Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:persberichten:oktober_2012

Persberichten Piratenpartij oktober 2012

Pirate Parties International onterecht geweerd uit WIPO - (07-10-2012)

De World Intellectual Property Organization (WIPO), het VN orgaan ten behoeve van het aanwakkeren van creatieve activiteit en de promotie van de protectie van intellectueel eigendom, heeft 4 oktober de aanvraag tot waarnemend lidmaatschap van Pirate Parties International op de lange baan geschoven. Dit uitstel is uitzonderlijk omdat de Secretaris Generaal van het WIPO al positief had geoordeeld over het lidmaatschap. De doelstelling van de Pirate Parties International en het WIPO is dezelfde; beide organisaties streven naar de promotie van innovatie en creativiteit ten behoeve van economische, sociale en culturele ontwikkeling. Ook heeft de PPI een brede basis in 28 landen.

De aanvragers van dit uitstel zijn de Verenigde Staten, Frankrijk en Zwitserland. Door de aanvraag nu uit te stellen is de kans groot dat zij in 2013 niet gehonoreerd wordt. In 2013 worden namelijk niet enkel de aanvraag, maar ook de wettelijk kaders voor toelating herzien.

Samir Allioui, voormalig president van Pirate Parties International, betreurt de gang van zaken en ziet het niet toelaten van de PPI als een gemiste kans. “De PPI zou als niet-politieke organisatie juist de noodzakelijke dialoog tussen organisaties die zo veel mogelijk intellectueel 'eigendom' in handen hebben en het individu tot stand kunnen brengen. Nu radicaliseren beide groepen, de één omdat ze geen weerwoord krijgt, de ander omdat ongehoord blijft.” Allioui ziet beide groepen nu steeds verder van elkaar af bewegen. “De individu, die zich nu onbegrepen en ongehoord voelt, grijpt zelfs naar onbeschaafde middelen als DDOS aanvallen. Dit feit alleen al betekent dat er grote behoefte is aan een dialoog. Juist de PPI zou deze tot stand kunnen brengen.” Of deze broodnodige dialoog ooit nog gevoerd gaat worden, is onduidelijk. Er wordt gevreesd dat de frustrerende partijen tegen de tijd van de heroverweging van de aanvraag de wettelijke kaders zó hebben herzien dat de PPI ook in de toekomst geen kans op toelating maakt.

Piratenpartij tegen thuiskopieheffing - (26-10-2012)

Donderdag 25 oktober heeft Fred Teeven bekend gemaakt dat de thuiskopieheffing vanaf 1 januari voor tenminste één jaar uitgebreid wordt naar andere apparaten, met de bedoeling meer geld op te halen om de content-industrie te compenseren voor gemiste inkomsten. De Piratenpartij is hier op tegen.

Dinsdag 16 oktober heeft het Instituut voor Informatierecht (IVIR) samen met het CentERdata een onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat downloaden weinig schade toebrengt aan de entertainment-industrie. Daarbij wordt opgemerkt: “Downloaden uit illegale bron en de legale consumptie van muziek, films, series, games en boeken gaan dus hand in hand. Dat geldt ook het bezoek van bioscopen en concerten en de aanschaf van merchandise. Consumptie van het legale en illegale aanbod sluiten elkaar niet uit: wie actief bezig is met muziek, films en series, games of boeken, zal meer downloaden uit illegale bron, maar zal ook meer legaal consumeren en meer afgeleide producten afnemen.”

“Wij als partij zijn dan ook van mening dat het downloadprobleem een zelfaangepraat probleem is van de entertainment-industrie. Juist de beste klanten van die industrie worden door dezelfde industrie aangepakt en zwartgemaakt. Door alle wetgeving die nu ingevoerd wordt, worden alle nieuwe ontwikkelingen tegengegaan waardoor nieuwe verdienmodellen en initiatieven de kop in worden gedrukt”, aldus bestuurder Kees Hendrikse van de Piratenpartij. “De opkomst van het internet heeft consument en artiest in staat gesteld weer direct met elkaar in contact te komen waarbij de consument weer de baas is en zelf kan bepalen wat en hoeveel geld iets waard is en niet langer meer afhankelijk te zijn wat de industrie biedt. Dat artiesten daarvoor vergoeding ontvangen vinden wij logisch, maar we willen graag de consument en artiest alle vrijheid geven om daar een weg in te vinden, zonder inbreuk op privacy van individuen om maar controle te kunnen uitoefenen of wetgeving die monopolies in stand houdt waar niemand echt baat bij heeft.” De Piratenpartij vindt dat een vrij internet juist veel mogelijkheden voor artiesten biedt tot het verkrijgen van meer inkomsten, de communicatie met fans te verbeteren en artiesten juist meer vrijheid biedt in hun creativiteit. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan bands die hun muziek gratis online verspreiden in de hoop nieuw publiek te trekken naar optredens of meer merchandise te verkopen, striptekenaars die gratis online strips uitgeven met een donatieknop erbij met de vraag aan hun lezers te doneren en eventueel ook merchandise te verkopen en softwaremakers die via crowdfunding financiën verzamelen om een stukje software te ontwikkelen waar mensen voordeel mee hebben.

Wij zien ook dat die modellen nu al ontwikkeld worden en dat sites zoals The Pirate Bay een centrale rol kunnen spelen in het promoten van artiesten. Er is een verschuiving gaande waarbij er afscheid genomen wordt van oude verdienmodellen waarbij bepaalde bureaus veel macht hadden en daar dan ook het meeste geld uit afroomden, naar een nieuw tijdperk waarbij de consument de vrijheid heeft om zelf te bepalen wat, waar en wanneer iets geconsumeerd wordt en welke vergoeding hij daarvoor over heeft. Wetgevingen zoals het downloadverbod en de thuiskopieheffing zijn niets anders dan onderdeel van de strijd van de huidige reuzen die hun macht niet kwijt willen raken en daarmee hun inkomsten verloren zien gaan.

De Piratenpartij is een partij die kijkt naar de toekomst, waarbij wij vrijheid zien voor de burgers van Nederland om te kijken en te luisteren naar wat men wil, en waarbij de artiest een marktconforme vergoeding krijgt voor de werken die zij leveren. Daar strijden wij ook voor, via voorlichting, politiek en in de rechtszaal en daarbij staan we niet alleen.

archief/persberichten/oktober_2012.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/13 07:41 door 35.184.189.105