

Op 1 mei is de wietpas ingevoerd in de zuidelijke provincies. Alleen clubleden mogen hun blowtje nu nog halen bij de coffeeshops. Om ‘clublid’ te worden moet je aan enkele eisen voldoen. Je moet de Nederlandse nationaliteit bezitten, in Nederland wonen en natuurlijk meerderjarig zijn. Om dit te bewijzen moet je een uittreksel van de Gemeentelijke Basis Administratie (waar je nog voor moet betalen ook) inleveren bij een coffeeshop naar keuze.

Privacy

Los van het feit dat het weigeren van Europese burgers gewoonweg discriminatie is, is de wietpas een inbreuk op de privacy. Mensen worden verplicht om zich te registreren als ‘drugsgebruiker’. Het eventueel uitlekken van de informatie kan grote gevolgen hebben voor de kansen op de arbeidsmarkt van de wietgebruikers. De wietpas wordt ingevoerd, zonder dat duidelijk is hoe de privacy van de gebruiker gewaarborgd wordt. De regering verplicht haar burgers om alle noodzakelijke gegevens voor identiteitsdiefstal op een presenteerblaadje aan te bieden aan een branche die ze zelf niet vertrouwt. Op ideologische gronden verzaakt het demissionaire kabinet hiermee bewust de zorgplicht naar haar burgers.

Straatdealers

Er zijn echter ook mensen die dolblij zijn met de komst van de wietpas: de straatdealers en drugsrunners. Ze hebben nu een hele nieuwe markt erbij gekregen. De buitenlanders blijven naar Nederland komen, ook om een blowtje te halen. Als ze dit niet meer zelf in een shop kunnen halen, dan kopen ze het wel op straat. Ze hebben een heel eind gereden en zullen niet zomaar met lege handen weer willen vertrekken.

Meer overlast

Het doel van de wietpas is ‘de drugsoverlast, met name in de grensstreken’, te verminderen. De nieuwe regeling zal echter resulteren in meer overlast. Het gedoogbeleid in Nederland werd ingevoerd om de criminaliteit die met illegale drugshandel gepaard gaat terug te dringen. Door de wietpasregeling belanden we uiteindelijk in de situatie zoals deze was voor het gedoogbeleid.

Scholieren

Daarbij zullen straatdealers er ook geen probleem mee hebben om de markt van de Nederlandse schoolgaande jeugd aan te boren. Niet alleen zullen ze zich weinig gelegen laten liggen aan de strenge leeftijdsgrenzen van coffeeshops of de 500-meter grens rond middelbare scholen. Daarnaast mag je ervan uitgaan dat ze nog een compleet assortiment zwaar verslavende straat-drugs in de aanbieding hebben voor de scholieren van Zuid-Nederland. PVV, CDA en VVD worden bedankt.

Update: Invoering wietpas gevaarlijke inbreuk op privacy - (08-05-2012)

Ledenlijsten

De wietpas is pas enkele dagen oud en het systeem lijkt nu al misbruikt te worden. Zo wilde de politie bij een controle op de coffeeshop ‘Club 88′ in Geleen de ledenlijst en de klantgegevens meenemen. Dit is een grove schending van de privacy van de leden van de coffeeshops en druist in tegen de beloftes die gedaan zijn bij de invoering van de wietpas. De advocaat van de coffeeshop reageerde:

“De praktijk leert dat de politie de gegevens van de klanten natrekt. In Breda en Maastricht zijn burgerservice nummers van klanten opgevraagd en genoteerd. Zo komen de klanten dus wel degelijk op allerlei illegale lijstjes terecht die door de politieagenten met iedereen naar eigen inzicht gedeeld kan worden. Denk bijvoorbeeld aan de convenantpartners zoals het verbond van verzekeraars”.

De wietpas wordt nu al misbruikt om een database aan te leggen van ‘drugsgebruikers’. Precies waar iedereen bang voor was. Ondertussen heeft de lokale politiek al vragen gesteld over het opvragen en meenemen van de ledenlijsten bij coffeeshops. Binnen een paar dagen blijken de garanties die Opstelten gegeven heeft voor de bescherming van de privacy van de leden net zo boterzacht als de dogmatische fantasieonderbouwring van de noodzaak tot de wietpas zelf.

Opmerkelijk is dat het Kunduz-akkoord een hoop schadelijke ideologische nonsens wetten van het mislukte experiment Rutte I onmiddellijk heeft teruggedraaid. De dierenpolitie werd binnen het uur afgeschaft en ook de BTW-verhoging op cultuur was direct van de baan. Des te opmerkelijker dat deze partijen zonder morren of bezwaren de wietpas als cadeautje hebben weggeven aan VVD, CDA en CU.

Het laat weer eens zien dat D66 en GroenLinks inmiddels zo volledig geïntegreerd zijn in het Haagse systeem, dat beide partijen zonder problemen de privacy van een grote groep Nederlanders op de tocht zetten. Internetvrijheid was al een schaamlap die alleen voor verre buitenlandse dissidenten van stal werd gehaald; ook privacy en een evenwichtig drugsbeleid is overboord gezet door de aankomende regenten. De straatdealers zijn in elk geval blij met het cadeautje.

Discriminatie

De omslachtige constructie met het verplichte GBA-uittreksel heeft slechts ten doel om de door Nederland ingestelde blokkades op het vrije Europese verkeer van goederen en diensten aan het oog van het Europese Hof van Justitie te onttrekken. Immers, er is geen sprake van de in Europa verboden discriminatie op nationaliteit, maar alleen een ‘indeling op woonplaats’.

De gemeente Eindhoven is gelukkig open over de echte gevolgen van de wietpas, en heeft voor Nederlanders de GBA-verplichting afgeschaft. Daarmee is het anti-Europese en discriminerende effect van de wietpas tenminste wél gelijk duidelijk.

De Piratenpartij hoopt en verwacht daarom dat de rechter die zich binnenkort buigt over de rechtszaak tussen de Tilburgse coffeeshop en de overheid gevoerd zal worden, gewoon door de juridische camouflage heen zal prikken. De wietpas in de huidige vorm discrimineert, brengt een tsunami van straatdealers met zich mee en stelt de politie in staat om zonder enige democratische waarborgen lukraak lijsten van ‘verdachte figuren’ op te stellen.

Update Programma en Kieslijst - (09-05-2012)

Het programma van de Piratenpartij is erop geënt participatie van de leden zoveel mogelijk te faciliteren. Deze blog gaat dan ook nog niet zo zeer over de inhoud van het programma als wel over hoe het programma tot stand komt en welke mensen we zoeken om dat proces te begeleiden. Onderaan dit stuk vind je ook een oproep voor kandidaten voor de kieslijst.

Het programma valt uiteen in drie delen: een internationaal deel, een nationaal vast deel en een nationaal flexibel deel. Eerst zullen we deze 3 onderdelen per stuk wat toelichten, hierna bespreken we hoe ze samen komen in de programmacommissie. Het zal dan ook duidelijk worden welke expertisevlakken we zoeken voor de programmacommissie.

Het internationale deel van ons programma bestaat uit wat overeen gekomen is met andere Piratenpartijen, en houdt vooral dingen in die alleen op Europees niveau aangepakt kunnen, of moeten worden. Ook dit deel van het programma is in evolutie, maar dan vooral in samenspraak met andere piratenpartijen en in reactie op trends op internationaal niveau. Voor dit deel van het programma hebben we dan ook mensen nodig die een affiniteit hebben met dergelijke internationale politiek.

Het vaste deel van ons programma bestaat vooral uit randvoorwaarden voor de democratie die in stand gehouden moeten worden, en hersteld waar nodig. Hier staan de principiële punten van de partij. Denk aan dingen als privacy, transparantie, ongecensureerd internet, etc. Hoewel alle leden deze dingen waarschijnlijk onderschrijven, hebben we voor de programmacommissie mensen nodig die deze principes in een breder kader kunnen plaatsen en verdedigen, ergo mensen met de visie die deze dingen onderling verbindt.

Het flexibele deel van ons programma komt van de leden zelf. Het leeuwendeel van het programma zal hieronder vallen, en dit is waar mensen los kunnen gaan met “gestoorde” en “geniale” invallen. De mensen van de programmacommissie zijn er echter om dit proces te begeleiden – en niet om zelf de inhoud te geven. Eventueel kunnen we dit deel van het programma verder onderverdelen in 2 delen: een actief en creërend deel dat met nieuwe voorstellen komt en een passief en controlerend deel dat de voorstellen aanneemt of afschiet.

Voor het actieve en creërende deel is het waarschijnlijk dat er werkgroepen gemaakt worden, die zich toeleggen op een bepaald beleidsvlak of een specifiek probleem. Hopelijk kunnen we voor ieder beleidsvlak voldoende mensen vinden die relevante expertise hebben om de werkgroep te begeleiden. De programmacommissie zal er dan ook op moeten toezien dat er voldoende experts geïnteresseerd raken om zich bij de werkgroepen te voegen. Deze werkgroepen zullen dan ook min of meer onder de programmacommissie vallen.

Voor het passieve en controlerende deel hebben we met Liquid Feedback een goeie basis. Hoewel het aan de individuele werkgroepen zelf is waar en wanneer zij hun voorstellen willen toetsen aan alle leden, zal deze toetsing een noodzakelijke stap zijn voordat een voorstel wordt opgenomen in het programma.

Om kort te gaan, voor de programmacommissie zoeken we de superman (of supervrouw) die op de hoogte is van wat er speelt in andere piratenpartijen en van wat er speelt op Europees niveau en in internationale verdragen. Daarnaast begrijpt deze kandidaat de kernvisie van de piratenpartij en vecht hij voor democratische principes. Ook heeft hij een groot academisch netwerk om experts uit te mobiliseren en hij heeft ervaring met e-democracy. Aangezien deze superman waarschijnlijk niet bestaat, zullen we moeten proberen om al deze aspecten met een diversiteit aan mensen af te dekken. Mocht je denken op 1 van deze vlakken mee te kunnen helpen, denk er dan alvast over na of je je hiervoor wil opgeven. De officiële oproep zal spoedig volgen.

Hoewel de meeste verkiezingsprogramma’s theoretische vierjarenplannen zijn, waarvan de houdbaarheidsdatum na een jaar al overschreden is, moet ook de Piratenpartij met een verkiezingsprogramma komen. Het is aan de programmacommissie zelf om hier definitieve inhoud aan te geven, maar de suggestie is om dit boekje te beperken tot het internationale en vaste deel, en een grondige uitleg van het flexibele deel. Eventueel kunnen punten uit het flexibele deel die al aangenomen zijn ten tijde van publicatie hier ook in opgenomen worden. Ons verkiezingsprogramma bestaat dus eigenlijk uit een inflexibel papieren deel, en een flexibel online deel, wat zich voortdurend zal blijven aanpassen aan de nationale en internationale omstandigheden. Dit online deel zal ook makkelijk bereikbaar zijn, en een handleiding zal het papieren verkiezingsprogramma moeten afsluiten. Het online deel zal via de site bereikbaar zijn zodra te testen zijn afgerond.

Voor de kiescommissie zoeken we wat meer oudgedienden, die de kieslijstkandidaten vertrouwelijk kunnen screenen en onder de leden kunnen peilen hoe het zit met de populariteit van die kandidaten. Uit deze screening en peiling zal de kiescommissie dan de kieslijst moeten samenstellen. Hierbij is natuurlijk het devies om zoveel mogelijk de stemming onder de leden te volgen, maar wellicht dicteert informatie die bij de screening boven tafel is gekomen enkele aanpassingen. De uiteindelijke lijst zal dan weer door de leden goedgekeurd moeten worden. Mocht je zo’n oudgediende zijn, stuur dan een korte motivatie per mail naar ledenraad (op) piratenpartij.nl. Mocht je je willen opgeven voor de kieslijst zelf, dat kan zeer binnenkort.

Tot zover de huishoudelijke mededelingen. Denk er alsjeblieft over na of je mee wilt helpen in een van deze commissies, en dan komen wij binnenkort met meer.

PB: Piratenpartij: "klap in het gezicht" - (10-05-2012)

“Vandaag heeft het vrije internet een klap gekregen,” zegt partijwoordvoerder Dirk Poot. De rechtbank in Den Haag heeft besloten dat het ex parte-bevel bevel, wat tegen de Piratenpartij vervaardigd is, rechtmatig is. De rechtbank geeft hiermee toe dat het niet nodig is de gedaagde partij te horen voordat men een partij oplegt een stukje internet te censureren.

Ook heeft de rechter gehoor gegeven aan de aanvullende eisen van Stichting BREIN. - De Piratenpartij zal nu ook haar informatie pagina moeten verwijderen. Al wordt er alleen maar verwezen naar volkomen legale alternatieven. De generieke proxy, die al lange tijd online is, is daarbij niet gespaard gebleven. Op last van de rechter moet deze gecensureerd worden. De Piratenpartij zal dezelfde IP en DNS filtering moeten toepassen die eerder is opgelegd aan Ziggo en XS4ALL en sinds vandaag ook aan de andere grote internet providers van nederland.

Dit is een grote tegenslag voor het vrije internet en het maakt de weg vrij voor veel meer censuur. Met dit vonnis in de hand zal BREIN naar alle generieke proxies gaan stappen om ze de filter op te leggen. De vrijheid om kennis en cultuur te vergaren heeft het verloren van de belangen van de entertainmentindustrie.

De aan de Piratenpartij opgelegde censuur negeert niet alleen de netwerkneutraliteit, maar nog veel belangrijker, de fundamentele mensenrechten. Dit omdat een overbodige industrie de wetten van de vrije markt kan overleven met een corporatistische repressie. Het echte probleem ligt niet bij het downloaden, maar bij het huidige auteursrecht. Het huidige auteursrecht is een opgelapt relikwie uit 1912 en niet meer van deze tijd. De enige oplossing voor de huidige situatie is een radicale hervorming van het auteursrecht, waarin het delen en creëren van kennis en cultuur wordt gestimuleerd en niet wordt belemmerd[1].

De Piratenpartij zal het er dan ook niet bij laten zitten. - “We zullen blijven strijden tegen censuur en inperkingen van onze burgerlijke vrijheden. Wij overwegen dan ook in hoger beroep gaan. Helaas zal tot die tijd de door de rechter opgelegde censuurmaatregelen geaccepteerd moeten worden.”

BREIN wint, democratie verliest - (10-05-2012)

Op 11 januari sprak de rechter uit dat internet providers XS4ALL en Ziggo het internetverkeer van hun klanten moeten censureren. Vandaag is bekend geworden dat ook de andere providers, alle vreugde over de pas gewonnen netneutraliteit te spijt, eveneens moeten gaan censureren. Aan het eind van de ochtend is ook het vonnis van BREIN vs de Piratenpartij van de fax gerold.

De uitslag

Ex parte-bevel niet vernietigd

De rechter heeft besloten dat het ex parte-bevel rechtmatig was, daarmee lijkt het recht op hoor en wederhoor definitief uit de ‘IE’-rechtspraak verwijderd te worden. De bezwaren die de Piratenpartij had neergelegd bij de rechtbank zijn ongegrond verklaard. Blijkbaar is het niet belangrijk om de wederpartij te horen in een rechtszaak. Hier blijkt maar weer eens wat er fundamenteel mis is met het ‘IE’-recht. De belangen van een kleine groep monopolisten staan hoger dan algemene belangen als vrijheid van informatie en vrijheid van meningsuitingen. Ook blijft hiermee de deur open om anderen zonder proces te veroordelen.

Specifieke proxy blijft gecensureerd

Het ex parte-bevel blijft helaas van kracht. Dat betekent dat we onze specifieke proxy tpb.piratenpartij.nl moeten blijven censureren. Ook mogen we geen lijsten meer plaatsen met manieren hoe je eventueel de blokkade kunt omzeilen.

Generieke proxy moet gecensureerd

Dit is een klap in het gezicht voor het vrije internet en een juridisch novum. We komen op een glijdende schaal. Steeds meer stukjes internet zouden gecensureerd moeten worden, omdat ze eventueel toegang verschaffen aan the Pirate Bay, tot uiteindelijk een groot deel van het internet geblokkeerd zou zijn.

Nog onduidelijk

In punt ii) van het vonnis wordt het de Piratenpartij geboden ‘zich te onthouden van het aanbieden van directe links naar de bedoelde TPB dedicated proxies‘.

Dit verbod lijkt zich uit te strekken tot het hele *.piratenpartij.nl domein. We moeten dus de hele site van de Piratenpartij, inclusief het blog, uit gaan kammen op zoek naar alle verwijzingen naar bijvoorbeeld http://www.geenstijl.nl en http://www.rechtspraak.nl. Als we €5000 in willen zetten kunnen we testen wat de rechtbank precies bedoelt met ‘directe links’.

Punt v) gebiedt de Piratenpartij “zich te onthouden van het plaatsen van lijsten met internetadressen waarmee blokkades van TPB kunnen worden omzeild, op haar subdomein tpb.piratenpartij.nl.”

Het lijkt erop dat ook een verwijzing naar de downloadpagina voor de Tor-browser, of zelfs de Opera-browser illegaal geworden is.

Directe links naar reverse proxies lijken dus vanaf nu overal verboden voor de Piratenpartij, en daarnaast mag er op tpb.piratenpartij.nl geen uitleg meer staan of verwezen worden naar sites waar uit te vinden is hoe de blokkades te omzeilen zijn. Met het Auteursrecht in de hand slaagt BREIN er dus in om een politieke partij letterlijk de mond te snoeren over het omzeilen van censuur.

punt vi) maakt daarnaast duidelijk dat BREIN een direct financieel belang heeft bij de hoogte van de boetes. Verbeurde dwangsommen vervallen niet aan de staat, maar verdwijnen gewoon in de kas van BREIN.

En hoe nu verder?

We zijn het vonnis nu nader aan het bestuderen en gaan bekijken wat onze vervolg stappen zullen zijn. De Piratenpartij zal de door de rechter opgelegde maatregelen in ieder geval onder luid protest honoreren. De uitspraken van vandaag tonen wel aan dat de Piratenpartij broodnodig is in het politieke landschap. Een rechter interpreteert slechts wat de wet voorschrijft en als dit vonnis onrechtvaardig lijkt dan komt dat omdat de wet onrechtvaardig is. De juichverhalen over de gewonnen #netneutraliteit laten al zien dat politiek Den Haag niet snapt waar het werkelijke probleem zit. Zolang lobbyisten met het Auteursrecht in de hand politieke partijen kunnen censureren, is het de Auteurswet die eerst dringend aangepast moet worden. Het lijkt erop dat alleen de Piratenpartij de kennis en het lef heeft om dat punt in Den Haag te gaan maken. 12 september wordt dus een belangrijke dag!

Wil je zelf de complete beschikking lezen? Hier te vinden.

Piratenpartei grootste nieuwkomer in NRW-verkiezingen - (13-05-2012)

Voor iedereen die niet heel druk bezig is met de 3% en kunduz debatten in ons kleine landje, zijn er bij onze grote Duitse buurjongen verkiezingen gaande. Specifiek in Nordrein Westfalen. Je weet wel, dat Bundesland dat samen met Beieren het economische hart van Duitsland is en de plek waar wij als Nederlanders toch wel een flink stuk van onze welvaart vandaan halen.

Allemaal normaal gesproken niet echt boeiend, maarrrr… Ook in Duitsland zijn verkiezingen niet meer zo voorspelbaar als vroeger. Volgens de laatste gegevens van ZDF verliest de CDU meer dan 8,5% van de stemmen, maar ook Die Linke (de oude communisten) verliest 3,1%. De Piratenpartei daarentegen krijgt op het moment 8,1% van de stemmen, wat zeker niet mis is in een zo gesloten kiesstelsel als het Duitse. Bij onze Duitse buren is de kiesdrempel namelijk 5% van de stemmen, een stuk hoger dan de 1-zetel (0,66%) kiesdrempel in de Nederlandse politiek.

Op ZDF wordt de Piratenpartei al het grootste gevaar van de linkse partijen genoemd, echter… Als je nu kijkt, wint de SPD 4,1% van de stemmen, en verliezen de Groene 0,1% en Die Linke 3,1%. De FDP daarnaast, die ook als directe concurent gezien wordt, wint 1,7%. Alles bij elkaar lang niet genoeg om de Piraten als “concurentie op links” weg te zetten. Waar de stemmen dan precies vandaan komen, dat is mij op het moment nog onduidelijk, maar wat wel duidelijk is, is dat er twee opties zijn: De Piratenpartij haalt haar stemmen van alle verschillende ideologieen, of de Piratenpartij heeft een compleet nieuw electoraat weten te mobiliseren.

De conclusie? Duitse politiek is alles behalve saai op het moment en reken maar van arrr dat we de Piraten nog vaker gaan zien terugkomen!

Sollicitatieprocedure kandidaatstelling geopend - (16-05-2012)

Beste piraten,

Na de verkiezingen van 2010 bleek de Piratenpartij niet voldoende kiezers te hebben overtuigd om een zetel te bemachtigen. Door de val van het kabinet is ons een nieuwe kans aangereikt deel te nemen aan de Nederlandse volksvertegenwoordiging. In 2012 wil de Piratenpartij dan ook opnieuw deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Voor deze verkiezingen is de partij opzoek naar geschikte volksvertegenwoordigers. In de ogen van de Piratenpartij is iemand geschikt voor volksvertegenwoordiging wanneer deze piraat:

  • Piraat is in hart en nieren
  • Achter de Uppsalaverklaring staat
  • De discussie aandurft en aankan in de Tweede Kamer
  • Bereid is om als volksvertegenwoordiger een publiek figuur te zijn
  • Hierdoor haar/zijn privacy bereid is op te geven voor een betere samenleving
  • Beschikbaar is voor de komende 4 jaar
  • Algemene wereldkennis heeft
  • Niet bang is om toe te geven iets niet te weten of niet te kunnen

Uiteraard verwacht de partij 100% inzet van haar kandidaten en hoopt de partij niet in verlegenheid te worden gebracht door acties van Kamerleden en kandidaten met een dubbele agenda. Mede hierom wenst de Piratenpartij een antecedentenonderzoek uit te laten voeren naar alle kandidaten. De kiescommissie is in vertrouwen te vertellen welke punten eventueel naar voren zouden kunnen komen. De Piratenpartij vindt dat een ieder de kans moet kunnen krijgen om het volk te kunnen vertegenwoordigen, ook wanneer deze in het verleden de kans heeft gekregen om te leren. De Piratenpartij hoopt deze leerpunten dan wel van de kandidaat in spé zelf te mogen vernemen.”

De Piratenpartij streeft transparantie na. De leden van de Piratenpartij hebben directe inspraak op de samenstelling van de kieslijst en moeten dus goed kunnen oordelen. De Piratenpartij biedt ruimte op de website waar alle kandidaten gepresenteerd zullen worden. Een sollicitatie bestaat dus uit een (pakkend) stuk wat publiekelijk geplaatst kan worden, een publiekelijk CV, een privaat CV en een sollicitatiebrief. De sollicitatiebrief en CV zullen in vertrouwen behandeld zullen worden.

Ben je na het lezen van deze vacature gemotiveerd om te solliciteren naar een plaats op de kieslijst stuur dan je sollicitatie naar kiescommissie@piratenpartij.nl met het onderwerp “Sollicitatie positie kieslijst + je volledige naam”. Indien je nog vragen of opmerkingen hebt over de kandidaatstelling zijn wij ook daarvoor op dit adres te bereiken.

Indien je wenst te solliciteren naar de lijsttrekkerspositie dan is de deadline 23 mei, voor alle overige posities is deze 28 mei.

Na de voorselectie ontvang je een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek op 26 mei en / of 3 juni op een nader vast te stellen locatie.

Wij zijn de Piratenpartij. Uiteraard worden jouw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk behandeld en enkel gebruikt voor het selecteren van de kandidaten

Waarom “Piratenpartij” ? - (17-05-2012)

Hoe de Piratenpartij aan haar naam komt, en waarom wij The Pirate Bay “beschermen”.

De eerste associatie die mensen hebben met de term piraat is waarschijnlijk de iconische piraat met een ooglapje en een houten been, die samen met zijn papegaai en bemanning het Caribisch gebied onveilig maakt. Andere mensen denken misschien eerder aan de piraten voor de kust van Somalië. Beiden zijn piraten, maar het is niet het soort piraat waar de Piratenpartij mee geassocieerd behoort te worden.

In de reguliere media wordt de piratenpartij meestal samengevat als een partij uit Zweden die tegen het uit de lucht halen van The Pirate Bay is. Naast het feit dat dit getuigt van “Ctrl+C & Ctrl+V” journalistiek, is het ook tot een aan het absurde versimpelde beschrijving van de partij. Niet alleen wordt hierbij de oorsprong van de naam ‘Piratenpartij’ verkeerd uitgelegd, maar wordt tevens groot onrecht aangedaan aan de standpunten van de partij.

Om werkelijk te kunnen begrijpen waar de partij voor staat, en hoe ze aan haar naam komt bied een korte geschiedenis van het intellectueel eigendom wat perspectief.

“We hébben auteursrecht om te stimuleren dat werk voor de maatschappij beschikbaar komt.”

Nee, dat is het uitgangspunt van het Amerikaanse copyright. In Europa hebben we een “droit d’auteur” traditie die allereerst de zeggenschap van de kunstenaar regelt. Bijvoorbeeld om *niet* te publiceren. Dat in de voornamelijk Amerikaanse amusementsindustrie die onder andere st. Bescherming Rechten Entertainment INdustrie vertegenwoordigt, de artiesten meer last dan voordeel van het auteursrecht hebben is iets anders.

Auteursrecht is een 19-de eeuwse uitvinding. Toen “eigendom” in de Franse revolutie tot “droit inviolable et sacré” (onaantastbaar en heilig recht) werd bestempeld, verzonnen handige jongens dat auteurs en uitvinders een soortgelijk “heilig” recht toekwam door de misleidende term “intellectuele eigendom” te verzinnen. Dit is een taaltruc: het adjectief geeft hier niet aan dat het om een sóórt van eigendom gaat, maar helemaal geen eigendom. Een glazen oog is helemaal geen oog, en een valse Picasso is helemaal geen Picasso. De beroemde Duitse rechtsgeleerde Josef Kohler (1849-1910) verwierp de term “intellectuele eigendom” reeds. Niet bepaald een Piraat.

Economisch gezien is informatie publiek goed. Dat is een verwarrend begrip, denk aan de bekende vuurtorenparadox. Maar de juiste definitie van een publiek goed is: een goed waarvan de toeëigening meer kost dan zij opbrengt. Met 19-de eeuwse technologie werkte de fictie van eigendom nog wel, maar niet meer in de 21-ste eeuw nu kopiëren en distribueren zo simpel is geworden. Daarom proberen de BREIN-achtigen ook om het strafrecht te gebruiken (in Europa goeddeels vergeefs), omdat de kosten van toeëigening dan door de gemeenschap worden gedragen. (Winst in de vorm van beperkte naamschade aan het adres van bijvoorbeeld Disney hierbuiten gelaten.)

Toen in Zweden de industrie “inbreuk op auteursrecht” strafbaar wilde laten stellen, “spinde” men dit naar “piraterij” – wat evident onder het strafrecht valt. Vele Zweden, waaronder Rick Falkvinge, schoot dit in het verkeerde keelgat, en zo is Piratpartiet ontstaan.

De misvatting ” De Partij is een reactie op het offline halen van ThePirateBay” is na het oprichten van de partij ontstaan doordat de ledenaantallen explodeerde als het gevolg van het door Zweedse politie illegaal uit de rekken trekken van de servers in opdracht van een buitenlandse mogendheid, de Verenigde Staten.

Niet lang hierna kwam echter ook de Zweedse rechtbank in opspraak en schoten de ledenaantallen nog verder door het dak. Rechters zijn In Nederland gelukkig zelden corrupt, maar ze zijn wel geïndoctrineerd. Het lastige van “intellectuele eigendom” is dat de wetgever allerlei afwegingen heeft gemaakt, en de rechter dus maar weinig te vertellen heeft, in tegenstelling tot bijv. het aansprakelijkheidsrecht. En de totstandkoming van wetgeving voor “intellectuele eigendom” wordt sterk beïnvloed door lobbyisten van de industrie die handig het “democratisch tekort” van de EU exploiteren (met dank aan de Eurosceptische SP die ongewild de knecht van het kapitalisme is.) Wie wel gecorrumpeerd zijn, zijn de meeste hoogleraren die “intellectuele eigendom” doceren aan universiteiten, want zij hebben doorgaans hun hoofdbetrekking bij advocatenkantoren. Een raadsheer bij de Hoge Raad verzuchtte ooit dat in de wereld van de “intellectuele eigendom” zowat alle “geleerden” persoonlijke belangen hebben, zodat je niet meer weet wie je serieus kan nemen. Naarmate universiteiten verder worden bezuinigd zullen ze steeds meer “commercieel-wetenschappelijk” werk moeten doen. Wie betaalt, bepaalt. Marktwerking in de wetenschap. Een trend die ook waarneembaar is in de wereld van “publieke sprekers”, opiniemakers.

Auteursrecht is een schitterend middel om de Amerikaanse oorlogseconomie te versterken zonder dat er ook maar iets extra voor behoeft te worden geleverd (behalve juridische dreigementen zoals bijvoorbeeld middels de 301 list). Het businessmodel van BREIN is eenvoudig: wat kost het en wat brengt het op om extra auteursrecht-geld op te halen. Op wereldschaal doet de Amerikaanse overheid hetzelfde: landen die soeverein beslissen dat zij andere opvattingen over auteurs of octrooirecht hebben krijgen een standje van de VS. De verkoop van “intellectueel eigendom” zoals software is vaak moeilijk, want een ingewikkeld beslissingsproces bij klanten. Maar als je baas zijn omzet-targets niet dreigt te halen ga je gewoon kijken of iemand misschien geen geldige licentie heeft, en dat levert altijd wel wat op. Zo onstaat er een parallel met de eerdergenoemde hoogleraren en publieke sprekers. Het ecosysteem houd zichzelf in stand.

Een van de problemen met het huidige auteursrecht is dat je voor je het weet onrechtmatig handelt. Dat komt dicht in de buurt van wat foute regimes o.a. bij onze Oosterburen (DDR) deden: zorgen dat de burger altijd strafbaar is, zodat te allen tijd kan worden ingegrepen als de overheid dat behaagt. Mensenrechtenverdragen verbieden dit soort recht, maar het is de wereld niet uit.

Er is verbeelding voor nodig, zeker voor mensen die geïndoctrineerd zijn met de gedachte van “intellectuele eigendom”. Maar een wereld zonder auteursrecht is zeker denkbaar. Bach en Mozart deden het ook zonder auteursrecht. En het Romeinse recht – nog steeds een voorbeeld voor ons privaatrecht – kende ook geen auteursrecht. Tel daarbij op dat het auteursrecht in de praktijk niet de auteurs, maar de amusementsindustrie of “rechthebbenden” dient. Die langzamerhand steeds meer de betekenis krijgt van een wisselkantoor in de eurozone: achterhaald doordat distributie tegenwoordig zo makkelijk via internet gaat, en studio’s door de ontwikkeling van de techniek tegenwoordig zo goedkoop zijn dat artiesten makkelijk opnamen in eigen beheer kunnen maken. Net als de vaste boekenprijs wordt het auteursrecht ook wel gezien als waarborg voor culturele diversiteit: met de winst op kaskrakers kunnen kasplantjes worden gesubsidieerd. Wat veel mensen niet weten is dat de platenbusiness tegenwoordig gedomineerd wordt door slechts een handvol mega-bedrijven – die hun risico’s uitstekend kunnen spreiden. Eigenlijk zouden al de leveranciers van “user generated content” (incl. schrijvers van dit artikel) zich moeten organiseren en óók hun auteursrecht moeten exploiteren. Dan zal snel het besef doordringen dat dit economische kolder is.

Het “beschermen” van “The Pirate Bay” zoals wij onlangs middels de proxy deden gaat vanzelfsprekend ook om meer dan een website of de wens om slechts gratis alles te willen downloaden. Het gaat om het principe; het is erg eenvoudig om pal tegen censuur te staan wanneer het gaat om verre buitenlandse dissidenten. Het getuigt van lef wanneer je juist de controversiële sites tegen censuur verdedigt. Censuur begint altijd met de makkelijke targets, maar als de infrastructuur en rationalisaties staan, is het point of no return op de glijdende schaal naar meer en meer censuur al overschreden.

Iemand die een politieke partij opzet, louter om het vrij kunnen downloaden zou niet goed bij zijn hoofd zijn. Ieder ander die beweert dat de Piratenpartij toch alleen daar voor staat zou inmiddels beter moeten weten.

We gaan er van uit dat dit artikel lang niet alle vragen beantwoordt en er hopelijk nog veel meer oproept. Wordt nieuwsgierig, blijf vragen en stem de komende verkiezingen Piratenpartij, zodat deze vragen niet meer louter aan de rechtbank over worden gelaten, maar uiteindelijk in het parlement gesteld kunnen worden. Daar hoort het debat namelijk thuis.

Was getekend, Piraat.

De ACTA-draai van VVD, CDA en PVV - (30-05-2012)

EU-commissaris Kroes zag een paar weken geleden de bui al hangen. Na de ondergang van SOPA en PIPA bleef zij lange tijd volharden als één van de meest actieve pleitbezorgers voor ACTA. Samen met de Gucht bleef ze pal staan voor het verdrag waarin de rechten van de Europese burgers en bedrijven werden opgeofferd aan Amerikaanse belangen. Haar twitter tijdlijn werd gevuld met highlights uit het pro ACTA document dat de EC en lobbyisten hadden opgesteld: ACTA was noodzakelijk om de Europese concurrentiepositie te beschermen, ACTA zou helemaal niets veranderen aan de bestaande wetgeving en de burgers hoefden zich nergens zorgen over te maken. De polls zijn inmiddels echter zo duidelijk dat commissaris Kroes zich vorige maand gedwongen zag een draai van 180 graden te maken.

Nu de campagnetijd is aangebroken en het lot van ACTA al lang niet meer door Nederland wordt bepaald, springen ook VVD, CDA en de PVV voor het oog van de kiezers snel uit de vergiftigde ACTA-wagon. De vraag is of het voldoende is om de trein die ze zelf in gang hebben gezet nog te stoppen.

Vooral Verhagen en Teeven moeten zich achter de oren krabben na de stemming van gisteren. Teeven lijkt meer en meer alleen te komen staan in zijn strijd tegen privacy en burgerrechten nu zelfs zijn eigen VVD -eindelijk- de lijn van de Europese Liberalen lijkt te gaan volgen.

Ook voor Verhagen moeten de druiven zuur zijn. Hij wist eind vorig jaar de PVV fractie nog een rad voor ogen te draaien zodat hij bij de Europese Commissie de onvoorwaardelijke steun van Nederland voor ACTA kon uitspreken. Het was die steun die de Commissie in staat stelde om het ACTA verdrag voor goedkeuring naar het Europees Parlement te sturen.

De PVV is helemaal niet meer serieus te nemen op dit gebied. ‘Per ongeluk’ voor ACTA gestemd in het EP, ronduit voor ACTA toen Verhagen namens Nederland zijn zegen aan ACTA gaf en nu het uit onze handen is weer luidruchtig tegen stemmen.

Feitelijk heeft Nederland al helemaal niets meer over ACTA te zeggen en ligt het lot van onze internetvrijheid in handen van het Europese Parlement dat de komende week met de stemmingen over het omstreden verdrag gaat beginnen.

Omdat de Christen Democratische fractie EVP, waar ook het CDA onder valt, nog steeds uit alle macht probeert ACTA te redden, en ook de ECR-fractie waar de Christen Unie deel van uitmaakt zich niet tegen ACTA heeft uitgesproken kan ondanks de show van gisteren ACTA binnen een paar weken gewoon worden aangenomen. Nederland wordt dan afhankelijk van de ratificatie in de overige EU-landen. Wanneer een meerderheid ratificeert, kan Nederland onder zware politieke en economische druk komen te staan om ACTA gewoon in te voeren, net als de rest van de Brusselse dictaten die de Europese Commissie uitvaardigt.

De oude politiek maakt weer eens zonneklaar waarom Piraten in Den Haag en Brussel noodzakelijk zijn. De EC heeft jarenlang, met expliciete steun van de Nederlandse regering de rechten van burgers en bedrijven kunnen verkwanselen. Nederlandse ministers konden ons land zonder enige parlementaire controle het omstreden verdrag inrommelen en nu het bijna te laat is wordt voor de bühne een toneelstukje opgevoerd.

De stemming in het EP kan nog alle kanten opgaan. Europarlementariërs kunnen ongehinderd de lijn van de bestbetalende lobbyisten te verkiezen boven die van hun fracties die tegen zijn. Als de EVP en de conservatieve fractie ECR voldoende steun weten te krijgen wordt ACTA gewoon aangenomen. De kans is dan vrij groot dat Verhagen, Teeven en de PVV via de Brusselse achterdeur straks alsnog gewoon hun zin krijgen en Nederland zich gedwongen ziet haar burgers uit te leveren aan de grillen van het nieuw op te richten en buiten alle democratische controle staande ACTA-tribunaal. Bij de directie van BREIN zullen de sollicitatiebrieven voor de post van global censor al uit de printer komen rollen…

Zelfs als ACTA het niet haalt is er nog steeds geen reden tot grote opluchting trouwens, want op de achtergrond worden CISPA en TPP al voorbereid om de gevaarlijkste stukken uit ACTA alsnog doorgevoerd te krijgen.

Piratenpartij boos over vonnis uitlevering Assange - (31-05-2012)

De Piratenpartij is ernstig teleurgesteld in het vonnis van het Britse Hooggerechtshof, dat uitlevering van Julian Assange aan Zweden mogelijk maakt. In tegenstelling tot wat veel media melden, is Assange niet in staat van beschuldiging gesteld voor een strafbaar feit, noch in Zweden, noch in een ander land. Desondanks zit Assange, oprichter van klokkenluiderwebsite WikiLeaks, inmiddels al meer dan vijfhonderd dagen onder huisarrest vast.

Het stilzwijgen van Europese overheden over het misbruik van het Europese uitleveringsverdrag, dat in de dagen na 11 september 2001 in een spoedprocedure is aangenomen om ‘terrorisme’ effectief te kunnen bestrijden, is schokkend. Het heeft er alle schijn van dat de uitlevering aan Zweden slechts een tussenstation is in de uiteindelijke uitlevering aan de VS. De Amerikaanse regering wil Assange aldaar berechten voor spionage en samenzwering. Ook de Australische overheid zou zich moeten schamen dat zij een van haar burgers zo aan zijn lot overlaat, alleen om de VS niet tegen de schenen te willen schoppen.

“Hoewel de uitspraak nog niet definitief is, is de kans dat Assange aan Zweden wordt uitgeleverd erg groot”, aldus Simon Frew van de Australische Piratenpartij. Er is nu een aantal onduidelijkheden over het juridische proces. Het Britse hooggerechtshof heeft haar uitspraak gebaseerd op het verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht. Dit verdrag is echter door geen van beide partijen aangehaald of besproken tijdens het proces zelf. Als gevolg hiervan kan de zaak mogelijk nog heropend en eventueel opnieuw bepleit gaan worden.

“In Zweden heeft de openbare aanklager de zaak in eerste instantie geseponeerd, waarna een volgende de zaak weer heeft heropend. Het Zweedse rechtssysteem vereist dat aanrandingszaken achter gesloten deuren worden behandeld. Als gevolg hiervan zal Julian Assange dus geen contact mogen hebben met de buitenwereld en aan een geheim proces worden blootgesteld wanneer hij in Zweden arriveert.”

“We moeten doen wat we kunnen om Julian en organisaties als WikiLeaks hierin te steunen. We roepen dus iedereen op om te protesteren, zowel in Australië als in de rest van de wereld. Het is van levensbelang dat overheden gaan begrijpen dat klokkenluiders onmisbaar zijn voor het functioneren van een moderne democratie. Even zo belangrijk zijn daarmee de organisaties die klokkenluiders in staat stellen om hun informatie openbaar te maken. Sterkere bescherming is noodzakelijk voor beiden.”, aldus Frew.

Verspreid over de wereld zullen verschillende demonstraties ter ondersteuning van Julian Assange en WikiLeaks plaatsvinden.

De meerderheid van het gerechtshof lijkt haar mening gebaseerd te hebben op het verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht, terwijl daar in de zaak door beide partijen met geen woord over gerept is. Het advocatenteam van Assange heeft twee weken de tijd gekregen om een heropening van de zaak te vragen.

Zie ook deze open brief met meer informatie.

archief/persberichten/mei_2012.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/11 22:07 door KapiteinG